Tinamarias bøger ...

 
 
I dette forløb er følgende bøger i stor format allerede udgivet
 
   
 
   
 
   

Skimmelramt - hvad nu?

Bogen som mangler på markedet - en guide igennem junglen i forbindelse med at være skimmelramt.

Mine erfaringer omkring skimmelsvamp, advokater, forskellige love, faldgrupper, hvad man skal og ikke skal samt
mine to skimmelsager og konsekvenserne af skimmelsvamp - for mennesket og for samfundet.

 

 

Skimmelramt - hvad koster det? - dommerversionen

Oversigten over, hvad det koster og har kostet at være skimmelramt - ikke kun for den enkelte,
men også for samfundet og dermed den fælles kasse.

Denne bog er dommerversionen, som er den udvidede version med forklaringen til dommeren
omkring posterne undervejs.

Bogen indeholder også uddrag af Farum-rapporten, som har relevans for skimmelsagerne og bogen er en
del af de bøger, som dommeren skulle have haft op til hovedforhandlingen,
men bøgerne måtte ikke fremlægges i retten.

De to andre bøger som heller ikke måtte fremlægges er "Skimmelramt - beretningen til dommeren"
og "Skimmelramt - bilagene til dommeren ".

 

 

Skimmelramt - indsigelser og dokumentation til skønsrapporten

En kritisabel syn- og skønsrapport.

 

 

Skimmelramt - en redegørelse til Skat

Som en af de mange konsekvenser af mine skimmelsager kom Skat på besøg, hvilket bl.a. mundede ud
i fejlbehandling og en trussel om nultolerance og ikke mindst en historisk demonstration.

Denne bog indeholder dokumentationen til Skat, svaret fra Skat og instansens stillingstagen til,
hvorvidt man kunne tage hensyn til lovbruds indvirkning på regnskaber.

 

 

Appendiks til Skimmelramt - en redegørelse til Skat

Som en af de mange konsekvenser af mine skimmelsager kom Skat på besøg.

Denne bog indeholder de eksterne links, der blev henvist til i bogen
"Skimmelramt - en redegørelse til Skat".

 

 

Når sandheden skal frem - kommentarer til en forvansket aktindsigt fra politiet

Politiet var - på trods af flere anmodninger - 612 dage om nødtvunget at udlevere en aktindsigt,
som viste sig at være forvansket, mangelfuld og redigeret.

 

 

Når sandheden skal frem - Dyrenes Beskyttelse eller dyrenes hån?

Kommentarer til en politianmeldelse fra Dyrenes Beskyttelse for groft uforsvarlig behandling af dyr.

Anmeldelsen fra Dyrenes Beskyttelse viste sig at være falsk - alligevel ville politiet ikke rejse sigtelse
for falsk anmeldelse ...

 

 

Når sandheden skal frem - henvendelser til endnu en justitsminister

Lever vi i et demokrati? Bogen bringer de samlede henvendelser til
justitsminister Mette Frederiksen i hendes ministerperiode.

 

 

Når sandheden skal frem - Landsrettens dilemma

Denne bog giver indblik i Landsrettens dilemma og løfter fligen af udbredt korruption i Danmark.

Her er sagen, som ingen dommer vil dømme i, som justitsministeren går udenom,
som myndigheder sylter, som medierne ikke tør at behandle, som advokater løber skrigende væk fra og
som trækker spor op i kongehuset.

Genren er dokumentar, men kategorien er egentlig reality/krimi/gys.
Gys fordi noget sådant kan finde sted i et “retssamfund”.
Krimi og reality fordi det er virkelighedens kriminalitet, der foregår.

 

 

Når sandheden skal frem - Retsplejelovens § 749, stk. 1

Retsplejelovens § 749 er yndlingsvåbnet fra politiet, anklagere, statsadvokater m.fl.

Retsplejelovens § 749 er den verbale og skriftlige pistol, der bruges i flæng til at fratage borgere deres ret.

Det er også våbnet, som myndigheder bruger for at dække over hinanden, over fejl og over lovbrud.

Denne bog handler om brug og misbrug af retsplejelovens § 749. Bogen tager afsæt i ni gange,
hvor loven er misbrugt til myndigheders fordel.

 

 

Når sandheden skal frem - Indblik i nepotismens verden

“Når sandheden skal frem - indblik i nepotismens verden” handler om,
hvorfor myndigheder hænger sammen som ærtehalm og hvorfor det er så nemt for myndigheder
at klare frisag, når de ikke har rent mel i posen.

Bogen giver også indblik i fundamentet for korruption og andre grimme ting i et "retssamfund".

 

 

Når sandheden skal frem - henvendelser til Rigsadvokaten

På trods af flere uregelmæssige hændelser hos politiet nægtede Rigsadvokaten at lade mig overgå
til en habil politikreds.

Interessekollissioner var en af begrundelserne ...

Når sandheden skal frem – henvendelser til Rigsadvokaten giver indblik i,
hvad Rigsadvokaten fik af oplysninger på baggrund af den offentlige forfølgelse.

 

 

Når sandheden skal frem - en royal henvendelse

"Når sandheden skal frem - en royal henvendelse" handler om de henvendelser,
jeg foretog til kongehuset, da en uretmæssig fogedudsættelse stod for døren.

I følge grundloven er dronningen rigets øverste myndighed, så hvad var mere nærliggende
end at kontakte hende, når alle andre myndigheder havde fejlet, tilsidesat gældende love og
enhver form for retssikkerhed?

Henvendelsen skete lige så meget, fordi flere af dronningens personlige venner var involveret
i den offentlige forfølgelse, som flere myndigheder var handlingslammede omkring.

Læs om henvendelsen bar frugt ...

 

 

Når sandheden skal frem - henvendelserne til retspræsidenten

Med lov skal land bygges er vist noget, at retten i Næstved har glemt.

Denne bog omhandler det embeds- og magtmisbrug, der fandt sted i retten i Næstved
og i særdeleshed fra retspræsident Alex Elisiussen og funktionschef og dommer Susan Blixenkrone-Møller.

Selvom man er venner med kongehuset, giver det ikke ret til at sætte loven over styr og lade sig lede
af både personlige hævnmotiver eller tage del i den offentlige forfølgelse.

Ifølge bl.a. grundloven har en dommer alene at rette sig efter loven.

 

 

TINAMARIAS DIGITAL PUBLISHING

 

tinamaria[@]vindingforlag.dk