Tinamarias Blog - tvangsgennemført straffesag ...

 
 

Her kan du læse om straffesagen, som blev tvangsgennemført og den efterfølgende dom ...

 

Det er under AL kritik, at man i et "retssamfund" kan fratages så mange rettigheder og retssikkerhed.

1. For det første er det stærkt kritisabelt at tvangsgennemføre en straffesag med en forsvarsadvokat, hvor man som sigtet end ikke har gennemgået sagen med, fordi der er nægtet skift af forsvarsadvokat bl.a. med advokathenvisning til EMRIK art. 6, stk. 3., litra c, som lyder:

Stk. 3. Enhver, der er anklaget for en lovovertrædelse, skal mindst have ret til følgende: c) at forsvare sig personligt eller ved bistand af en forsvarer, som han selv har valgt, og, hvis han ikke har tilstrækkelige midler til at betale for juridisk bistand, at modtage den uden betaling, når dette kræves i retfærdighedens interesse;

2. At nægte skift af forsvarsadvokat er uhørt og var kæret til landsretten.

3. At nægte en sigtet at fremlægge nogen som helst dokumentation i retten samt indkalde relevante vidner er heller ikke i overenstemmelse med flere lovgrundlag og det sprænger enhver form for retssikkerhed.

4. Flere dommere i retten i Næstved samt politifolk fra politikredsen er politianmeldt, hvorfor der ikke er tvivl om, at retten er inhabil til at behandle sagen samt mine øvrige sager, hvilket også understreges af de mærkværdige forhold, som fremkommer under http://www.tinamarias.dk/blog/retssager.html

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dommen rejser yderligere kritikpunkter. Jeg har fra start sagt, at politiets påbud er ulovligt og det er understøttet af dommen. Når politiets påbud er ulovligt, har det indflydelse på politiets uretmæssige frakendelse af hestene d. 22-12-17, som heller ikke er støttet på ret. Med kendskab til de mange andre indflydende forhold med bl.a. offentlig forfølgelse fra politiet, retssystemet og flere andre myndigheder begynder agendaen at blive mere tydelig.

Se flere bilag under straffesagens nedre del. Læs også mine kommentarer til dommen af d. 10-9-18 på http://www.tinamarias.dk/blog/naegtetforsvarsadvokat

 
Tilbage til oversigten i straffesagen
 
 
Dialogen med rigsadvokaten
 
Dialogen med statsadvokaten
 
Dialogen med DUP i hestesagen - journalnr. 317-112-18
 
Hestesagen - DUP, statsadvokaten i København
 
Dialogen med Den særlige klageret
 
Retslig forfølgelse
 
Gang stalking
 
Nægtet efterforskning - offentligt forfølgelse 2017
 
Nægtet efterforskning - offentlig forfølgelse 2015
 
Til dialog og sager
 
Til hestesagen
 
Til bloggen
 
Blog | Bøger | Demonstration | Dokumentar | Downloads | Dialog og sager | Hestesagen | Kronologisk forløb | Links | Navigation | Projekter og tiltag | Strøtanker | Spørgsmål og svar | Status | Tinamaria
 
tinamaria[@]vindingforlag.dk