Tinamarias Blog - strøtanker ...

 
Her kan du læse om strøtanker - sitet opdateres løbende
 
 

25-8-17

Det er lidt underligt, som folk reagerer, når der er noget, de ikke forstår ...

 
I dag kom jeg endnu engang ud til et hegn, som var nede ved Fabrian ...
 

26-8-17

Sandhedens mange lag

 

28-8-17

Tråden i Næstvedgruppen blev slettet ... Den var ellers rigtig interessant - nok liiiiiiiiiidt for interessant fra rettens og politiets vinkel.

 

22-11-17

Jeg har besluttet at opdatere løbende her, da der sker rigtig mange ting ...

Der er udbrudt en "krig" i retten, hvor en dommer er mere end eddikesur ...

 

Kan nogen forestille sig, at digitale papirer kan hvæse af en? Det kan jeg forsikre om, at de kan. Især når man politianmelder en dommer. Hvorfor ikke? Hun havde jo besluttet udfaldet, allerede inden sagen overhovedet kom for. Og hvordan det? Jo - jeg er som forfatter og forlægger af samfundskritiske bøger udsat for offentlig forfølgelse i et omfang, de færreste tror på kan finde sted i Danmark.

Jeg forstår dem godt. De har heller ikke mine indsigter og erfaringer. Jeg kan fremlægge sag på sag, hvor forfølgelsen fremgår. Sager som skriger til himlen. Som overtræder alt, hvad et retssamfund står for. Man når kun dertil, når man virkelig har fat i den lange ende og "truer" nogen højt oppe i systemet ...

Hvordan fortæller man kort en af Danmarkshistoriens største korruptionssager kort? Det kan man ikke og mange står af allerede under de indledende ord. Det lyder slet ikke som et Danmark, som de kender, så det må helt bestemt være mig, det er galt med ...

Lad mig vende tilbage til dommeren, som jeg lige har politianmeldt. Jeg lavede en stor politianmeldelse d. 6-3-17 af en række myndigheder, dommere, politifolk, nævn, tilsyn, borgmestre m.fl. Jeg tog forbehold for yderligere personer og myndigheder.

Det lyder wayout i mange menneskers ører at gøre sådan. Jeg er mere end normalt begavet og selvfølgelig politianmelder jeg ikke hele retssystemet, politiinstanser m.fl., medmindre jeg vitterligt kan dokumentere min anmeldelse. Kan jeg ikke det, står jeg til 16 års fængsel og det beder ingen vist om helt frivilligt ...

Hvad har jeg så anmeldt dem for? Jeg har anmeldt dem for offentlig forfølgelse, korruption, lovbrud og pligtforsømmelser. Inde under anmeldelsen er der flere lovovertrædelser af en række nationale såvel som internationale love.

Politiets reaktion var lige så interessant, for anmeldelsen blev meget hurtigt sendt til DUP (Den uafhængige politiklagemyndighed). Wheee - en politianmeldelse bliver ikke behandlet hos politiet, men bliver sendt direkte til DUP?? Det er vel i sagens natur politiet, som skal efterforske en anmeldelse og ikke DUP?? DUP behandler klager over politiet, men jeg har anmeldt en række myndigheder og det kræver ved en uddybende snak med politiet og en fremlæggelse af dokumentation? DUP blev også anmeldt sammen med de mange andre myndigheder.

Jeg har været så mange år i dette game med myndigheder og har afdækket de mønstre og taktikker, som især politiet og retsinstanserne bruger til at fratage borgere lovsikrede rettigheder, når myndigheder begår lovbrud og skammeligt nok deltager i offentlig forfølgelse og ja - du læste rigtigt ... Vi har et politi og retssystem, som går forrest i den offentlige forfølgelse af min person og hvorfor gør de så det og hvorfor unddrager politiet sig at behandle min anmeldelse?

Det gør de af flere årsager. Politiet har travlt med at sende min anmeldelse andetsteds for at undgå selv at behandle den. Politiet ved godt, at det er sandt, hvad jeg fortæller og anmelder. De ved også, at jeg kan dokumentere det. De ved også, at jeg er udsat for offentlig forfølgelse, som udspringer højt oppe i systemet på ministerieplan. Derfor bremser de sagen og ønsker hverken at få den uddybet, høre hele forløbet eller se et eneste dokument i sagen. Sådan er vores politi, men det er ikke den sandhed, som medierne leverer ... Derfor bliver sandsigere ikke troet på.

Dommerstanden er ikke vant til kritiske lup i måsen. De er heller ikke forvænt med små borgere sætter sig ind i loven og dermed siger fra, når de ikke følger loven. Eller rettere - hvem er bedre til at bryde loven, end netop dem som kender den allerbedst?

Vi er igen tilbage til den fornærmede dommer. På overfladen ser det nemlig helt tilforladeligt ud. En dommer har ret til at uddele et advokatpålæg, når dommeren ikke mener, at vedkommende selv er i stand til at føre sagen. Omvendt har en borger ret til at føre sin egen sag i henhold til retsplejelovens § 245.

Hvad betyder det så, når en dommer giver et advokatpålæg? Det betyder, at borgeren skal finde sig en advokat. Det betyder, at der intet må fremlægges i en sag, uden at det kommer fra en advokat. Lyder det som en retslig begrænsning af ytringsfrihed omkring at fremstille sin sag med egne ord og dokumentation? Det er det i høj grad ...

En advokat fortalte mig for nogle år siden, at retten typisk uddeler advokatpålæg, når de vil bremse en sag. Lyder det som et retssamfund? Eller lyder det som en bevidst strategi til at kue borgeren? Jeps - godt set.

Hvad sker der så med en sag, når der er meddelt et advokatpålæg? Man bliver dømt udeblevet, får pålagt modpartens advokatomkostninger og bliver derved nægtet en retfærdig retssag, som man i henhold til både nationale og internationale love har krav på.

Kan det virkelig være rigtig, at vores dommerstand er således. Bare rolig - det er meget værre end det ...

Min erfaring med retssystemet er, at jeg kun har fået advokatpålæg i sager, hvor der er - eller kan blive - myndigheder involveret. Resten har jeg selv fået lov til at føre ...

 
Tjo - jeg har sørme også politianmeldt min staldejer
og hvorfor så det?
 

Min kære staldejer er stukket af fra ansvar for en omfattende skade d. 7-1-17, hvor en hest blev aflivet og en række dominobrikker begyndte at falde. På toppen gav han en opsigelse af hestene og med flere hingste i hesteholdet er det mere end umuligt at finde anden opstaldning, da jeg også har begrænsede midler.

Jeg har siden da søgt et væld af mulige løsninger, hvilket retten i Næstved fik kendskab til, da min staldejer forsøgte at sætte hestene ud med fogedens hjælp. Jeg gav dokumentation for de omfattende tiltag.

Min staldejer trak dog fogedudsættelsen tilbage, da jeg anskueliggjorde overfor ham, hvad det potentielt kunne indebære for ham økonomisk, hvis fogeden tog hestene og at hestene inden fristens udløb ikke var indfriet. Jeg har nemlig prøvet det før, hvor politiet og retten uretmæssigt gjorde mig hjemløs, fratog min søn og jeg alt og ved samme lejlighed tog hestene, som var anmeldt til en lovlig demonstration ...

Hvis fogeden tager hestene, bliver de sendt til opbevaring et sted, som politiet uden hjemmel nægter at oplyse om. Der forlanges små 100 kr. om dagen pr. hest og med otte muler går det stærkt. Dertil skal lægges transportomkostninger. Er hestene ikke indløst senest to måneder efter, bliver de sat på auktion og bliver de ikke solgt, bliver de aflivet. Dette gøres på ejers regning, men da der er en skade involveret, kunne jeg i henhold til loven kræve udgifter og tab af hver enkelt hest godtgjort af min staldejer ...

Længe før dét scenarie løb af staben i retten, havde min staldejer begivet sig ud i et væld af forskellige chikanerier for at skræmme mig væk fra hans sted. Han er revisor og burde kunne regne ud, at

Jeg havde flere gange advaret ham om at gå på kompromis med sikkerheden, da det ville kunne have uoverskuelige konsekvenser. Konsekvenserne er der nu og indtil videre har han tørret ethvert ansvar af på mig. ladet mig stå med de uoverskuelige konsekvenser og vedbliver med at udøve et væld af chikanerier omkring hestene. Som om at det får andre til at lukke hingste ind eller øger mine muligheder for at finde en løsning, hvor han selv er nøglen ... Jeg har fra start af sagt, at der skal midler på bordet til at løse situationen og det har den politianmeldte dommer lige præcis nægtet mig mulighed for.

Derfor er de begge politianmeldt ...

 

Det må siges, at min staldejer har været effektiv og har lagt en god del energi i sagen med at få fremstillet hestene som nogle værre klumpedumper ...

Dette er desværre bare i modstrid med, hvad flere staldejere, billeder m.m. kan modbevise.

Og ikke mindst hvad min righoldige billeddokumentation i sagen fremviser. Det er lidt dumt at forsøge at skyde skylden på hestene, når man ikke får sløret menneskerspor ...

 

 

Et væld af chikanerier fra min staldejer førte desværre ikke til det ønskede resultat for ham, så både Hestens Værn og Dyrenes Beskyttelse kom på banen ...

Kan nogen med kendskab til heste forestille sig, at Hestens Værn og en dyrlæge går ind og undersøger et føl uden hverken tilladelse eller informationer til ejer??

Nej vel?? Ikke desto mindre skete det ...

Dyrlægen fra Hestens Værn gik uden hjemmel og uden tilladelse ind og undersøgte et føl og kontaktede først efterfølgende ejer ...

Kort efter var det Dyrenes Beskyttelse, som kom på banen og påberåbte, at det var mit ansvar at sørge for, at hestene enten kom på stald til den 1. december eller havde læskur.

Sjovt nok var det samme mand, som jeg talte med i april, hvor jeg netop rettede henvendelse til Dyrenes Beskyttelse, fordi der i den grad blev gamblet med hestenes liv og sikkerhed fra min staldejers side.

Da jeg fik anskueliggjort overfor Dyrenes Beskyttelse, at det rent faktisk var min staldejers ansvar at sørge for stald eller læskur til hestene, blev samtalen afsluttet, da vi "ikke kom videre".

Min staldejer havde bundmuget alle boksene for netop at undgå, at hestene kom på stald. Udsigten til, at han skulle til at bygge løsdrifte til hestene eller fylde de store bokse i den skimmelramte stald med 2-3 paller træpiller, fik ham til at få føllets dækken fjernet og shetlandshingsten blev samtidig lukket ud med både risiko for forfangenhed foruden yderligere sammenlukning med flere hingste, som dels har kostet en hingst livet i januar og var tæt på at koste flere hesteliv, da den store hingst blev spændt fast til en høkasse med yderligere sammenlukning af hingstene.

Vil du se en oversigt over, hvad der har været sket af tiltag fra min staldejers side, så kig her

   
Hvad var det så med hende dommeren og har hun relevans til staldejeren?
 

Tjo - det var erstatningssagen imod staldejer, som var indbragt for hende - i retten i Næstved, som var politianmeldt tidligere på året for bl.a. offentlig forfølgelse.

Først havde retten sat en tillidvækkende dommer på sagen, men hun blev desværre udskiftet, da jeg gav udtryk for, at jeg havde tillid til hende.

Den nye dommer startede med at udelukke mig fra det telefoniske retsmøde og gav mig efterfølgende et advokatpålæg, som jo handler om at udelukke borgere fra at fremsætte deres materiale og dokumentation.

Var der grund til at give et advokatpålæg? Nej da - der skulle med stor sandsynlighed afholdes et syn og skøn over den aflivede hest og hvorfor give et advokatpålæg, når der overhovedet ikke var fremlagt noget i sagen?

 

Skal jeg fortælle, hvad sideeffekten har været af at nævne navne? Det har været, at vigtige mennesker har kontaktet mig. Mennesker med vigtige informationer. Synes du, at korruption trives i mørke og anonymitet? Eller skal vi tage fat fra en ende af og nævne ondets rod ved navn?

Her og nu handler det måske ikke om din egen retssikkerhed. Måske kender du en i din nære kreds, som har haft en sag, du rystede på hovedet af, fordi det simpelt hen ikke kunne være rigtigt.

 

For nogle måneder siden kunne jeg ikke skifte bank, fordi jeg betegnede mig selv som politisk udsat. Banker bliver åbenbart pålagt skærpet tilsyn og registrering, når man er politisk forfulgt.

Desværre går myndigheder også efter andre omkring mig ...

 
22-12-17
 

Der er nok mange derude, som tænker på mig og er bekymret for, hvordan jeg har det?

Jeg har det ganske fint, er ved godt mod og er meget fortrøstningsfuld :o) Man er vel ikke verdens mentalt stærkeste kvinde for ingenting :o)

Jeg ved, at der bliver passet godt på hestene og jeg ved også, at alt går efter planen :o) Altså - universets plan for det er dem, der styrer alt dette :o)

Når man lever sit liv i tillid og tiltro, er meget i livet nemmere. Hvis man kender udfaldet, er tingene endnu nemmere. Og nej - det er ikke synd for mig, fordi det er jul. Julen har ingen betydning for mig som sådan.

Til gengæld ved jeg, at der er nogle, der får knapt så god en jul, fordi der er noget, der kommer tilbage som en boomerang nu. Nogle som er bekymret for, hvad og hvor meget jeg lægger frem, for de ved jo, hvad jeg har ...

Jeg er faktisk glad for, at hestene er kommet væk derfra og nej - jeg er egentlig ikke bekymret for, om jeg får dem igen, for det gør jeg selvfølgelig. Og skulle det imod forventning blive anderledes, så stoler jeg på, at der også er en mening med det. Vi ved aldrig 100 procent, hvad tingene handler om, så der er stor sandhed i, at livet leves forlæns, men forstås baglæns.

Hvis jeg ikke havde vidst, hvad alt dette handlede om, var jeg nok blevet bims. I morgen vil jeg tage til Kongskildevej og nedtager sikkerhedshegn m.m. Og så har jeg jo fået rigtig god tid til at lave en masse opdateringer :o)

Husk derude - der sker ALTID dét, der skal ske :o)

 
 
Let go and let God ... :o)
 

Meget få mennesker ved, hvad det vil sige og hvad det indebærer at være offentligt forfulgt. Ikke kun er man oppe imod et væld af offentlige strategier og psykologisk krigsførelse og udmatningsstrategier - man er også oppe imod menneskers uvidenhed og ubændige tillid til systemet.

Folk forstår ikke, at der er også pres på dem på "den anden side" af myndighedsmuren, for de ved, at de både risikerer at miste deres job, hvis de åbner munden og kollegaers mishag og de risikerer også samme tur som mig og skal i sagens natur ikke nyde noget. Det er dem eller mig ...

 
 
21-3-18
 

En bruger på Ekstra Bladet mente, at jeg spilder skattekroner - https://ekstrabladet.dk/folkets-roest/sag/tibet-sagen/7083767

Mit svar til ham var følgende:

Det handler vist meget om perspektiv :o) 

Hvis vi spoler helt tilbage til starten, så var alt dette slet ikke startet, hvis udlejere havde været deres ansvar voksne og kommunen havde ført det tilsyn, de skal i henhold til flere lovgrundlag.

Både udlejere og kommunen var mere travlt optaget af at spare penge og kastede derved ansvaret, regningen og konsekvenserne videre til dels min søn og jeg og dels til samfundskassen.  

Øvrige tilsynsmyndigheder havde også travlt med at klappe-kage-behandle og det sendte yderligere regninger og konsekvenser i to retninger – til samfundskassen i form af udredninger m.m. og skattemæssigt i form af virksomhedsunderskud og negativ moms.  

En kortvarig politiseance kunne også have løst situationen, men her var det også klappe-kage-la-la-vi-er-hævet-over-loven, så den føler jeg mig heller ikke ansvarlig overfor.  

Hvis du kan leve med at få tilsidesat dine lovsikrede rettigheder af retssystemet og derved yderligere blive frataget en mulighed for at løse din helbredsskadelige situation og selv æde regningen for andres forsømmelser, så er du meget en ener.  

Det er muligt, at du kan leve med at blive idømt det ene uretfærdige pengekrav efter det andet og gladeligt betaler – det havde jeg ikke mulighed for, da jeg dels forsørgede ret mange heste og oven i forsøgte at arbejde mig fri af systemet og blive selvstændig – imod alle odds.  

Det er også muligt, at du ville læne dig tilbage og acceptere at få ødelagt dit helbred og ikke gøre noget for at få løst din helbredsskadelige situation. Det kunne måske være en mulighed, at du til sidst i desperation kastede dig ud i en demonstration, når du havde fået nok af omfattende uansvarlighed, hvor du blev pålagt at betale hele gildet ...  

Hvem har størst ansvar for demonstrationen? Jeg som tillod mig at gøre opmærksom på en række ulovlige behandlinger og svinestreger i det offentlige system, som også gik ud over rigtig mange medborgere? Kommunen som ringede efter politiet i strid med grundlovssikrede rettigheder? Eller politiet med kendskab til grundlovssikrede rettigheder som alligevel valgte at krænke dem og yderligere sende 4-5 betjente foruden landbetjenten til én fredeligt demonstrerende kvinde? Oven i købet hele to gange?  

Er det mit ansvar, at en lang række myndigheder er hævngerrige, fordi de har været dumme nok til selv at udstille deres embeds- og magtmisbrug, fordi de ikke bryder sig om den sandhed, som kommer frem via deres handlinger, forsømmelser og undladelser, fordi der er en, der har gennemskuet dem? Eller kommer der et andet perspektiv på det, når den samlede sum af sager i sidste ende munder ud i lovændringer og lapning af tiltrængte huller, som på sigt kommer til at spare mine medmennesker for store, umenneskelige lidelser og samfundskassen for mililarder, som via uansvarlighed fosser ud af fælleskassen?  

Her og nu har myndigheder på stribe valgt IKKE at overholde loven med store konsekvenser og du vælger på den konto at “klandre hjorten for, at jægeren skød den”. Som “skamskudt overlevende hjort” arbejder jeg for, at eliten ikke får opretholdt status quo med at lyve, bedrage og fratage borgere deres rettigheder. Kan du leve med, at politiet lyver og deltager i offentlig forfølgelse, står du nok alene med dit synspunkt. Det samme gælder, hvis du er fortaler for, at retssystemet og diverse tilsynsmyndigheder kan skalte og valte, som de har lyst og i strid med loven, fordi de udnytter nogle for borgerne endnu ikke synlige huller.  

Såh – det handler vist meget om perspektiv ... her og nu eller i det store billede ;o)              

 
Nye tanker undervejs efter tid, lyst og lejlighed :o)
 
Tilbage til bloggen
 
Blog | Bøger | Demonstration | Dokumentar | Downloads | Dialog og sager | Hestesagen | Kronologisk forløb | Links | Navigation | Projekter og tiltag | Strøtanker | Spørgsmål og svar | Status | Tinamaria
tinamaria[@]vindingforlag.dk