Tinamarias Blog - straffesagen i hestesagen ...

 
 
Her kan du læse om straffesagen i hestesagen ...
 
 
 

Fra: Vinding Forlag [mailto:tinamaria@vindingforlag.dk]
Sendt: 18. februar 2018 13:54
Til: ´Strafferetten ved Retten i Næstved´ <straf.nae@domstol.dk>
Emne: Vedr. SS-1-472/2018

Hejsa

Jeg har ikke modtaget følgende materiale:

* Som vidner bedes tilsagt

* Se vedlagte bevisfortegnelse

* Sagens dokumenter vedlægges

Derudover har jeg modtaget en fejlagtig og mangelfuld aktindsigt fra politiet i journal 1900-891 10-00060-17, hvor graverende fejl fra politibetjent Tina Mertz har haft stor indflydelse på sagen og derved fundamentet for at føre sagen.

Jeg har heller ikke modtaget aktindsigt i journalnr. 1900-83979-00111-17 og 1900-61890-01178-17.

Jeg havde oplyst en navngiven advokat til Tina Mertz, så jeg vender tilbage med oplysninger om advokaten, som skal varetage sagen.

Hvornår kan jeg forvente at modtage det manglende materiale?

Mvh.
Tinamaria

 

From: ´Strafferetten ved Retten i Næstved´
Sent: Monday, February 19, 2018 10:08 AM
To: Vinding Forlag
Subject: SV: Vedr. SS-1-472/2018

Det som du skriver du ikke har modtaget, er ikke noget der sendes ud til den tiltalte. Det er fremsendt til din forsvarer, advokat Susan Jørgensen.

Vedrørende aktindsigt er det anklagemyndigheden du skal rette henvendelse til.

Med venlig hilsen
Retten i Næstved
Retsafdelingen/smj
Gardehusarvej 5, 4700 Næstved
Tlf. 99 68 53 71, straf.nae@domstol.dk

 

From: Vinding Forlag
Sent: Tuesday, February 20, 2018 12:18 AM
To: ´Strafferetten ved Retten i Næstved´
Subject: Re: Vedr. SS-1-472/2018

Hej igen

I bliver kontaktet i morgen af Anders Schønnemann Olesen, som jeg ønsker som forsvarsadvokat.

Mvh.
Tinamaria

 

Fra: Vinding Forlag [mailto:tinamaria@vindingforlag.dk]
Sendt: 21. februar 2018 01:01
Til: ´Strafferetten ved Retten i Næstved´ <straf.nae@domstol.dk>
Emne: Re: Vedr. SS-1-472/2018

Hej igen

Hvornår kan jeg få en bekræftelse på, at advokat Anders Schønnemann Olesen kan varetage min sag?

Mvh.
Tinamaria

 

From: ´Strafferetten ved Retten i Næstved´
Sent: Wednesday, February 21, 2018 8:39 AM
To: Vinding Forlag
Subject: SV: Vedr. SS-1-472/2018

Retten har modtaget din anmodning. Sagen er lagt til en dommer. Du vil høre fra retten snarest.

Med venlig hilsen
Retten i Næstved
Straffeafdelingen, Signe Lærke Jensen
Gardehusarvej 5, 4700 Næstved
Tlf. 99 68 53 71, straf.nae@domstol.dk

 
VS: Danmarks Domstole vedr. SS-1-472/2018 06-03-2018 [Ref.nr.=e11371b8e7e34a13af844c804f2d47af]
06-03-2018 15:34
 
 

Re: Vedr. SS-1-472/2018
16-04-2018 20:22
´Strafferetten ved Retten i Næstved´<straf.nae@domstol.dk>;
Cc: Veterinær Dyrevelfærd og Veterinærmedicin 15<15@fvst.dk;Justitsministeriet;mail@politiklagemyndigheden.dk;
post@ombudsmanden.dk; NAVN ØNSKET SLØRET;rigsadvokaten@ankl.dk<rigsadvokaten@ankl.dk>;
SAK@ankl.dk<SAK@ankl.dk>; kos-rigspolitichefens-forkontor@politi.dk<kos-rigspolitichefens-forkontor@politi.dk>;
Folketingets Oplysning;politi@politi.dk;poul.madsen@eb.dk;1929@bt.dk<1929@bt.dk>;tva@dr.dk<tva@dr.dk>;
dagbladet@sn.dk;direktionen@sn.dk<direktionen@sn.dk>;nyheder@pol.dk<nyheder@pol.dk>;
soroeavis.red@sn.dk<soroeavis.red@sn.dk>;radioavisen@dr.dk<radioavisen@dr.dk>;plan@tv2.dk<plan@tv2.dk>;
1234@tv2.dk<1234@tv2.dk>;Michael Dyrby;postformand@ft.dk<postformand@ft.dk>;gormsen@altinget.dk;
sris@bt.dk;kgotfredsen@transparency.dk<kgotfredsen@transparency.dk>;niep@bt.dk<niep@bt.dk>
;emii@dr.dk<emii@dr.dk>;amnesty@amnesty.dk<amnesty@amnesty.dk>;kok.morten@gmail.com<kok.morten@gmail.com>;
Thomas Foght<foght@radio24syv.dk>;Jesper Tynell<jesper@tynell.dk>;jlp@swlp.dk<jlp@swlp.dk>;kbl@eb.dk<kbl@eb.dk>;
saya@tv2lorry.dk<saya@tv2lorry.dk>;Kristian.B.Larsen@eb.dk<Kristian.B.Larsen@eb.dk>;
Peter Lautrup-Larsen<pela@tv2.dk>;oeh@journalisten.dk<oeh@journalisten.dk>;Bo Elkjær Undersøgende<EBOE@dr.dk>;
densaerligeklageret@hoejesteret.dk<densaerligeklageret@hoejesteret.dk>;info@anima.dk<info@anima.dk>;
info@everhorse.dk<info@everhorse.dk>;frynseklinikken@dyrevaernet.dk<frynseklinikken@dyrevaernet.dk>;
info@dyrevaernet.dk<info@dyrevaernet.dk>;internatet@dyrevaernet.dk<internatet@dyrevaernet.dk>;
medlem@dyrevaernet.dk<medlem@dyrevaernet.dk>;sndk@sn.dk<sndk@sn.dk>;
db@dyrenesbeskyttelse.dk<db@dyrenesbeskyttelse.dk>;medlem@dyrenesbeskyttelse.dk<medlem@dyrenesbeskyttelse.dk>;
dyreinternat@ddaa.dk<dyreinternat@ddaa.dk>;info@nyt-hesteliv.dk<info@nyt-hesteliv.dk>;vestjyskveldfaerd@gmail.com<vestjyskveldfaerd@gmail.com>;
mail@hestevelfaerd.dk<mail@hestevelfaerd.dk>;sysser@njdyreredning.dk<sysser@njdyreredning.dk>;
jeppe.valeur@pol.dk<jeppe.valeur@pol.dk>; kaak@berlingskemedia.dk<kaak@berlingskemedia.dk>;

Hejsa

Det undrer mig, at min forsvarsadvokat først fik fremsendt sagen fra retten to måneder efter min anmodning om ombeskikkelse?

Rettens langsommelighed har kostet denne uskyldige hest livet:

 
 

Han er i strid med forskellige regler blev slagtet, selvom han var 1) spærret hos Seges, 2) udelukket fra konsum, 3) ikke havde erstatningspas og 4) hestehandleren vidste, at politiet ikke havde behandlet sagen korrekt.

Hvor mange af de andre heste, der yderligere er slagtet, er endnu usikkert. Jeg ved, at hestehandleren har en enkelt tilbage, hvor jeg skal bede retten om at bede hestehandleren tilbageholde ham, indtil retten har behandlet nærværende sag – eller bedre endnu levere hesten tilbage til mig, så han får en ledig boks.

Jeg vil høre til muligheden for, at sagen kan behandles ved retten i Roskilde, hvor jeg selv vil føre sagen? Anklagemyndigheden i Næstved er hamrende inhabile til at behandle sagen – se oversigt nedenfor samt yderligere info på http://tinamarias.dk/blog/dialogrigsadvokat.html, hvor jeg atter har søgt rigsadvokaten om at blive overført til en habil politikreds. Jeg har ligeledes – uden svar herpå – indgivet samme ansøgning til justitsministeriet for længe siden og igen for nogle måneder siden.

På trods af at jeg påklagede både politiets påbud, den uretmæssige inddragelse og hastige afhændelse af hestene til rigspolitiet, har jeg aldrig hørt herfra ... Forholdet blev påklaget allerede d. 18-12-17 ...

Der er en lang række kritisable forhold i sagen, hvor jeg har indsat en punktoversigt herunder, som jeg ønsker bilagt straffesagen. Oversigten blev fremsendt til min forsvarsadvokat, men da det er en sag med et ualmindeligt stort pres, ønsker jeg selv at føre sagen.

Jeg lægger dialogen med strafferetten og sagens behandling på http://tinamarias.dk/blog/strafret.html. Såfremt der er indsigelser og/eller kommentarer hertil, skal jeg have besked indenfor tre hverdage, da jeg ellers betragter det som en accept.

Jeg kan oplyse, at der allerede nu er ekstrem stor interesse for både min blog og hestesagen, som har rundet over 10.000 klik. Nu her hvor jeg er ved at lægge sidste hånd på det kronologiske forløb, kommer interessen til at eksplodere. Jeg har indsat statistik nederst i mailen.

Jeg skal anmode om, at der bliver berammet et snarligt retsmøde og at retsmødet bliver lagt så sent som muligt. Det skyldes, at jeg arbejder om natten og hvis jeg skal møde tidligt, indebærer det, at jeg skal blive oppe hele natten, morgen og formiddag, hvilket udgør en sikkerhedsmæssig risiko i trafikken, da jeg ikke har nogen til at køre for mig.

Jeg skal anmode om at få lov til at optage retsmødet. Båndoptagelsen bliver ikke brugt som andet end sikkerhed for, hvis retssagen ikke foregår på fair og etisk måde.

Jeg inviterer hermed pressen til at deltage i retsmødet.

Mvh.
Tinamaria

Opdateret udtræk af hestesagen:

Forud for hesteerstatningssagen

Skaden i januar 2017 med aflivning af palominohingsten Vinncent

* havde to dage forinden lagt pres på Skat og Skatteankestyrelsen

* første indskydelse var myndigheder

* spor og vidneafhøringer pegede på forsømmelser fra min staldejers side

* gav min staldejer et favorabelt forligstilbud for at undgå en retssag

* min staldejer gav på toppen en opsigelse og lod mig stå alene med de økonomiske konsekvenser og domino-effekter af skaden

* søgte højt som lavt anden opstaldning

* min staldejer vidste, at det krævede penge på bordet at løse situationen

* har fanget naboen i at lyve på båndoptagelse omkring strøm i hegnet

Note – det kan ikke udelukkes, at der er myndigheder involveret. Skat er under mistanke for at lægge pres på min udlejer i 2014. Min staldejer er revisor.


Bonusinfo

* har udgivet flere kritiske bøger om myndigheder - http://tinamarias.dk/blog/boeger.html        

* har lavet en dokumentar i 20. afsnit om lovbrud, korruption m.m. - http://tinamarias.dk/blog/dokumentar.html (betjent Connie Petersen og dyrlæge Maria Kaup medvirker – ditto i bogen om falsk anmeldelse)  

* har i endnu ikke udgivne bøger fanget både politifolk, dommere, ministerier, ombudsmanden m.fl. i lovbrud, pligtforsømmelser og korruption

* har flere identiske Tibet-sager med hestene i 2013, hvor retten deltog i den sidste - http://tinamarias.dk/blog/demonstration.html 

* fangede en politikommissær i lodrette løgne og bevisforvanskelse under den ene demonstration - http://tinamarias.dk/blog/polkom.html (betjent Connie Petersen delvist på)

* har fanget flere politifolk, politianklagere og dommere i at lyve og lave pligtforsømmelser (bl.a. betjent Connie Petersen)

* jeg har været udsat for årelang forfølgelse af politiet såvel som retssystemet - http://tinamarias.dk/blog/retssager.html      

* søgte i 2014 efter den uretmæssige fogedudsættelse rigsadvokaten om at blive overført til en habil politikreds – blev nægtet bl.a. med begrundelsen “interessekollissioner” (betjent Connie Petersen på selve fogedudsættelsen)

* politiet efterforskede ikke følgende i 2014: knivskade af højdrægtig hoppe, klippet ledning til pillefyr, hærværk i løsdrift, indbrudsforsøg, glasskår på foldene og i høkasser, smadret forrude og fire knivstukne dæk, løgn fra en dommer og mened fra en advokat, som førte til en uretmæssig fogedudsættelse, som politiet heller ikke reagerede på (fangede politiet, retten og advokaten i at lyve og lave bedrageri) (betjent Connie Petersen på sagen)

* falsk anmeldelse fra Dyrenes Beskyttelse i 2015 som politiet ikke ville gå videre med, da jeg kunne dokumentere, at den var falsk (betjent Connie Petersen på sagen og hun er på igen i hestesagen, selvom det ikke er hendes normale område. Hun var også på en falsk anmeldelse af min søn for voldtægt)


Retsligt forløb i hestesagen omkring skaden i januar

* omfattende politianmeldelse d. 6-3-17 af en række dommere, politifolk m.fl. - http://tinamarias.dk/blog/ombudsmanden.html    

* indbragte erstatningssagen for retten i Roskilde, da retten i Næstved er inhabil (se evt. http://tinamarias.dk/blog/retssager.html)

* min staldejer fastholdt, at det skulle være retten i Næstved og ikke retten i Roskilde (støvede myndighedsmistanken af igen)

* dommer udelukkede mig som sagsøger fra telefonisk retsmøde

* gav advokatpålæg, selvom der ikke var grund til det

* min staldejer rekvirerede fogedudsættelse af hestene i august

* politianmeldt og fra tidligere inhabil dommer satte sig på fogedsagen

* min staldejer trak fogedudsættelsen tilbage, da jeg gjorde ham opmærksom på de økonomiske konsekvenser for ham

* min staldejers advokat rejste en selvstændig påstand efter tilbagetrækningen af fogedudsættelsen

* havde i forbindelse med fogedudsættelsen tilmeldt hestene en ny demonstration imod Sorø kommune

* kunne ikke finde advokat i forbindelse med advokatpålægget og sagen afvist uden retslig behandling trods kendskab til situationen, retten satte mig i

* rejste modkrav i den selvstændige påstand og hestedommeren overholdt ikke hendes vejledningspligt

* dommeren sendte mit modkrav i den selvstændige påstand til landsretten, selvom hun vidste, at det var omfattet af advokatpålægget

* dommeren afviste mit erstatningskrav for den aflivede hest Vinncent grundet advokatpålægget (se evt. http://tinamarias.dk/blog/retssager.html + http://tinamarias.dk/blog/sagsskema.html)

* efteranmeldelse af hestedommeren og politianklager d. 21-11-17 (min staldejer også anmeldt)

* endnu en politianmeldt dommer satte sig på den selvstændige påstand i 2018 og idømte mig den selvstændige påstand

* hestedommeren er indbragt for Den særlige klageret, som aktuelt behandler klagen

* hestedommeren nægtede at tilbagebetale retsafgiften

* den ubehandlede erstatningssag var den direkte årsag til, at hestene stadig var der

* det er ikke politiets ansvarsområde, om hestene var på stedet – det er fogedrettens

* at retten bremser erstatningssagen tyder på, at der er myndigheder involveret i skaden i januar

* se evt. http://tinamarias.dk/blog/lagunderhestesagen.html   
 

Omkring pålæg fra politiet

* d. 8-12-17 mundtligt pålæg

* politiet og Fødevarestyrelsen var til stede uden mig

* overholdt pålægget fra 8-12 til 16-12, hvor jeg måtte varetage hestenes velbefindende

* skriftligt pålæg modtaget d. 14-12

* politiet talte først med mit vidne d. 21-12 (evt. check af hendes mobiloversigt)

* kontroltilsyn d. 22-12 – igen uden mig

* politiet tog hestene d. 22-12 – uden at vide om jeg havde overholdt pålægget

* betjent Connie Petersen og dyrlæge fra Fødevarestyrelsen som var på sagen med den falske anmeldelse fra Dyrenes Beskyttelse i 2015

* politiet gav mig en frist til d. 3-1-18, hvorpå de ville afhænde hestene


Flere uenigheder

* de to dyrlæger fra Fødevarestyrelsen

* en veterinærsygeplejerske og undertegnede

* flere løgne fra de tre anmeldere og min staldejer - http://tinamarias.dk/blog/aktpolhest.html

* foldenes beskaffenhed


Politiets fejl, løgn og lovbrud

* politiet har ikke overholdt officialprincippet

* politiet har overtrådt dyreværnsloven § 21, stk. 2 – to gange

* politiet har ikke inddraget væsentlige oplysninger

* politiet har ikke oplyst korrekt omkring det første dyrlægebesøg og de forskellige heste

* politiet havde undladt billeder

* politiet vedtog henover hovedet, at “jeg havde udtalt mig” i strid med båndoptagelser   

* politiet pålagde mig at overtræde både hesteloven §§ 12, 13, 14  og dyreværnsloven §§ 1, 2, 3

* politiet ignorerede, at jeg havde søgt Fødevarestyrelsen om midlertidig dispensation fra hesteloven

* politiet og Fødevarestyrelsen kunne jf. dyreværnslovens § 21, Stk. 3. stk. 2 give midlertidig dispensation

* politiet oplyste mig aldrig om mine rettigheder og har løjet herom i aktindsigterne

* politiet har løjet om, at jeg har givet afkald på at gennemlæse og underskrive mine forklaringer

* politiet verfer mig flere gange af banen med for sagen væsentlige informationer

* politiet modtog aldrig mine skriftlige informationer (sagt flere gange, at de var på vej)

* politiet inddrog aldrig mine anmeldelser i sagen af d. 21-11

* politiet har løjet i aktindsigterne i flere forhold

* politiet har ikke oplyst om mine rettigheder

* anklagemyndigheden og ikke politidirektøren har afgjort afhændelsen af hestene

* politiet havde sat 2 måneders frist ned til 14 dage med jul og nytår imellem

* betjent på fra flere uldne sager

* der har været en inhabil advokaturchef inde over sagen – (http://tinamarias.dk/blog/aktpolhest1.html og http://tinamarias.dk/blog/pol2010.html)

* advokaturchefen er yderligere bekendt med, at jeg har fanget politikommissæren i løgn og politiinspektøren som ikke ville modtage anmeldelse for korruption/offentlig forfølgelse

* under den sjette båndoptagelse med politiet fremgår det, at det er en administrativ beslutning fra anklagemyndigheden at fjerne hestene

* politiet lagde bevidst begge møder, hvor de vidste, jeg ikke kunne give fremmøde, hvilket retten er bekendt med

* politiet undladt at gennemgå mine anmeldelser af d. 21-11

* politiet har udladt at vedlægge aktindsigten vigtige billeder, båndoptagelser og mails i aktindsigten/klagesagen

* politiet nægtede at udlevere hestene d. 19-1, da jeg havde fundet et sted til dem

* politiet er brugt i en bagvendt fogedudsættelse på grund af mine politianmeldelser af dommere, politifolk m.fl.

* politiet har taget hestene for at undgå fremtidige demonstrationer med hestene imod Sorø kommune

* politiet har ikke overholdt frister i forbindelse med afgivelse af pålæg, hvilket har indflydelse på klageadgangen

* på trods af klageadgang og fejl i denne har politiet afhændet hestene inden klagefristens udløb

* politiet ignorerede mine anmodninger om advokat henholdsvis d. 18-12 og 22-12

* politiet reagerede først på min anmodning om advokat d. 11-1 – først da hestene var afhændet

* politiet/anklagemyndigheden har ikke respekteret mit ønske om at indbringe hverken sagen, påbud eller straffesag for en habil byret

* jeg indbragte de kritisable forhold for rigspolitiet d. 18-12-17, 3-1-18, 16-1-18 og 17-1-18  og har fortsat intet hørt ...

* rigspolitiet har heller ikke forholdt sig til min klage (se evt. http://tinamarias.dk/blog/poloff.html omkring offentlig forfølgelse)

* politiet sender først sagen til rigspolitiet d. 22-1-18, hvorefter jeg hørte fra statsadvokaten, som ikke kan behandle sagen

* rigspolitiet, rigsadvokaten, statsadvokaten i København og justitsministeriet har haft kendskab til sagen siden d. 22-12

* ombudsmanden siden d. 16-12

* DUP siden 29-12

* DUP skulle efter sigende behandle sagen, men jeg har intet hørt herfra

* politiet har solgt alle 8 heste for ialt kr. 8.000 + moms – på auktion ville de have indbragt mere, men så kunne jeg nå at indløse dem ...

* politiet havde kodet aktindsigten med forkert kode for at forsinke sagen

* ingen billeder fra det andet kontrolbesøg trods politiets beskyldninger og mine udtrykkelige ønsker herom

* den beskikkede forsvarer havde sagen allerede midt i januar (kun omkring politiets sigtelse)

* politiet beskikkede en anden advokat end den navngivne, jeg anmodede om hele to gange både mundtligt og skriftligt

* politiet har ikke indbragt frakendelsen og pålægget for retten – de har kun indbragt politiets sigtelse af mig

* der blev også klaget til rigspolitiet d. 19-1-18 over afhændelsen af hestene, hvilket politiet heller ikke har indbragt for rigspolitiet (har selv sendt direkte)

* aktindsigt nægtet i de fem politianmeldelser fra 2014 grundet “fare for statens sikkerhed”- http://tinamarias.dk/blog/aktpol.html 

*  anmeldelse af dommer, politianklager og staldejer afvist uden gennemgang - http://tinamarias.dk/blog/hestesagen8.html    

* afviste anmeldelser af dommer, politianklager, staldejer uden gennemgang - http://tinamarias.dk/blog/poltilfoejelse.html

* grove forsømmelser fra politianklager i 1900-83979-00111-17 med inhabil advokaturchef på

* politiet reagerede først på mit ønske om en beskikket advokat, d. 11-1-18 – syv dage efter den 1½ måned reducerede frist var udløbet- http://tinamarias.dk/blog/aktpolhest.html  


Andet

Hestens Værn var gået ind uden hjemmel og uden min tilladelse og havde undersøgt det nyfødte føl


Oplysninger fra dyreværnsforening - heste

* politiet skal minimum holde hestene i to måneder

* hestene skal tilbage til ejer, hvis der er sket fejl

* politiet må ikke videreformidle, aflive eller sælge dyreværnsheste, uden at sagen har været for en dommer

* hestene skal forblive i politiets varetægt, til sagen er afgjort af en dommer


Seges og Fødevarestyrelsen

* hestene var spærret for ejerskifte hos Seges – både dem med og uden pas

* heste må ikke slagtes uden hestepas - https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Nye-regler-om-hestepas.aspx    

* Diego (slagtet) er slagtet på trods af, at 1) spærret hos Seges, 2) udelukket fra konsum, 3) ikke havde erstatningspas og 4) hestehandleren vidste, at politiet ikke havde behandlet sagen korrekt.


Hestehandleren

* solgt/byttet fire af hestene uden papirer – heste må ikke transporteres uden hestepas

* solgt og kastreret to på trods af kendskab til uretmæssige forhold   

* slagtet Diego selvom han vidste, at politiet ikke havde handlet i henhold til formalia

* hestehandleren udtalte, at der var tale om velholdte heste

* hestehandleren er kendt for at være korrupt

* hestehandleren har været i dialog med betjent Connie Petersen, som har lovet, at der kunne komme erstatningspas på hestene

* hestehandleren har tidligere aftaget heste fra Connie Petersen, da en anden sandsiger ligeledes blev frataget hans heste (oven i købet i clinch med de samme dommere i retten i Næstved)

* tre båndoptagelser med hestehandleren på http://tinamarias.dk/blog/hestehandler.html 


Hestesagen, aktindsigterne fra politiet m.m.

Hestesagen med båndoptagelser med politiet, de to kredsdyrlæger m.m. på http://tinamarias.dk/blog/hestesagen.html   

Jeg dissekerer de to kritisable aktindsigter fra politiet på http://tinamarias.dk/blog/aktpolhest.html og http://tinamarias.dk/blog/aktpolhest1.html

Yderligere dialog med politiet på http://tinamarias.dk/blog/dialogpol.html

Dialog med Fødevarestyrelsen på http://tinamarias.dk/blog/foedevare.html

Dialog med Seges på http://tinamarias.dk/blog/seges.html

Øverst på http://tinamarias.dk/blog/sager.html er der forskellige dialoger med myndigheder (mangler større opdatering)

Det kronologiske forløb snart fuldt tilgængeligt på http://tinamarias.dk/blog/kronologisk.html (38 ekstra sider frigives snart)

Da mange desværre misforstår min baggrund for at lægge materialet på min blog, kan jeg oplyse, at involverede forud for offentliggørelse er kontaktet og har haft mulighed for at komme med indsigelser og/eller kommentarer.

Jeg har hele tiden været i stand til at tage vare på hestene. Jeg har dog i de sidste 12 år været jaget vildt på baggrund af to skimmelsager foruden grov offentlig forfølgelse fra flere myndigheder.

Hestesagen er et stunt imellem anklagemyndigheden i Næstved politi og retten i Næstved som hævn for mine politianmeldelser af flere dommere, flere politifolk og en del andre myndigheder for korruption og offentlig forfølgelse. Jeg er ikke i tvivl om, at funktionschef Susan Blixenkrone-Møller og hestedommer Camilla Ljørring er involveret i stuntet. Se evt. https://www.information.dk/debat/leder/2011/09/haard-dom-dansk-musik. Politiet kom på banen d. 8-12 og jeg havde politianmeldt dommer Camilla Ljørring d. 21-11. Susan Blixenkrone-Møller blev politianmeldt d. 6-3-17 og de er begge to meget hævngerrige. Funktionschef Susan Blixenkrone-Møller er kendt for at gøre folk hjemløse og fratage dem deres heste ... Her er det Knud Jacobsen, der ligesom jeg også blev gjort hjemløs og frataget over 20 heste - http://www.denoffentlige.dk/korruption-i-danmark-embedsmand-faar-betinget-dom-bestikkelse Hans og min fællesnævner er, at vi fortæller sandheden om det korrupte politi og retssystem ...

Artiklen Stjæler staten heste? - http://tinamarias.dk/blog/stjaelerstatenheste.html

Slettet retsbog i en kritisabel fogedudsættelse tilbage i 2014. Tankevækkende at der er behov for at slette en retsbog og føre den ind i præsidentjournalen, hvor der ikke er mulighed for at søge aktindsigt ...

 
 
Retten i Næstved nægter mig i dag et personligt gennemsyn af mine sager jf. en nylig anmodning om aktindsigt ...
 
 
 
 
 

SS-1-472/2018 - Anklagemyndigheden mod Tinamaria Liziedatter
17-04-2018 21:04
Næstved Ret (strafferetsafdeling)<straf.nae@domstol.dk>;
Cc: Vinding Forlag<tinamaria@vindingforlag.dk>;Stephanie Granhøj Petersen<sgp@detbedsteforsvar.dk>;

I ovennævnte sag har jeg modtaget nedenstående mail, ligesom jeg har afholdt møde med min klient og drøftet sagen nærmere.  

Min klient har – i tillæg til nedenstående mail – oplyst over for mig, at hun ikke ønsker min bistand i sagen, hvilket jeg efter omstændighederne ikke har nogen nærmere bemærkninger til.  

Jeg skal derfor hermed høfligst anmode om tilladelse til at udtræde af sagen, idet jeg for en god ordens skyld kan oplyse, at jeg trods tidsforbrug med gennemgang af sagen, afholdelse af møde med min klient og flere telefoniske drøftelser med min klient efter omstændighederne ikke ønsker at blive tillagt salær for min bistand med sagens behandling. 

Jeg kan i øvrigt oplyse, at sagen ikke er berammet til hovedforhandling. 

Jeg imødeser Næstved Rets bekræftelse på, at jeg ikke længere er beskikket som forsvarer i sagen. 

På forhånd tak. 

Min klient modtager efter aftale nærværende til orientering.  

Med venlig hilsen 

Anders Schønnemann Olesen 

Indehaver, Advokat (L) 

T   +45 42 90 30 40

E    aso@detbedsteforsvar.dk

Thoravej 11  ·  2400 København NV

detbedsteforsvar.dk

 

VS: Danmarks Domstole vedr. SS-1-472/2018 24-04-2018 [Ref.nr.=e85a59362f0d48a88b3e2f80228acefb]
24-04-2018 12:20
tinamaria@vindingforlag.dk<tinamaria@vindingforlag.dk>;

 
 

Vedr. SS 472/2018
24-04-2018 13:14
straf.nae@domstol.dk<straf.nae@domstol.dk>;
Cc: ssj-Anklagemyndig@politi.dk<ssj-Anklagemyndig@politi.dk>;

Hej Line

Tak for dit svar af d. 24-4-18

Kontoret med advokat Susan Jørgensen vidste besked om sagen allerede midt i januar, hvilket er blevet oplyst af sekretæren.

I lyset af at jeg i flere forhold har fanget Næstved politi i en del løgne samt inhabilitet undrer det mig, at du glider af på det indlysende inhabilitetsproblem omkring anklagemyndigheden ...

Jeg vil foreslå, at vi kører straffesagen på skrift, da den alligevel lægges ud på http://tinamarias.dk/blog/strafret.html og så er vi ude over min anmodning om optagelse af retsmødet såvel som hensynet til mødetid, foruden at fremgangsmåden vil indebære en noget større retssikkerhed for mig.

Nu er det ikke så meget, at strafferetten skal forholde sig til og flere andre facetter af sagen er under overvejelse/behandling hos dels rigsadvokaten, rigspolitiet, DUP og Den særlige klageret. Af hensyn til hestene synes jeg, at vi skal komme i gang.

 
Selve straffesagen

Jeg påstår frifindelse af følgende årsager:

1. For at koge en stor sag ned til det helt basale så er politiets påbud grundlæggende i flere forhold ikke korrekt baseret og derfor ugyldigt, hvorfor hestene er fjernet på et uretmæssigt grundlag.

2. Skulle retten imod forventning mene, at politiets påbud er korrekt baseret på trods af diverse båndoptagelser og to kritisable aktindsigter med flere fodfejl, løgne m.m., så sammenligner jeg det med, at det er forbudt at køre over for rødt, men i nødstilfælde må man med en hvid klud i bilantennen køre over for rødt og skal efterfølgende give politiet om udrykningskørslen, hvis man vil undgå en evt. bøde.

Da jeg valgte at lukke hestene ud, var det den hvide klud, jeg rejste og søgte Fødevarestyrelsen om dispensation, hvilket anklagemyndigheden tillige var informeret om. Dette er også ret væsentlige forhold med stor betydning for sagen, som ikke er indgået i politiets samlede vurdering, som aldrig er foretaget i henhold til gældende regler.

Fra http://tinamarias.dk/blog/hestesagen.html

Hvad er der sket?

Hvis jeg skal give et symbolsk billede på, hvad der er sket i hestesagen, så svarer det til, at Skat kommer og tager din bil, fordi du ikke har betalt vægtafgift ...

Skat var ligeglad med, hvorfor du ikke havde pengene til vægtafgiften og det var uden betydning, at retten forinden havde beslaglagt dine penge, der skulle gå til vægtafgiften ...

Det vil være utopi for de fleste mennesker, hvis Skat tog ens bil, solgte den til lavestbydende udenom normale kanaler og var ligeglade med, at du snart fik penge til vægtafgiften ... Tænk sig, hvis Skat sagde, at du var uegnet til at have bil, fordi du ikke havde betalt vægtafgift?

Ville der blive ramaskrig over det ganske land? Jeps - og det er, hvad der er sket i hestesagen ...

Et andet billede som også passer på hestesagen, er, hvis retten sætter dig stævne til et retsmøde, men får politiet til at anholde dig, så du ikke kan nå frem til retsmødet. Da du nu ikke er mødt op til retsmødet, har du heller ikke passet hestene og er derfor uegnet til at have dem, hvorfor retten og politiet tager og sælger dine heste hurtigere end ti-sekunderlim kan nå at tørre ...

Tror du på, at det kan finde sted i Danmark? Nej vel? Ikke desto mindre er det sandt og hvad der er sket ...

Der er selvfølgelig et erstatningskrav i denne sag og den del behøver jeg advokathjælp til. Da der spares penge ved, at jeg selv fører sagen, ønsker jeg at blive bevilliget 2-3 timers advokathjælp til udarbejdelse af erstatning efter gældende regler.

Hvad der er sket i hestesagen, er regulært hestetyveri og dyremishandling overfor hestene, som var meget knyttet til hinanden. Jo før hestene er tilbage, jo bedre for alle parter og øvrige involverede. Først herefter kan jeg tage stilling til det endelige erstatningskrav, da det også afhænger af, hvornår og hvor mange heste og i hvilken forfatning de kommer retur i.

Jeg har sat anklagemyndigheden på cc, såfremt at der er bilag eller forhold, de ønsker at fremføre? I givet fald henleder jeg opmærksomheden på http://tinamarias.dk/blog/hestesagen.html, http://tinamarias.dk/blog/aktpolhest.html og http://tinamarias.dk/blog/aktpolhest1.html.

Mvh.
Tinamaria

 

SS-1-472/2018
11-05-2018 13:15
straf.nae@domstol.dk<straf.nae@domstol.dk>;

Hejsa

Jeg skal hermed bringe sagen i erindring og høre, hvad retten har tænkt sig og hvornår der kommer en berammelse til et retsmøde?

Mvh.
Tinamaria

 

VS: Danmarks Domstole vedr. SS-1-472/2018 29-05-2018 [Ref.nr.=7150a08409604b8eb581f4ea30e92cbb]
29-05-2018 13:33
tinamaria@vindingforlag.dk<tinamaria@vindingforlag.dk>;

 
 

Vedr. SS-1-472/2018
29-05-2018 16:27
straf.nae@domstol.dk<straf.nae@domstol.dk>;

Hejsa

Kl. 9.30 er et rigtig dårligt tidspunkt, så er der mulighed for at rykke det nogle timer?

Mvh.
Tinamaria

 

SV: Vedr. SS-1-472/2018
30-05-2018 08:58
Vinding Forlag<tinamaria@vindingforlag.dk>;

Du bedes begrunde, hvorfor sagen ønskes flyttet. Det bemærkes, at der er afsat 5 timer til retsmødet.

Med venlig hilsen
Retten i Næstved
Straffeafdelingen, Signe Lærke Jensen
Gardehusarvej 5, 4700 Næstved
Tlf. 99 68 53 71, straf.nae@domstol.dk

 
VS: Danmarks Domstole vedr. SS-1-472/2018 08-06-2018 [Ref.nr.=76ac9a0d6a3a44c28bbb3ea4c3d2bd34]
08-06-2018 12:40
tinamaria@vindingforlag.dk<tinamaria@vindingforlag.dk>;
 
 

Vedr. SS-1-472/2018
20-06-2018 14:12
straf.nae@domstol.dk<straf.nae@domstol.dk>;
Cc: ssj-Anklagemyndig@politi.dk<ssj-Anklagemyndig@politi.dk>;

Hejsa

Jeg vil høre til, hvornår der berammes et nyt retsmøde?

Jeg skal også bede om at få sagen tilsendt – herunder at modtage oplysninger om, hvem anklagemyndigheden har tænkt sig at indkalde som vidner?

Min advokat ville ikke udlevere sagsmappen fra retten, før retten havde givet sin godkendelse.

I henhold til retsplejelovens § 843 a skal straffesager indbringes for retten inden 14 dage. Hvad er årsagen til, at man forhaler sagen i strid med flere lovgrundlag – herunder menneskeretskonventionen artikel 6 jf. nedenstående? Det er nu et halvt år siden, at politiet stjal hestene og retten har ikke udvist rettidig omhu i denne sag – særligt med tanke på de uretmæssige købere af hestene, som jo når at knytte sig mere og mere til hestene, som skal tilbage.

Jeg kan selvfølgelig godt give retten opskriften på, hvordan man bedst, nemmest og mest ærværdigt kommer ud af denne penible sag.

Mvh.
Tinamaria

Retsplejeloven § 843 a.

Retten skal fremme enhver sag med den hurtighed, som dens beskaffenhed kræver og tillader. Hovedforhandlingen skal så vidt muligt berammes inden for 2 uger fra anklagemyndighedens indlevering af anklageskrift til retten og til et sådant tidspunkt, at sagen kan gennemføres inden for rimelig tid. Er sigtede varetægtsfængslet, skal hovedforhandlingen gennemføres hurtigst muligt.

Menneskerettigheds konventionens artikel 6

Stk. 1. Enhver skal, når der skal træffes afgørelse enten i en strid om hans borgerlige rettigheder og forpligtelser eller angående en mod ham rettet anklage for en forbrydelse, være berettiget til en retfærdig og offentlig rettergang inden en rimelig frist for en ved lov oprettet uafhængig og upartisk domstol. Dom skal afsiges i offentligt møde, men pressen og offentligheden kan udelukkes helt eller delvis fra retsforhandlingerne af hensyn til sædeligeheden, den offentlige orden eller den nationale sikkerhed i et demokratisk samfund, når det kræves af hensynet til mindreårige eller til beskyttelse af parternes privatliv, eller under særlige omstændigheder i det efter rettens mening strengt nødvendig omfang, når offentlighed ville skade retfærdighedens interesser.

 

From: ´Strafferetten ved Retten i Næstved´
Sent: Monday, June 25, 2018 9:47 AM
To: Vinding Forlag
Subject: SV: Vedr. SS-1-472/2018

Retten har ikke berammet sagen endnu.

Du kan søge om aktindsigt i sagen hos anklagemyndigheden.

Med venlig hilsen
Retten i Næstved
Straffeafdelingen, Signe Lærke Jensen
Gardehusarvej 5, 4700 Næstved
Tlf. 99 68 53 71, straf.nae@domstol.dk

 
VS: Danmarks Domstole vedr. SS-1-472/2018 25-06-2018 [Ref.nr.=bd20a770bfbc4587b8d7b2e672491fd2]
25-06-2018 16:17
tinamaria@vindingforlag.dk<tinamaria@vindingforlag.dk>;
 
 

Re: Vedr. SS-1-472/2018
25-06-2018 16:30
´Strafferetten ved Retten i Næstved´<straf.nae@domstol.dk>;

Hej Signe

Tak for indkaldelsen ...

Da sagen i forvejen er så stærkt forsinket, overrasker det mig at konstatere, at der er lagt et retsmøde over to måneder væk?

Jeg har tidligere søgt aktindsigt hos anklagemyndigheden, hvor det fremgår, at jeg ikke har fået fuld aktindsigt, selvom man oplyser om noget andet.

Overfor retten har jeg efterspurgt det materiale, som min advokat fik tilsendt og det er det materiale, jeg har udbedt mig. Da min advokat fik det af retten, går jeg naturligvis ud fra, at det er retten, jeg skal modtage akterne fra.

Hvornår kan jeg påregne at have sagen, så jeg kan se, hvem der bliver indkaldt som vidner etc. og foretage supplerende indkaldelser, hvis der er behov herfor?

Mvh.
Tinamaria

 

From: Vinding Forlag
Sent: Saturday, June 30, 2018 2:15 PM
To: ´Strafferetten ved Retten i Næstved´
Cc: ssj-Anklagemyndig@politi.dk
Subject: Vedr. SS-1-472/2018

Hejsa

Da jeg sandsynligvis ikke modtager sagsakterne fra retten og politiet, som blev sendt til min advokat, ved jeg i sagens natur ikke, hvem anklagemyndigheden har tænkt sig at indkalde ...

Til retsmødet d. 29-8-18 indkalder jeg derfor følgende personer til udspørgning i straffesagen imod mig:

Specialanklager Maria C. Jepsen fra Næstved politi

Politibetjent Tina Mertz fra Næstved politi

Politibetjent Nicki Dam Nielsen og/eller politibetjent Søren P. Jørgensen fra Næstved politi

Politibetjent Lennart Sørensen fra Næstved politi

Politibetjent Connie Petersen fra Slagelse politi

Advokaturchef Michael Boolsen fra Næstved politi

Politianklager Rune T. Jensen fra Næstved politi

Retspræsident Alex Elisiussen fra retten i Næstved

Funktionschef Susan Blixenkrone-Møller fra retten i Næstved

Dommer Camilla Ljørring fra retten i Næstved

Staldejer Thomas Lind (hans advokat kan desværre ikke give fremmøde for ham, da advokaten ikke kan besvare spørgsmålene)

Tidligere lejer Vicky Højager Larsen hos Thomas Lind

Anmelder Majbrit Anne Kragh-Jørgensen

Anmelder Lisa Beenfeldt Nielsen

Anmelder Jacob Peter Jacobsen

Dyrlæge Heidi Pyndt fra Fødevarestyrelsen

Dyrlæge Maria Kaup fra Fødevarestyrelsen

Ghita Zangger Madsen fra Hestens Værn

Dyrlæge Rikke Findshøj fra Hestens Værn

Otto J. Larsen fra Dyrenes Beskyttelse

Hestehandler Palle Ellehammer

Hestehandler Torben Køier Andersen fra DK Horses

Da retten i Næstved har rykket retsmødet for at få udtalelser fra henholdsvis Den uafhængige politiklagemyndighed og statsadvokaten i København indkaldes tillige:

Karina Toftgaard Matthiesen fra DUP

Senioranklager Line Scharf fra statsadvokaten i København

Det vil ikke tjene noget formål at give mig et advokatpålæg, da en advokat alligevel vil blive bedt om at indkalde de samme personer. Der var flere, jeg gerne ville indkalde, men ovenstående dækker straffesagen.

Såfremt der er personer, der er forhindret i at give fremmøde, er det i orden med mig, at jeg stiller spørgsmålene på en båndoptagelse, som bliver afspillet under retssagen, hvor besvarelserne selvfølgelig er under strafansvar. Jeg kan forestille mig, at Vicky Højager Larsen gerne vil benytte denne mulighed. Det kræver i givet fald også, at jeg har kendskab til, om anklagemyndigheden har spørgsmål til vedkommende, som skal medtages. Bliver jeg ringet op, kan det evt. afholdes på mødetelefonen, hvor anklagemyndigheden også kan deltage.

Under retsmødet skal jeg bede om rettens garanti for, at der er mulighed for en virksom forbindelse til at tilkoble en computer via usb, så der kan afspilles lydsekvenser såvel som fremvises billeder og anden dokumentation via skærm. Jo mere de indkaldte husker og taler sandt, jo mindre brug får jeg for at afspille lyd etc.

På trods af gentagne opfordringer og anmodninger til politiet og anklagemyndigheden har man aldrig udleveret den ønskede fotodokumentation fra d. 22-12-17, hvor politiet stjal hestene. Dette forhold ønsker jeg ført ind i sagen.

Da retten har vejledningspligt i sagen, har jeg nogle spørgsmål til sagens rammer, som jeg gerne vil være sikker på at overholde. Jeg skal derfor bede retten om at angive en dato og et tidspunkt over middag, hvor vi kan tale sammen telefonisk.

Jeg vil igen gerne opfordre til, at anklagemyndigheden fører sagen ved retten i Roskilde, da jeg synes, der er for stort et psykologisk pres på dommeren i straffesagen og jeg frygter i forvejen for min retssikkerhed jf. http://tinamarias.dk/blog/retssager.html.

Mvh.
Tinamaria

 

Jeg har d.d. modtaget følgende skrivelse fra retten i Næstved:

VS: Danmarks Domstole vedr. SS-1-472/2018 06-07-2018 [Ref.nr.=3954327628d04fa1bde44517723ee0e9]
06-07-2018 11:57
tinamaria@vindingforlag.dk<tinamaria@vindingforlag.dk>;

 
 
Bemærk følgende forhold indtil videre:
 

1. Retten har henlagt mit ønske om at indkalde særdeles vigtige vidner til hovedforhandlingen. Retten vil således afskære mig fra at føre vidner og hindre, at meget væsentlige forhold kommer frem i lyset.

Det er ikke muligt efter hovedforhandlingen at føre vidner, så retten i Næstved vil hindre min vidneførelse. Det er mig som forsvarsadvokat, der skal fortælle retten, hvem der er væsentlige vidner i sagen og ikke retten der skal tage stilling til, hvem jeg og ikke må føre ....

Retten og anklagemyndighedens motiv til at nægte mig at føre vidner er, at man vil fratage mig muligheden for at afhøre de personer, som dokumenteret har løjet, afgivet falsk vidneforklaring, har begået embedsmisbrug og pligtforsømmelser og på anden vis har bremset hestesagen.

2. Retten har undladt at forholde sig til mit ønske om at få oplyst en dato og tid for drøftelse af rammerne for straffesagen, da jeg gerne vil imødegå, at retten afviser sagen på grund af procedurefejl.

3. Hverken anklagemyndigheden eller retten har fremsendt papirer i sagen, hvorfor jeg ikke ved, hvem anklagemyndigheden vil indkalde som vidner.

4. Retten vil først tage stilling til, om jeg må optage retsmødet under selve hovedforhandlingen. Ved at henlægge det til selve retsmødet afskæres jeg fra at indbringe et afslag for en højere ret ...

5. Retten har på alle tænkelige måder forsinket og forhalet sagen i rigtig mange måneder, hvilket overtræder både nationale og internationale love.

Retten i Næstved er i gang med at overtræde menneskeretskonventionens artikel 6 om at få og føre en retfærdig retssag. Retten i Næstved og anklagemyndigheden kan godt lugte og ved, at jeg kan koble retten sammen med politiets hestetyveri.

Derudover vil retten sløre alle de andre lag og embedsmisbrug i både hesteerstatningssagen og politiets hestetyveri. De indkaldte vidner vil ikke udtale sig under strafansvar og hverken retten eller anklagemyndigheden ønsker, at nogen ved et uheld kommer til at fortale sig eller taler sandt i retten. Både retten og anklagemyndigheden ved godt, at der er fuldt belæg og relevans for at indkalde de nævnte vidner og da man ikke kan afvise mit ønsker, forsøger man at hindre det ved først at tage stilling til selve hovedforhandlingen, hvor de færreste kan nå at blive indkaldt. Derudover er der kun én hovedforhandling ...

I lyset af at jeg allerede inden strafferetsmødet har fanget politiet og flere andre i dokumenterede løgne og embedsmisbrug, fremmer dette hverken retsfølelsen og understreger blot, at retten i Næstved er inhabil til at behandle sagen.

På det strategiske plan handler det om at bevare ansigtet udadtil og ikke indrømme, at der er sket fejl og embedsmisbrug i politiets approach i sagen, for det kan jo ikke stå uefterforsket tilbage, hvordan noget sådant kan ske i et retssamfund, hvilket igen vil afsløre de sande personer og motiver, der ligger bag hestetyveriet. Læs mere under gang stalking her - http://tinamarias.dk/blog/gangstalking. Læs et eksempel på en konkret måde gang stalking kommer til udtryk - http://tinamarias.dk/blog/arnved. På http://www.tinamarias.dk/blog/offentlig.html giver jeg indblik i, hvor omfattende gang stalking der er i gang.

Derudover vil hverken retten eller anklagemyndigheden lide den tort, at en "snottet" førtidspensionist kan sætte retten og anklagemyndigheden til vægs og påvise, at hverken politiet eller retten overholder loven ...

Retten har afsat fem timer til hovedforhandlingen, så der er rigelig tid til at afhøre de vidner, som jeg ønsker ført i sagen. Retten og anklagemyndigheden er udmærket klar over, at de vidner jeg ønsker indkaldt på flere måder og områder svækker og undergraver anklagemyndighedens sag og dermed også kan afsløre det bagvedliggende motiv til politiets fremfærd i sagen, hvor de med løgn og lovbrud stjal otte firmaheste.

Du kan læse mere om hovedforhandling i straffesager på http://www.domstol.dk/saadangoerdu/straffesager/hovedforhandling/Pages/default.aspx Her fremgår det, at en straffesag kan ankes. Det kan den sjovt nok ikke i mit tilfælde ...

Læs evt. lagene under hestesagen her - http://www.tinamarias.dk/blog/lagunderhestesagen.html

 
Henvendelse til justitsminister Søren Pape, som blev sendt både på den officielle mail og tillige på hans Facebook-profil
 

Fortsæt til selve straffesagen

 
Dialogen med rigsadvokaten
 
Dialogen med statsadvokaten
 
Dialogen med DUP i hestesagen - journalnr. 317-112-18
 
Hestesagen - DUP, statsadvokaten i København
 
Dialogen med Den særlige klageret
 
Retslig forfølgelse
 
Gang stalking
 
Nægtet efterforskning - offentligt forfølgelse 2017
 
Nægtet efterforskning - offentlig forfølgelse 2015
 
Til dialog og sager
 
Til hestesagen
 
Til status
 
Tilbage til bloggen
 
Blog | Bøger | Demonstration | Dokumentar | Downloads | Dialog og sager | Hestesagen | Kronologisk forløb | Links | Navigation | Projekter og tiltag | Strøtanker | Spørgsmål og svar | Status | Tinamaria
tinamaria[@]vindingforlag.dk