Tinamarias Blog - Sigtelse for politiets løgne under ed ...

 
 

Side 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

 
Kommentarer til politiets sigtelse
 

Denne sag bliver ganske interessant at følge ...

Må man gerne skrive det på nettet, når politiet lyver under ed og strafansvar?

Skal politiet forholde sig til offentlig forfølgelse, når de bliver bekendtgjort med ulovlige forhold?

Er det i orden, at politiet og staten stjæler otte uskyldige heste, fordi en forfatter, forlægger og whistleblower fortæller sandheden om politistaten?

Se politiets afhøring og afstem den med den skrevne afhøring

 
Mail til politiet
 

Att. XXXXXXXX fra Slagelse politi - jf. dagens sigtelse i forbindelse med politibetjent Tina Mertz
09-10-2018 21:00
SSJ@politi.dk<SSJ@politi.dk>;
Cc: Martin Andersen<man@jstlaw.dk>;

Hejsa

I forbindelse med vores telefonsamtale d.d. har jeg jf. medieansvarsloven § 1, stk. 1, persondatalovens § 2, stk. 2 og menneskerettighedskonventionens artikel 10 besluttet at offentliggøre dagens optagelse med dig.

Da der foreligger indsigelser imod offentliggørelsen, har jeg besluttet at bruge båndoptagelsen i anonymiseret form. Dit navn er derfor klippet ud af båndoptagelsen.

Båndoptagelsen bliver offentliggjort på http://www.tinamarias.dk/blog/straffesagensigtelse og vil være at finde fra http://www.tinamarias.dk/blog/straffesagenoversigt. På førnævnte side vil politiets sigtelse og det videre forløb kunne følges af landets borgere.


Baggrund for offentliggørelsen af båndoptagelsen

Jeg har valgt at bringe optagelsen af følgende årsager:


1. Optagelsen giver borgere et vigtigt indblik i, hvordan politiet opererer

2. Optagelsen giver indblik i, at politiet subjektivt beslutter, hvad der skal fremlægges af dokumentation

3. Optagelsen giver indblik i, at politiet kan undlade at inddrage absolut væsentlige informationer og dokumentation i en sag

4. Optagelsen giver indblik i, at endnu en betjent ikke vil forholde den offentlige forfølgelse og mener, den er irrelevant

5. Optagelsen tjener som dokumentation og er en del af min bogserie, min blog og det, jeg vil sandsynliggøre for mine medborgere.
   

Vedr. sigtelsen

Jeg skal bede politiet om at fremsende sigtelsen her på mail eller via e-boks, såfremt sigtelsen opretholdes efter denne mail.


Supplerende oplysninger til sagen

Jeg skal ligeledes bede politiet om at spørge dommer Lene Sigvardt jf. http://www.tinamarias.dk/blog/tvangsstraffesagen om følgende:


1. Hvorfor der intet er nævnt om, at jeg gjorde dommeren opmærksom på, at politibetjent Tina Mertz løj under ed?

2. Hvorfor blev jeg nægtet at fremlægge dokumentation for Tina Mertz´ løgne under strafansvar?

3. Hvorfor fremgår det heller ikke, at jeg intet fik lov til at dokumentere, selvom straffesagen blev tvangsafholdt med en forsvarsadvokat, som end ikke havde haft et møde med mig og havde kendskab til sagen?

4. Hvorfor fik jeg ikke lov til at fremføre vidner?

5. Hvorfor fik jeg ikke lov til at fremføre de syv båndoptagelser med Tina Mertz, de to stærkt belastende og kritisable aktindsigter fra politiet med flere løgne og lovbrud i en straffesag, hvor politiet stjal otte uskyldige heste?


Materiale til sagen/dagens sigtelse

Jeg henleder opmærksomheden på mine kommentarer til den første af to kritisable aktindsigter fra politiet, som findes på henholdsvis http://www.tinamarias.dk/blog/aktpolhest. Selve aktindsigten kan downloades fra http://www.tinamarias.dk/download18. Den anden kritisable aktindsigt fra politiet med bl.a. en inhabil advokaturchef på sagen kan læses her http://www.tinamarias.dk/blog/aktpolhest1 og aktindsigten hentes her http://www.tinamarias.dk/download19.

Jeg kan via mine syv båndoptagelser med Tina Mertz dokumentere en række andre løgne og lovbrud. At der er tale om lovbrud, fremkommer bl.a. af dommer Lene Sigvards delvise frikendelse, da politiets pålæg var ulovligt, hvilket desværre tillige har indflydelse på det videre forløb, som understreger, at politiet ikke har handlet lovligt og fortsat heller ikke taget hånd om forsømmelserne og lovbruddene.

Da politibetjent Tina Mertz tidligere er bekendtgjort med, at hun kan komme med indsigelser og/eller kommentarer til materiale på min blog såvel som kommende bøger om hestesagen, straffesagen m.fl., stiller jeg mig undrende over, at Tina Mertz i første omgang ikke selv har rettet henvendelse til mig, hvis hun mener sig utilbørligt krænket? Du kan finde muligheden for indsigelse af brugen af båndoptagelser m.m. under mine bekendtgørelser til politiet af d. 16-12-17 på http://www.tinamarias.dk/blog/hestesagen9 samt mail af d. 18-12-17 på samme side.


Politianmeldelse af politibetjent Tina Mertz m.fl.

Den 20-2-18 politianmeldte jeg Tina Mertz for alvorlige fejl og løgn jf. mail på http://tinamarias.dk/blog/dialogpol (se også mail af d. 6-3-18, d. 7-3-18 og d. 16-3-18). Specialanklager Maria C. Jepsen er tillige anmeldt og ingen af anmeldelserne er gennemgået af politiet. Det samme gør sig gældende med politianklager Rune T. Jensen og dommer Camilla Ljørring på http://tinamarias.dk/blog/dommerhestesag. Endnu en politianklager som lyver og laver pligtforsømmelser - http://tinamarias.dk/blog/dommerhestesag. Løgne fra både politiet og retten i Næstved fra den uretmæssige fogedudsættelse - http://tinamarias.dk/blog/uretmaessigloegn. Løgn fra politikommissæren som nægtede at modtage min anmeldelse - http://tinamarias.dk/blog/polkom. Politiinspektør som nægter at modtage anmeldelse - http://tinamarias.dk/blog/kronologisk2. Endelig er der min omfattende politianmeldelse af d. 6-3-17, som heller ikke er gennemgået af politiet jf. http://tinamarias.dk/blog/ombudsmanden. Andre anmeldelser som heller ikke er gennemgået af politiet, er følgende: politianmeldelse fra 2010 - http://tinamarias.dk/blog/pol2010, knivskade af højdrægtig hoppe - http://tinamarias.dk/blog/knivskade, knivskade, hærværk m.m. - http://tinamarias.dk/blog/politianmeldelse1, hærværk i løsdrift - http://tinamarias.dk/blog/politianmeldelse2, glasskår på folde - http://tinamarias.dk/blog/politianmeldelse3, chikane fra udlejer - http://tinamarias.dk/blog/politianmeldelse4, smadret forrude og fire knivstukne dæk da min udlejer tabte i retten - http://tinamarias.dk/blog/politianmeldelse5 (bremset af politikommissæren jeg fangede i lodrette løgne og bevisforvanskelse). Endelig er der også politianmeldelserne af dommeren, som løj i retten - http://tinamarias.dk/blog/uretmaessig, advokaten der begik mened og bedrageri, den falske anmeldelse fra Dyrenes Beskyttelse, den falske anmeldelse af min søn for voldtægt og ikke mindst den omfattende chikane, der fandt sted fra min staldejers side i hestesagen, hvilket blev politianmeldt d. 21-11-17. End ikke rigspolitichefen har reageret på den offentlige forfølgelse - http://tinamarias.dk/blog/poloff og politiet ville sørme heller ikke tale med mig, da retspræsidenten fra retten i Næstved politianmeldte mig - http://www.tinamarias.dk/blog/rettenspolitianmeldelse. Også statens hestetyveri deltager politiet og domstolene m.fl. aktivt i - http://www.tinamarias.dk/blog/stjaelerstatenheste. Dykker vi ned i de identiske Tibet-sager og hestesagen, ligger der yderligere løgne fra politiet, så ja – ovenpå flere løgnagtige betjente, dommere m.fl., så optager jeg med afsæt i straffelovens § 13 mine samtaler med myndigheder    

Jeg opfordrer ligeledes til at tage et kig på Ombudsmandens selvmord på http://www.tinamarias.dk/blog/ombudsmandensselvmord, som også giver et grimt indblik, at end ikke ombudsmanden griber ind overfor offentlig forfølgelse og gerne tilsidesætter gældende love og praksis ...

Når en betjent som Tina Mertz kan lyve i aktindsigter og på båndoptagelser, så er der heller ikke langt til at lyve i retten ... Slet ikke når der er mandsopdækning hertil hele vejen rundt fra diverse politiinstanser, domstolene, justitsministeriet, ombudsmanden og senest menneskerettighedsdomstolen, som nok skal blåstemple ulovlighederne, selvom dokumentationen fortæller noget andet ... Se mere på http://tinamarias.dk/blog/sager, hvor snarlig opdatering følger ...

Slutteligt vil jeg gerne rose dig for, at du – i modsætning til Tina Mertz – har overholdt formalia i sagen, hvilket fremgår af båndoptagelserne, du kan finde under http://www.tinamarias.dk/blog/hestesagen 

Jeg har klippet dit navn ud af båndoptagelsen, da det fremgår, at du ikke synes, det er en god ide at bringe optagelsen. Båndoptagelsen bliver imidlertid stående, indtil en korrupt dommer fra retten i Næstved vedtager, at optagelsen skal fjernes i strid med ytringsfriheden. Min blog er mit eneste værn imod politistaten Danmark, da alt andet fejler ... Til gengæld trøster jeg mig med, at min blog snart runder 22.000 klik ...

Som det fremgår af ovenstående, har jeg RET meget, jeg GERNE vil tale med politiet om, men når jeg ringer, bliver jeg opfordret til at skrive ... Når jeg skriver, svarer politiet ikke altid og/eller nægter aktindsigt, fordi “det er til fare for statens sikkerhed”. Giver jeg fremmøde, bliver jeg afvist og henvist til at skrive i stedet ... Anmeldelser bliver ikke gennemgået, da politiet udmærket er klar over, hvad der foregår omkring min person OG at jeg kan dokumentere ALT, hvad jeg fortæller ...

Jeg moddokumenterer selvfølgelig gerne sigtelsen, når du har en kopi af rettens båndoptagelse af politibetjent Tina Mertz´ løgne under ed OG strafansvar. Når båndoptagelsen foreligger, går jeg selvfølgelig videre med både falsk anmeldelse fra Tina Mertz, løgn under ed og andre manipulerende udtalelser for at sværte mig til – herunder politiets forsøg på at stemple mig som den værste dyremishandler i strid med fakta ...

Jeg har sat min advokat på cc til orientering i første omgang. Når du har kigget lidt på materialet, kan du tage stilling til, om vi skal gå videre med sagen og i givet fald bliver det med advokatbistand, da jeg efterhånden er velbevandret i politiets forskellige svinestreger. Intet personligt herfra, men jeg har lært at tage mine forholdsregler

Mvh.
Tinamaria

 
Båndoptagelsen med politiet d. 9-10-18
 
 
 
Reaktion fra politiet/anklagemyndigheden
 

Min advokat har oplyst, at det er et usædvanligt træk fra politiet at gå videre med en sådan anmeldelse ...

Myndighederne er pissed på mig i øjeblikket og som empath kan jeg mærke, at de kigger efter, hvad de kan sende i hovedet på mig hele tiden. Herved ser det udadtil ud som om, at det er mig, der fortsætter, men det er myndigheder, som kaster alt muligt mærkeligt i hovedet på mig, som jeg må forholde mig til ...

Den 10-10-18 modtog jeg først en advokathenvendelse fra Ret og Råd vedr. en gammel sag, hvor retten i Næstved bremsede en erstatningssag - til fordel for deres stævningsmand ... Herved blev jeg - uden en retssag overhovedet - idømt at betale skadevoldende udlejere sagsomkostninger på over 15.000 kr.

Den anden henvendelse kom fra Kriminalforsorgen. Den eneste verserende sag jeg har fra anklagemyndigheden, er den kærede straffesag. Sagen er kæret til landsretten, hvorfor sagen slet ikke er slut. Jeg opfatter det som chikane og snageri - lidt i stil med da Sorø kommune i forbindelse med min søn for en del år siden skulle indhente mine papirer fra tidligere kommune, selvom Statsforvaltningen gav udtryk for, at det var "overkilled". Embedsmisbrug ...

 
 
 
 
Digital post fra politiet
 
 
 
Svar til politiet
 

Vedr. 1900-70315-00005-18
10-10-2018 22:41
SSJ@politi.dk<ssj@politi.dk>;
Cc: Martin Andersen<man@jstlaw.dk>;

Hejsa

Jeg har ingen interesse i at tale med Kriminalforsorgen og sagen er sendt til min advokat.

Da denne skrivelse samt henvendelsen fra Kriminalforsorgen offentliggøres på min hjemmeside på http://www.tinamarias.dk/blog/straffesagensigtelse, skal jeg snarest have besked, såfremt der er navne eller oplysninger, der ønskes sløret, så politiet må gerne kontakte Kriminalforsorgen desangående.

Mvh.
Tinamaria

 
 
Kontaktet af Kriminalforsorgen d. 15-10-18
 

Jeg er d.d. blevet kontaktet af Kriminalforsorgen omkring den personundersøgelse, som jeg har meddelt politiet, at jeg ikke er interesseret i ...

Personundersøgeren ønskede ikke sit navn på bloggen, hvorfor det er sløret.

Personundersøgeren oplyste, at jeg er sigtet efter straffelovens § 119 a, som lyder:

 
§ 119 a. Den, som krænker en af de i § 119 nævnte personers fred ved at kontakte, forfølge eller på anden måde chikanere den pågældende under udførelsen af tjenesten eller hvervet eller i anledning af samme, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.
 

Nu bliver det spændende, om det bliver en lige så parodisk retssag som selve straffesagen ... Til sammenligning er straframmen op til 16 års fængsel for offentlig forfølgelse, som politiet aldrig har efterforsket ...

Der er ingen tvivl om, at myndigheder nu går efter at få mig i fængsel, da de ikke har kunnet kyse mig ved at gøre mig hjemløs, tage alt fra min søn og jeg, uretmæssigt påføre mig omfattende gæld, nægte efterforskninger af flere strafbare forhold, falske anmeldelser og bred offentlig forfølgelse, gøre mig til jaget vildt på flere samtidige områder, stjæle otte uskyldige firmaheste, nægte og bremse rettelige erstatninger, nægte retfærdige retssager, undlade at behandle hestesagen og den uretmæssige frakendelse af hestene, knægte og hindre ytringsfriheden, krænke demonstrationsretten flere gange og meget andet grimt.

 

Staten er så forblændet af raseri og hævntørst overfor mig, at de helt overser det allervigtigste - de står overfor en fri og uafhængig sjæl, som er ufatteligt stærk og har den sande frie spirit og frihed i hjerte, krop og sjæl. Hverken gæld, frihedssberøvelse, offentlig forfølgelse, offentlig gæld, offentlig tyranni og andre grimme tiltag fra staten, kan få en sådan sjæl til at blegne, skræmmes eller trynes ...

En anden ting staten heller ikke forstår, er, at for hver gang de forsøger at ramme mig med svig, korruption, løgn, lovbrud, manipulering og bevidste undladelser, så vender boomerangen usvigeligt tilbage - hver eneste gang ...

Staten forstår heller ikke, at for hvert eneste uretfærdige tiltag og anslag imod mig, udstiller staten sig selv mere og mere og tegner således selv det grimme billede af lovløshed og statens mangeartede overgreb ...

For hver gang staten nægter at følge loven, styrkes min sag og min person ...

Staten glemmer, at fængsler man mig for at fortælle sandheden om statens tyranni, så gør man mig via statens handlinger for alvor til en martyr ...

Havde staten kunne aflive mig uden synderlige øjenbryn, havde de gjort det for længe siden - statens ondskab kender ingen grænser, når den er trængt op i en krog og er skakmat Da jeg tror på reinkarnation, kunne det være fedt, hvis staten gjorde kort proces, da jeg så for alvor ville finde ud af, hvem der står bag og gøre helvedet hedt for de enkelte - både dag og nat

 
 
Mail til politiet
 

Vedr. 1900-70315-00005-18 samt aktindsigt
16-10-2018 15:16
SSJ@politi.dk<SSJ@politi.dk>;
Cc: Martin Andersen<man@jstlaw.dk>;

Hejsa

Jeg blev g.d. kontaktet af Kriminalforsorgen, selvom jeg har givet politiet besked om, at jeg fravælger en personundersøgelse ...

Politiet havde heller ikke informeret personundersøgeren om, at der var mulighed for at blive sløret på min blog, hvilket var ønsket og derfor blev foretaget med det samme.

Jeg kan forstå på personundersøgeren, at sagen er sendt i retten, omend politiet slet ikke har undersøgt sagen til bunds??? Jeg har nemlig meget mere, jeg kan bidrage med til sagen og såfremt politiet havde undersøgt de tidligere oplysninger, ville det være soleklart, at der slet ingen sag er og at jeg kun har fortalt sandheden på min blog.

Når sagen på denne måde er sendt direkte i retten uden undersøgelse, vidner det blot om endnu mere offentlig forfølgelse fra politiet ...

Jeg skal derfor anmode om en kopi af sigtelsen og en begrundelse for, hvorfor politiet ikke har undersøgt sagen nærmere? Jeg skal ligeledes bede om aktindsigt.

Mvh.
Tinamaria

 
Mail fra anklagemyndigheden
 
 
 
 
Ny sigtelse fra politiet
 

Den 22-10-18 ringede den samme betjent og sigtede mig for samme forhold, da jeg på min blog havde gentaget, at politibetjent Tina Mertz havde løjet under ed ...

Jeg skal gerne gentage det 10 gange her:

Tina Mertz løj flere gange både under straffesagen og har gjort det flere gange forud jf. aktindsigter og båndoptagelser
Tina Mertz løj flere gange både under straffesagen og har gjort det flere gange forud jf. aktindsigter og båndoptagelser
Tina Mertz løj flere gange både under straffesagen og har gjort det flere gange forud jf. aktindsigter og båndoptagelser
Tina Mertz løj flere gange både under straffesagen og har gjort det flere gange forud jf. aktindsigter og båndoptagelser
Tina Mertz løj flere gange både under straffesagen og har gjort det flere gange forud jf. aktindsigter og båndoptagelser
Tina Mertz løj flere gange både under straffesagen og har gjort det flere gange forud jf. aktindsigter og båndoptagelser
Tina Mertz løj flere gange både under straffesagen og har gjort det flere gange forud jf. aktindsigter og båndoptagelser
Tina Mertz løj flere gange både under straffesagen og har gjort det flere gange forud jf. aktindsigter og båndoptagelser
Tina Mertz løj flere gange både under straffesagen og har gjort det flere gange forud jf. aktindsigter og båndoptagelser
Tina Mertz løj flere gange både under straffesagen og har gjort det flere gange forud jf. aktindsigter og båndoptagelser


Båndoptagelserne findes under hestesagen på http://www.tinamarias.dk/blog/hestesagen, aktindsigterne kan downloades på henholdsvis http://www.tinamarias.dk/download18 og http://www.tinamarias.dk/download19. Mine kommentarer til aktindsigterne kan læses på henholdsvis Kommentarer til aktindsigten fra politiet i hestesagen og Kommentarer til den anden aktindsigt i hestesagen med en inhabil advokaturchef

Nu kan det meget nemt afklares, hvem der taler sandt og hvem der lyver - politiet kan bare bede om en kopi af det båndede strafferetsmøde.
Jeg vil gerne have dokumentation for, at Tina Mertz har talt sandt under ed og faktisk er det groft, at politiet sigter mig uden overhovedet at have forelagt båndoptagelsen

 
 
 
Dialog med advokat
 

Fra: Vinding Forlag <tinamaria@vindingforlag.dk>
Dato: fredag den 26. oktober 2018 kl. 14.50
Til: Martin Andersen <man@jstlaw.dk>
Emne: Ny sigtelse ;o)

Hej Martin

Jeg er – igen – d.d. blevet sigtet telefonisk af politiet

Det er det samme forhold og politiet betragter det som et nyt forhold – fordi jeg har gentaget mit udsagn om, at Tina Mertz har løjet under ed, EFTER at politiet har sigtet mig

Det tegner til, at jeg ender med at blive “vaneforbryder”, da jeg intet har imod at gentage sandheden ...

Politiet har forsøgt både telefonisk og skriftligt at kontakte dig, så jeg har lovet politiet lige at tage fat i dig for at høre, hvad der sker? Jeg oplyste, at jeg vidste, at du aktuelt har meget travlt.

Politiet vil gerne tale med dig, så de kan sende dig sigtelsen – er det overhovedet normal procedure eller er det for at undgå, at sigtelsen kommer på min blog?

Kh.
Tinamaria

 

From: Martin Andersen
Sent: Friday, October 26, 2018 6:00 PM
To: Vinding Forlag
Subject: Re: Ny sigtelse ;o)

Ja det lyder som en smart måde for politiet at få flere sigtelser på ☺

Kan ikke se de har forsøgt at kontakte mig… men det kan de bare gøre.

P.t. afventer jeg akter og dato for sagen i landsretten.

God weekend

Krypteret svar/post skal sendes til kontorets sikkermail sikkerpost@jstlaw.dk

Med venlig hilsen / Best regards

Martin Andersen
Advokat (L)
M +45 5115 7505
T +45 3333 7090
F +45 3333 7099
man@jstlaw.dk

Toldbodgade 29 C, st.tv.
DK ­ 1253 København K
www.jstlaw.dk

 

Re: Ny sigtelse ;o)
03-11-2018 13:37
Martin Andersen<man@jstlaw.dk>;

Hej Martin

Ja – de er dygtige

Jeg har en modanmeldelse, som jeg lige sætter dig cc på.

Kan du evt. ringe til betjenten på 41331543? Journalnummeret er 1900-70315-00005-18.

Jeg har modtaget svar fra retten i beslaglæggelsen af hestene og der er berammet retsmøde d. 15. november 2018 kl. 13.30 – kan du der?

Retten har godt nok skrevet advokat Steen Djurtoft på, selvom han og jeg aldrig gennemgik min straffesag og der var søgt ombeskikkelse. Steen Djurtoft mener, at det er advokat Poul Hauch Fenger, som er beskikket, men han har jo sendt sagen videre, da han endnu ikke har møderet for landsretten.

Når jeg ved, om du kan give fremmøde den pågældende dag, vil jeg med det samme søge retten om ombeskikkelse og sætte dig på cc. Steen Djurtoft har også lidt svært ved at finde rundt i, hvem der skal føre hvad og efterlyser svar fra mig. På positivsiden udtaler Steen Djurtoft, at “Byretten frifandt dig for forhold 2, så det synes jeg giver medvind til et synspunkt om, at beslaglæggelsen ikke var lovlig”.

Vi tales ved

Kh.
Tinamaria

 
 
 
Politianmeldelse af politibetjent Tina Mertz
 

Vedr. 1900-70315-00005-18 - att. XXXXXX
03-11-2018 14:03
SSJ@politi.dk<SSJ@politi.dk>;ssj-Anklagemyndig@politi.dk<ssj-Anklagemyndig@politi.dk>;TME002@politi.dk<tme002@politi.dk>;
Cc: Martin Andersen<man@jstlaw.dk>;

Hejsa

Jeg blev igen d. 26-10-18 sigtet for samme forhold som af d. 9-10-18 ...

Det undrer mig selvfølgelig, at man sigter mig for et nyt forhold, når man end ikke har undersøgt, hvorvidt forholdet er ulovligt, hvilket meget nemt kan afklares med en kopi af det båndede strafferetsmøde, som jeg har udbedt mig ...

Jeg politianmelder hermed politibetjent Tina Mertz for følgende:

* Falsk anmeldelse af d. 9-10-18

* Falsk anmeldelse af d. 26-10-18

* Lovbrud, pligtforsømmelser og flere løgne jf. mine syv båndoptagelser og to kritisable aktindsigter fra politiet

* Deltagelse i den offentlige forfølgelse af min person

* Medvirken til hestetyveri og hestedrab

Jeg henleder opmærksomheden på, at jeg allerede d. 16-1-18 og d. 19-1-18 samt d. 20-2-18 har politianmeldt dels politibetjent Tina Mertz og specialanklager Maria C. Jepsen – anmeldelser jeg ikke har fået lejlighed til at få gennemgået med politiet. Det er alene Den uafhængige politiklagemyndighed, som har “undersøgt” forholdet - uden dog at inddrage det omfattende og belastende materiale – herunder syv båndoptagelser med politiet, to kritisable aktindsigter fra politiet og flere andre uregelmæssige forhold i politikredsen såvel som retskredsen. Da jeg anmodede rigsadvokaten om at skifte politikreds på baggrund af den omfattende offentlige forfølgelse, var det alene politianmeldte specialanklager Maria C. Jepsen, som skulle forholde sig til inhabilitetsspørgsmålet ...

Jeg har lavet en åben dør til Tina Mertz på http://tinamarias.dk/blog/straffesagentinamertz. Såfremt hun vælger at gøre brug af muligheden for at fortælle den interne sandhed i hestesagen, frafalder jeg ovenstående politianmeldelser.

Jeg skal anmode anklagemyndigheden om at få udleveret videosekvensen fra Tina Mertz´ vidneudsagn under ed samt min efterfølgende dialog med dommer Lene Sigvardt i forbindelse med Tina Mertz´ løgne under ed. Jeg gjorde klart og tydeligt under retssagen opmærksom på, at der blev løjet. Jeg bad også 1-2 gange om at få stoppet den farceagtige retssag, hvor jeg hverken fik lov til at fremlægge diverse fotos, båndoptagelserne og aktindsigterne med en række løgne. Jeg kunne også nemt moddokumentere den urigtige udtalelse om foldenes tilstand, hvilket også blev nægtet, ligesom jeg blev nægtet at føre et eneste vidne ...

Jeg har sat min advokat Martin Andersen på cc, hvor det ønskede materiale skal fremsendes til i forbindelse med sagens videre behandling.

Mvh.
Tinamaria

 

Følg politianmeldelsen af Tina Mertz på - Politianmeldelse af politibetjent Tina Mertz

Læs også - Åben dør til politibetjent Tina Mertz

 
 
Den røde tråd, det psykologiske spil og det strategiske spilleplan
 

Nu kan vi jo ikke have et politi, som lyver - og slet ikke under ed ... Kan man lyve på båndoptagelserne under hestesagen og i aktindsigter, så er det heller ikke noget problem at lyve under ed ...

 

Tjenestemandsloven § 25

§ 25. Når en tjenestemand beskyldes for uretskaffenhed i tjenesten, eller der fremsættes ærerørige beskyldninger mod ham, kan det pålægges ham at fralægge sig beskyldningen ved dom. Såfremt forholdene taler derfor, kan vedkommende minister efter forhandling med ministeren for offentlig innovation bestemme, at der af forvaltningen ydes tjenestemanden hel eller delvis godtgørelse af eventuelle udgifter ved retssagen.

Kilde: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=189927

 

På det psykologiske spilleplan forsøger myndighederne at vinde tid, drive mere (forgæves ) udmattelsesstrategi og spiller med musklerne for at få mig til at ryste i bukserne ... Jeg ved jo, at politiet konsekvent ikke undersøger og gennemgår mine anmeldelser, hvorimod anmeldelser imod mig bliver minutiøst gennemgået ...

Som det fremgår af min blog, så er det ikke første gang, at jeg har fanget både politifolk og dommere i at lyve ... Det er meget alvorlige forhold, som diverse tilsynsmyndigheder i form af Den uafhængige politiklagemyndighed, rigsadvokaten, statsadvokaten i København og ombudsmanden for længst skulle have fanget og ikke siddet sig overhørig trods omfattende dokumentation. Justitsministeriet har ligeledes igennem årene kigget den anden vej, uagtet forholdenes alvorlige beskaffenhed. Straframmen for offentlig forfølgelse er op til 16 års fængsel ...

De to væsentligste grundpiller i et retssamfund er et pålideligt og retsskaffent politi og domstolssystem. Fungerer disse to grundpiller ikke, er der intet retssamfund tilbage ... Retssamfundets fald kommer yderligere til udtryk i ombudsmandens selvmord - http://www.tinamarias.dk/blog/ombudsmandensselvmord

 
 
 

Restmøde
05-11-2018 15:04
Martin Andersen<man@jstlaw.dk>;

Hej Martin

Advokat Steen Djurtoft rykker mig for svar i forbindelse med retsmødet d. 15-11-18

Har du fundet ud af, om du kan den pågældende dag?

Kh.
Tinamaria

 

Side 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

 
Svar til anklagemyndigheden - undervejs ...
 
 
 

Læs også - Rykker til anklagemyndigheden i Næstved og Østre Landsret i den kærede straffesag

Læs også - Rykker og berammelse af retsmøde til politiets beslaglæggelse

 
 
Tilbage til oversigten i straffesagen
 
 
Dialogen med rigsadvokaten
 
Dialogen med statsadvokaten
 
Dialogen med DUP i hestesagen - journalnr. 317-112-18
 
Hestesagen - DUP, statsadvokaten i København
 
Dialogen med Den særlige klageret
 
Retslig forfølgelse
 
Gang stalking
 
Nægtet efterforskning - offentligt forfølgelse 2017
 
Nægtet efterforskning - offentlig forfølgelse 2015
 
Til dialog og sager
 
Til hestesagen
 
Til bloggen
 
Blog | Bøger | Demonstration | Dokumentar | Downloads | Dialog og sager | Hestesagen | Kronologisk forløb | Links | Navigation | Projekter og tiltag | Strøtanker | Spørgsmål og svar | Status | Tinamaria
tinamaria[@]vindingforlag.dk