Tinamarias Blog - Da sandheden fik mundkurv på ...

 
 

Da sandheden fik mundkurv på og censuren genindført i Danmark ...

Man ved, at myndigheder er trængte, når de tyer til sigtelser og tilhold for at fortælle sandheden ...

Anslag imod ytringsfriheden er noget, der falder de fleste danskere for brystet, for netop frihedsrettighederne er noget, alle danskere forstår og har en kraftig mening om. Om det er private, firmaer eller offentlige personer, unge som ældre så ved alle, hvad ytringsfrihed handler om og hvorfor det er så vigtigt at håndhæve.

I takt med et stigende antal borgere som på stribe får trådt deres rettigheder under fode, rejser utilfredsheden sig og derfor dæmmer man nu op for, at sandheden kommer frem ved navns nævnelse i det offentlige rum eller kritiske røster når igennem mediernes tavshedsmur.

De fleste mennesker forestiller sig, at når en sag bliver behandlet hos politiet og i retten, så går alt retmæssigt, korrekt og retfærdigt til. Det gør det langt fra altid. Mennesker trøster sig med, at der findes tilsyn og klageinstanser, som holder øje, hvis noget ikke går retteligt til. Sådan er virkeligheden heller ikke - der finder et uskønt sammenspil sted, som er en svær pille for de fleste at sluge og derfor lukker mange øjnene, da de ikke kan rumme de grimme ting, som finder sted i vores myndighedssystem. Hvilket samfund har vi, når vi ikke længere kan stole på politiet og domstolene og dertil heller ikke længere må fortælle sandheden i det offentlige rum?

 
 

Aktindsigt og offentliggørelse

Omkring aktindsigt så har jeg tidligere “uden problemer” udgivet bogen “Når sandheden skal frem – kommentarer til en forvansket aktindsigt fra politiet” og "Når sandheden skal frem - retsplejelovens § 749"...

Som forfatter og forlægger har jeg nogle udvidede beføjelser i henhold til medieansvarsloven og persondataloven.

For mange år siden clearede jeg med min advokat, hvad jeg måtte udgive og svaret var følgende: Du må udgive alt, bare det er sandt og du kan dokumentere det.

Jeg clearede det yderligere med Datatilsynet og noget er i en gråzone, som først kan afklares, hvis jeg bliver stævnet. Jeg har derfor valgt for at imødegå eventuelle injuriesager etc., da jeg giver modparten mulighed for at komme med indsigelser og/eller kommentarer indenfor tre dage inden udgivelse/offentliggørelse. Fristen på tre dage omkring indsigelser ligger til grund i, at myndigheder kan være år om at svare, hvis der overhovedet kommer et svar. Implicerede har livslang mulighed for at komme til orde i bøgerne, på bloggen eller dokumentaren. Jeg tilbyder tillige sløring.

Jeg brugte fem år på at finde ud af, hvordan jeg gjorde det lige for alle i bøgerne, ikke fremhævede nogle fremfor andre og det er baggrunden for, at jeg har valgt at gøre det sådan.

 
 

Medieansvarsloven

§ 1. Loven gælder for følgende massemedier:

1) Indenlandske periodiske skrifter, herunder billeder og lignende fremstillinger, der trykkes eller på anden måde mangfoldiggøres.

 

Persondataloven

§ 2. Regler om behandling af personoplysninger i anden lovgivning, som giver den registrerede en bedre retsstilling, går forud for reglerne i denne lov.

Stk. 2. Loven finder ikke anvendelse, hvis det vil være i strid med informations- og ytringsfriheden, jf. Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 10.

 

Menneskerettighedskonventionen

Artikel 10

Ytringsfrihed

Stk. 1. Enhver har ret til ytringsfrihed. Denne ret omfatter meningsfrihed og frihed til at modtage eller meddele oplysninger eller tanker, uden indblanding fra offentlig myndighed og uden hensyn til landegrænser. Denne artikel forhindrer ikke stater i at kræve, at radio-, fjernsyns- eller filmforetagender kun må drives i henhold til bevilling.

Stk. 2. Da udøvelsen af disse frihedsrettigheder medfører pligter og ansvar, kan den underkastes sådanne formaliteter, betingelser, restriktioner eller straffebestemmelser, som er foreskrevet ved lov og er nødvendige i et demokratisk samfund af hensyn til den nationale sikkerhed, territorial integritet eller offentlig tryghed, for at forebygge uorden eller forbrydelse, for at beskytte sundheden eller sædeligheden, for at beskytte andres gode navn og rygte eller rettigheder, for at forhindre udspredelse af fortrolige oplysninger, eller for at sikre domsmagtens autoritet og upartiskhed.

 

Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder

Artikel 11 - Ytrings- og informationsfrihed

  1. Enhver har ret til ytringsfrihed. Denne ret omfatter meningsfrihed og frihed til at modtage eller meddele oplysninger eller tanker uden indblanding fra offentlig myndighed og uden hensyn til landegrænser.
  2. Mediefrihed og mediernes pluralisme respekteres.
 

Grundloven

§ 77. Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde påny indføres.

 
straffesagen uden efterforskning kan du læse mine kommentarer til lovgrundlagene herover.
 
 
Mail til min advokat omkring tilholdet
 

Endnu en sigtelse og din beskikkelse
14-02-2019 01:59
Martin Andersen<man@jstlaw.dk>;

Hej Martin

Har du hørt fra politiet eller retten?

Du er beskikket i sagen. Du kan læse materialet fra retten på http://www.tinamarias.dk/blog/straffesagenudenefterforskning, hvis du ikke har fået det?

Anklageskriftet er udarbejdet d. 17-12-18, hvor du allerede d. 18-12-18 anmodede politiet og anklagemyndigheden om at blive beskikket. Du blev først beskikket d. 31-1-19 ved fremsendelse af rettens indkaldelse ...

Der er aktuelt seks sigtelser indtil videre. Politiet har ikke trods opfordring fremført bevis for, at jeg taler usandt, så politiet vil nu give sandheden (mig) et tilhold for at fortælle sandheden, hvilket jo overtræder flere andre lovgrundlag, jeg både som privatperson og som forfatter og forlægger er udstyret med.

Da retten i Næstved er inhabile til at behandle mine sager, skal jeg anmode dig om at få rykket retsmødet til retten i Roskilde. Dette vil retten i Næstved selvfølgelig modsætte sig, men der er mere end rimeligt velbegrundede og veldokumenterede baggrunde for, at både retten i Næstved og anklagemyndigheden har personlige hævnmotiver, hvilket jeg også forklarer under de forskellige båndoptagelser med sigtelserne. Derudover kan jeg henvise til den retslige forfølgelse, som fremgår af http://www.tinamarias.dk/blog/retssager. Denne side mangler opdatering af straffesagen med hestene. Jeg laver en tilsvarende oversigt med politiet, så man kan få indtryk af den samlede politimæssige forfølgelse.

Jeg kan fremvise en anden dom for “overtrædelse” af straffelovens § 119a. Når der påstås fængselsstraf i min sag, selvom der er mulighed for bødestraf, så er det med til at bestyrke mistanken om, at jeg dels ikke vil få en retfærdig retssag og dels at der ligger andet bag, når det nu ikke er lykkedes myndighederne at kyse mig på enhver tænkelig og utænkelig måde igennem årene ved at gøre os hjemløse, tage alt fra os, idømme flere uretfærdige domme uden retssager, stjæle firmaheste og alt det andet grimme igennem årene.

Et andet bekymrende forhold er også, at anklagemyndigheden og retten i Næstved fik tvangsgennemført straffesagen med hestene med en påduttet forsvarsadvokat, jeg ikke havde noget møde med. Jeg blev under straffesagen nægtet at fremlægge de syv båndoptagelser og to meget kritisable aktindsigter med Tina Mertz. Jeg blev nægtet at føre vidner, fremlægge anden væsentlig dokumentation og diverse fotos. Jeg gjorde endda dommeren opmærksom på, at Tina Mertz løj, men jeg fik intet lov til at fremlægge ... Dette understreger nødvendigheden af at få retsmødet rykket til en anden byret og her foretrækker jeg Roskilde.

Vedr. skrivelserne på http://www.tinamarias.dk/blog/straffesagenudenefterforskning

Jeg hæfter mig ved flere ting:

1. Retten fremsender et anklageskrift, uden at politiet overhovedet har undersøgt sagen, fremlagt bevis for min “overtrædelse” og heller ikke har foretaget en lovet og aftalt afhøring jf. flere båndoptagelser?

2. Anklagemyndigheden har end ikke gjort sig den ulejlighed at angive de korrekte links til de påståede “overtrædelser”?

3. Omkring det førstnævnte forhold var det helt usædvanligt Tina Mertz, som i retten udtalte sig på andre betjentes vegne under straffesagen??? De pågældende betjente jf. http://www.tinamarias.dk/blog/straffesagenpolitietsloegne var ikke indkaldt i retten. Tina Mertz kan selvfølgelig godt have været til stede, men hun kom først på sagen en uge senere.

4. Omkring første, andet og tredje forhold er det noget fordrejet, forkortet og taget lidt ud af kontekst.

Jeg forstår heller ikke helt ideen i at fremkomme med nye sigtelser, når politiet end ikke har fremlagt bevis for, at der er sket en lovovertrædelse? Tro mig – de vil gøre alt for at forpurre, at det båndede strafferetsmøde bliver fremlagt i retten ...

Jf. flere båndoptagelser fremgår det, at:

1) der er ikke længere uenighed om, hvad der er sagt under retsmødet, men mere om det er en løgn?

2) jeg er flere gange blevet lovet en afhøring, hvor du var til stede, hvilket ikke er sket

Jeg forstår slet ikke, at Tina Mertz har så travlt med at følge med inde på min blog, hvis den er hende så meget imod? Men det er måske heller ikke hende selv, men andre der følger med? Kan man lyve i flere aktindsigter, kan man også lyve i retten og jeg kunne snildt dokumentere de mange løgne. Er du i øvrigt bekendt med den interne politikultur jf. disse tre artikler?

https://www.msn.com/da-dk/nyheder/indland/betjent-der-sker-ting-i-politiet-der-ellers-kun-eksisterer-i-den-kriminelle-verden/ar-BBTtDW2?ocid=spartanntp&

https://www.avisen.dk/ekspert-om-korpsaanden-i-politiet-man-risikerer-en-s_537502.aspx

https://www.avisen.dk/laege-i-opsigtsvaekkende-opraab-der-hersker-en-syg-b_535585.aspx

I lyset af sagen med Jakob Scharf er der ingen tvivl om, hvad agendaen reelt er omkring sigtelserne – min blog, mine bøger og sandheden er en torn i øjet på de myndigheder, som forfølger mig og som ingen gør noget for at bremse ...

Politiet nægter i øvrigt den dag i dag aktindsigt i flere anmeldelser tilbage med start fra 2014 – bl.a. med begrundelsen at det er “til fare for statens sikkerhed”. Det tog mig flere år overhovedet at få aktindsigt til at starte med, hvilket mundede ud i bogen “Når sandheden skal frem – kommentarer til en forvansket og redigeret aktindsigt fra politiet”.
   

1. Jeg skal anmode dig om at indhente en kopi af det båndede retsmøde af d. 29-8-18

2. Jeg har ikke som ønsket modtaget hverken aktindsigt fra politiet og ej heller min forklaring, som jeg har udbedt mig til gennemlæsning.

Jeg har optaget fem af de seks sigtelser:

http://www.tinamarias.dk/blog/straffesagensigtelse

http://www.tinamarias.dk/blog/straffesagensigtelse1

http://www.tinamarias.dk/blog/straffesagensigtelse2

http://www.tinamarias.dk/blog/straffesagensigtelse3

http://www.tinamarias.dk/blog/straffesagensigtelse4
   

Sigtelserne udspringer af denne side - http://www.tinamarias.dk/blog/straffesagenpolitietsloegne

Jeg lavede samtidig en åben dør til politiet på http://tinamarias.dk/blog/straffesagentinamertz

Og politianmeldte politiet for falske anmeldelser, hvilket aldrig er blevet efterforsket - http://www.tinamarias.dk/blog/straffesagenpolitianmeldelse

Mvh.
Tinamaria

P.s. Da jeg var ved at skrive dette til dig, fik jeg fornemt besøg af det største salatfad med selveste indsatslederen ved midnatstid  Jeg fik sørme overbragt et tilhold, som jeg har vedhæftet. Har vi mulighed for at vende det telefonisk i morgen, da det konflikter med andre lovgrundlag som ytringsfriheden, grundloven, menneskeretskonventionen, medieansvarsloven og persondataloven?

Har tilholdet den konsekvens, at hun ikke kan indkaldes til retsmøder?

Hvordan i forhold til min blog, hvor jeg ikke gør andet end at fortælle sandheden og mine følgere kan følge sagens gang?

Er der også en måde at forsøge at bremse mine bøger, som også udkommer om sagen?

Hvad, hvor meget og hvordan må jeg skrive om sagen? Er det nok at sløre hendes navn, hvilket hun flere gange er blevet tilbudt mulighed for, men ikke har gjort brug af?

Hvad med denne mail? Må jeg bringe den på min bog med sløring af navnet?

Hvad med min ufærdige side på http://www.tinamarias.dk/blog/straffesagensigtelse4? Politiet sagde, at jeg efter forkyndelsen kl. 24 ikke måtte lægge noget ud på den?

Hvad med selve tilholdet? Må det heller ikke bringes på min blog, som jeg har gjort klar til på http://www.tinamarias.dk/blog/straffesagenoversigt?

Sørgeligt, sørgeligt, sørgeligt at sandheden har fået tilhold og mundkurv – oven i købet på et forkert og omvendt grundlag ... Og jeg forstår slet ikke, at politiet vil øge i stedet for at dæmpe interessen for sagen, som dækker over statens hestetyveri, offentlig forfølgelse m.m.

Jeg har vedhæftet tilholdet, som jeg har indsigelser imod såvel som sigtelserne.

 
 
 
 
 
Dialog med forsvarsadvokaten
 

From: Martin Andersen
Sent: Thursday, February 14, 2019 2:18 PM
To: Vinding Forlag
Subject: Re: Endnu en sigtelse og din beskikkelse

Hej.

Ringer en af dagene. Skal nok sætte iværk det som du skitserer.

Mvh Martin
Sendt fra min iPhone

Den 14. feb. 2019 kl. 02.00 skrev Vinding Forlag <tinamaria@vindingforlag.dk>:

 

Re: Endnu en sigtelse og din beskikkelse
14-02-2019 14:41
Martin Andersen<man@jstlaw.dk>;

Selve tilholdet har jeg brug for at få svar på i dag.

Hvad tid har du mulighed for at ringe?

 

From: Martin Andersen
Sent: Thursday, February 14, 2019 5:41 PM
To: Vinding Forlag
Subject: Re: Endnu en sigtelse og din beskikkelse

Er i udlandet pt med dårligt signal. Bedst jeg ringer når retur i DK. Men ifølge poltiets opfattelse er tilholdet bredt formuleret også dækkende omtale af hende på blog/internettet uanset om hendes navn nævnes direkte eller ej. Tilholdet er ikke i sig selv til hinder for hun indkaldes som vidne. Tilholdet kan selvfølgelig påklages, men klage har ikke opsættende virkning. Så ja lige nu og her vil yderligere omtale af hende avle flere sigtelser - men om de holder og om tilholdet overhovedet er lovligt er selvfølgelig en kamp der skal tages i retten.

Er på kontoret igen mandag og kan ringe der. Ved nemlig der er kommet ny post fra politiet.

Sendt fra min iPhone

 

Re: Endnu en sigtelse og din beskikkelse
15-02-2019 15:54
Martin Andersen<man@jstlaw.dk>;

Hej Martin

Tak for svar

Jeg er klar over, at både tilholdet og sigtelserne er grundlovsstridige, konventionsstridige og i strid med anden lovgivning – herunder mine rettigheder både som borger og som forfatter, forlægger og dokumentarist jf. persondataloven og medieansvarsloven. Derudover er min blog primært et værn og selvforsvar jf. straffelovens § 13. Med de forhold der foregår omkring mig og flere andre i samfundet, mener jeg, at jeg ligefrem har informationspligt ... Det er nok ikke uden grund, at jeg er blevet sammenlignet med en frihedskæmper, hvilket jeg reelt også er

Jeg besluttede i går efter dit svar at tilsidesætte politiets påbud og færdiggøre den side, jeg var i gang med, da politiet kom med tilholdet.

På baggrund af at det ikke vil være mig muligt hverken at færdiggøre mine bøger, lave videre på min blog eller lave henvisninger til min blog grundet tilholdet, er det dobbelt lovstridigt, da det krænker både min ytringsfrihed såvel som informationsfrihed. Dertil skal lægges det forskellige lovgrundlag, som offentlig forfølgelse overtræder. Jeg har yderligere begrundelser for mine overvejelser, som kommer til at fremgå af den mail, jeg sender til anklagemyndigheden og strafferetten, hvor du kommer på cc. Denne mail, korrespondancen og tilholdet bliver tilgængeligt på http://tinamarias.dk/blog/straffesagensandhedensmundkurv.

Det tjener ikke at påklage forholdet til statsadvokaten i København, som er lige så korrupt og har meget stor interesse i sammen med alle de andre myndigheder at få dæmmet op for min blog og dermed sandheden ...

Vi kan evt. vende tingene telefonisk mandag, hvis du mener, det er nødvendigt

Kh. og god weekend
Tinamaria

 
 
 
Mail til anklagemyndigheden, strafferetten og min advokat
 

Vedr. anklagemyndighedens tilhold, sigtelser og straffesag
18-02-2019 01:52
ssj-Anklagemyndig@politi.dk<ssj-Anklagemyndig@politi.dk>;SSJ@politi.dk<SSJ@politi.dk>;´Strafferetten ved Retten i Næstved´<straf.nae@domstol.dk>;
Cc: Martin Andersen<man@jstlaw.dk>;

Vedr. anklagemyndighedens 1900-70315-00005-18
Politiets tilhold 1900-84431-00122-18
Strafferettens SS 11317/2018

Hejsa

Jeg har hverken juridisk, etisk eller moralsk pligt til at bede om tilladelse til at offentliggøre dokumenter fra offentlige myndigheder. At jeg så alligevel giver mulighed for at komme med indsigelser og/eller kommentarer eller blive sløret, er således et udvidet tilbud fra mig, da jeg ikke er på noget personligt hævntogt eller vendetta. Jeg forsøger udelukkende at komme fri af den offentlige forfølgelse.

Både sigtelser og tilhold er konventionsstridige. De er også grundlovsstridige. De krænker både min ytringsfrihed såvel som informationsfrihed og ikke mindst mit forfattervirke. Både politiet og retten ved godt, at de forskellige sager tillige udkommer i flere bøger, hvilket man med tilholdet vil forsøge at bremse. Dette er ligeledes konvenstridigt og grundlovsstridigt samt overtræder andet lovgrundlag.

Jf. http://www.tinamarias.dk/blog/politi.html er der også andre forhold involveret. Jeg har i årevis forsøgt at få hjælp til og komme fri af den offentlige forfølgelse – eller systemisk forfølgelse som en journalist kaldte det og jeg tilføjer systematisk forfølgelse. Dette bringer os ind via straffelovens § 13 omhandlende nødværge og straffrihed. Foregående link skal også ses i lyset af den retslige forfølgelse, der finder sted i retssystemet med særlig vægt på retten i Næstved jf. http://www.tinamarias.dk/blog/retssager. Fra http://www.tinamarias.dk/blog/sager bliver billedet af forfølgelsen endnu større ... På sidstnævnte link fremgår det klart og tydeligt, at nævnte personer har mulighed for at komme med indsigelser og at man i givet fald skal kontakte mig.

Jeg kan oplyse, at det aldrig har været meningen med min blog, at den skulle blive så stor, men også her har myndighederne selv skudt sig i foden. Når man begiver sig af med at stjæle 8 firmaheste som hævn og i strid med gældende regler solgte dem fra, så kan det kun kategoriseres som hestetyveri. Når en hest efterfølgende bliver slagtet, UDEN at hestehandleren havde de nødvendige papirer i orden, så er der også tale om hestemord. De tre båndoptagelser med hestehandleren kan høres her - http://www.tinamarias.dk/blog/hestehandler.

Jeg syntes, det var meget smartere, at både retten, politiet og andre myndigheder begynder at tænke sig lidt om, for jo flere sager, sigtelser, tilhold m.v., jo mere materiale og dokumentation er jeg nødt til at lægge på nettet. Sagt på en anden måde så styrer I selv, hvor meget mere eller lidt der skal lægges ud eller hvor meget og lidt jeg er nødsaget til at dele vidt og bredt på nettet, fordi medierne er på “betalt ferie” og fordi politiet såvel som domstolene lukker øjnene overfor og deltager i den offentlige forfølgelse af min person.

Jeg gør intet ulovligt, hvilket jeg har afklaret med både advokat Keld Parsberg og Datatilsynet for mange år siden. Jeg offentliggører snarest dialogen med Datatilsynet desangående.

Da afklaring dengang gik på bogudgivelser, har jeg været opmærksom på at give implicerede mulighed for at komme med indsigelser i forbindelse med materiale, der bliver lagt på bloggen. Materiale som tidligere har været fremsendt til implicerede i forbindelse med bogudgivelser og min dokumentarserie, er dog ikke blevet kontaktet, da der ikke foreligger indsigelser fra tidligere.

Da forløbet er så stort og har tråde på kryds og tværs med persongengangere, giver forløbet ikke den dybere mening med sløring. Jeg har heller ikke ønsket at fremhæve nogle og ikke andre. Dengang forhørte jeg mig også på Hestenettet om, hvordan holdningen var til navns nævnelse og her var det fifty-fifty.


Vedr. tilholdet - 1900-84431-00122-18

Myndigheder har igen skudt sig selv i foden og via tilholdet imod sandheden kommer ung som gammel landet over til at forstå, at der er noget rivende galt her og den ekstra opmærksomhed kunne myndigheder have undgået ved dels at udlade at sigte mig og dels at undlade tilholdet. Jeg har meddelt min advokat, at jeg færdiggører den side, jeg var i gang med, da politiet overbragte tilholdet. Såfremt politiet ikke ringer og overbringer yderligere sigtelser, kommer der heller ikke flere sider på siden med de forskellige sigtelser. Det kaldes også årsag og virkning

Jeg er klar over, at pågældende betjent er mere eksponeret qua statens hestetyveri. Man må imidlertid være indforstået med, at når man som betjent og myndighed begiver sig væk fra dydens smalle sti, så må man forvente at støde på tornekrat og andet, som slår tilbage på en, fordi man ikke fulgte den anviste sti og lovens bogstav. Når man koldt og kynisk kan medvirke til justitsmord, hestetyveri og andet grimt, så må det betegnes som en jobmæssig risiko, hvis der er noget, som ikke tåler dagens lys ... At man som betjent og myndighed vælger at gøre noget sådant må således være for egen regning. Jeg kan ikke gøre andet end at gengive sandheden.

Jeg er klar over, at betjenten fra hestesagen, straffesagen, sigtelserne og nu også tilholdet har en mere fremtrædende rolle, men jeg kan oplyse, at jeg følgende datoer har givet hende og øvrige mulighed for at komme med indsigelser. Jeg henviser derfor i udpluk til:

Mail af d. 16-12-17 kl. 13.27 på http://www.tinamarias.dk/blog/hestesagen9 hvor pågældende betjent, specialanklager Maria C. Jepsen og René Holleufer (sidstnævnte fra rigspolitiet) fik mulighed for at komme med indsigelser og/eller kommentarer til både blog, båndoptagelser og bøger.

Mail af d. 18-12-17 kl. 02.41 på http://www.tinamarias.dk/blog/hestesagen9 tilbydes senioranklager Rune T. Jensen og alle øvrige betjente samme mulighed.

Mail af d. 20-02-2018 13:22 på http://www.tinamarias.dk/blog/dialogpol får pågældende betjent og anklagemyndigheden mulighed for at komme med indsigelser imod brugen af aktindsigten på min blog. Samtidig politianmeldte jeg samme dag den pågældende betjent samt opretholdt politianmeldelsen af specialanklager Maria C. Jepsen.

Mail af d. 6-3-18 kl. 11.56 på http://www.tinamarias.dk/blog/dialogpol til specialanklager Maria C. Jepsen og politiet omkring indsigelser imod offentliggørelsen af aktindsigten og mine kommentarer hertil.

Mail af d. 7-03-2018 12:27 på http://www.tinamarias.dk/blog/dialogpol videresendt mail omkring indsigelser til pågældende betjent og specialanklager Maria C. Jepsen, hvor indsigelser vil blive bragt på http://tinamarias.dk/blog/aktpolhest.   

Mail af d. 16-3-18 kl. 14.19 på http://www.tinamarias.dk/blog/dialogpol får anmelderne og anklagemyndigheden mulighed for sløring, indsigelser og kommentarer i forbindelse med aktindsigter i hestesagen på http://tinamarias.dk/blog/aktpolhest.


Det har således på intet tidspunkt været en hemmelighed, at der har været mulighed for at komme med indsigelser, kommentarer eller slet og ret blive sløret. Da pågældende betjent har afstået herfra, virker det meget mærkeligt og malplaceret at komme med først en sigtelse, flere sigtelser og så et tilhold – også i lyset af at jeg kun gengiver fakta og dokumentation på min blog. Jeg kan anskueliggøre yderligere datoer, hvor andre myndigheder er blevet kontaktet på lignende vis omkring indsigelser.

Da jeg ikke er lige så hjerteløs som myndigheder, oprettede jeg tillige http://tinamarias.dk/blog/straffesagentinamertz, som er en åben dør til omtalte betjent, da jeg var klar over presset og derfor ville give en mulighed for at komme til orde. Derudover er både politiet, retten og andre myndigheder igennem årene bekendtgjort med muligheden for både indsigelse og/eller kommentarer tillige med sløring, hvis man ikke vil være bekendt at lægge navn til de grimme ting, som foregår og som myndigheder ikke har for vane at blive fanget i med bukserne nede. Havde tingene været kørt efter bogen og politiet ikke havde stjålet heste, havde det ikke været nødvendigt at foretage den kraftige udvidelse af min blog.

D. 20-2-18 og igen d. 3-11-18 på http://www.tinamarias.dk/blog/straffesagenpolitianmeldelse politianmeldte jeg pågældende betjent. Ingen af anmeldelserne er gennemgået med politiet, som end ikke har reageret på dem ...

Jeg henviser også til min mail af d. 9-10-18 på http://www.tinamarias.dk/blog/straffesagensigtelse, hvor det fremgår, at jeg fuldt ud respekterer, hvis personer ønsker at blive sløret.


Årsager til tilsidesættelse af tilholdet

Jeg har overfor min advokat meddelt, at jeg tilsidesætter politiets tilhold af følgende årsager:

* Tilholdet er konventionsstridigt jf. lovgrundlag på http://www.tinamarias.dk/blog/straffesagenudenefterforskning

* Tilholdet er grundlovsstridigt og tilsidesætter andre lovgrundlag, jeg er omfattet af jf. lovgrundlag på http://www.tinamarias.dk/blog/straffesagenudenefterforskning

* Tilholdet krænker min ytringsfrihed som borger, forfatter, forlægger og dokumentarist

* Tilholdet krænker min informationsret som borger, forfatter, forlægger og dokumentarist

* Tilholdet spænder ben for fremførelse af dokumentation

* Der har flere gange været tilbudt mulighed for at komme med indsigelser, hvilket er fravalgt

* Der er aldrig bragt billeder eller personlige oplysninger om pågældende betjent eller andre

* Enhver borger kan søge aktindsigt i journalnumre og derfor alligevel finde ud af, hvem betjenten er

* Tilholdet har afsæt i offentlig forfølgelse

* Tilholdet hindrer mig i at fortælle sandheden og forsvare mig imod offentlig forfølgelse

* Tilholdet er en genindførelse af censur.


Tilholdet betyder at:

* jeg ikke kan lave yderligere materiale på min blog

* jeg ikke kan linke til en lang række sider på min blog

* jeg ikke kan udgive en lang række bøger i bogserien “Når sandheden skal frem”

* jeg ikke kan udgive flere af mine dagbøger

* jeg ikke kan lave et samlet afsnit af min dokumentar

* jeg ikke kan afholde planlagte foredrag over hele landet

* jeg ikke kan skrive, fortælle og forklare min sag/forløb


I forbindelse med tilholdet har jeg valgt at opfatte det som en indsigelse imod navns nævnelse. Fra tilholdets overbringelse vil jeg gerne anonymisere betjenten, omend der ikke juridisk kan stilles krav om det. Sandheden er udelukkende gentaget flere gange, da politiet aldrig har fremlagt bevis for, at jeg taler usandt – tværtimod er der ifølge politiet selv enighed om, hvad der er sagt i retten. Problematikken skal mere ses i lyset af, hvordan politiet tolker sandhed og den plejer at være meget subjektivt betinget, hvilket også kommer frem i lyset af, at politiet hverken har foretaget afhøring med min advokat eller ønsket at få den sammenhængende historie. Jeg er bekendt med, at der er tale om en tjenestepålagt løgn.

Det er ikke min opfattelse, at det er pågældende betjent, som besøger min blog. Det er min opfattelse, at det er mange andre myndighedspersoner, som er rødglødende over min blog og den dokumentation, jeg fremlægger i form af båndoptagelser m.v. Bloggen har rundet et ikke uanseeligt antal klik og der er generelt stor interesse for bloggens indhold på grund af den omfattende og lødige dokumentation. Jf. tilbagemeldinger på http://www.tinamarias.dk/blog/dokumentar.html roses jeg for min saglige og sobre fremstilling på trods af de mange justitsmord, der er begået imod min person.

Jeg har indsigelser imod tilholdet, som ganske vist kan påklages til statsadvokaten i København, men jeg kan fremvise en række sager, hvor det fremgår, at statsadvokaten og DUP også deltager i den offentlige forfølgelse, fejlbehandler og ikke lader sagens faktuelle omstændigheder indgå i en helhedsvurdering ...


Retspraksis omkring straffelovens § 119 a

Jeg henviser til https://vidensbasen.anklagemyndigheden.dk/api/portals(6e302527-f0b3-4a5e-889a-668aa67e5491)/Print/h/6dfa19d8-18cc-47d6-b4c4-3bd07bc15ec0/VB/03668ab2-8c9c-4d4e-adf4-5500479f763b. Fra side 10 fremgår flere relevante hensyn og tolkninger af loven.

Side 12:

For så vidt angår oprettelse af eller bidrag til en hjemmeside eller side på et socialt medie bemærkes det, at bestemmelsen navnlig er tiltænkt at skulle finde anvendelse på såkaldte hadsider eller lignende sider på internettet. Disse sider er kendetegnet ved, at deres indhold har til formål mere systematisk at forfølge, udstille eller krænke de pågældende, eksempelvis ved offentliggørelse af private personoplysninger, herunder private billeder, privat telefonnummer eller privatadresser og eventuelt i kombination med en nedsættende ellerkrænkende omtale af den pågældende. Det vil derimod i almindelighed ikke være omfattet af bestemmelsen, hvis der alene er tale om gengivelse af oplysninger om eksempelvis en offentligt ansats hverv, f.eks. navnet på en embedsmand, der har truffet en administrativ afgørelse, eller en neutral gengivelse af andre offentligt tilgængelige oplysninger, f.eks. offentligt tilgængelige telefonnumre.

Enkeltstående eller et begrænset antal opslag på sociale medier eller på internettet i øvrigt, hvor der ikke er tale om en systematisk og gentagen forfølgelse mv. af en eller flere personer, vil som udgangspunkt ikke være en fredskrænkelse omfattet af den foreslåede bestemmelse. Et enkeltstående opslag vil dog i særlige tilfælde kunne have en sådan grovhed, at det omfattes af bestemmelsen. Det vil bero på en konkret vurdering af opslagets indhold og karakter samt omstændighederne i øvrigt, om opslaget har en sådan grovhed. Opslaget skal som ovenfor nævnt under alle omstændigheder være egnet til at udgøre en krænkelse af den beskyttede persons fred, hvilket blandt andet vil kræve, at et opslag på f.eks. Facebook må anses for reelt rettet også mod den beskyttede person.

Der vil generelt skulle lægges vægt på, om et tilfælde af kontakt, forfølgelse mv. sker i en ikke-arbejdsmæssig sammenhæng eller en arbejdsmæssig sammenhæng, idet der i den sidstnævnte situation typisk vil skulle noget mere til, før der er tale om en fredskrænkelse i bestemmelsens forstand.

Det skal navnlig ses i sammenhæng med, at en person i offentlig tjeneste som en naturlig del af sit hverv i mange situationer vil være i kontakt med borgere, herunder hvor der kan opstå uoverensstemmelser. Det gælder navnlig, når der sker myndighedsudøvelse. Herudover skal der – også som følge af Danmarks internationale forpligtelser, herunder særligt EMRK artikel 10 – være vide rammer for at kritisere offentlige myndigheder og personer i offentlig tjeneste. Tålegrænsen må derfor for en generel betragtning være højere, når den beskyttede person er i tjeneste.


Side 13

Derimod vil forfølgelse, overvågning eller observation, herunder ved brug af kamera, af den beskyttede person i en arbejdsmæssig situation normalt ikke være omfattet af bestemmelsen. For eksempel vil det i almindelighed ikke være en overtrædelse af den foreslåede bestemmelse at videofilme politibetjente, parkeringsvagter mv. i forbindelse med deres arbejde i det offentlige rum. Der kan dog være tilfælde, som omfattes af bestemmelsen. Det vil blandt andet kunne være tilfældet, hvis der samtidig fremsættes udtalelser af chikanøs karakter, herunder f.eks. om den pågældendes børn mv. eller om private personoplysninger såsom privat adresse eller telefonnummer mv.

Den efterfølgende offentliggørelse af en videooptagelse kan i overensstemmelse med det anførte udgøre en selvstændig fredskrænkelse.

Særligt om forholdet til ytringsfriheden:

Straffelovens § 119 a finder ikke anvendelse, hvis den pågældende adfærd har karakter af en ytring, der er beskyttet af artikel 10 i Menneskerettighedskonventionen (EMRK), sådan som denne bestemmelse fortolkes af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Anklagemyndigheden skal derfor i forbindelse med tiltalespørgsmålet foretage en konkret vurdering af, om hensynet til ytringsfriheden – om navnlig emner af samfundsmæssig interesse – fører til, at der ikke skal rejses tiltale. Efter EMRK artikel 10, stk. 1, har enhver ret til ytringsfrihed. Artikel 10, stk 1, omfatter udtrykkeligt såvel ytringer i form af oplysninger om faktiske forhold som tilkendegivelser af personlige meninger.

EMD har i sin praksis slået fast, at personer i offentlig tjeneste i deres hverv er underlagt vide rammer for acceptabel kritik og således må tåle mere end private, hvilket har sammenhæng med, at der i et demokratisk samfund skal være vide rammer for at kritisere myndighederne. Det bemærkes i den forbindelse, at EMRKs artikel 10 efter Domstolens praksis også omfatter ytringer, der fornærmer og chokerer samfundet eller dele heraf

Det centrale spørgsmål vil typisk være, om indgrebet kan anses for nødvendigt i et demokratisk samfund. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD) har i sin praksis slået fast, at der - i lyset af, at ytringsfriheden udgør en helt grundlæggende rettighed i et demokratisk samfund – skal være et presserende samfundsmæssigt behov for at anse betingelsen for opfyldt. Domstolen anlægger i den forbindelse en konkret helhedsvurdering af den pågældende sag, hvor ikke blot indholdet af de omhandlende ytringer, men også den kontekst, som de erfremsat i, og hvem de er fremsat overfor, tillægges betydning.

 

Vedr. anklagemyndighedens 1900-70315-00005-18

Ad de tre anklagepunkter

Til anklagerne om at jeg skulle have krænket betjentens ære m.v., har jeg følgende oplysninger og henvisninger:

Ad anklagepunkt 1)

Anklagepunktet henhører under ovenstående fra vidensbasen. Anklagepunktet er retsstridigt jf. flere lovgrundlag og konventioner.

Det korrekte link til anklagepunktet er http://www.tinamarias.dk/blog/straffesagenpolitietsloegne.html. Siden er oprettet som følge af dels den tvangsafholdte straffesag på http://www.tinamarias.dk/blog/tvangsstraffesagen, hvor jeg hverken fik lov til at fremlægge syv båndoptagelser, to stærkt kritisable aktindsigter fra politiet, diverse fotos og dokumentation samt nægtet vidneindkaldelse. Dommeren blev under straffesagen gjort opmærksom på de urigtige oplysninger, der blev afgivet, men jeg blev nægtet at fremlægge noget som helst. Selve straffesagen blev tvangsafholdt med en forsvarsadvokat, som jeg end ikke havde gennemgået sagen med. Straffesagen er i sig selv et justitsmord, som dækker over yderligere kriminelle forhold i politiet, anklagemyndigheden og retten i Næstved m.fl. Statens hestetyveri er både hævn og offentlig forfølgelse med afsæt i lovlige ytringer i det offentlige rum, mine bøger, min dokumentar, min blog og de ting, jeg har afdækket i myndighedsregi.

Politiets første sigtelse opfylder ikke betingelserne for at sigte mig og senest tildele et polititilhold. Politiet har på intet tidspunkt lavet en helhedsvurdering, ligesom min forsvarsadvokat bevidst er holdt ude af billedet, så sagen kunne sendes direkte i retten i Næstved.


Ad anklagepunkt 2)

Anklagepunktet henhører under ovenstående fra vidensbasen. Anklagepunktet er retsstridigt jf. flere lovgrundlag og konventioner.

Båndoptagelserne med de forskellige sigtelser fremgår af http://www.tinamarias.dk/blog/straffesagensigtelse, hvor de fem af seks sigtelser fra politiet fremgår. De korrekte link er:

http://www.tinamarias.dk/blog/straffesagensigtelse1

http://www.tinamarias.dk/blog/straffesagensigtelse2

http://www.tinamarias.dk/blog/straffesagensigtelse3

http://www.tinamarias.dk/blog/straffesagensigtelse4

Under to af båndoptagelserne fremgår det, at der ikke er uenighed om, hvad der er sagt i retten og dels at der skal finde en afhøring sted med min forsvarsadvokat. Landbetjenten er imellemtiden blev forflyttet til anden afdeling ...


Ad anklagepunkt 3)

Anklagepunktet henhører under ovenstående fra vidensbasen. Anklagepunktet er retsstridigt jf. flere lovgrundlag og konventioner.

Det korrekte link er http://www.tinamarias.dk/blog/straffesagenpolitianmeldelse 

Politiet har aldrig reageret på min anmeldelse og heller ikke på tidligere anmeldelser igennem årene, hvilket skal ses i lyset af offentlig forfølgelse og psykologisk krigsførelse.


Hvis anklagemyndigheden havde kørt dette regulært, var min advokat blevet beskikket allerede d. 18-12-18. Dette har både anklagemyndigheden og retten i Næstved syltet, så sagen kunne sendes direkte i retten. Anklagemyndigheden har bare igen haft travlt med at fabrikere en sag, hvorved man også har hindret en afhøring med min advokat til stede. Anklagemyndigheden har ligeledes haft travlt med at køre sagen direkte i retten, hvor jeg igennem årene har været udsat for flere justitsmord såvel som skueprocesser. Dette kommer bl.a. også til udtryk i, at anklagemyndigheden udelukkende kræver fængselsstraf og ikke bødestraf for noget, som dels overholder loven og dels er retsstridigt.

Jeg har bedt min advokat om at overføre sagen til en anden byret, da retten i Næstved er inhabil til at behandle sagen. Nærværende henvendelse kan følges fra http://www.tinamarias.dk/blog/straffesagensandhedensmundkurv.

Da politiet ikke overholder gældende love og tilsidesætter min retssikkerhed, skal jeg bede om, at fremtidig dialog og henvendelser i sagen går igennem min advokat Martin Andersen. Jeg skal på forhånd bede om at få oplyst, hvorvidt officielle skrivelser skal have sløret navne. Jeg vil fortsat gerne bede om de officielle skrivelser til brug på blog og i bøger.

Mvh.
Tinamaria

 
 

Justitsmord

(fra tysk justizmord, dannet 1782 af L. v. Schlözer)[1] betegner det fænomen, at en person på grundlag af bevisets stilling bliver dømt for en forbrydelse, vedkommende ikke har begået.[2]

 

Skueproces

En skueproces er almindeligvis en betegnelse for offentligt førte retssager, hvor dommen allerede er blevet fastlagt i forvejen[1], og retssagen blot har det formål, at udstille den anklagede og fremvise dennes skyld for hele offentligheden. Udtrykket kendes på dansk i det mindste siden 1963[1].

Skueprocesser sættes i almindelighed i forbindelse med diktatoriske regimer, hvor styret har behov for at fjerne politiske modstandere eller kritikere af regimet. Disse folk anklages som oftest ved hjælp af gummiparagraffer som højforræderi, spionage, noget som de sjældent har mulighed for at forsvare sig imod.

De anklagede har i praksis ingen mulighed for at forsvare sig, og deres "tilståelse" er ofte i forvejen blevet opnået gennem afpresning eller tortur. Dommen er som regel også uforholdsmæssig hård og fastlagt allerede før retssagen.

Kilde: Wikepedia

 
 
 
 
 
 
 
Tilbage til oversigten i straffesagen
 
 
Dialogen med rigsadvokaten
 
Dialogen med statsadvokaten
 
Dialogen med DUP i hestesagen - journalnr. 317-112-18
 
Hestesagen - DUP, statsadvokaten i København
 
Dialogen med Den særlige klageret
 
Retslig forfølgelse
 
Gang stalking
 
Nægtet efterforskning - offentligt forfølgelse 2017
 
Nægtet efterforskning - offentlig forfølgelse 2015
 
Til dialog og sager
 
Til hestesagen
 
Til bloggen
 
Blog | Bøger | Demonstration | Dokumentar | Downloads | Dialog og sager | Hestesagen | Kronologisk forløb | Links | Navigation | Projekter og tiltag | Strøtanker | Spørgsmål og svar | Status | Tinamaria
tinamaria[@]vindingforlag.dk