Tinamarias Blog - dialog med Søren Pape ...

 
 

Her kan du læse dialogen med justitsminister Søren Pape i straffesagen i hestesagen ...

Nedenstående besked blev sendt både officielt og på Søren Papes Facebook-profil, da det godt kan have lange udsigter at få svar fra justitsministeriet

 

Justitsministeriet<jm@jm.dk>;
09-07-2018 15:21
Cc:Folketingets Oplysning<folketinget@ft.dk>;aaja.larsen@ft.dk<aaja.larsen@ft.dk>;karsten.honge@ft.dk<karsten.honge@ft.dk>;
zenia.stampe@ft.dk<zenia.stampe@ft.dk>;sofie.carsten.nielsen@ft.dk<sofie.carsten.nielsen@ft.dk>;josephine.fock@ft.dk<josephine.fock@ft.dk>;
soren.sondergaard@ft.dk<soren.sondergaard@ft.dk>;rune.lund@ft.dk<rune.lund@ft.dk>;kaare.dybvad@ft.dk<kaare.dybvad@ft.dk>;
trine.bramsen@ft.dk<trine.bramsen@ft.dk>;rasmus.prehn@ft.dk<rasmus.prehn@ft.dk>;mogens.jensen@ft.dk<mogens.jensen@ft.dk>;
mette.reissmann@ft.dk<mette.reissmann@ft.dk>;lars.aslan.rasmussen@ft.dk<lars.aslan.rasmussen@ft.dk>;
simon.kollerup@ft.dk<simon.kollerup@ft.dk>;naser.khader@ft.dk<naser.khader@ft.dk>;christina.egelund@ft.dk<christina.egelund@ft.dk>;
henrik.dahl@ft.dk<henrik.dahl@ft.dk>;michael.aastrup@ft.dk<michael.aastrup@ft.dk>;carl.holst@ft.dk<carl.holst@ft.dk>;
mads.fuglede@ft.dk<mads.fuglede@ft.dk>;britt.bager@ft.dk<britt.bager@ft.dk>;jan.e@ft.dk<jan.e@ft.dk>;
bang.henriksen@ft.dk<bang.henriksen@ft.dk>;lise.bech@ft.dk<lise.bech@ft.dk>;per.norhave@ft.dk<per.norhave@ft.dk>;
hans.skibby@ft.dk<hans.skibby@ft.dk>;susanne.eilersen@ft.dk<susanne.eilersen@ft.dk>;peter.kofod.poulsen@ft.dk<peter.kofod.poulsen@ft.dk>;
dfamgn@ft.dk<dfamgn@ft.dk>;René Gade<Rene.Gade@ft.dk>;post@ombudsmanden.dk<post@ombudsmanden.dk>;
postformand@ft.dk<postformand@ft.dk>;dfpksekr@ft.dk<dfpksekr@ft.dk>;center@humanrights.dk<center@humanrights.dk>;
post@domstolsstyrelsen.dk<post@domstolsstyrelsen.dk>;densaerligeklageret@hoejesteret.dk<densaerligeklageret@hoejesteret.dk>;
post@hoejesteret.dk<post@hoejesteret.dk>;poul.madsen@eb.dk<poul.madsen@eb.dk>;dagbladet@sn.dk<dagbladet@sn.dk>;
direktionen@sn.dk<direktionen@sn.dk>;nyheder@pol.dk<nyheder@pol.dk>;1929@bt.dk<1929@bt.dk>;tva@dr.dk<tva@dr.dk>;
soroeavis.red@sn.dk<soroeavis.red@sn.dk>;radioavisen@dr.dk<radioavisen@dr.dk>;plan@tv2.dk<plan@tv2.dk>;
1234@tv2.dk<1234@tv2.dk>;sekretariatet@transparency.dk<sekretariatet@transparency.dk>;
kos-rigspolitichefens-forkontor@politi.dk<kos-rigspolitichefens-forkontor@politi.dk>;politi@politi.dk<politi@politi.dk>;
ssj-Anklagemyndig@politi.dk<ssj-Anklagemyndig@politi.dk>;´Strafferetten ved Retten i Næstved´<straf.nae@domstol.dk>;

Hej Søren

Tillykke med den hurtige dom i forbindelse med overfaldet – ikke alle får deres sag behandlet lige så hurtigt

Jeg bliver desværre nødt til at kontakte dig her, fordi dine ansatte igen ikke overholder loven. Du får beskeden her såvel som på den officielle mailadresse.

Det kan ikke altid betale sig at lukke øjnene og lege struds, så havde du reageret på min henvendelse d. 25-12-17 her på Facebook og d. 22-12-17 på de officielle kanaler, så havde situationen aldrig fået de dimensioner, som den har fået nu.

I hestesagen er der nu gået syv måneder og der er først berammet retsmøde i næste måned og retten kan nå at aflyse mange gange endnu. Retten har på forskellig vis forsinket og forhalet sagen, så selv min forsvarsadvokat fandt det påfaldende og unormalt. Jeg har nu selv overtaget sagen og fører den.

Der er et urimeligt stort pres på dommeren, som skal dømme i sagen, for flere af hendes kollegaer såvel som retspræsidenten er indkaldt til vidneafhøring under strafansvar. Jeg har også indkaldt relevante politifolk og da både retten og anklagemyndigheden ved, at jeg svækker anklagemyndighedens sag, så vil man nu nægte mig at indkalde disse vidner og først tage stilling til vidneindkaldelsen under SELVE hovedforhandlingen, der som bekendt kun afholdes én af ...

Dommeren ved også, at retspræsidenten, funktionschefen og andre dommere er politianmeldt tillige med flere politifolk og en inhabil advokaturchef, som også har været på hestesagen.

Flere forhold i hestesagen peger på, at retten er involveret i hestestuntet og jeg har hele tiden gjort opmærksom på, at retten i Næstved er inhabile til at behandle sagen grundet årelang gang stalkning, som er beskrevet på http://tinamarias.dk/blog/gangstalking. Gang stalkning er med et andet ord offentlig forfølgelse og det ved du, at jeg er blevet nægtet at indbringe for politiet, som dækker over det og derved selv deltager ...

I din egenskab af justitsminister og i henhold retsplejelovens § 98, § 98 stk. 3 og § 108 skal jeg bede dig om at give anklagemyndigheden et pålæg om, at anklagemyndigheden skal føre den grundløse straffesag imod mig ved retten i Roskilde. Herved vil du forhindre et forestående justitsmord, du vil bringe dommeren ud af en grim klemme og du vil sikre mig en større retssikkerhed, men vigtigst af alt – du vil sætte handling bag dine intentioner om fornyelse indenfor politi og retssystem, som du allerede er godt i gang med på flere fronter og jeg vil foreslå, at der også bliver kigget på Den særlige klageret jf. http://www.tinamarias.dk/blog/dialogsaerlig.html, som fortsætter henover http://www.tinamarias.dk/blog/dialoghojesteret.html. Det er nemlig instanser, som heller ikke overholder loven. Jeg orienterer Folketingets formand cc på den officielle kanal om det ønskede pålæg til anklagemyndigheden.

Jeg skal ligeledes bede dig om at give anklagemyndigheden (og retten) pålæg om at respektere forsvarets vidneindkaldelse, da der kun er foretaget nødvendige indkaldelser. Det er helt hen i skoven, at retten og anklagemyndigheden vil spænde ben for at at føre så væsentlige vidner – særligt når sagen i modsætning til praksis hverken kan kæres eller ankes og særligt bekymrende bliver det, når man ser, hvem der er indkaldt og så bliver motivet klart og tydeligt. Retten har i forvejen forsinket sagen helt urimeligt – en sag som oven i købet indebærer en uretmæssig frakendelse af otte uskyldige heste, hvor politiet ikke reagerede på klager over påbuddet, politiet nægtede mig en forsvarsadvokat og sagen var end ikke for en dommer ... At sælge otte heste for en samlet pris på kr. 8.000 + moms taler også sit helt eget sprog, når praksis tillige er, at de skal sælges på auktion ...

Ingen dommer skal dømme i retten og slet ikke når det involverer dommerens chefer og kollegaer – det burde være indlysende for enhver. Dialog med retten og retssagen kan følges på http://www.tinamarias.dk/blog/strafret.html, hvor jeg også snarest lægger en redegørelse ud for hver enkelt vidne, jeg ønsker indkaldt. Der er nogle dybereliggende lag, som er nødvendige at løfte for, at straffesagen kan få rettelig behandling i overensstemmelse med nationale såvel som internationale love og regler. Det er selvfølgelig trist, at man som borger skal lægge sin retssag og bilagsførelse på nettet som eneste mulighed for at sikre sig bare en lille smule retssikkerhed ...

Jeg vil gerne give dig et strategisk spillekort, der hedder ombudsmanden. Du kan vælge at bruge det eller lade være. Af pest eller kolera vil dette være måden at komme mest nænsomt ud af situationen, som er sendt videre til FNs torturkommite i forhold til gang stalking. Desværre nåede dine tiltag ikke at komme hestesagen til gode hos Den uafhængige Politiklagemyndighed og rigsadvokaten, som helt uhørt har spillet bolden tilbage til politiet selv, hvor flere politifolk m.fl. er politianmeldt. Det er lige så indlysende, at det heller ikke er politiet selv, der skal tage stilling til, om de er inhabile, hvilket de i høj grad er jf. http://www.tinamarias.dk/blog/dialogrigsadvokat.html, hvilket også er baggrunden for min anmodning om pålæg til anklagemyndigheden om at føre sagen ved retten i Roskilde. Statsadvokaten i København er du ikke nået til endnu Ombudsmanden bliver bragt i spil omkring DUP, rigsadvokaten, statsadvokaten i København og andre nylige banespillere og som nævnt kan du vælge at bruge døren, hvilket vil være et klogt træk.

Jeg spiller også et andet kort til dig i forbindelse med mit møde med en sød sagsbehandler i Skatteankestyrelsen og mit forslag vil lukke hele skattesagsfarcen. Det vil også være klogt at spille det, for så er der kun tilbage at finde ud af, hvem der har givet Skat ordrer til deres ageren. Dette vil være sammenhængende med de andre sager. Skattefarcen kan følges på http://www.tinamarias.dk/blog/dialogskatteankestyrelsen.

Jeg vil også bede dig om at undersøge, hvem i justitsministeriet der har bremset indsendelsen af min sag til menneskeretsdomstolen i 2014? Som bekendt kan en sag ikke indbringes for menneskeretsdomstolen, uden at justitsminsteriet er med inde over. Ombudsmanden skal ind over i henhold til FNs torturkonvention, men jeg omgås nu ombudsmanden via torturkonventions artikel 22, stk. 5 pkt. b.

Derudover har du udlovet kr. 25.000 til borgere, der har fået krænket deres grundlovssikrede demonstrationsret og selvfølgelig giver myndigheder sig ikke uden sværdslag, så du og andre kan følge oprulningen af de mange krænkelser, jeg har været udsat for på http://www.tinamarias.dk/blog/erstatningtibet.html. Denne oprulning vil belyse, hvorfor politiet bl.a. har haft så travlt med at sælge hestene over hals og hoved til spotpris uden retslig behandling ...

Mvh.
Tinamaria

 
 
Brev fra Den særlige klageret
 
 

Vedr. D-031-18
12-07-2018 19:26
post@hoejesteret.dk<post@hoejesteret.dk>;
Cc: Justitsministeriet<jm@jm.dk>;Folketingets Oplysning<folketinget@ft.dk>;aaja.larsen@ft.dk<aaja.larsen@ft.dk>;
karsten.honge@ft.dk<karsten.honge@ft.dk>; zenia.stampe@ft.dk<zenia.stampe@ft.dk>;sofie.carsten.nielsen@ft.dk<sofie.carsten.nielsen@ft.dk>;
josephine.fock@ft.dk<josephine.fock@ft.dk>;soren.sondergaard@ft.dk<soren.sondergaard@ft.dk>;rune.lund@ft.dk<rune.lund@ft.dk>;
kaare.dybvad@ft.dk<kaare.dybvad@ft.dk>;trine.bramsen@ft.dk<trine.bramsen@ft.dk>;rasmus.prehn@ft.dk<rasmus.prehn@ft.dk>;
mogens.jensen@ft.dk<mogens.jensen@ft.dk>;mette.reissmann@ft.dk<mette.reissmann@ft.dk>;lars.aslan.rasmussen@ft.dk<lars.aslan.rasmussen@ft.dk>;
simon.kollerup@ft.dk<simon.kollerup@ft.dk>;naser.khader@ft.dk<naser.khader@ft.dk>;christina.egelund@ft.dk<christina.egelund@ft.dk>;
henrik.dahl@ft.dk<henrik.dahl@ft.dk>;michael.aastrup@ft.dk<michael.aastrup@ft.dk>;carl.holst@ft.dk<carl.holst@ft.dk>;
mads.fuglede@ft.dk<mads.fuglede@ft.dk>;britt.bager@ft.dk<britt.bager@ft.dk>;jan.e@ft.dk<jan.e@ft.dk>;bang.henriksen@ft.dk<bang.henriksen@ft.dk>;
lise.bech@ft.dk<lise.bech@ft.dk>;per.norhave@ft.dk<per.norhave@ft.dk>;hans.skibby@ft.dk<hans.skibby@ft.dk>;
susanne.eilersen@ft.dk<susanne.eilersen@ft.dk>;peter.kofod.poulsen@ft.dk<peter.kofod.poulsen@ft.dk>;dfamgn@ft.dk<dfamgn@ft.dk>;
René Gade<Rene.Gade@ft.dk>;post@ombudsmanden.dk<post@ombudsmanden.dk>;postformand@ft.dk<postformand@ft.dk>;
dfpksekr@ft.dk<dfpksekr@ft.dk>;center@humanrights.dk<center@humanrights.dk>;post@domstolsstyrelsen.dk<post@domstolsstyrelsen.dk>;
densaerligeklageret@hoejesteret.dk<densaerligeklageret@hoejesteret.dk>;post@hoejesteret.dk<post@hoejesteret.dk>;
poul.madsen@eb.dk<poul.madsen@eb.dk>;dagbladet@sn.dk<dagbladet@sn.dk>;direktionen@sn.dk<direktionen@sn.dk>;
nyheder@pol.dk<nyheder@pol.dk>;1929@bt.dk<1929@bt.dk>;tva@dr.dk<tva@dr.dk>;soroeavis.red@sn.dk<soroeavis.red@sn.dk>;
radioavisen@dr.dk<radioavisen@dr.dk>;plan@tv2.dk<plan@tv2.dk>;1234@tv2.dk<1234@tv2.dk>;
sekretariatet@transparency.dk<sekretariatet@transparency.dk>;kos-rigspolitichefens-forkontor@politi.dk<kos-rigspolitichefens-forkontor@politi.dk>;
politi@politi.dk<politi@politi.dk>;ssj-Anklagemyndig@politi.dk<ssj-Anklagemyndig@politi.dk>;´Strafferetten ved Retten i Næstved´<straf.nae@domstol.dk>;

Hej Emma

Tak for svar

Såfremt klageretten havde læst, hvad jeg har skrevet, så omhandler det anklagemyndigheden og ikke retten, som justitsministeriet jo på ingen måde kan give pålæg.

Jeg fremsender ny anmodning til justitsministeriet, da min henvendelse tilsyneladende ikke bliver taget alvorligt i lyset af, hvor alvorlig hele denne sag er ...

Jeg konkluderer derfor, at justitsministeriet igen ikke har interesse i at holde justits ...

Nærværende dialog kan følges på http://www.tinamarias.dk/blog/straffesagenpape.

Mvh.
Tinamaria

 
 

Vidneredegørelse i SS-1-472/2018
12-07-2018 20:44
´Strafferetten ved Retten i Næstved´;ssj-Anklagemyndig@politi.dk;SSJ@politi.dk;Justitsministeriet<jm@jm.dk>;
Cc: René Gade<Rene.Gade@ft.dk>;Folketingets Oplysning<folketinget@ft.dk>;aaja.larsen@ft.dk<aaja.larsen@ft.dk>;
karsten.honge@ft.dk<karsten.honge@ft.dk>;zenia.stampe@ft.dk<zenia.stampe@ft.dk>;
sofie.carsten.nielsen@ft.dk<sofie.carsten.nielsen@ft.dk>;josephine.fock@ft.dk<josephine.fock@ft.dk>;
soren.sondergaard@ft.dk<soren.sondergaard@ft.dk>;rune.lund@ft.dk<rune.lund@ft.dk>;
kaare.dybvad@ft.dk<kaare.dybvad@ft.dk>;trine.bramsen@ft.dk<trine.bramsen@ft.dk>;
rasmus.prehn@ft.dk<rasmus.prehn@ft.dk>;mogens.jensen@ft.dk<mogens.jensen@ft.dk>;
mette.reissmann@ft.dk<mette.reissmann@ft.dk>;lars.aslan.rasmussen@ft.dk<lars.aslan.rasmussen@ft.dk>;
simon.kollerup@ft.dk<simon.kollerup@ft.dk>;naser.khader@ft.dk<naser.khader@ft.dk>;
christina.egelund@ft.dk<christina.egelund@ft.dk>;henrik.dahl@ft.dk<henrik.dahl@ft.dk>;
michael.aastrup@ft.dk<michael.aastrup@ft.dk>;carl.holst@ft.dk<carl.holst@ft.dk>;
mads.fuglede@ft.dk<mads.fuglede@ft.dk>;britt.bager@ft.dk<britt.bager@ft.dk>;jan.e@ft.dk<jan.e@ft.dk>;
bang.henriksen@ft.dk<bang.henriksen@ft.dk>;lise.bech@ft.dk<lise.bech@ft.dk>;per.norhave@ft.dk<per.norhave@ft.dk>;
hans.skibby@ft.dk<hans.skibby@ft.dk>;susanne.eilersen@ft.dk<susanne.eilersen@ft.dk>;
peter.kofod.poulsen@ft.dk<peter.kofod.poulsen@ft.dk>;dfamgn@ft.dk<dfamgn@ft.dk>;
post@ombudsmanden.dk<post@ombudsmanden.dk>;postformand@ft.dk<postformand@ft.dk>;
dfpksekr@ft.dk<dfpksekr@ft.dk>;center@humanrights.dk<center@humanrights.dk>;
post@domstolsstyrelsen.dk<post@domstolsstyrelsen.dk>;densaerligeklageret@hoejesteret.dk<densaerligeklageret@hoejesteret.dk>;
post@hoejesteret.dk<post@hoejesteret.dk>;poul.madsen@eb.dk<poul.madsen@eb.dk>;dagbladet@sn.dk<dagbladet@sn.dk>;
direktionen@sn.dk<direktionen@sn.dk>;nyheder@pol.dk<nyheder@pol.dk>;1929@bt.dk<1929@bt.dk>;tva@dr.dk<tva@dr.dk>;
soroeavis.red@sn.dk<soroeavis.red@sn.dk>;radioavisen@dr.dk<radioavisen@dr.dk>;plan@tv2.dk<plan@tv2.dk>;
1234@tv2.dk<1234@tv2.dk>;sekretariatet@transparency.dk<sekretariatet@transparency.dk>;

Hejsa

Jeg ser ingen grund til at vente med at redegøre for mine vidneindkaldelser til selve hovedforhandlingen, hvilket jeg opfatter som et klokkeklart brud på menneskerettighedskonventionens artikel 6, da der ikke bliver afholdt en ny hovedforhandling og derudover - i strid med http://www.domstol.dk/saadangoerdu/straffesager/hovedforhandling/Pages/default.aspx - ikke er mulighed for at anke eller kære sagen ...

Sagen er jo ikke kun en bødesag ... Det er en straffesag, som involverer en uretmæssig frakendelse af hestene, foruden at sagen er sovset til i embedsmisbrug, løgne, forsømmelser og gang stalking ...

Jeg giver derfor retten og justitsministeriet en begrundelse for hver enkelt person, som bedes indkaldt til strafferetsmødet, hvor vidnelisten forefindes på http://tinamarias.dk/blog/straffesagenvidneliste:

 

Specialanklager Maria C. Jepsen fra Næstved politi

Maria C. Jepsen har begået embedsmisbrug. Omfanget og mulige fejl skal afdækkes.

 

Politibetjent Tina Mertz fra Næstved politi

Tina Mertz har begået embedsmisbrug og har talt usandt. Omfanget og mulige fejl skal afdækkes, ligesom der er spørgsmål til hende i forbindelse med hendes besøg på Kongskildevej og sagen i øvrigt.

 

Politibetjent Nicki Dam Nielsen og/eller politibetjent Søren P. Jørgensen fra Næstved politi

Jeg har spørgsmål til politiets første besøg på Kongskildevej.

 

Politibetjent Lennart Sørensen fra Næstved politi

Jeg har spørgsmål til politiets andet besøg på Kongskildevej.

 

Politibetjent Connie Petersen fra Slagelse politi

Connie Petersen har været involveret i flere uldne sager - herunder i den falske anmeldelse fra Dyrenes Beskyttelse i 2015, hvilket er omtalt under hestesagen. Hun var også til stede d. 22-12, hvor politiet stjal hestene. Jeg har flere relevante spørgsmål til Connie Petersen og til sager, hun ligeledes har kendskab til.

 

Advokaturchef Michael Boolsen fra Næstved politi

Michael Boolsen har været inde over sagen og er inhabil. Jeg skal overfor retten anskueliggøre forskellige forhold, som spiller ind på sagen. Inhabiliteten fremgår bl.a. af http://www.tinamarias.dk/blog/pol2010.html

 

Politianklager Rune T. Jensen fra Næstved politi

Rune T. Jensen er politianmeldt (med forbehold). Han har flere relevante oplysninger, som vil anskueliggøre forskellige forhold, som spiller ind på flere lag i sagen. Rune T. Jensen har givet afslag på aktindsigt bl.a. med begrundelsen, at det er til fare for statens sikkerhed - http://www.tinamarias.dk/blog/aktpol.html

 

Retspræsident Alex Elisiussen fra retten i Næstved

Alex Elisiussen er bekendt med flere grimme forhold, der igennem tiden har fundet sted i retten i Næstved, hvorfor han er politianmeldt. Jeg skal overfor retten anskueliggøre andre forhold, som spiller væsentligt ind på straffesagen imod mig. Jeg er godt klar over, at Alex Elisiussen ikke under strafansvar ønsker at redegøre for, hvordan bl.a. en retsbog kan blive slettet og ført ind i præsidentjournalen, hvor end ikke journalister kan søge aktindsigt jf. http://www.tinamarias.dk/blog/aktret.html Det er en sag, som ligeledes spiller ind på straffesagen i sagens nedre del. Jeg skal bl.a. anskueliggøre rettens motiv til at deltage i hestestuntet.

 

Funktionschef Susan Blixenkrone-Møller fra retten i Næstved

Jeg har spørgsmål til politianmeldte Susan Blixenkrone-Møller, som har stor relevans for straffesagen imod mig. Derudover var hun på sagen med fogedudsættelsen af hestene, som blev aflyst. Jeg har i denne sammenhæng spørgsmål til hende, som har relevans for flere forhold i forløbet. Jeg er klar over, at der er spørgsmål, hun ikke ønsker at besvare under strafansvar, samt at hun føler, det er langt under hendes værdighed at blive indkaldt i hendes egen ret ...

 

Dommer Camilla Ljørring fra retten i Næstved

Politianmeldte Camilla Ljørring er en væsentlig faktor i politiets hestetyveri både før og efter. Jeg har derfor flere relevante spørgsmål i relation til straffesagen imod mig.

 

Staldejer Thomas Lind (hans advokat kan desværre ikke give fremmøde for ham, da advokaten ikke kan besvare spørgsmålene)

Thomas Lind kan meget vel være under pres fra myndigheder og han skal have muligheden for at udtale sig under strafansvar. Derudover er der afgivet flere urigtige oplysninger - enten fra Thomas Lind eller fra politiet, hvorfor han er relevant at indkalde.

 

Tidligere lejer Vicky Højager Larsen hos Thomas Lind

Vicky Højager Larsen har væsentlige oplysninger i sagen, hvor det også skal konkretiseres, hvad hun reelt har hørt og udtalt sig om til politiet eller om politiets også her er ude i digtninger.

 

Anmelder Majbrit Anne Kragh-Jørgensen

Politianmeldte Majbrit Anne Kragh-Jørgensen har flere roller i sagen og har derfor væsentlige oplysninger, foruden at der er afgivet urigtige oplysninger, som skal afklares.

 

Anmelder Lisa Beenfeldt Nielsen

Lisa Beenfeldt Nielsen har væsentlige oplysninger, foruden at der er afgivet urigtige oplysninger, som skal afklares.

 

Anmelder Jacob Peter Jacobsen

Jacob Peter Jacobsen har væsentlige oplysninger, foruden at der er afgivet urigtige oplysninger, som skal afklares.

 

Dyrlæge Heidi Pyndt fra Fødevarestyrelsen

Heidi Pyndt var til stede under det første kontrolbesøg fra politiet, så der er flere spørgsmål, som kun hun kan svare på og redegøre for.

 

Dyrlæge Maria Kaup fra Fødevarestyrelsen

Maria Kaup var til stede under det andet kontrolbesøg fra politiet, hvor hestene blev stjålet og der er flere spørgsmål, som kun hun kan svare på og redegøre for. Maria Kaup var også på sagen sammen med politibetjent Connie Petersen under den falske anmeldelse fra Dyrenes Beskyttelse.

 

Ghita Zangger Madsen fra Hestens Værn

Ghita Zangger Madsen sendte uden hjemmel Rikke Findshøj ind til mit hestehold på baggrund af en anmeldelse af mig, hvor jeg ikke blev kontaktet. Ghita Zangger Madsen kan redegøre for nogle forhold tilbage i 2013, som ligeledes spiller ind på straffesagen. Ghita Zangger Madsen har ikke ønsket at redegøre for forholdene på skrift og indkaldes derfor, da hun har blokeret mig.

 

Dyrlæge Rikke Findshøj fra Hestens Værn

Rikke Findshøj kan besvare spørgsmål, som har stor relevans for straffesagen.

 

Otto J. Larsen fra Dyrenes Beskyttelse

Otto J. Larsen har været inde over sagen i to ombæringer og har oplysninger med relevans for straffesagen.

 

Hestehandler Palle Ellehammer

Palle Ellehammer har relevante oplysninger for sagen og skal redegøre for nogle øvrige forhold med stor betydning for sagen. Jeg har tre båndoptagelser med ham, som bliver bilagt sagen.

 

Hestehandler Torben Køier Andersen fra DK Horses

Torben Køier Andersen har relevante oplysninger for sagen og skal redegøre for nogle øvrige forhold med stor betydning for sagen.

 

Karina Toftgaard Matthiesen fra DUP - Den uafhængige politiklagemyndighed

Karina Toftgaard Matthiesen har været involveret i og har uden nærmere undersøgelse eller forklaringer afvist at efterforske mine anmeldelser af bl.a. politibetjent Tina Mertz og specialanklager Maria C. Jepsen. Karina Toftgaard Matthiesen har tidligere været involveret i og har kendskab til sager, som også har indflydelse på straffesagen. Jeg henleder opmærksomheden på https://www.dr.dk/nyheder/indland/advokater-kritiserer-politiklagemyndigheden-daarlig-efterforskning

 

Senioranklager Line Scharf fra statsadvokaten i København

Line Scharf har en gennemgående rolle, som hun i sagens natur ikke har lyst til at besvare under strafansvar, men hun har ligesom Karina Toftgaard Matthiesen undladt at forholde sig til min anmeldelse i straffesagen uden at undersøge den nærmere hverken mundtligt eller skriftligt. Det samme gør sig gælder i sager, som relaterer til sagens nedre forhold.

 

Supplerende indkaldelser

 

Sekretariatschef Claus Mohr Hansen

Jeg vil gerne indkalde sekretariatschef Claus Mohr Hansen. Begrundelsen er, at han kan svare på spørgsmål, som relaterer til flere forhold i den nedre del af straffesagen.

 

Politikommissær Kurt G. Nielsen

Jeg vil ligeledes indkalde politikommissær Kurt G. Nielsen, som også kan belyse flere forhold i sagen.

 

Højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen

Højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen har ligeledes flere relevante bidrag til både sagens øvre og nedre del.

 

Tidligere borgmester Ivan Hansen

Sorø kommunes tidligere borgmester Ivan Hansen har væsentlige oplysninger.

 

Borgmester Gert Jørgensen

Nuværende borgmester for Sorø kommune Gert Jørgensen har væsentlige oplysninger.

 

Tidligere borgmester Stén Knuth

Tidligere borgmester Stén Knuth har ligeledes relevante oplysninger.

 

Jeg gør udtrykkeligt retten opmærksom på, at det er mig som uretmæssigt anklaget, frastjålet OG forsvarsadvokat, som skal afgøre, hvem der er og ikke er relevant at indkalde som vidner i sagen. Som forsvarsadvokat i sagen har jeg nogle bevisbyrder, der skal løftes og har derfor foretaget vidneindkaldelser i forhold hertil. Vidnerne er ligeledes indkaldt, så relevante forhold i straffesagen kan behandles så kort og effektivt som muligt.

Straffesagen involverer en uretmæssig frakendelse af heste, som hverken var for en dommer og heller ikke fulgte normal procedure for den slags sager. Det taler for sig selv, hvorfor retten vil hindre helt basal retssikkerhed.

Mvh.
Tinamaria

 
Se også mailen til ombudsmanden, som justitsministeriet m.fl. også fik på www.tinamarias.dk/blog/dialogombud1
 
 

Søren Pape varsler nye toner, men nægter whistleblower en retfærdig retssag i statens hestetyveri
13-07-2018 17:48
Justitsministeriet<jm@jm.dk>;
Cc: ´Strafferetten ved Retten i Næstved´<straf.nae@domstol.dk>;ssj-Anklagemyndig@politi.dk<ssj-Anklagemyndig@politi.dk>;René Gade<Rene.Gade@ft.dk>;
Folketingets Oplysning<folketinget@ft.dk>;aaja.larsen@ft.dk<aaja.larsen@ft.dk>;karsten.honge@ft.dk<karsten.honge@ft.dk>;
zenia.stampe@ft.dk<zenia.stampe@ft.dk>;sofie.carsten.nielsen@ft.dk<sofie.carsten.nielsen@ft.dk>;josephine.fock@ft.dk<josephine.fock@ft.dk>;
soren.sondergaard@ft.dk<soren.sondergaard@ft.dk>;rune.lund@ft.dk<rune.lund@ft.dk>;kaare.dybvad@ft.dk<kaare.dybvad@ft.dk>;
trine.bramsen@ft.dk<trine.bramsen@ft.dk>;rasmus.prehn@ft.dk<rasmus.prehn@ft.dk>;mogens.jensen@ft.dk<mogens.jensen@ft.dk>;
mette.reissmann@ft.dk<mette.reissmann@ft.dk>;lars.aslan.rasmussen@ft.dk<lars.aslan.rasmussen@ft.dk>;simon.kollerup@ft.dk<simon.kollerup@ft.dk>;
naser.khader@ft.dk<naser.khader@ft.dk>;christina.egelund@ft.dk<christina.egelund@ft.dk>;henrik.dahl@ft.dk<henrik.dahl@ft.dk>;
michael.aastrup@ft.dk<michael.aastrup@ft.dk>;carl.holst@ft.dk<carl.holst@ft.dk>;mads.fuglede@ft.dk<mads.fuglede@ft.dk>;
britt.bager@ft.dk<britt.bager@ft.dk>;jan.e@ft.dk<jan.e@ft.dk>;bang.henriksen@ft.dk<bang.henriksen@ft.dk>;lise.bech@ft.dk<lise.bech@ft.dk>;
per.norhave@ft.dk<per.norhave@ft.dk>;hans.skibby@ft.dk<hans.skibby@ft.dk>;susanne.eilersen@ft.dk<susanne.eilersen@ft.dk>;
peter.kofod.poulsen@ft.dk<peter.kofod.poulsen@ft.dk>;dfamgn@ft.dk<dfamgn@ft.dk>;post@ombudsmanden.dk<post@ombudsmanden.dk>;
postformand@ft.dk<postformand@ft.dk>;dfpksekr@ft.dk<dfpksekr@ft.dk>;center@humanrights.dk<center@humanrights.dk>;
poul.madsen@eb.dk<poul.madsen@eb.dk>;dagbladet@sn.dk<dagbladet@sn.dk>;direktionen@sn.dk<direktionen@sn.dk>;nyheder@pol.dk<nyheder@pol.dk>;
1929@bt.dk<1929@bt.dk>;tva@dr.dk<tva@dr.dk>;soroeavis.red@sn.dk<soroeavis.red@sn.dk>;radioavisen@dr.dk<radioavisen@dr.dk>;plan@tv2.dk<plan@tv2.dk>;
1234@tv2.dk<1234@tv2.dk>;sekretariatet@transparency.dk<sekretariatet@transparency.dk>;kbh@politi.dk<kbh@politi.dk>;
kbh-bellahoj@politi.dk<kbh-bellahoj@politi.dk>;nsj@politi.dk<nsj@politi.dk>;kbhv@politi.dk<kbhv@politi.dk>;mvsj@politi.dk<mvsj@politi.dk>;
SSJ@politi.dk<ssj@politi.dk>;ssj-kb@politi.dk<ssj-kb@politi.dk>;bornh@politi.dk<bornh@politi.dk>;fyn@politi.dk<fyn@politi.dk>;sjyl@politi.dk<sjyl@politi.dk>;
ojyl@politi.dk<ojyl@politi.dk>;mvjyl@politi.dk<mvjyl@politi.dk>;sojyl@politi.dk<sojyl@politi.dk>;politi@politi.gl<politi@politi.gl>;
presse@rigspoliti.dk<presse@rigspoliti.dk>;komm@rigspoliti.dk<komm@rigspoliti.dk>;direktionssekretariatet@politi.dk<direktionssekretariatet@politi.dk>;
politiafd@politi.dk<politiafd@politi.dk>;adm-koncern-forkontor@politi.dk<adm-koncern-forkontor@politi.dk>;politi@politi.dk<politi@politi.dk>;
mail@politiklagemyndigheden.dk<mail@politiklagemyndigheden.dk>;cjn004@politi.dk<cjn004@politi.dk>;nar001@politi.dk<nar001@politi.dk>;
sno003@politi.dk<sno003@politi.dk>;lgh001@politi.dk<lgh001@politi.dk>;ksm009@politi.dk<ksm009@politi.dk>;krh001@politi.dk<krh001@politi.dk>;
jra021@politi.dk<jra021@politi.dk>;jvt002@politi.dk<jvt002@politi.dk>;lro008@politi.dk<lro008@politi.dk>;kja006@politi.dk<kja006@politi.dk>;
tgp001@politi.dk<tgp001@politi.dk>;msi004@politi.dk<msi004@politi.dk>;pja003@politi.dk<pja003@politi.dk>;eve002@politi.dk<eve002@politi.dk>;
mde003@politi.dk<mde003@politi.dk>;rkk001@politi.dk<rkk001@politi.dk>;adk001@politi.dk<adk001@politi.dk>;njo004@politi.dk<njo004@politi.dk>;
mfr011@politi.dk<mfr011@politi.dk>;pet@pet.dk<pet@pet.dk>;pha010@politi.dk<pha010@politi.dk>;CMH001@politi.dk<cmh001@politi.dk>;
mls004@politi.dk<mls004@politi.dk>;jra025@politi.dk<jra025@politi.dk>;khr-center-for-almen-jura@politi.dk<khr-center-for-almen-jura@politi.dk>;
KPE032@politi.dk<kpe032@politi.dk>;TCH007@politi.dk<tch007@politi.dk>;dsa006@politi.dk<dsa006@politi.dk>;lmn005@politi.dk<lmn005@politi.dk>;
lbr022@politi.dk<lbr022@politi.dk>;henrik@ahmoll.se<henrik@ahmoll.se>;rpo003@politi.dk<rpo003@politi.dk>;mni018@politi.gl<mni018@politi.gl>;
mvsj-anklagemyndighed@politi.dk<mvsj-anklagemyndighed@politi.dk>;politi@politi.fo<politi@politi.fo>;jtmr@um.dk<jtmr@um.dk>;
info@dignityinstitute.dk<info@dignityinstitute.dk>;SAK@ankl.dk<sak@ankl.dk>;saoek@ankl.dk<saoek@ankl.dk>;
rigsadvokaten@ankl.dk<rigsadvokaten@ankl.dk>;sav@ankl.dk<sav@ankl.dk>;kobenhavn@domstol.dk<kobenhavn@domstol.dk>;
esbjerg@domstol.dk<esbjerg@domstol.dk>;glostrup@domstol.dk<glostrup@domstol.dk>;helsingor@domstol.dk<helsingor@domstol.dk>;
herning@domstol.dk<herning@domstol.dk>;hillerod@domstol.dk<hillerod@domstol.dk>;hjorring@domstol.dk<hjorring@domstol.dk>;
holbaek@domstol.dk<holbaek@domstol.dk>;holstebro@domstol.dk<holstebro@domstol.dk>;horsens@domstol.dk<horsens@domstol.dk>;
kolding@domstol.dk<kolding@domstol.dk>;lyngby@domstol.dk<lyngby@domstol.dk>;nykobing@domstol.dk<nykobing@domstol.dk>;
´Retten i Næstved´<naestved@domstol.dk>;randers@domstol.dk<randers@domstol.dk>;odense@domstol.dk<odense@domstol.dk>;
roskilde@domstol.dk<roskilde@domstol.dk>;svendborg@domstol.dk<svendborg@domstol.dk>;sonderborg@domstol.dk<sonderborg@domstol.dk>;
viborg@domstol.dk<viborg@domstol.dk>;aalborg@domstol.dk<aalborg@domstol.dk>;aarhus@domstol.dk<aarhus@domstol.dk>;
bornholm@domstol.dk<bornholm@domstol.dk>;frederiksberg@domstol.dk<frederiksberg@domstol.dk>;post@domstolsstyrelsen.dk<post@domstolsstyrelsen.dk>;
ft@ft.dk<ft@ft.dk>;lsr@lsr.dk<lsr@lsr.dk>;skm@skm.dk<skm@skm.dk>;post@procesbevillingsnaevnet.dk<post@procesbevillingsnaevnet.dk>;
densaerligeklageret@hoejesteret.dk<densaerligeklageret@hoejesteret.dk>;post@hoejesteret.dk<post@hoejesteret.dk>;post@vestrelandsret.dk<post@vestrelandsret.dk>;
´Post@OestreLandsret.dk´<post@oestrelandsret.dk>;post@statsforvaltningen.dk<post@statsforvaltningen.dk>;civil.nae@domstol.dk<civil.nae@domstol.dk>;
aast-aalborg@ast.dk<aast-aalborg@ast.dk>;samfund@advokatsamfundet.dk<samfund@advokatsamfundet.dk>;Grønfeldt Bjarne Erbo<BEG@kongehuset.dk>;

Hej Søren

Vi skal have nogle hurtige løsninger på bordet og jeg har derfor sendt dig og retten vidneredegørelsen jf. http://www.tinamarias.dk/blog/straffesagenvidneliste 

Jeg fortalte jer jo d. 22-12-17, at I var SKAKMAT og I har nu brugt 7 måneder på at finde en vej ud, hvilket ikke er lykkedes ... Alligevel fortsætter I, som om ingenting er sket eller ændret ...

Det lader heller ikke til, at du har forstået alvoren og jeg er ked af, at jeg er nødsaget til at udsende følgende tweet:

Søren Pape varsler nye toner, men nægter whistleblower en retfærdig retssag i statens hestetyveri. Pape blåstempler, at retten nægter whistleblower at føre vidner - http://www.tinamarias.dk/blog/straffesagenpape     
#dkmedier #dkpol #sandhed #revolution #retssikkerhed #gang stalking

Det er selvfølgelig trist, at du siger ét og gør noget andet ... https://www.bt.dk/politik/pape-efter-bts-afsloeringer-om-rigspolitiet-jeg-vil-ikke-holde-haanden-over-nogen Hvis du gerne vil skabe ændringer, nytter tomme ord ikke noget ...

Som du er bekendt med, har Den særlige klageret svaret mig og klageretten har ikke læst/forstået, at min anmodning til dig jf. mail af d. 9-7-18 omhandlede anklagemyndigheden og ikke retten ...

I stedet for at føre sagen ved retten i Roskilde kan den også føres ved retten i Næstved og her vil jeg bede funktionschef Susan Blixenkrone-Møller om at sætte sig i dommersædet. MEN .....

Jeg skal bede dig om at sende følgende agtværdige dommere fra Østre Landsret, som jeg ved vil sikre mig regulær retssikkerhed og det er:

Arne Brandt
Lene Jensen
Dorte Nørby

Anmodningen skal også ses i lyset af, at funktionschef Susan Blixenkrone-Møller på et tidspunkt skal forlade dommerstolen og indtage vidnestolen. Vi andre kan lettere skifte kasketter under strafffesagen, hvor flere har dobbeltroller.

De tre dommere var på sagen i Østre Landsret, hvor de underkendte retten i Næstved, som i 2014 ville gøre min søn og jeg hjemløse i strid med afgivet dokumentation jf. http://www.tinamarias.dk/blog/uretmaessigunderkendt.html. Der foregår virkelig nogle grimme ting i retten i Næstved, som også er kommet til udtryk i hestesagen og mange andre sager jf. http://www.tinamarias.dk/blog/retssager.html ...

Der er ingen grund til på nuværende tidspunkt at påberåbe sig inhabilitet, for det har ikke tidligere været en hindring for at smække måsen i dommersædet eller at agere som politimand/kvinde. End ikke trods politianmeldelser ...

Alternativt kan sagen føres ved Østre Landsret, hvis det ikke er muligt, at de tre dommere kan medvirke i straffesagen i retten i Næstved, da jeg i forvejen ikke har mulighed for hverken at kære eller anke straffesagen, selvom den involverer en uretmæssig frakendelse af hestene jf. oplysninger i tidligere mails. Igen har du som justitsminister i henhold til retsplejelovens § 98, § 98, stk. 3 beføjelser til at henvise anklagemyndigheden til at føre sagen ved Østre Landsret.

Jeg har fremsendt en redegørelse for vidneindkaldelsen jf. http://www.tinamarias.dk/blog/straffesagenvidneliste, som også er lagt ind på vores dialog. Jeg har givet udtryk for, at jeg gerne vil supplere vidneindkaldelsen til at omfatte sekretariatschef Claus Mohr Hansen, politikommissær Kurt G. Nielsen, Højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen, tidligere borgmester Ivan Hansen, borgmester Gert Jørgensen og tidligere borgmester Stén Knuth, da vi så kan slå endnu flere fluer ved samme smæk. Jeg har under vidnelisten begrundet indkaldelsen.

Måske kan det endda være, at ombudsmanden har lyst til at overvære retsmødet og sikre sig, at alt går retteligt til? Rigspolitichefen varsler jo også nye boller på suppen, så han skal da også være velkommen til at overvære retsmødet – det kunne jo være, at der var spørgsmål, han evt. havde lyst til at besvare. Kirsten Dyrman skal også være velkommen

Du skal også være velkommen Søren, for så har vi været hele raden rundt og kan lukke en hel masse sager samtidig, så vi alle kan frigøre tid og ressourcer.

Vi får lidt travlt til retsmødet, men jeg skal selvfølgelig nok sørge for at effektivisere rettens tid og hurtigt kunne tviste rundt imellem optagelserne og andre bilag. Der er en klar og stringent plan, men det er en fordel allerede nu at orientere sig i sagens materiale og de forskellige bilag, som snarest kan findes fra http://www.tinamarias.dk/blog/straffesagenoversigt, hvor de løbende bliver lagt ud. Af hensyn til min tid vil jeg gerne allerede nu have afklaret, hvem der bliver indkaldt som vidner, hvor det trods alt også er min rolle som forsvarsadvokat at tage stilling hertil Det er jo helt hen i skoven, at retten først vil tage stilling til vidneindkaldelserne til selve hovedforhandlingen, hvilket også lugter af medvirken i hestestuntet ...

Jeg synes jo, at det her er jo en farce af dimensioner... Hvis du kigger på http://www.tinamarias.dk/blog/dialogrigsadvokat under d. 23-5-18, så er det Maria C. Jepsen, som er specialanklager i hestesagen, hvor hun har lavet en række fejl, embedsmisbrug og deltager i gang stalking, hvilket hun er politianmeldt for, men det er alligevel hende, der har skullet tage stilling til, hvorvidt hun og politikredsen er inhabile, fordi rigsadvokaten jf. http://www.tinamarias.dk/blog/dialogrigsadvokat ikke ville træde i karakter, så jeg kan komme fri af gang stalking og DUP og statsadvokaten har afvist anmeldelser uden at undersøge sagen korrekt ... Hvis man på http://www.tinamarias.dk/blog/dialogrigsadvokat læser bare lidt af indholdet, vil man se, hvor groteske forhold der er i politikredsen ... Der er også link til DUPs og statsadvokatens forsømmelser under http://www.tinamarias.dk/blog/sager.html.

I retten i Næstved har to dommere i hesteforløbet ligeledes været inhabile og er tillige politianmeldt, hvilket ikke har været en hindring for dem, selvom det klokkeklart overtræder retsplejeloven såvel som forvaltningsloven, grundloven og straffeloven ... Det er ikke overraskende, at retten gerne vil bremse sagen og holde den på egen boldbane, da de selv er dybt begravet og involveret i hestestuntet, hvilket er direkte relaterbart til min politianmeldelse af dommer Camilla Ljørring og politianklager Rune T. Jensen (med forbehold). Politiet agerer ikke således i hestesagen, uden at de har rettens opbakning og det har de via politianmeldelserne sidste år foruden anden årelang chikane – herunder uretmæssig hjemløshed, idømmelse af modparters krav uden retssag osv., osv. Det er således den reelle baggrund for, at man vil bremse min vidneførelse og det er også baggrunden for, at klagesagen i Den særlige klageret er afvist, selvom det er indenfor tidsfristen og selvom der er tale om nogle meget grove forhold jf. http://www.tinamarias.dk/blog/dialogsaerlig. Nu har myndigheder som justitsministeriet, DUP, statsadvokaten i København, statsadvokaten, rigspolitiet og Den særlige klageret på forskellig vis forsøgt at blåstemple, hvad der er foregået i stedet for bare at erkende d. 22-12, at der var begået fejl. Dette er endnu en måde, hvorpå gang stalking kommer til udtryk og bliver tydelig – i hvert fald når man forstår de underliggende forhold og sagernes reelle indhold og fakta og dét der ligger inde bagved.

 

Jeg har nogle ønsker til dig:

1. Jeg skal bede dig om at bekræfte eller sørge for en bekræftelse af, at jeg har tilladelse til at båndoptage strafferetsmødet, som skal bruges til en efterfølgende bog, hvor samtlige indtægter på bogen går til Tinamaria Squad, som jeg gerne ved lejlighed vil drøfte med dig. Tinamaria Squad er beskrevet på http://tinamarias.dk/blog/projekter. Det er en samlet funktion, der kan spare samfundet for udgifter til whistleblower-ordninger indenfor politi, domstole, ministerier m.v. I modsætning til nuværende ordninger, politiinstanser m.v. kan jeg tilbyde et effektivt og retfærdigt tilsyn/whistleblower-ordning.

2. Vil du sørge for, at jeg modtager straffesagen fra retten/politiet, som blev tilsendt min tidligere forsvarsadvokat? Manglende efterkommelse vil blive betragtet som, at forsvaret bliver nægtet relevante oplysninger i sagen.

3. Jeg er med hjælp fra DUP, rigspolitiet og statsadvokaten i København blevet nægtet aktindsigt jf. http://www.tinamarias.dk/blog/aktpol. Jeg skal bruge aktindsigten til både straffesagen, hestesagen såvel som til erstatningssagen for krænkelser af demonstrationsretten. Jeg konkretiserer de ønskede akter til Ditte Obel, som er på sagen i forbindelse med Tibet-erstatninger. Dialogen kan følges på http://www.tinamarias.dk/blog/erstatningtibet.  

4. Jeg har fået en anden skrivelse fra Den særlige klageret jf. vedhæftede fil, som ikke respekterer, at jeg er omfattet af flere bestemmelser i henholdsvis retsplejeloven og retsafgiftsloven og i strid hermed opkræver retsafgift. Jeg ved erfaringsmæssigt, at det bare er en pengemaskine, for i chikaneøjemed beholder de fleste dommere og retsinstanser retsafgiften, som jeg har fritagelse for og slet ikke skal indbetale. Det er bare en anden variation af at bremse klage- og retssager ... Vil du garantere mig, at hvis jeg indbetaler kr. 750, at jeg også får dem tilbage og at sagen ikke bremses af Procesbevillingsnævnet? Sagen kan følges fra http://www.tinamarias.dk/blog/dialoghojesteret 

 

I forbindelse med straffesagen skal jeg allerede nu komme med en usædvanlig anmodning. Det er ubestridt, at såfremt straffesagen går retmæssigt til og sagen bliver vurderet i sin helhed, så vil det være underligt, hvis der ikke kommer et efterspil, da det er meget strafbare forhold, der er sket. Her vil jeg gerne bede om at få fortrinsret til at komme med forslag til løsning af de forskellige sager og hvem ved – måske kan der komme løsninger, så både menneskeretsdomstolen og FNs torturkommite kan spares for at blive involveret?

Jeg vil gerne bede om den samme ret i forbindelse med de forhold, som er sket i forbindelse med mine identiske Tibet-sager, som bliver gennemgået på http://www.tinamarias.dk/blog/erstatningtibet. Det er bl.a. i lyset heraf, at jeg har foretaget min vidneindkaldelse.

Jeg er udmærket klar over, at I både har en krog i menneskeretsdomstolen, FNs torturkommite og IRS, men I har ikke og får aldrig en krog i mig og heller ikke i alle landets borgere. Jeg behøver ikke engang mediernes hjælp til at få budskabet ud, da min blog eksploderer i øjeblikket med op til flere hundrede klik dagligt, hvilket ikke bliver mindre fremadrettet – tværtimod.

Vi kommer jo aldrig videre i sagen, hvis I bliver ved med at hive bukserne op, hver gang jeg har fået dem ned for at smække jer. Hvordan havde du tænkt dig, at jeg skulle komme fri af gang stalking, når der hele tiden bliver spændt ben for, at jeg kan komme fri af det?

 

Lad mig opsummere:

Der er forskellige muligheder herfra.

1. Jf. retsplejelovens § 98 og § 98 stk. 3 kan du pålægge anklagemyndigheden at lade sagen føre ved enten retten i Roskilde eller Østre Landsret eller du kan sikre mig, at der er de tre agtværdige dommere til stede, hvis sagen fortsat skal føres ved retten i Næstved.

2. Jeg er klar over, at du ikke kan blande dig i dommervalget, men for retsikkerhedens, retfærdighedens og retssamfundets skyld vil det af flere grunde være tilrådeligt, at det er de tre ønskede dommere, som kommer på sagen, hvad enten det sker i retten i Næstved, retten i Roskilde eller i Østre Landsret. I denne sag er der meget på spil for retssamfundets skyld og beståen.

3. Vi kan føre hele straffesagen – herunder vidneafhøringer på skrift via http://www.tinamarias.dk/blog/straffesagenoversigt, så alle kan følge med i, at tingene går retteligt til Her vil der være den fordel, at hvis der skulle vise sig at være behov for at indhente supplerende oplysninger fra andre involverede, kan dette hurtigt gøres.

4. Du kan trække ombudsmandskortet. Min nye dialog med ombudsmanden har relation til både hestesagen, straffesagen og ombudsmandens sagsnr. dok.nr. 17/04413-2/TRT af d. 9-10-17 med offentlig forfølgelse, som kan følges på både http://www.tinamarias.dk/blog/dialogombud og www.tinamarias.dk/blog/dialogombud1 .

 

Mailen er til orientering sendt cc til ret mange. Jeg vil nemlig gerne vise mine medborgere, at selvom både hele pressen, det retspolitiske udvalg, ombudsmanden, Folketinget, Folketingets formand og mange flere har kendskab til dette, så skrides der ikke ind. Hvis alt var foregået efter bogen, havde ombudsmanden for længst svaret, at der i henhold til det fremsendte ikke var noget at komme efter og det har han sjovt nok ikke. Alle ved, at der er begået store fejl og stor uret i hestesagen foruden mit andet store forløb, men ingen ønsker at være den, der tager hul på den betændte byld. Det vil jeg gerne gøre under de rammer, et retssamfund gerne skulle kunne tilbyde – retssikkerhed og fairplay hos politi og domstole.

Mvh.
Tinamaria

 
 
 
Vedhæftet:
 
 
 
Søren Pape Poulsen - slettet af justitsministeren
 
Søren Pape Poulsen ophæver blokeringen
 
Dialogen med rigsadvokaten
 
Dialogen med statsadvokaten
 
Dialogen med DUP i hestesagen - journalnr. 317-112-18
 
Hestesagen - DUP, statsadvokaten i København
 
Dialogen med Den særlige klageret
 
Retslig forfølgelse
 
Gang stalking
 
Nægtet efterforskning - offentligt forfølgelse 2017
 
Nægtet efterforskning - offentlig forfølgelse 2015
 
Til dialog og sager
 
Til hestesagen
 
Til status
 
Tilbage til bloggen
 
Blog | Bøger | Demonstration | Dokumentar | Downloads | Dialog og sager | Hestesagen | Kronologisk forløb | Links | Navigation | Projekter og tiltag | Strøtanker | Spørgsmål og svar | Status | Tinamaria
tinamaria[@]vindingforlag.dk