Tinamarias Blog - oversigt i straffesagen ...

 
 

Her er den nye oversigt i hestesagen i statens hestetyveri, den groteske straffesag, den nye straffesag efter straffelovens § 119 a ...

Denne oversigt er endnu ikke fuldt opdateret og mere bliver lagt på og uddybet.

Den oprindelige oversigt over både hestesagen og straffesagen tjener som dokumentation i den verserende straffesag og oversigten findes her. Sagerne kan ikke og bliver ikke omskrevet, da de også indgår i flere bøger, skrivelser til myndigheder etc. Der vil i stedet komme forenklede oversigter, så man hurtigere kan få et overblik uden at læse de uddybende undersider.

Sagerne kan have overlap til andre søjler, men for at holde oversigten så enkel som muligt, har jeg samlet de forskellige links i den primære sag, hvor de hører til. Datomæssigt kan det derfor variere og springe lidt.

Båndoptagelserne med politiet i hestesagen findes også i straffesagen, men i hestesagen er der flere uddybende kommentarer. Hestesagen blev skrevet i takt med, at statens hestetyveri udviklede sig. Man får en dybere forståelse af mange forhold, hvis man lytter til båndoptagelserne i dels hestesagen og dels i sigtelserne fra politiet i straffesagens § 119 a samt dem med hestehandleren.

Læs evt. feedback fra læsere af min blog som er bloglæsere, der har læst i varierende grader på bloggen eller har fulgt sagerne.

Vil du have en mere samlet oversigt over de mange sager og tidsrum, kan du finde det her - hvad er forløbet?

 
Lydoptagelser i gang ...
 

1. del - Præsentation og hestesagen - kommer også som video

2. del - Afrunding hestesagen og den groteske straffesag

 
  Hesteerstatnings-
sagen - staldejer
  Hestesagen/
statens hestetyveri
  Andre myndigheder
dialog i hestesagen
  Den groteske straffesag i statens hestetyveri   Straffesagens
bilag
  Straffesagen efter
§ 119 a
  Erstatningssagen i
statens hestetyveri
 
  Kort - hvad er der sket i hesteerstatningssagen forud for selve hestesagen?   Kort - hvad er der sket i hestesagen?   Kort - hvad er der sket i hestesagen i myndighedsregi?   Kort - hvad er der sket i straffesagen som følge af hestesagen?       Kort - hvad er der sket i straffesagen som udspringer af hestesagen og den groteske straffesag?   Kort - hvad er der sket i erstatningsspørgsmålet i hestesagen?  
                             
  Skaden i januar 2017   Stjæler staten heste?   Dialog folketingspolitiker
René Gade
  Se den oprindelige oversigt her   Straffesagen og bilag
sagens øvre del
  Sigtelser fra politiet omkring politibetjent Tina Mertz´ løgne under strafansvar   Erstatningskrav fra advokat  
                             
  Politianmeldelse af en del myndigheder, politifolk, dommere etc. i marts 2017   Hestesagen   Dialogen med justitsminister Søren Pape i straffesagen
(kan læses)
  Straffesagen i hestesagen   Bilag 1
Første båndoptagelse
med politiet
d. 8-12-17
  Indkaldelse til strafferetsmøde
uden
politimæssig efterforskning
  Erstatningsposter som følge af statens hestetyveri  
                             
  Erstatningsposter fra
d. 7-1-17
  Politiet - hestesagen   Dialogen med ombudsmanden
(kan læses)
  De indledende skriv   Bilag 2
Skimmelsvamp,
artsbestemmelser
og gennemgang
  Da sandheden fik mundkurv og censuren genindført med et tilhold   Statsadvokatens løgn  
                             
  Fogedsag med henblik på udsættelse af hestene/inhabil funktionschef   Kommentarer til den kritisable aktindsigt fra politiet i hestesagen   Ombudsmandens selvmord
(kan læses)
  Vidneindkaldelse og redegørelse for vidner   Bilag 2
Billeder af skimmelsvampeangreb, prøveudtagning og gennemgangen

kan læses
  Politianmeldelse af politibetjent Tina Mertz   Rigsadvokatens
afvisning
af erstatningskrav
 
                             
  Oversigt over stedet - hestesagen   Kommentarer til den anden kritisable aktindsigt i hestesagen med en inhabil advokaturchef   Ombudsmanden - fortsat   Indledning og skyldsforhold   Bilag 2
Dialog med Protox og
yderligere billeder af den
skimmelramte stald

kan læses
  Udsættelse af retsmødet   Statens regning for
statens hestetyveri
 
                             
  Oversigt over folde   Statens
SKAKMAT
  Dialog med Justitsministeriet   Straffesagens paragraffer   Bilagsførelse bremset
af retten i Næstved mellemliggende dialoger
  Kommentarer til og kritik af den delvist afholdte straffesag   Civilstyrelsens afvisning  
                             
  Vejret i december  

Båndoptagelser med hestehandleren

  (Politiet - hestesagen)   Det energetiske plan i straffesagen   Bilag 3
Anden båndoptagelse
med politiet d. 8-12-17
+ billeder af huld
  Interview før og efter straffesagens
anden del
  Afslag fra Procesbevillingsnævnet  
                             
  Fotos af hestene   Lag under hestesagen   Rigspolitiet og hestesagen   Påduttet forsvarsadvokat og dialog med strafferetten   Bilag 3 a
Folde
  Skriv til retten efter straffesagens
anden del
  Politiet nægter erstatningsansvar  
                             
  Huldvurdering       Hestesagen - DUP, statsadvokaten i København   Nægtet forsvarsadvokat og kæresag til Østre Landsret   Bilag 3 b
Vejret i december
2017
  Beretning til institut for menneskerettigheder   Svar til politiet  
                             
  Dialog med tidligere opstalder - hestesagen       Den særlige klageret - hestedommeren   Tvangsgennemført strafferetssag og dom   Bilag 3 c
Tiltag til at finde anden opstaldning
  Domsafsigelse i straffesagens § 119 a   Afslag fra fond  
                             
  Dialog med Hestens Værn       Hestedommeren og Den særlige klageret i Højesteret   Politiets løgne i straffesagen   Bilag 4
Båndoptagelse med politiet
d. 11-12-17
  Ansøgning om kære til Procesbevillingsnævnet   Forklaring fra min
advokat om hvorfor
hestetyveriet er udskilt
 
                             
          Dialog med rigsadvokaten i hestesagen   Kære af dommen til Østre Landsret   Bilag 5
Båndoptagelse med politiet
d. 13-12-17
  Advokatophør   Stævning af politiet for statens hestetyveri  
                             
          Statsadvokaten - hestesagen   Åben dør til politibetjent Tina Mertz   Bilag 6
Båndoptagelse med politiet
d. 14-12-17
      Overraskende nyt fra Procesbevillingsnævnet og pegepind på retten i Næstved  
                             
          Statsadvokaten i København   Rykker til anklagemyndigheden i Næstved og Østre Landsret i den kærede straffesag   Bilag 6 a
Uefterforsket knivskade af højdrægtig hoppe samt link til nægtet aktindsigt fra politiet
      Advokatophør  
                             
          FNs torturkonvention   Rykker og berammelse af retsmøde til politiets beslaglæggelse af hestene   Bilag 6 b
Pålæg fra
anklagemyndigheden
d. 14-12-17
      Henvendelse til justitsminister Nick Hækkerup  
                             
          Fødevarestyrelsen   Dialog med advokat og anklagemyndigheden   Bilag 6 c
Afvisning af
politianmeldelse
d. 14-12-17
      Henvendelse til statsminister Mette Frederiksen  
                             
          Seges   Kendelse i statens hestetyveri   Bilag 6 d
Inhabil advokaturchef
fra anklagemyndigheden
         
                             
          DUP og hestesagen
(DUP-317-112-18)
  Statens vidner til
statens hestetyveri
  Bilag 6 e
Rigspolitichefens afvisning
af offentlig forfølgelse
d. 8-12-17
         
                             
              Læs videre under
statens regning
  Bilag 7
Tilsidesættelse af
politiets påbud
         
                             
                  Bilag 7 a
Ansøgning om dispensation
til Fødevarestyrelsen
         
                             
                  Bilag 7 b
Tilføjelse til mail af
d. 16-12-17
         
                             
                  Bilag 7 c
Spærret stalddør i
skimmelramt stald
         
                             
                  Bilag 8
Fødevarestyrelsens dyrlægeerklæring
         
                             
                  Bilag 9
Sms fra Tina Mertz om kontroltilsyn
         
                             
                  Bilag 10
Statens hestetyveri
d. 22-12-17
         
                             
                  Bilag 11
Dyrlægeudtalelse af
d. 22-12-17,
kommentarer og
partshøring
         
                             
                  Bilag 11 a
Politibetjent Connie Pedersen
og dyrlæge Maria Kaup
d. 22-12-17
         
                             
                  Bilag 11 b
Straffesagenbilag
falskanmeldelse

hører under
straffesagens nedre del
         
                             
                  Bilag 11 c
Straffesagenbilag
falskanmeldelse1

hører under
straffesagens nedre del
         
                             
                  Bilag 11 d
Straffesagenbilag
falskanmeldelse2

hører under
straffesagens nedre del
         
                             
                  Bilag 11 e
Straffesagenbilag
falskanmeldelse3

hører under
straffesagens nedre del
         
                             
                  Bilag 12
Samtale med Tina Mertz
d. 4-1-18
         
                             
                 

Bilag som aldrig blev
gjort klar

         
                             
                  Bilag 13
Mail til flere myndigheder omkring hestesagen og
offentlig forfølgelse
         
                             
                  Bilag 14
Afhændelse af hestene
         
                             
                  Bilag 14 a
Tildeling af advokat trods ønske herom
i december
         
                             
                  Båndoptagelser med hestehandleren          
                             
                  Andre væsentlige bilag
i den offentlige forfølgelse
         
                             
                 

Straffesagens nedre del
og baggrunden for
statens hestetyveri

         
                             
                 

Ubesvaret klage over påbud til rigspolitiet 4 måneder efter klagen

         
                             
                  Politiets inhabilitet          
                             
                 

Politiet nægtede at
udlevere hestene

         
                             
                  Dommer Camilla Ljørring          
                             
                  Dommer Camilla Ljørring
i Den særlige klageret
         
                             
                 

Skaden i januar 2017

         
                             
                  Skats rolle i det
store forløb
         
                             
                  Den retslige forfølgelse          
                             
                  Slettet retsbog          
                             
                  Rettens politianmeldelse
af mig
         
                             
                  Effektueret trussel
fra Skat
         
                             
                  De identiske Tibet-demonstrationer med hestene          
                             
                  Nægtede erstatninger for krænkelser af demonstrationsretten          
                             
                Løgn fra politikommissær
Kurt G. Nielsen
         
                             
                  Den uretmæssige fogedudsættelse          
                             
                  Landsrettens dilemma          
                             
                 

Højesteret - samme sagsnummer til to vidt forskellige sager

         
                             
                  Løgn fra betjent Connie Petersen omkring fogedudsættelsen          
                             
                  Løgn fra politiet og rettens fogedudsættelse          
                             
                  Justitsminister Mette Frederiksen efter fogedudsættelsen          
                             
                  Ingen reaktion fra rigspolitichefen omkring offentlig forfølgelse          
                             
                  Den særlige klageret - parkeret kæresag i landsretten          
                             
                  Rigsadvokat nægtede skift af politikreds grundet "interesse-kollissioner"          
                             
                  Funktionschef Susan Blixenkrone-Møller i
Den særlige klageret
         
                             
                  Den særlige klageret - parkeret kæresag i landsretten          
                             
                  DUP
anmeldelser
         
                             
                  Nægtet rettelige erstatninger          
                             
                  Nægtet aktindsigt          
                             
                  Cpr nægtet          
                             
                  Ankestyrelsen          
                             
                  Udbetaling Danmark          
                             
                  Se uefterforsket knivskade af
højdrægtig hoppe
         
                             
                  Dialog med eksbetjent
Andreas Hogsted
         
                             
                  Anden forfulgt af domstolene
og politiet
         
                             
                  Dokumentar om korruption
og offentlig forfølgelse
         
                             
                  Bøger om korruption og
offentlig forfølgelse
         
                             
                  Blog om korruption og
offentlig forfølgelse
         
                             
                 

Ingen af mine bilag blev fremlagt
i retten -
alligevel blev jeg dømt
for at overtræde det ene
af politiets sigtelser - dog uden
en retfærdig retssag
i hverken by- eller landsretten.

Jeg er tillige dømt for at
overtræde politiets
ulovlige påbud ...

         
                             
 
 
Kort - hvad er der sket i alle de andre sager
 
Oversigt over politimæssig forfølgelse
 
Retslig forfølgelse
 
Gang stalking
 
 
Nægtet efterforskning - offentligt forfølgelse 2017
 
Nægtet efterforskning - offentlig forfølgelse 2015
 
Hør båndoptagelse på nægtet efterforskning - korruption og offentlig forfølgelse
 
Nægtet efterforskning - knivskade af højdrægtig hoppe
 
Til dialog og sager
 
Til status
 
Tilbage til bloggen
 
Blog | Bøger | Demonstration | Dokumentar | Downloads | Dialog og sager | Hestesagen | Kronologisk forløb | Links | Navigation | Projekter og tiltag | Strøtanker | Spørgsmål og svar | Status | Tinamaria
tinamaria[@]vindingforlag.dk
s