Tinamarias Blog - statsadvokatens løgn ...

 
 
Her kan du læse om statsadvokatens løgn og undladte sagsbehandling ...
 

Jf. kendelse i statens hestetyveri indbragte min advokat et erstatningskrav til statsadvokaten i København. Han havde også krævet politiets tyvekoster i form af mine otte firmaheste leveret retur.

Da jeg fik svaret fra statsadvokaten i København, rettede jeg først henvendelse til sagsbehandleren.

 
 
Brev fra anklagemyndigheden
 
 

Vedr. SAK-2019-3100101-390
11-07-2019 22:11
SAK@ankl.dk<SAK@ANKL.DK>;

Hejsa

Jeg har d.d. modtaget skrivelsen fra min advokat jf. ovenstående journalnummer.

Da skrivelsen offentliggøres på en underside på min blog http://tinamarias.dk/blog/, skal jeg høre, om anklageren ønsker sit navn sløret? Skrivelsen udkommer tillige i en bog, som bliver fremsendt til kommentering og/eller indsigelser inden udgivelse.

Såfremt jeg ikke senest d. 12-7-19 har modtaget indsigelser eller ønske om sløring, vil navnet fremgå af bloggen. Der er på bloggen såvel som i bogen mulighed for at komme med kommentarer.

Mvh.
Tinamaria

 
Skrivelsen fra statsadvokaten i København
 
 
 
 
Svaret til min advokat
 

Re: Brev fra Anklagemyndigheden - j.nr. SAK-2019-3100101-390
12-07-2019 00:20
Martin Andersen<man@jstlaw.dk>;

Hej Martin

Først og fremmest undskyld for, at du endnu ikke har hørt fra mig :o)

Min ryg har været svingende dårlig, hvilket indebærer dels morfinpiller som gør det svært at holde tungen lige i munden, da det er et større svar til dig, som kræver overblik og dels har ryggen ikke kunnet holde til at sidde mange timer ved computeren. Svaret til dig hænger også sammen med, at jeg har skullet lave nye sider på bloggen og opdatere denne, hvilket jeg ikke er helt færdig med.


Skrivelsen fra statsadvokaten

Med hensyn til skrivelsen fra statsadvokaten må jeg sige, at det er langt ude at påstå, at hestene skulle være udleveret til mig ... Det er ingenlunde tilfældet og jeg vil da glæde mig til at se en udleveringskvittering fra politiet med både tid, sted og en underskrevet kvittering fra mig. Det er jo også svært at udlevere en hest, som hestehandleren på bånd oplyser er slagtet. Hestene er jo som sunket i jorden hos Seges, som notorisk står for stambogsføring herhjemme ...

Anklageren er godt nok ikke ret godt inde i sagen. Det er uomtvisteligt, at politiet har ageret ulovligt og uden hjemmel, hvorfor jeg er erstatningsberettiget. Det har nok overrasket dem med de økonomiske konsekvenser af deres ugerninger. Et andet forhold er, at sagen i byretten i strid med en række nationale og internationale love og regler blev afholdt i strid hermed, da jeg overhovedet intet fik lov til at fremlægge. Var sagen gået retteligt til, var jeg også blevet frikendt for forhold 1. Under selve hestesagen sagsoplyste politiet heller ikke korrekt, løj og manipulerede i flere forhold. Se længere nede.

Jeg bemærker, at anklageren skriver "uden beskyttelse mod vejr og vind", hvilket er en lodret løgn, da samtlige heste havde to dækkener på hver.

Jeg bemærker, at hun i hendes beskrevne sagsforløb slet ikke omtaler bortfjernelsen d. 22-12-17. Hun forholder sig heller ikke til, at fjernelsen af hestene er kendt ulovlig, hvilket i sig selv udløser erstatning, som hun afviser. Når pålægget d. 14-12-19 er ulovligt, er fjernelsen det også.

Det ene tidspunkt kaster hun sagen ind under dyreværnsloven og det næste strafferetlig forfølgning? Uanset det ene eller det andet så havde politiet ikke hjemmel hertil – og nægtede i øvrigt at udlevere hestene igen. Uanset hvordan man vælger at se det, så har hestene været “fængslet” – mit firma ligeså, så henvis gerne til retsplejeloven § 1018 a., stk. 2. “Selv om betingelserne for at yde erstatning efter stk. 1 ikke er opfyldt, kan erstatning ydes, såfremt den under sagen anvendte frihedsberøvelse ikke står i rimeligt forhold til strafforfølgningens udfald eller det af andre særlige grunde findes rimeligt”.

Får du kastet retsplejelovens § 1018 a, stk. 3 i hovedet, kan der henvises til hele det forudgående forløb, hvor bl.a. retten i Næstved var med til at stavnsbinde mig til Kongskildevej ...

Hun henviser også til retsplejelovens § 1018 b, hvor jeg netop også har krav på erstatning.

Hun skriver også, at “Såfremt din klient ønsker at rejse et erstatningskrav for selve fjernelsen og afhændelsen skal hun rette kravet til Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, idet fjernelsen af hestene er sket med hjemmel i dyreværnsloven, og ikke med hjemmel i retsplejeloven eller som led i en strafferetlig forfølgning”.

Hun nævner selv, at du har fremsat krav om erstatning til netop Sydsjællands- og Lolland Falsters politi, hvor hun så tilbageviser dig til??? Det giver jo ingen mening.

Det er også en løgn, når hun skriver, “idet indgrebet er foretaget som led i politiets efterforskning af et strafbart forhold”. Indgrebet er sket i forbindelse med regulær offentlig/systemisk forfølgelse.

Jeg ved ikke, hvilken planet hun lever på, når hun skriver, at “Jeg finder ikke, at der er omstændigheder i sagsforløbet, der undtagelsesvist kan begrunde erstatning. Dels har der ikke været tale om en ekstraordinært belastende straffesag, og dels blev din klient fundet skyldig i uforsvarlig behandling af dyr”.

Skal vi starte med en korrekt retssag, hvor dokumentation bliver fremlagt og loven overholdt? Hun skriver i øvrigt heller intet om, at hestene i strid med loven blev afhændet og solgt, uden at sagen var for en dommer, samt at de slet ikke blev opbevaret i det tidsrum, som politiet skal overholde.

Der er jf. http://nyheder.tv2.dk/samfund/2019-05-14-flere-heste-fundet-dode-i-plantage-kan-vaere-sultet-ihjel
lige indgivet en politianmeldelse af Yvonne Johansen, som var på den falske anmeldelse tilbage i 2015.

Der skal klages over vedhæftede sag fra statsadvokaten.Vedr. heste-/straffesagen i henholdsvis by- og landsret

Jeg vil foreslå, at sagen enten går om eller oprettes som en bisag i den kommende straffesag imod mig, da sagen aldrig er rettelig behandlet eller oplyst i hverken by- eller landsret. Da båndoptagelserne jo bliver fremlagt i retten samt en del andet materiale, må dette kunne lade sig gøre. Om jeg så havde prøvet Højesteret efter sagen i landsretten, ved jeg, at Højesteret medvirker i den offentlige forfølgelse og at sagen alligevel aldrig ville få adgang til at blive behandlet.

Hvis dette ikke kan lade sig gøre, hvilke alternative måder er der så for at blive frikendt og renset for forhold 1?Den udeblevne aktindsigt fra politiet

Der kommer i hvert fald et større svar til dig, hvor jeg forsøger at guide dig nemt rundt. Der skal laves et indspark omkring at klage over aktindsigten, som jeg faktisk er tildelt af statsadvokaten i København - politiet har bare aldrig udleveret den.

Har du modtaget aktindsigt fra politiet omkring d. 22-12-17 – incl. fotodokumentation? Og har du i øvrigt hørt fra politiet omkring den syvende sigtelse?Min hestetrailer

Jeg blev kontaktet af Sydsjællands- og Lolland Falsters politi d. 6-7-19 omkring, at de havde fundet min hestetrailer i forbindelse med en anden politiforretning. Traileren er fundet med tilkoblingen skåret af på en privatadresse i Korsør. Der er flere ting, jeg finder mærkeligt – herunder at politiet ikke virker synderligt interesseret i, at et vidne kan udpege tyvene. Jeg kan godt finde en række motiver fra myndigheder/frimurere. Jeg ved endnu ikke, om traileren er tømt for indhold, hvilket jeg finder ud af i morgen.Andet

Jeg kan i øvrigt anbefale dig at høre denne optagelse med tidligere advokat Trine Ødemotland, som også får indflydelse på den kommende straffesag - https://www.facebook.com/Determinprofil/videos/10156083465871345/ (varer ca. 7 minutter).

Jeg har tidligere fremsendt en oversigt over, hvilke konsekvenser den ulovlige fjernelse af mine heste har, som jo var betinget af, at vi ikke kendte hestenes stand og om de overhovedet blev afleveret.

Jeg vender tilbage hurtigst muligt med det andet og ønsker dig en god ferie :o)

Kh.
Tinamaria

 
Henvendelse til politiet og anklagemyndigheden
 

Vedr. udlevering af heste
12-07-2019 00:22
ssj-Anklagemyndig@politi.dk<ssj-Anklagemyndig@politi.dk>;SSJ@politi.dk<SSJ@politi.dk>;
Cc: Martin Andersen<man@jstlaw.dk>;

Hejsa

Jeg har d.d. modtaget svar fra min advokat om, at jeg jf. statsadvokatens journalnummer SAK-2019-3100101-390 skulle have fået udleveret mine heste???

I givet fald er det noget, som er gået totalt hen over hovedet på mig ...

Jeg ønsker derfor at få oplyst, hvor, hvornår og hvor henne jeg har fået hestene udleveret – herunder deres nye navne, da der er lavet erstatningspas på dem jf. dyreværnssag 1900-89110-00060-17.

Seges har oplyst, at hestene er registreret under politiets dyreværnssag og af uransagelige årsager er hestene pist forsvundet i Seges, som notorisk stambogsfører heste.

Jeg ved heller ikke, hvordan politiet kan udlevere en hest, som jf. køber og hestehandler Palle Ellehammer er slagtet i strid med pasregler samt udelukkelse fra konsum og derfor ulovligt slagtet? Båndoptagelserne med Palle Ellehammer kan høres på http://www.tinamarias.dk/blog/hestehandler og han oplyser det under den tredje båndoptagelse.

Jeg ser frem til et snarligt svar og redegørelse samt dokumentation fra politiets side for, at hestene er udleveret til mig.

Mvh.
Tinamaria

 
Svar fra statsadvokaten i København
 
 
Svar til min advokat
 

Re: Brev fra Anklagemyndigheden - j.nr. SAK-2019-3100101-390 [Ref.nr.=24fcc6dcf5614982806807bc9f858641]
16-07-2019 12:47
Martin Andersen<man@jstlaw.dk>;

Hej Martin

Line Scharf er dybt inhabil til at behandle sagen - hun har stort set blåstemplet samtlige lovbrud og forsømmelser fra politiet. Hun har dog tilkendt mig aktindsigt for år tilbage, hvilket politiet aldrig har udleveret. Nærmere info til dig i den manglende besvarelse, hvor du får links.

Uanset hvordan man vender og drejer det, så har politiet lavet flere fejl og lovbrud, hvilket indebærer:

1. Politiet skal levere hestene tilbage, da de har solgt tyvekoster, hvorpå købeloven ikke gælder.

2. Politiet skal holde mig såvel som købere økonomisk dækket for påført skade og afholdte udgifter.

Line Scharf modsiger jo sig selv og har haft en "stråmand" på. Det er hendes beslutning i afgørelsen, hvor en andens navn står på. Når politiet har afhændet hestene i strid med diverse regler, er politiet også ubestridt erstatningspligtige såvel som pligtige til at levere hestene tilbage ...

Husk at sætte mig på cc i skrivelser til myndigheder.

Kh.
Tinamaria

 

Re: Brev fra Anklagemyndigheden - j.nr. SAK-2019-3100101-390 [Ref.nr.=24fcc6dcf5614982806807bc9f858641]
16-07-2019 15:07
Martin Andersen<man@jstlaw.dk>;

Jf. http://tinamarias.dk/blog/ombudsmanden blev statsadvokaten i København - herunder Line Scharf som har en fremtrædende rolle - politianmeldt d. 6-3-17, hvilket gør hende yderligere inhabil ...
 
 

Læs også Line Scharfs blåstemplinger på:

http://www.tinamarias.dk/blog/kronologisk6, hvor Line Scharf blåstempler, at hverken politiet eller DUP har behandlet min anmeldelse af d. 6-3-17 ...

Line Scharfs forsømmelser i hestesagen - http://www.tinamarias.dk/blog/dialogsak

Line Scharff er ikke den mest troværdige - https://politiken.dk/indland/Rapport-Offentlige-anklagere-møder-uforberedte-op-i-retten og https://www.altinget.dk/artikel/dagens-overblik-mange-anklagere-har-moedt-uforberedt-op-i-retten-haekkerup-vil-have-styr-paa-hele-straffesagskaeden

 
 

Trine Ødemotlands egen optagelse med statsadvokaten https://www.facebook.com/Determinprofil/videos/10156083465871345/

 
Dialogen med rigsadvokaten
 
Dialogen med statsadvokaten
 
Dialogen med DUP i hestesagen - journalnr. 317-112-18
 
Hestesagen - DUP, statsadvokaten i København
 
Nægtet aktindsigt fra politiet
 
Nægtet aktindsigt med henvisning til fare for statens sikkerhed
 
Stjæler staten heste?
 
Se uefterforsket knivskade af højdrægtig hoppe 2014
 
Dialogen med politiet i hestesagen
 
Nægtet efterforskning - offentligt forfølgelse 2017
 
Nægtet efterforskning - offentlig forfølgelse 2015
 
Hør båndoptagelse på nægtet efterforskning - korruption og offentlig forfølgelse
 
Nægtet skift af politikreds hos rigsadvokat
 
Politimæssig forfølgelse
 
Følg straffesagen i hestesagen
 
Sigtelser for at fortælle sandheden på bloggen
 
Sandhedens mundkurv
 
Demonstrationerne i 2013
 
Den røde tråd i den offentlige forfølgelse
 
Til status
 
Tilbage til bloggen
 
Navigationshjælp til bloggen
 
Blog | Bøger | Demonstration | Dokumentar | Downloads | Dialog og sager | Hestesagen | Kronologisk forløb | Links | Navigation | Projekter og tiltag | Strøtanker | Spørgsmål og svar | Status | Tinamaria
tinamaria[@]vindingforlag.dk