Tinamarias Blog - statens regning for statens hestetyveri ...

 
 

Her kan du læse politiets bødeopkrævning i statens hestetyveri uden en retfærdig retssag i to retsinstanser ...

 
Opdatering i heste- og straffesagen
 

Jeg lurede i en rum tid, hvad det handlede om, at jeg ikke fik en retfærdig retssag i to retsinstanser ... I sig selv er det bekymrende, at hverken by- eller landsret overholder blot et minimum af retssikkerhed, men igen - det forstår man langt bedre, når man har indsigt i det strategiske spilleplan, hvilket ikke lader sig forklare i to ord eller ti linier ...

Lidt før regningen fra politiet ankom - i øvrigt strategisk valgt på få dage før den efterfølgende straffesag efter straffelovens § 119 a for at fortælle sandheden på min blog om politiets løgne under ed i straffesagen som følge af statens hestetyveri - havde jeg gennemskuet, hvad det handlede om ...

Når man er dømt - retmæssigt eller uretmæssigt - efter dyreværnsloven, så har politiet hjemmel til at fremsende en regning til den sigtede ...

Hvis jeg var blevet frikendt, hvilket jeg helt klart var blevet, hvis der havde været tale om en retfærdig retssag, så var det derimod staten og skatteborgerne, der skulle betale regningen for politiets udskejelser og trampen på min retssikkerhed og hestenes tarv og velbefindende ...

Dette viser desværre, at også denne sag er en koordineret indsats imellem politi og anklagemyndigheden, retten i Næstved og Østre Landsret og flere andre myndigheder. Godt nok frikendte både by- og landsret mig for det ene forhold og landsretten nedsatte byrettens bøde med kr. 6.000 og idømte betaling af sagens omkostninger til staten. Det ændrer dog ikke på, at der fandt en uretfærdig retssag sted med en lige så uretfærdig sagsbehandling fra politiets side, som man nu vil hævne på flere andre måder.

Læs mere herunder ... Regningen blev fremsendt d. 29-8-19, hvor retsmødet skulle finde sted d. 3-9-19 ... Det er en måde at køre psykologisk krigsførelse på, selvom det på overfladen ser ganske uskyldigt ud ...

 
 
 
Mail til min advokat omkring den videresendte mail
 
Fw: ACV - Bødekontor - Opgørelse [Ref.nr.=4741d2caecc74647af54076d7d594491]
29-08-2019 10:34
Martin Andersen<man@jstlaw.dk>;

Hej Martin

Har du kommentarer til vedhæftede?

I øvrigt sjovt tidspunkt det kommer på ... Det vidner mere om chikane og de fleste ville føle det som psykisk tortur. Det er i øvrigt en sag, jeg går
videre med.

Anklagemyndigheden har svaret omkring de ufuldstændige stiveje og beder mig rette henvendelse til dig.

Har du stivejene?

Kh.
Tinamaria
 
Mail til politiet omkring regningen
 

Vedr. 1900-89110-00060-17
29-08-2019 16:01
SSJ@politi.dk<SSJ@politi.dk>;ssj-Anklagemyndig@politi.dk<ssj-Anklagemyndig@politi.dk>;

Hejsa

Jeg vil gerne bede om en uddybning af den fremsendte opkrævning med ovenstående sagsnummer, som jeg har flere indsigelser imod.

Mvh.
Tinamaria

 
Regning fra politiets bødekontor
 
 
 
Svar til politiet
 

Vedr. 1900-89110-00060-17 - bødeopkrævning
10-09-2019 20:40
SSJ@politi.dk<SSJ@politi.dk>;ssj-Anklagemyndig@politi.dk<ssj-Anklagemyndig@politi.dk>;politi@politi.dk<politi@politi.dk>;post@ombudsmanden.dk<post@ombudsmanden.dk>;Justitsministeriet<jm@jm.dk>;
Cc: Martin Andersen<man@jstlaw.dk>;

Hej ØNSKER NAVN SLØRET

Tak for uddybning af regningen på kr. 34.429,34, som indeholder en lang række fejl ...

For det første indeholder opgørelsen slet en ikke en modregning af den indtægt på kr. 8.000 + moms for statens hestetyveri af mine otte firmaheste, som var langt mere værd ... Alene den store og ældste hingst er solgt for kr. 16.000 hos en hestehandler og politiet har slet ikke overholdt formalia i forbindelse med frasalg af mine heste, som er en del af den offentlige forfølgelse imod mig, hvilket tillige jf. domstolskendelser er kendt ulovlig i flere ombæringer.

Jeg understreger, at det manglende beløb som modregning på ingen måde er en accept af, at politiets og statens hestetyveri anerkendes, da hestene ved dom tre gange er kendt ulovligt frakendt på ulovlig vis og derfor skal tilbageleveres i hel og uskadt tilstand for politiets regning.

Det virker også meget forkert med beløbet på kr. 6.875 for transport for heste – medmindre det drejer sig om transport af hestene til Jylland, som er for købers regning ... Jeg henviser til køber af de ulovligt frakendte heste, hvor der på http://tinamarias.dk/blog/hestehandler er tre båndoptagelser med pågældende køber, som yderligere afslører en række ulovlige forhold, som hverken Seges eller Fødevarestyrelsen er gået ind i, da den ene heste er slagtet i strid med reglerne og udelukkelse fra konsum.

Det er i øvrigt et samlet krav, som aldrig er rejst eller så meget som nævnt under de tre retssager i henholdsvis byretten, landsretten og byretten igen ...

Mit svar er, at ingen af posterne kan godkendes udfra følgende:

Bøde kr. 2.000 - bøden er givet for at tilsidesætte politiets ulovlige påbud, hvilket er kendt ulovligt i to retsinstanser med tre afsagte domme herom. Bøden accepteres derfor ikke, da den er i strid med nationale såvel som internationale love og er et stort brud på min retssikkerhed.

Transport af 8 heste kr. 6.875 - der er dom for, at politiets ageren var ulovlig, hvorfor posten udgår. Landsretten har afsagt dom om, at sagsomkostningerne afholdes af staten.

Konsultation Kasernens Hesteklinik 221217 - der er dom for, at politiets ageren var ulovlig, hvorfor posten udgår. Landsretten har afsagt dom om, at sagsomkostningerne afholdes af staten.

Opstaldning af heste kr. 18.900 - der er dom for, at politiets ageren var ulovlig, hvorfor posten udgår. Landsretten har afsagt dom om, at sagsomkostningerne afholdes af staten.

Susan Jørgensen, retsmøde 060318 kr. 1.212,50 - der er dom for, at politiets ageren var ulovlig, hvorfor posten udgår, foruden at retten har bestemt, at statskassen afholder sagsomkostningerne.

Poul Hauch Fenger, retsmøde 231118 kr. 1.212,50 - der er dom for, at politiets ageren var ulovlig, hvorfor posten udgår, foruden at retten har bestemt, at statskassen afholder sagsomkostningerne.

I alt kr. 34.429,34 - ifølge mine beregninger kr. 0. Såfremt bøden på kr. 2.000 fastholdes, må sagen i overensstemmelse med overholdelse af nationale og internationale love indbringes for domstolene. Jeg henviser til http://tinamarias.dk/blog/kendelse, hvor der end ikke blev afholdt en retfærdig retssag, men trods alt er faldet en utvetydig dom om, at politiets dispositioner var ulovlig – endda med indrømmelse heraf fra anklagemyndigheden selv. Anklagemyndigheden og det stedlige politi har flere personlige horn i siden på mig udover denne dom qua den omfattende korruption og embedsmisbrug, jeg i årevis har afdækket og offentliggjort, hvorfor jeg er udsat for offentlig forfølgelse.

Jeg er fuldt bevidst om, at den strategiske årsag til, at begge domstole har fastholdt, at jeg uden en retfærdig retssag eller korrekt politimæssig undersøgelse "har overtrådt dyreværnsloven" er netop, at man så kan “rette krav videre til mig” jf. dyreværns- og retsplejeloven ... Det fortæller mig, at både by- og landsret foruden politiet har afstemt resultatet, som også bestyrkes af hele den måde, som straffesagen blev afholdt imod mig – nemlig med en påduttet og uønsket forsvarsadvokat, nægtet ombeskikkelse i strid med menneskerettighedernes artikel 6, nægtede vidneindkaldelser, nægtet fremlægning af syv båndoptagelser og to kritisable aktindsigter fra politiet med en række løgne, løgne fra de tre anmeldere jf. politiets egne notater og nægtelse af at fremlægge dokumentation for, at politiet løj under ed, hvilket efterfølgende har resulteret i seks sigtelser og et tilhold for at fortælle sandheden på min blog om politiets løgne under ed, foruden endnu en afholdelse af en straffesag, hvor jeg forlods nægtes et retteligt forsvar ...

Politiet har derudover på ganske uforsvarlig vis beslaglagt og frasolgt otte uskyldige heste uden at tage vare på de forskellige særlige hensyn, de enkelte heste havde og som havde betydning for deres fremtidige liv, trivsel og helbred. Derudover var politiet ganske ligeglade med hestenes indbyrdes relationer og nære bånd siden 2006. Dét er i sig selv dyremishandling og psykisk tortur af uskyldige dyr.

Min advokat er sat cc på denne mail og jeg skal lige høre om, hvorvidt du ønsker dit navn sløret, da jeg offentliggør denne dialog på min blog. Jeg er klar over, at du i denne sag blot er budbringer. Såfremt du ønsker dit navn sløret, vil det også i kommende bøger blive anonymiseret.

Mvh.
Tinamaria

 
Svar fra politiet
 

VS: Vedr. 1900-89110-00060-17 - bødeopkrævning
24-09-2019 15:58
tinamaria@vindingforlag.dk<tinamaria@vindingforlag.dk>;
Cc: SSJ@politi.dk<SSJ@politi.dk>;LBA029@politi.dk<LBA029@politi.dk>;

SSJ@politi.dk ; LBA029@politi.dk

Kære Tinamaria

De nærmere omstændigheder, som du beskriver nedenfor [ovenfor] kan vi desværre ikke hjælpe dig med nogen afklaring på her hos Politiets Administrative Center, da vi udelukkende er opkrævningsmyndighed for politikredsen. Jeg har derfor sat kredsen cc på denne mail, da det er dem der kan besvare de punkter, som du anfører i din mail.

Du skriver nederst i din mail om xxx ønsker sit navn ”sløret” inden du offentliggør nedenstående på din blog og ja tak det vil vi sætte pris på, hvis ikke det er for sent.

Med venlig hilsen

ØNSKER NAVN SLØRET
Sektionsleder

Midt- & Vestjyllands Politi
Politiets Administrative Center
Bøde 2
Postboks 1289
7500 Holstebro

Tlf.: 61900016
E-mail: politi.dk/bode

Web www.politi.dk
Facebook facebook.com/politi

 
Svar til politiet
 

Re: Vedr. 1900-89110-00060-17 - bødeopkrævning
24-09-2019 18:34
HHA055@politi.dk<HHA055@politi.dk>;
Cc: Martin Andersen<man@jstlaw.dk>;SSJ@politi.dk;LBA029@politi.dk;post@ombudsmanden.dk;Justitsministeriet;SAK@ankl.dk;rigsadvokaten@ankl.dk;

Hej ØNSKER NAVN SLØRET

Tak for dit svar

I modsætning til hvad mange tror, så handler hverken min blog, bøger eller dokumentar om at “hænge” nogen ud, så jeg har med det samme sløret dit og din kollegas navn på http://tinamarias.dk/blog/statensregning

Jeg kan yderligere oplyse, at jeg d.d. har fået opsporet en af mine frastjålne heste, som er udbudt til salg for kr. 45.000 jf. https://www.ridehesten.com/salgsheste/balloo/88528

Til sammenligning kan jeg oplyse, at Baloo er solgt af politiet og anklagemyndigheden for kr. 1.000 + moms ...


Hvis politiet er smarte, starter de med at sørge for, at Baloo kommer hjem til mig.

I længden vil det billigste og bedste for politiet og skatteyderne være, at politiet og anklagemyndigheden tilbageleverer de frastjålne heste, da købeloven jo ikke gælder ved salg af politiets tyvekoster, som denne sag er.

Bliver Baloo tilbageleveret, vil erstatningsbeløbet alene for ham begrænse sig til tort og en kompensation for uretmæssig kastration og ødelagt avlsarbejde, da han ikke fremadrettet kan deltage i mine bøger og film om hingste og heller ikke have virke som hingst.

Det tjener ikke politiet og anklagemyndigheden at trække denne sag i langdrag, men det vil virke fremmende for tilliden til politiet, at der bliver taget ansvar i denne sag og at der bliver gjort, hvad der retteligt kan forventes ovenpå tre domme om statens hestetyveri.

Min advokat er sat på cc.

Mvh.
Tinamaria

 
Rykker fra politiet via e-boks
 

VS: ACV - Bødekontor - Rykker [Ref.nr.=93eb3fb6eb78473c8d1bc96559d36b1a]
26-09-2019 22:13
----Oprindelig meddelelse----
Fra:
Sendt: 26-09-2019
Emne: ACV - Bødekontor - Rykker

 
 
 
Svar til politiet
 

Fw: ACV - Bødekontor - Rykker [Ref.nr.=93eb3fb6eb78473c8d1bc96559d36b1a]
26-09-2019 22:21
HHA055@politi.dk<HHA055@politi.dk>;
Cc: Martin Andersen<man@jstlaw.dk>;SSJ@politi.dk;LBA029@politi.dk;post@ombudsmanden.dk;Justitsministeriet;SAK@ankl.dk;rigsadvokaten@ankl.dk;

Hejsa

Jeg skal hermed videresende rykker ang. den opkrævede bøde, som politiets administrative center selv har sendt tilbage til anklagemyndigheden i
Sydsjællands- og Lolland-Falsters politi ...

Der er jo ingen grund til at fremsende rykker, når centret selv har sendt regningen retur til omtalte politikreds. Bøde og rykker bedes derfor sat i
bero, hvilket jeg gerne vil bede om en bekræftelse på.

Mvh.
Tinamaria

 
Svar fra politiet
 

SV: ACV - Bødekontor - Rykker [Ref.nr.=93eb3fb6eb78473c8d1bc96559d36b1a]
27-09-2019 08:45
tinamaria@vindingforlag.dk<tinamaria@vindingforlag.dk>;
Cc: SSJ@politi.dk<SSJ@politi.dk>;LBA029@politi.dk<LBA029@politi.dk>;

Kære Tinamaria 

Vi afventer kredsens tilbagemeldingen omkring din sag og sætter foreløbig opkrævningen i bero i en måned.  

Med venlig hilsen 

ØNSKER NAVN SLØRET
Sektionsleder 

 

Midt- & Vestjyllands Politi

Politiets Administrative Center

Bøde 2

Postboks 1289

7500 Holstebro 

Tlf.: 61900016

E-mail: politi.dk/bode 

Web www.politi.dk

Facebook facebook.com/politi

 
Svar fra politiet
 
 
 
 
Baloo til venstre og Fabrian til højre få måneder før, at politiet stjal hestene i 2017
 
 
Dialogen med rigsadvokaten
 
Dialogen med statsadvokaten
 
Dialogen med DUP i hestesagen - journalnr. 317-112-18
 
Hestesagen - DUP, statsadvokaten i København
 
Dialogen med Den særlige klageret
 
Retslig forfølgelse
 
Gang stalking
 
Nægtet efterforskning - offentligt forfølgelse 2017
 
Nægtet efterforskning - offentlig forfølgelse 2015
 
Til dialog og sager
 
Til hestesagen
 
Til bloggen
 
Blog | Bøger | Demonstration | Dokumentar | Downloads | Dialog og sager | Hestesagen | Kronologisk forløb | Links | Navigation | Projekter og tiltag | Strøtanker | Spørgsmål og svar | Status | Tinamaria
tinamaria[@]vindingforlag.dk