Tinamarias Blog - spørgsmål og svar ...

 
 
Her kan du læse spørgsmål og svar - sitet opdateres løbende. Send gerne spørgsmål og/eller feedback på nedenstående mail, så svar eller feedback kan bringes her.
 

Hvis det nu er sandt, hvad du fortæller, hvorfor har vi så ikke hørt noget om det? Medierne ville da elske sådan en historie??

Det med medierne er der flere lag i :o) 

Vi har slet ikke så uvildig og fri en presse, som mange tror og det her er så stort et forløb, at nogle medier har meldt fra af ressourcemæssige årsager – f.eks. tilbage i 2013 - http://tinamarias.dk/blog/TV2OEST.htm

I nogle sammenhænge synes jeg, at medier undervurderer borgerne, men der er tale om kompliceret stof og det er langt fra alle, som kan rumme det. Når mange end ikke fanger en lodret løgn, hvor de kan sammenholde en båndoptagelse og et skriv på http://tinamarias.dk/blog/polkom.html, så ligger det lidt tungt.

Dernæst er der mediestøtten, som er langt, langt større, end mange tror, så der er også mange penge på spil. 

Der er også det lag, at medier i en vis udstrækning også har respekt for myndigheder, som virkelig kan gøre helvedet hedt for en eller ens firma og bliver myndighederne tilstrækkeligt sure, så er mennesker omkring en ikke forskånet.

Derudover fravælger medier nok også at stikke næsen frem, fordi det betyder store tidsressourcer at skulle bøvle med Skat etc.

Nogle medier er sure på mig, fordi de synes, jeg hænger folk ud, selvom jeg reelt ikke gør andet, end de selv gør i fjernsyn, på tekst-tv og i aviser. 

For under et år siden fik jeg informationer om, at medier har et retsligt krav på over 430 millioner hængende over hovedet og det giver heller ikke ligefrem lyst til at stikke næsen frem og give indblik i sandheden om retssystemet, politiet, ombudsmanden m.fl.

Endelig er der også et strejf af kammerateri involveret.

Jeg laver to bøger om medierne. Den ene stiller skarpt på mediestøtten og den anden rummer alle de henvendelser, jeg igennem årene har haft rettet til medier.

Aktuelt er jeg ved at lave materiale på http://tinamarias.dk/blog/sager.html under medier, hvor man kan se, hvordan mine opslag bliver slettet.

Jeg tør godt at fortælle sandheden, som medierne ikke tør - nemlig at vi lever i en politistat og vi kan ikke altid stole på retssystemet, tilsyn, ministerier og ombudsmanden. 

På en måde er det trist, at medier ikke dækker historien, som den er pt., for det er en højpsykologisk thriller, som giver træning til smilebåndet. På andre virker det nok gak-gak, når jeg skriver, at staten er skakmat, men staten, jeg og de implicerede ved, at det er sandt. Den del kunne jeg godt tænke mig kom frem, for der er ikke længere noget at skjule og så må det være tab og vind med samme sind. Som jeg ser det, så kunne medier faktisk i den nuværende situation være en stor hjælp for staten.

 

Hvorfor går du ikke bare til en advokat eller får gratis retshjælp?

Advokater koster mange penge og når de ser omfanget af, hvor mange myndigheder der er involveret, så bakker de fleste ud igen.

Den ene årsag er, at advokater godt ved, at staten har uanede ressourcer og at en sag kan stå på i årevis, fordi retssystemet bevidst sender sager rundt.

Den anden årsag er, at staten er ikke glad for borgere og advokater, som kritiserer staten og lægger sag an - derfor kan advokater fremadrettet risikere, at de taber deres sager på stribe og det er jo en dårlig forretning for dem :o) Se f.eks. http://nyheder.tv2.dk/samfund/2016-09-09-advokat-for-veteraner-taber-sager-paa-stribe-det-er-helt-uhyggeligt-grimt-og

Når en sag er så stor, som min efterhånden er blevet, så må retshjælpen ikke længere behandle den eller hjælpe mig - også fordi der er strafbare forhold involveret, som skal efterforskes af politiet, hvilket politiet ikke vil, da de selv deltager ...

En af årsagerne til, at myndigheder afskærer mig fra midler, sker bl.a. for at undgå, at jeg bliver i stand til at hyre en advokat.

 

Hvorfor sender du mails rundt til så mange myndigheder? Er det ikke i overkanten og et stort ressourcespild?

Der er flere årsager til, at jeg sender rundt til flere myndigheder. Dels tjener det som dokumentation i mine bøger om, hvem der vidste hvad hvornår. Jeg laver bl.a. bogserien "Når sandheden skal frem", hvor man kan følge de forskellige sager op igennem systemet.

Rigtig mange borgere tror desværre, at vi lever i et demokrati og at nævn, tilsyn og klageinstanser virker efter hensigten. Det dokumenterer mine bøger, at instanserne netop ikke gør.

Omkring ressourcespild kan man godt sige, at jeg forårsager en del behandling i systemet, men hvis vi skruer tiden helt tilbage til den første skimmelbolig, så havde der aldrig været en klagesag eller en bog at skrive, hvis myndigheder og tilsyn dengang havde overholdt loven.

Det er også myndighedernes valg at fortsætte ressourcespildet ved at fortsætte den offentlige forfølgelse, som er noget af det mest strafbare, myndigheder kan begive sig af med ...

 

Er den såkaldte forfølgelse ikke bare noget, du bilder dig ind? Sådan lidt paranoia?

Det er der rigtig mange, der tror og tænker i første omgang, fordi mange er lullet ind i, at vi lever i et demokrati med ærlige myndigheder.

Jeg kan dokumentere den offentlige forfølgelse på en lang række måder og i forskellige sager, men tit har jeg skulle forklare en masse sager og sammenhængen, inden man får øje på forfølgelsen. Hestesagen med båndoptagelserne med politiet på http://tinamarias.dk/blog/hestesagen.html og http://tinamarias.dk/blog/aktpolhest.html gør meget hurtigt den offentlige forfølgelse synlig for andre, når man sammenholder optagelserne, aktindsigten og kommentarerne til begge.

 

Hvorfor blander du kongehuset ind i det?

Ifølge grundloven er dronningen landets øverste myndighed og jeg rettede henvendelse til kongehuset for dels at få bremset den uretmæssige fogedudsættelse i 2014, som flere af kongehusets personlige venner deltog i og dels for at gøre opmærksom på omfattende korruption, som hverken politiet eller øvrige myndigheder ville modtage anmeldelser af eller gøre noget ved.

Det havde den konsekvens, at jeg blev fastlåst og fastholdt i den offentlige forfølgelse, hvilket senest er mundet ud i, at politiet og retten stjal hestene ...

 

Hvorfor nævner du navne? Er det for at hævne dog for ikke at få ret og offentlig udhængning?

Sådan ser jeg det ikke, men der er desværre mange, som opfatter det sådan.

Jeg brugte fem år på at gøre op, hvordan jeg skulle tackle det med navne i min bogserie "Når sandheden skal frem".

Jeg vil lige sige, at hvis jeg havde skrevet fiktion, så havde der ikke været tvivl og alle navne var ændret, men jeg laver en dokumentar, som er lidt triggy, da den handler om korruption, lovbrud og offentlig forfølgelse og sagen er kun vokset og vokset igennem årene, i et omfang jeg aldrig havde drømt om eller regnet med.

Jeg har gerne ville behandle alle ens, hvor nogle ville være sværere at “skjule” end andre. Det var også problematisk kun at nævne for- eller efternavne, da nogle var tydelige i enten for- eller efternavn.

Jeg vendte det både med en advokat og med Datatilsynet og noget er ligeud ad landevejen, hvor andet er mere i en gråzone, som om nødvendigt skal afklares i retten.

Jeg har valgt ikke at sløre navne af flere årsager:

1) det er min eneste chance for at komme fri af den offentlige forfølgelse
2) navns nævnelse gør det svært at skjule og dække over korruption.
3) jeg deltager selv med navns nævnelse, adresse etc.
4) jeg overvejede at kalde folk ved navn eller efternavn, men i begge tilfælde ville det uretmæssigt mistænkeliggøre uskyldige personer, firmaer etc.
5) i mine dagbøger blev det efter nogle bøger bøvlet at skrive “min første advokat”, “min anden advokat”, “min tredje advokat” etc.
6) fordi jeg behandler alle ens - der skal være lighed for dronning Margrethe såvel som menigmand
7) jeg kan bruge en masse krudt på at sløre navne, som alligevel risikerer at komme ud i æteren
8) tekst-tv, aviser, radio og Morten Spiegelhauer nævner rask væk navne, hvor folk end ikke har mulighed for at tage genmæle
9) fordi jeg kan ikke se forskel på bøger med slet sløring eller ingen sløring
10) fordi jeg fortæller sandheden
11) fordi jeg kan dokumentere den
12) fordi jeg skriver faktion og ikke fiktion
13) for troværdighedens skyld
14) fordi korruption dør i lyset - ikke i mørket
15) de implicerede har været orienteret om bøgerne
16) de implicerede har haft et valg

Fordi navne ikke er sløret, har jeg valgt følgende fremgangsmåde:

1) før en bog overhovedet bliver udgivet, er samtlige personer kontaktet og har fået tre dage til at komme med indsigelser og/eller kommentarer
2) personerne modtager bogen, således at de kan gennemse materialet
3) personerne har en livslang mulighed for når som helst og med hvad som helst ucensureret at komme til orde i bogen med indsigelser eller kommentarer
4) dertil skal lægges, at der ikke er nogen personer, myndigheder eller instanser, som mener, at de har gjort noget forkert, har overholdt loven etc.
5) stort set samtlige personer er tidligt eller undervejs i processen blevet gjort opmærksom på, at materialet ville udkomme i en bog.

 

Hvorfor skulle myndigheder være efter dig?

Den korte version er, at jeg med min viden og dokumentation trækker tæppet væk under retssamfundet ...

Der er meget på spil for dem - både økonomisk, strafmæssigt og ikke mindst hvad anseelse og tryghed i samfundet angår.

Jeg har beskrevet lidt her omkring, hvorfor den offentlige forfølgelse finder sted - http://tinamarias.dk/blog/hvorforoffentlig.html

Her har jeg skrevet om, hvordan den kan finde sted - http://tinamarias.dk/blog/hvordanoffentlig.html

 
Navigationshjælp til bloggen
 
Til hestesagen
 
Til sager
 
Til oversigt over sager og forklaring
 
Til status
 
Tilbage til bloggen
 
Blog | Bøger | Demonstration | Dokumentar | Downloads | Dialog og sager | Hestesagen | Kronologisk forløb | Links | Navigation | Projekter og tiltag | Strøtanker | Spørgsmål og svar | Status | Tinamaria
tinamaria[@]vindingforlag.dk