Tinamarias Blog - sager og dialog med myndigheder ...

 

Her kan du læse om de enkelte sager og dialog med myndigheder, ligesom der er korte udpluk af dokumentation - se også interne links

Nedenstående er et monument over retssamfundets fald og falliterklæring ...

Sitet opdateres løbende ...

Er dit navn nævnt på denne side, undersider eller på bloggen og du har indsigelser imod brugen af materialet, kontakt mig da hurtigst muligt.

 
 
Kørende dialoger
 
Hestesagen
 
Hestesagen, straffesagen og den nye straffesag samlet her i skemaform
 
Hestesagen - Stjæler staten heste?
 
Rigspolitiet og hestesagen
 
SKAKMAT
 
Politiet - hestesagen
 
Ombudsmanden - fortsat
 
Ombudsmandens selvmord
 
Dialog med Justitsministeriet
 
Dialog folketingspolitiker René Gade
 
Hestesagen - DUP, statsadvokaten i København
 
Den særlige klageret - hestedommeren
 
Hestedommeren og Den særlige klageret i Højesteret
 
Dialog med rigsadvokaten i hestesagen
 
Statsadvokaten - hestesagen
 
Statsadvokaten i København
 
FNs torturkonvention
 
Kommentarer til aktindsigten fra politiet i hestesagen
 
Kommentarer til den anden aktindsigt i hestesagen med en inhabil advokaturchef
 
Fødevarestyrelsen
 
Seges
 
DUP og hestesagen - (DUP-317-112-18)
 
Straffesagen i hestesagen
 
Dialog med Søren Pape i straffesagen
 
Vidneindkaldelse i straffesagen
 
Straffesagen - oversigt
 
Påduttet forsvarsadvokat og dialog med strafferetten
 
Nægtet forsvarsadvokat og kæresag til Østre Landsret
 
Tvangsgennemført strafferetssag og dom
 
Politiets løgne i straffesagen
 
Kære af dommen til Østre Landsret
 
Sigtelser fra politiet omkring politiets løgne under strafansvar
 
Politianmeldelse af politibetjent Tina Mertz
 
Åben dør til politibetjent Tina Mertz
 
Rykker til anklagemyndigheden i Næstved og Østre Landsret i den kærede straffesag
 
Rykker og berammelse af retsmøde til politiets beslaglæggelse af hestene
 
Indkaldelse til strafferetsmøde uden politimæssig efterforskning
 
Sigtelser for at fortælle sandheden om politiets løgne under ed
 
Da sandheden fik mundkurv og censuren genindført med et tilhold
 
Kendelse i statens hestetyveri
 
Oversigt over politimæssig forfølgelse
 
Statens vidner til statens hestetyveri
 
Statens regning for statens hestetyveri
 
Straffesag efter § 119 a for at fortælle sandheden om hestesagen, straffesagen m.m.
 
Dialog retspolitisk udvalg
 
Dialog dyreetisk råd
 
Dialog dyrevelfærdsordførere
 
 
Andre aktuelle dialoger
 
Ombudsmanden
 
Politiet - nægtet aktindsigt
 
Politikerne
 
Retten i Næstved - aktindsigt
 
Skatteankestyrelsen - opdateret 24-7-18
 
Skat - "tilfældig" momskontrol
 
Datatilsynet
 
Kulturministeren - mediestøtten
 
Erstatning Tibet - krænkelser af demonstrationsretten - opdateret 3-8-18
 
Statsadvokatens blåstempling af DUP
 
Problemer med Udbetaling Danmark i maj og juni
 
Skat og aktindsigt
 
Henvendelser til Tibet-kommissionen
 
 

Det kan virke overvældende med nedenstående oversigt, men ikke desto mindre er det et mere eller mindre sammenhængende forløb, som væver ind og ud af hinanden og over årene har skabt forskellige udløbersager.

Kort fortalt er to skimmelboliger i træk ført op igennem systemet, som har udviklet sig til identiske Tibet-sager, regulær offentlig forfølgelse fra både politiinstanser, samtlige retsinstanser, Skat og en del andre myndigheder.

Seneste skud på stammen i den offentlige forfølgelse er den stærkt kritisable hestesag. Den offentlige forfølgelse eksploderede i den uretmæssige fogedudsættelse tilbage i 2014, hvor både alle retsinstanser såvel som politi deltog.

De mange sager har givet mig indblik i, hvor grelt det står til med retssikkerheden og det er mit ønske, at mine mange erfaringer munder ud i en række lovændringer til stor gavn for helheden og ikke mindst retssikkerheden.

 

Vil du have et overblik over, hvad der er sket i alle nedenstående sager? Så bliv klogere i denne oversigt

Oversigt i skemaform over sager og forløb

Vi du have et overblik over, hvad der er sket igennem årene i retssystemet?

Oversigt over den retslige forfølgelse

 
Afstemninger på bloggen
 
Advokatnævnet - sager
 
Bog undervejs "Når sandheden skal frem - sagen i Advokatnævnet og retten"
 
Bog undervejs "Når sandheden skal frem - den anden sag i Advokatnævnet og retten"
 
Bog undervejs "Når sandheden skal frem - modpartens advokat i Advokatnævnet"
 
Advokat Riiese
 
Modpartens mened og bedrageri
 
Rettens indbringelse af advokat Parsberg
 
Nægtet genoptagelse
 
Mit advokatfirma på Skats foranledning indbragt efter genoptagelsessag
 
 
Aktindsigt - manglende eller nægtet
 
Politiet
 
Forvansket aktindsigt fra politiet
 
Retten i Næstved
 
Østre Landsret
 
Højesteret
 
Den særlige klageret
 
Justitsministeriet
 
Sorø kommune - Skelbækvej
 
Skjult notater om skimmelhenvendelser
 
Skat
 
Landsskatteretten
 
Udbetaling Danmark
 
Økonomi- og indenrigsministeriet
 
CPR og politiets sikkerhedslog
 
Fødevarestyrelsen
 
Slettet retsbog - ført ind i præsidentjournalen
 
 
Ankestyrelsen
 
Bog undervejs "Når sandheden skal frem - Ankestyrelsen - en uventet drejning"
 
Tidligere blåstempling af lovbrud fra Sorø kommune
 
Underkendte ombudsmanden, Sorø kommune m.fl.
 
Båndoptagelse med Ankestyrelsen d. 17-7-15
 
Båndoptagelse med Ankestyrelsen d. 20-7-15
 
Båndoptagelse med Ankestyrelsen d. 21-7-15
 
Båndoptagelse med Ankestyrelsen d. 13-10-15
 
 
Arbejdsskadestyrelsen
 
Bog undervejs "Når sandheden skal frem - sagen i Arbejdsskadestyrelsen"
 
Nægtet genoptagelse - ej inddraget professor i interstitelle lungesygdomme
 
 
Boligministeriet
 
Download gratis bogen "Skimmelramt - hvad koster det?"
 
Udtalelse om skimmelsvamp og lovbrud
 
 
Bremsede sager i retten
 
Skimmelgården - Tygestrup - retten i Næstved
 
Skimmelgården - Tygestrup - Østre Landsret
 
Skimmelgården - Tygestrup - Højesteret
 
Skimmelgården - Tygestrup - adgang til Højesteret - bremset i Procesbevillingsnævnet
 
Skimmelgården - Tygestrup - igen bremset i retten i Næstved
 
Sorø kommune - retten i Næstved
 
Sorø kommune - Østre Landsret
 
Uretmæssig fogedudsættelse Sorøvej - Østre Landsret
 
Uretmæssig fogedudsættelse Sorøvej - Højesteret, ombudsmanden og kongehuset
 
Sorø boligselskab - retsstridigt og udokumenteret krav (Civilstyrelsen og Procesbevillingsnævnet)
 
Kæresag med stævning af en række myndigheder - nu parkeret på 1½ år i Østre Landsret
 
Hestesagen - retten i Næstved
 
Hestesagen - Østre Landsret
 
Teknologisk Institut - retten i Næstved - dommer nægtet uddybning af regning til ca. 100.000 kr.
 
Teknologisk Institut - Østre Landsret
 
Stævning af Skat
 
Advokat Parsberg - krævede sikkerhedsstillelse trods udeblevet materiale
 
 
Civilretten i Næstved
 
15 sager - har kun selv indbragt tre
 
Flere båndoptagelser med civilretten - ønsket brug heraf politianmeldt af retten
 
 
Civilretten - idømt modpartens krav uden en retssag overhovedet
 
Skimmelgården - Tygestrup (udlejer er stævningsmand i retten i Næstved og Sorø kommune)
 
Sorø Boligselskab
 
Advokat Keld Parsberg
 
Teknologisk Institut
 
Hestesagen
 
 
Civilstyrelsen
 
Bog undervejs "Når sandheden skal frem - Civilstyrelsens medvirken"
 
Nægtet fri proces uden baggrundsmateriale - se under Sorø boligselskab
 
 
Datatilsynet
 
Afklaring af udgivelser etc.
 
Aktindsigt i CPR
 
Uretmæssig registrering
 
 
Den særlige klageret
 
Bog undervejs "Når sandheden skal frem - Den særlige klageret"
 
Afslag på klage over dommer
 
Den uretmæssige fogedudsættelse Den særlige klageret
 
Afslag på aktindsigt
 
 
Den uretmæssige fogedudsættelse i 2014
 
Fakta om den uretmæsige fogedudsættelse
 
Bog undervejs "Når sandheden skal frem - Når sandheden skal frem - den uretmæssige fogedudsættelse"
 
Bog undervejs "Når sandheden skal frem - Når sandheden skal frem - den 1. uretmæssige fogedudsættelse"
 
Bog undervejs "Når sandheden skal frem - politianmeldelser af en udlejer"
 
Den første uretmæssige fogedudsættelse
 
De 128 sider dommeren fik
 
Kæreskrift 14-5-14
 
Byrettens uretmæssige fogedudsættelse underkendt
 
Inhabil dommer på anden del af uretmæssig fogedudsættelse
 
Kæreskrift til Østre Landsret 21-9-14
 
Den uretmæssige fogedudsættelse i Østre Landsret
 
Den uretmæssige fogedudsættelse Højesteret
 
Den uretmæssige fogedudsættelse Den særlige klageret
 
Justitsministeriets kendskab til fogedudsættelsen
 
Kongehusets kendskab til den uretmæssige fogedudsættelse
 
Ombudsmandens kendskab til den uretmæssige fogedudsættelse
 
Hvad vidste politiet imellem fogedudsættelserne?
 
Hvad vidste Den særlige klageret og Højesteret imellem fogedudsættelserne?
 
Politianmeldelse af dommeren som løj
 
Modpartens advokat i Advokatnævnet - frikendt trods dokumentation for bedrageri og mened
 
1. politianmeldelse forud for fogedudsættelsen
 
2. politianmeldelse forud for fogedudsættelsen
 
3. politianmeldelse forud for fogedudsættelsen
 
4. politianmeldelse forud for fogedudsættelsen
 
5. politianmeldelse forud for fogedudsættelsen
 
Løgn fra politi og retten omkring indbo ifm. fogedudsættelsen
 
Nægtet skift af inhabil politikreds af rigsadvokaten
 
Båndoptagelse med justitsministeriet 27-11-14
 
Båndoptagelse med politiet om skrinlagt efterforskning
 
Båndoptagelse med politikommissær - nægtet at tilse hestene
 
Flere båndoptagelser med tidligere lejere, nye købere, montører m.fl.
 
Henvendelser til PET
 
Se også andre personer som er udsat for offentlig forfølgelse fra Sorø kommune, retten og politiet i Næstved
 
 
Dialog med Fødevarestyrelsen
 
Hestesagen - fortsat
 
 
DUP - Den uafhængige politiklagemyndighed
 
Bog undervejs "Når sandheden skal frem - henvendelser til Den Uafhængige Politiklagemyndighed"
 
Bog undervejs "Når sandheden skal frem - hestesagen og DUP"
 
Generelle strategier
 
DUP
 
Manglende efterforskning af politikommissærens løgn og bevisforvanskelse - DUP-2013-342-0527
 
Manglende efterforskning af politikommissærens løgn og bevisforvanskelse - DUP-2013-316-0253
 
Manglende behandling af offentlig forfølgelse - DUP-2017-313-0726
 
Hestesagen - journalnr. 317-112-18
 
Hør eksbetjent Lars Andersen om DUPs blåstempling af lovbrud
 
 
Dyrenes Beskyttelse
 
Download gratis bogen "Når sandheden skal frem - Dyrenes Beskyttelse eller dyrenes hån?"
 
Båndoptagelse Slagelse politi d. 28-5-15
 
Båndoptagelse Slagelse politi d. 4-6-15
 
Båndoptagelse Slagelse politi d. 17-6-15 - Dyrenes Beskyttelse
 
Båndoptagelse Slagelse politi d. 20-6-15 - Dyrenes Beskyttelse
 
Hestesagen 2017 uden besøg
 
Fogedsager i retten i Næstved
 
Generelle strategier
 
19 fogedsager som følge af lovbrud og offentlig forfølgelse
 
Kørte fogedsag videre trods kære til Østre Landsret
 
 
Folketingets formand
 
Bog undervejs "Når sandheden skal frem - henvendelser til Folketingets formand"
 
Henvendelser om offentlig forfølgelse til formanden
 
 
Fri proces
 
Fri proces
 
 
Gang stalking
 
Gang stalking
 
Hvordan Gang stalking i mit tilfælde
 
Korruption, offentlig forfølgelse og gang stalking på det strategiske bræt
 
 
Genoptagelse nægtet
 
Se de mange nægtelser under hver enkelt instans
 
 
Hestens Værn
 
Dialog med Hestens Værn
 
 
Hestesagen
 
Bog undervejs "Når sandheden skal frem - en kritisabel hestesag"
 
Hestesagen - dialog med René Gade
 
Hestesagen - retten i Næstved
 
Hestesagen - Østre Landsret
 
Hestesagen - Fødevarestyrelsen
 
Hestesagen - Seges
 
Hestesagen - politiet
 
Hestesagen
 
Følg straffesagen i hestesagen
 
Se uefterforsket knivskade af højdrægtig hoppe 2014
 
Skaden i januar 2017
 
Huldvurdering
 
Billeder af foldene
 
Politianmeldt dommer og funktionschef forbundet til hestesag
 
Tilføjelse til anmeldelse af d. 6-3-17
 
Flere båndoptagelser med vidner etc. fra skaden d. 7-1-17
 
Kritisabel aktindsigt fra politiet i hestesagen
 
Den anden kritisable aktindsigt fra politiet med inhabil advokaturchef på
 
Båndoptagelser med hestehandleren
 
Oversigt over stedet
 
Diverse fotos
 
Dialog med tidligere opstalder
 
 
Hvad er der sket?
 
Der overordnede forløb
 
Hvad er der sket i skimmelsagerne?
 
Hvilke roller har Sorø kommune?
 
Hvad handler demonstrationerne om?
 
Hvad handler hestesagen om?
 
Hvad sker der på det strategiske plan?
 
Hvad er det sket i den fejlbehandlede skattesag?
 
Hvilke roller spiller politiet?
 
Hvad har justitsministeriet vidst?
 
Virker ombudsmandsinstitutionen?
 
Er mediestøtten berettiget?
 
 
Højesteret
 
Bog undervejs "Når sandheden skal frem - Upsere i Højesteret"
 
Generelle strategier
 
Urent trav og brud på forvaltningslov - aktindsigt
 
Deltog i den uretmæssige fogedudsættelse
 
Båndoptagelse med Højesteret d. 13-11-14
 
 
Indenrigs- og sundhedsministeriet
 
Bog undervejs "Når sandheden skal frem - ministeriers blåstempling af lovbrud"
 
Skimmelsvamp og svigt af tilsynspligt
 
 
Indenrigs- og økonomiministeriet
 
Bog undervejs "Når sandheden skal frem - ministeriers blåstempling af lovbrud"
 
Generelle strategier
 
Svigt af tilsynspligt
 
Manglende besvarelse af relevant spørgsmål
 
Nægtet aktindsigt i CPR og politiets sikkerhedslog
 
Afslag CPR og sikkerhedslog
 
 
Justitsministeriet
 
Download gratis bogen "Når sandheden skal frem - hvad vidste justitsministeriet?"
 
Bog undervejs "Når sandheden skal frem - hestesagen og justitsministeriet"
 
Generelle strategier
 
Anmodning om aktindsigt 2015 - aldrig givet
 
Aktindsigt - nægtet genoptagelse
 
Båndoptagelse med justitsministeriet d. 24-6-14
 
Båndoptagelse med justitsministeriet d. 27-11-14 - den uretmæssige fogedudsættelse
 
 
Justitsministre
 
Download gratis bogen "Når sandheden skal frem - henvendelsen til endnu en justitsminister"
 
Morten Bødskov
 
Karen Hækkerup
 
Mette Frederiksen - den uretmæssige fogedudsættelse
 
Henvendelse til Søren Pind
 
Søren Pind - slettet af justitsministeren
 
Søren Pape Poulsen - slettet af justitsministeren
 
Søren Pape Poulsen ophæver blokeringen
 
Dialog med Søren Pape i straffesagen
 
 
Kongehuset
 
Download gratis bogen "Når sandheden skal frem - en royal henvendelse"
 
Så igennem fingre med uretmæssig fogedudsættelse/offentlig forfølgelse/korruption fra deres venner
 

Landsskatteretten
 
Bog undervejs "Når sandheden skal frem - ordene fra Skatteministeriet, Skatteankenævnet og Landsskatteretten"
 
Generelle strategier
 
Udmanøvrerede Skatteankenævnet og gav afslag på henstand trods klagesag
 
Akter undtaget fra aktindsigt
 
 
Medier
 
Bog undervejs "Når sandheden skal frem - mediernes rolle - 195.714.651,65 grunde til tavshed"
 
Bog undervejs "Når sandheden skal frem - mediernes rolle 2"
 
Udpluk af henvendelser til medier igennem tiden
 
Slettede opslag Ekstra Bladet
 
Blokeret på Facebook af TV2
 
Slettede opslag fra andre medier
 
Slettet opslag fra TV Øst
 
Medier hestesagen
 
Lukning af Folkets Røst på Ekstra Bladet
 
 
Mediesagen
 
Bog undervejs "Når sandheden skal frem - sagen i Pressenævnet"
 
Nægtet genmæle - demonstration imod lovbrud lavet om til protest over manglende opstaldning
 
Slettede opslag hos medier
 
 
Offentlig forfølgelse
 
Generelle strategier
 
Oversigt i skemaform over sager og forløb
 
Oversigt over sager og henvendelser
 
Hvordan kan offentlig forfølgelse finde sted?
 
Hvorfor finder den offentlige forfølgelse sted?
 
Oversigt over mærkværdigheder siden 2006
 
Den retslige forfølgelse
 
Andre personer som er udsat for offentlig forfølgelse fra Sorø kommune, retten og politiet i Næstved
 
 
Ombudsmandens passitivitet
 
Bog undervejs "Når sandheden skal frem - sagen hos ombudsmanden"
 
Bog undervejs "Når sandheden skal frem - videresendte mails til ombudsmanden"
 
Bog undervejs "Når sandheden skal frem - henvendelser til den nye ombudsmand"
 
Bog undervejs "Når sandheden skal frem - Offentlig forfølgelse - beretningen til Ombudsmanden"
 
Bog undervejs "Når sandheden skal frem - hestesagen og ombudsmanden"
 
Generelle strategier
 
Skimmelgården
 
Politianmeldelsen i 2010
 
Politianmeldelsen d. 6-3-17
 
Udbetaling Danmark nægtet aktindsigt
 
Ombudsmandens kendskab til den uretmæssige fogedudsættelse
 
Dialog med ombudsmanden omkring den offentlige forfølgelse
 
Den uretmæssige fogedudsættelse i 2014 - frabad sig henvendelser
 
Manglende aktindsigt Udbetaling Danmark
 
Manglende aktindsigt politiet
 
Højesterets brud på forvaltningsloven/offentlighedsloven samt brug af samme sagsnummer i to sager
 
Den fejlbehandlede skattesag
 
Ombudsmanden erklæret inhabil og politianmeldt
 
Ombudsmandens selvmord
 
Ombudsmandens graduering
 
 
PET
 
Bog undervejs "Når sandheden skal frem - henvendelser til PET"
 
Offentlig forfølgelse
 
Henvendelser til PET
 
 
Politiet

Bog undervejs "Når sandheden skal frem - en genial eller bindegal demonstration?"
 
Bog undervejs "Når sandheden skal frem - Danmark - en politistat?"
 
Bog undervejs "Når sandheden skal frem - 3 identiske Tibet-sager"
 
Bog undervejs "Når sandheden skal frem - hestesagen og politiet"
 
Download gratis bogen "Når sandheden skal frem - kommentarer til en forvansket aktindsigt fra politiet?"
 
Download gratis bogen "Når sandheden skal frem - retsplejelovens § 749, stk. 1"
 
Download gratis bogen "Når sandheden skal frem - indblik i nepotismens verden"
 
Generelle strategier
 
Artikler om politiet
 
Artikler om Tibet-sagen
 
Retskendelse
 
Ramaskrig i samtlige politikredse 2007
 
Politianmeldelse tilbage fra 2010
 
Nægtet aktindsigt - 1900-10170-00587-15
 
Tilsidesættelse af demonstrationsret 2013
 
Uretmæssigt påbud demonstration 2013 - båndoptagelse
 
Uretmæssigt påbud demonstration 2013 - skriftligt
 
Nægtet efterforskning - knivskade af højdrægtig hoppe
 
Nægtet efterforskning - diverse hærværk, indbrudsforsøg, glasskår på folde, klippet ledning til pillefyr
 
Nægtet efterforskning - smadret forrude, fire knivstukne dæk
 
1. politianmeldelse forud for fogedudsættelsen
 
2. politianmeldelse forud for fogedudsættelsen
 
3. politianmeldelse forud for fogedudsættelsen
 
4. politianmeldelse forud for fogedudsættelsen
 
5. politianmeldelse forud for fogedudsættelsen
 
Bremset efterforskning af politiets og Sorø kommunes lovbrud
 
Nægtet efterforskning - offentligt forfølgelse 2017
 
Nægtet efterforskning - offentlig forfølgelse 2015
 
Nægtet efterforskning - bedrageri fra advokat og mened
 
Nægtet efterforskning - dommer bag uretmæssig fogedudsættelse
 
Nægtet efterforskning - korruption og offentlig forfølgelse
 
Nægtet efterforskning - falsk anmeldelse fra Dyrenes Beskyttelse
 
Nægtet efterforskning - omfattende anmeldelse af korruption og offentlig forfølgelse
 
Nægtet efterforskning - chikane og overtrædelser af dyreværnsloven fra staldejer
 
Nægtet efterforskning - dommer i hestesagen
 
Fratagelse af hestene - Sorøvej (tilmeldt demonstration)
 
Fratagelse af hestene - Kongskildevej kronologisk - hestesagen
 
Løgn fra politiet - hestene
 
Løgn fra politiet - aktindsigt
 
Løgn fra politiet - demonstrationen
 
Løgn fra dommer og politi - den uretmæssige fogedudsættelse
 
Båndoptagelse 1 med landbetjenten d. 2-7-13 - den første demonstration
 
Båndoptagelse 2 med landbetjenten d. 2-7-13 - den første demonstration
 
Båndoptagelse 3 med landbetjenten d. 2-7-13 - den første demonstration
 
Båndoptagelse med landbetjenten - uretmæssigt påbud demonstrationen
 
Båndoptagelse med politikommissær - anmeldelse nægtet modtaget
 
Båndoptagelse Slagelse politi d. 18-9-14 - skrinlagt efterforskning
 
Båndoptagelse Slagelse politi d. 26-11-14 - nægtet adgang til hestene
 
Båndoptagelse Slagelse politi d. 28-11-14 - indløsning af hestene
 
Båndoptagelse Slagelse politi d. 28-5-15 - Dyrenes Beskyttelse
 
Båndoptagelse Slagelse politi d. 4-6-15 - Dyrenes Beskyttelse
 
Båndoptagelse med politiinspektør d. 16-6-15 - nægtet anmeldelse af korruption og offentlig forfølgelse
 
Båndoptagelse Slagelse politi d. 17-6-15 - Dyrenes Beskyttelse
 
Båndoptagelse Slagelse politi d. 20-6-15 - Dyrenes Beskyttelse
 
Båndoptagelse Næstved politi d. 8-12-17 - hestesagen
 
Båndoptagelse Næstved politi d. 8-12-17 - hestesagen
 
Båndoptagelse Næstved politi d. 11-12-17 - hestesagen
 
Båndoptagelse Næstved politi d. 13-12-17 - hestesagen
 
Båndoptagelse Næstved politi d. 14-12-17 - hestesagen
 
Båndoptagelse Næstved politi d. 22-12-17 - hestesagen
 
Båndoptagelse Næstved politi d. 4-1-18 - hestesagen
 
Båndoptagelse Næstved politi - inhabil advokaturchef i hestesagen
 
Partshøring - aldrig færdiggjort politikommissæren- 1900-00170-00283-14
 
Afhøring ej indført og nævnt - demonstrationen
 
Henvendelser til PET
 
Henvendelser til DUP
 
Embedsmisbrug politiet fratagelse af hestene 2014
 
Embedsmisbrug politiet fratagelse af hestene 2017
 
Omfattende anmeldelse d. 6-3-17
 
Tilføjelse til anmeldelse af d. 6-3-17
 
Kommentarer til aktindsigten fra politiet i hestesagen
 
Kommentarer til den anden aktindsigt i hestesagen med en inhabil advokaturchef
 
Læs mere under Rigspolitiet
 
 
Procesbevillingsnævnet
 
Bog undervejs "Når sandheden skal frem - benspænd for retfærdigheden"
 
Bremsede kæresag i 2011 med den første skimmelbolig/Sorø Huslejenævn
 
Klage over Civilstyrelsens afslag på fri proces
 
Afslag på fri proces
 
Afslag på genoptagelse
 
Båndoptagelse med Procesbevillingsnævnet d. 16-12-15
 
Båndoptagelse med Procesbevillingsnævnet d. 17-12-15
 
Båndoptagelse 2 med Procesbevillingsnævnet d. 17-12-15
 
 
Retshjælpsforsikringen
 
Retshjælpsdækningen
 
 
Retspræsidenten - retten i Næstved
 
Download gratis bogen "Når sandheden skal frem - henvendelser til retspræsidenten"
 
Inhabil stævningsmand
 
Klage over retten/inhabilitet
 
Offentlig forfølgelse i retten
 
Rettens politianmeldelse af mig
 
 
Retspræsidenten - Østre Landsret
 
Tilbageholdt retsafgift
 
Klage over uretmæssig fogedudsættelse
 
Rykkere kæresag på 1½ år - ubesvaret
 
 
Retten i Roskilde
 
Stævning af Skatteministeriet
 
Stævning af staldejer
 
 
Retten i Næstved
 
Download gratis bogen "Når sandheden skal frem - henvendelser til retspræsidenten"
 
Download gratis bogen "Når sandheden skal frem - Landsrettens dilemma"
 
Bog undervejs "Når sandheden skal frem - hestesagen og straffesagen"
 
Generelle strategier
 
Uretmæssig fogedudsættelse bremset i første omgang
 
Bremset skimmelsag imod deres stævningsmand
 
Nægtet at modparten redegjorde for skyhøj regning - idømt krav uden dokumentation
 
Idømt advokat Parsbergs krav uden retssag
 
Idømt Sorø boligselskabs krav uden retssag
 
Inhabilitetsproblemer i retten i Næstved
 
Flere båndoptagelser med civilretten - ønsket brug heraf politianmeldt af retten
 
Flere båndoptagelser med fogedretten - ønsket brug heraf politianmeldt af retten
 
Inhabil dommer og funktionschef
 
Erklæret inhabil dommer og funktionschef satte sig selv på anden del af uretmæssig fogedudsættelse
 
Erklæret inhabil dommer og funktionschef satte sig selv på hestesagen
 
Løgn fra dommer - den uretmæssige fogedudsættelse første del
 
Løgn fra dommer og politi - den uretmæssige fogedudsættelse
 
Bremset hestesag
 
Følg straffesagen i hestesagen
 
Politianmeldt dommer og funktionschef forbundet til hestesag
 
Flere dommere politianmeldt for korruption og offentlig forfølgelse
 
Slettet retsbog
 
Dommer politianmeldt - hestesag
 
Politianmeldt dommer ikke vige sit sæde
 
Kæreafgift nægtet returneret
 
Kæreafgift nægtet returneret - hestesagen
 
Nægtet skift af retskreds
 
Udelukkelse fra retsmøde som sagsøger
 

https://arbejderen.dk - kan vi stole på domstolenes sagsbehandling del 1

 
https://arbejderen.dk - kan vi stole på domstolenes sagsbehandling del 2
 
 
Rigsadvokaten
 
Download gratis bogen "Når sandheden skal frem - henvendelser til Rigsadvokaten"
 
Bog undervejs "Når sandheden skal frem - hestesagen og rigsadvokaten"
 
Nægtet skift af inhabil politikreds
 
Afvisning af falsk anmeldelse
 
Dialog med rigsadvokaten i hestesagen
 
 
Rigspolitiet
 
Download gratis bogen "Når sandheden skal frem - kommentarer til en forvansket aktindsigt fra politiet?"
 
Bog undervejs "Når sandheden skal frem - hestesagen og rigspolitiet"
 
Klage over aktindsigt
 
Afslag på aktindsigt i sikkerhedslog efter forvansket aktindsigt
 
Aktindsigt
 
Manglende aktindsigt
 
Klage over Mohr
 
Demonstration og lovbrud
 
Klage over politianklager
 
 
Skat
 
Download gratis bogen "Skimmelramt - en redegørelse til Skat"
 
Download gratis bogen "Skimmelramt - appendiks til Skimmelramt - en redegørelse til Skat"
 
Download genoptagelsesanmodningen fra Aagaard Lund
 
Generelle strategier
 
Retskendelse
 
Underkendte erhvervsmæssigt hestehold
 
Nægtede genoptagelse af fejlbehandlet skattesag
 
Trussel der blev effektueret 11 dage efter
 
Overholdt ikke officialprincippet
 
Nægtet aktindsigt i notat fra Skats direktion til Landsskatteretten
 
Skattesagen
 
Skat indbragt mit advokatfirma for Advokatnævnet
 
Nægtet genoptagelse 2017
 
Båndoptagelse med Skat d. 23-2-15
 
 
Skatteankestyrelsen
 
Bog undervejs"Når sandheden skal frem - Skatteankestyrelsens behandling"
 
Generelle strategier
 
Nægtet genoptagelse af fejlbehandlet skattesag
 
Henvisning til Skat i genoptagelsesanmodning
 
 
Skatteministeriet
 
Bog undervejs "Når sandheden skal frem - ordene fra Skatteministeriet, Skatteankenævnet og Landsskatteretten"
 
Fejlbehandlet skattesag
 
 
Slagelse kommune
 
Båndoptagelse af møde d. 4-5-15 med borgmester om bl.a. offentlig forfølgelse
 
Afslag på bolig trods stort rådighedsbeløb
 
 
Socialministeriet
 
Bog undervejs "Når sandheden skal frem - ministeriers blåstempling af lovbrud"
 
Henvendelse om skimmelsvamp
 
 
Sorø beboerklagenævn
 
Bog undervejs "Når sandheden skal frem - rapporten til Huslejenævnet"
 
Trods medhold til andre beboerklager blev min sag henvist til retten i Næstved
 
 
Sorø boligselskab
 
Bog undervejs "Når sandheden skal frem - sagen imod boligselskabet"
 
Fiflerier med bevismateriale - videoer
 
Udokumenteret fraflytningsregning
 
Fraflytning indbragt i strid med regler af Sorø kommune
 
Idømt krav uden retssag
 
Civilstyrelsen og Procesbevillingsnævnets rolle i det idømte krav
 
 
Sorø huslejenævn
 
Bog undervejs "Når sandheden skal frem - rapporten til Huslejenævnet"
 
Gav udlejer og stævningsmand fradrag for udokumenteret regning
 
Nægtede genoptagelse af fejbehandlet sag
 
Nægtet fuldtalligt møde
 
 
Sorø kommune
 
Bog undervejs "Når sandheden skal frem - mødet med den nye borgmester"
 
Bog undervejs "Når sandheden skal frem - sagen mod kommunen"
 
Download gratis bogen "Når sandheden skal frem - henvendelser til den nye borgmester"
 
Generelle strategier
 
Svigt af tilsynspligt 2006/2007 (første skimmelbolig)
 
Svigt af tilsynspligt 2007-2009 (anden skimmelbolig)
 
Svigt af tilsynspligt 2009-2013
 
Ligegyldighed overfor advokathenvendelser
 
Diverse lovbrud i forbindelse med demonstrationen i 2013
 
Sorø indgav anonym anmeldelse til Udbetaling Danmark (nægtet aktindsigt)
 
Manglende overholdelse af notatpligten - nægtet aktindsigt
 
Forsøgte at skjule henvendelser om skimmelsvamp
 
Nægtet møde med sagsbehandler
 
Nægtet genoptagelse af skimmelsag med kraftig helbredspåvirkning
 
Nægtet hjælp til flytning fra skimmelramt bolig - underkendt i Ankestyrelsen
 
Forfølgelse i Slagelse kommune - tvangsflytning af adresse
 
Henvendelse fra overlæge til Sorø kommune og embedslægen
 
Båndoptagelse med borgmestermøde d. 20-6-14
 
 
Statsadvokat for særlig økonomisk kriminalitet
 
Bog undervejs "Når sandheden skal frem - statsadvokaters blåstempling af lovbrud"
 
Offentlig forfølgelse og korruption
 
 
Statsadvokaten i 2010
 
Bog undervejs "Når sandheden skal frem - statsadvokaters blåstempling af lovbrud"
 
Politianmeldelse tilbage fra 2010
 
 
Statsadvokaten i 2017
 
Bog undervejs "Når sandheden skal frem - hestesagen og statsadvokaten"
 
 
Statsadvokaten i København
 
Bog undervejs "Når sandheden skal frem - statsadvokaten i København"
 
Bog undervejs "Når sandheden skal frem - hestesagen og statsadvokaten i København"
 
Klage over lang sagsbehandlingstid
 
Klage over aktindsigt samt anmodning om aktindsigt i CPR
 
Falsk anmeldelse
 
Klage over politiet/DUP
 
 
Statsforvaltningen, Byfornyelsesnævnet
 
Bog undervejs "Når sandheden skal frem - rapporten til et svigtende tilsyn"
 
Nægtet genoptagelse trods manglende klagevejledning
 
 
Statsforvaltningen, Tilsynet
 
Bog undervejs "Når sandheden skal frem - rapporten til et svigtende tilsyn"
 
Undlod at rejse tilsynssag trods omfattende dokumentation i den første skimmellbolig
 
Undlod at rejse tilsynssag trods advokathenvendelser i anden skimmelbolig
 

Statsforvaltningen, Det sociale nævn
 
 
Uretmæssig fogedudsættelse med deltagelse af samtlige retsinstanser, politiet, kongehuset m.fl.
 
 
Statsministeriet
 
Bog undervejs "Når sandheden skal frem - hvad vidste statsministeriet?"
 
Slettede mails i statsministerie og hos statsministeren
 
 
Teknologisk Institut og retten i Næstved
 
Download gratis bogen "Når sandheden skal frem - indsigelser og kommentarer til en kritisabel syn- og skønsrapport"
 
Forsinkede hovedforhandlingen ved 3 besøg imod normalt 1
 
Sendte skyhøj regning 2-3 gange over niveau
 
Nægtet uddybning og redegørelse for regning
 
Syn og skønsrapport
 
 
Udbetaling Danmark
 
Bog undervejs "Når sandheden skal frem - chikane fra Udbetaling Danmark "
 
Modtaget anonym anmeldelse - nægter aktindsigt
 
Forskellige chikanerier i to boliger efter anmeldelsen
 
Undlod at udbetale boligydelse i 5-6 mdr. Sorøvej
 
Undlod at udbetale boligydelse i 5 mdr. Skælskør
 
Båndoptagelse med Udbetaling Danmark d. 8-7-15
 
Båndoptagelse med Udbetaling Danmark d. 2-12-15
 
 
Urent trav
 
Højesteret
 
Retten i Næstved
 
Østre Landsret
 
Politiet - fratagelse af heste
 
DUP
 
 
Velfærdsministeriet
 
Download gratis bogen "Skimmelramt - hvad koster det?"
 
Udtalelse om skimmelsvamp og lovbrud
 
 
Østre Landsret
 
Download gratis bogen "Når sandheden skal frem - Landsrettens dilemma"
 
Generelle strategier
 
9 sager - kun en korrekt behandlet (uretmæssig fogedudsættelse bremset i første omgang)
 
Nægtet aktindsigt
 
Fejlbehandlet sag - advokatbrev
 
Tildeling af sagsnummer til modpartens advokat under 12 timer efter
 
Uretmæssig fogedudsættelse bremset i første omgang
 
Deltog i uretmæssig fogedudsættelse
 
Parkeret kæresag på 1½ år
 
Underkendte retten i Næstved - uretmæssig fogedudsættelse
 
Rykkere retspræsidenten
 
Kæreskriftet Østre Landsret ikke ville forholde sig til = uretmæssig fogedudsættelse
 
Hestesagen
 
Se forklaring til sager og den røde tråd
 
Til status
 
Tilbage til bloggen
 
Blog | Bøger | Demonstration | Dokumentar | Downloads | Dialog og sager | Hestesagen | Kronologisk forløb | Links | Navigation | Projekter og tiltag | Strøtanker | Spørgsmål og svar | Status | Tinamaria
s