Tinamarias Blog - rettens politianmeldelse af mig ...

 
 

Her kan du læse om rettens politianmeldelse af mig i forbindelse med min dokumentar ...

Der har da været en enkelt gang, hvor politiet tænkte selvstændigt :o)

 
Fra: Vinding Forlag [mailto:tinamaria@vindingforlag.dk]
Sendt: 19. februar 2016 14:17
Til: ´Retten i Næstved´; Troels Behnke Skak; tw@thurowegener.dk
Emne: Vedr. musikdokumentar og tilladelse
 

Hejsa

Jeg er ved at lave en musikdokumentar og skal bede om tilladelse til at bruge min optagelse af retsmødet af d. 8-8-14 med dommer Susan Blixenkrone-Møller og advokat Troels Behnke Skak.

Lydoptagelsen vil blive bragt i 7. eller 8. afsnit i musikdokumentaren og de fem første afsnit kan ses/læses/høres her:

https://youtu.be/K2qbRcnkEVM  – Når sandheden skal frem – 1. afsnit

https://www.youtube.com/watch?v=aESrKrOnNjk - Når sandheden skal frem – 2. afsnit

https://youtu.be/OZ4TC_ge65U  – Når sandheden skal frem – 3. afsnit

https://youtu.be/_E7TKiwvLcQ  – Når sandheden skal frem – 4. afsnit

https://youtu.be/tzFwXfvwaOI – Når sandheden skal frem – 5. afsnit


Der vil – som altid – være mulighed for at komme til orde i dokumentaren, hvis man har ønske herom?

Såfremt jeg ikke har modtaget indsigelser inden d. 24-2-16, betragter jeg et manglende svar som en accept af brugen af optagelsen.

Jeg skal samtidig erindre om, at jeg stadig ikke har modtaget aktindsigt i henhold til min ansøgning af d. 4-12-14.

Mvh.
Tinamaria

 
From: ´Retten i Næstved´
Sent: Monday, February 22, 2016 1:22 PM
To: Vinding Forlag
Subject: SV: Vedr. musikdokumentar og tilladelse
 

Til Tinamaria Fabrin Jensen

Se venligst vedhæftede mailsvar.

Dorrit Holse Wulff
Præsidentsekretær & IT-kontaktperson
Retten i Næstved
Gardehusarvej 5
4700  Næstved

 
 
 
 
Re: Vedr. musikdokumentar og tilladelse
24-02-2016 12:48
´Retten i Næstved´<naestved@domstol.dk>;
Cc: CMH001@politi.dk<CMH001@politi.dk>;Justitsministeriet<jm@jm.dk>;SSJ@politi.dk<SSJ@politi.dk>;politi@politi.dk<politi@politi.dk>;
 

Hej Alex

Jamen – det kan jo hurtigt blive en interessant sag :o)

Jeg vil da imødese en henvendelse fra politiet, for så kan vi jo passende tage en snak om den politianmeldelse, politiet endnu ikke har behandlet over en korrupt dommer, som overtrådte både menneskeretskonventionen, retsplejeloven, straffeloven og grundloven :o) Og så kan politiet samtidig få mine anmeldelser af både dig og en række andre dommere for samme lovbrud. Ikke mindst kan jeg passende få en snak med politiet om, at du helt bevidst satte en inhabil dommer på en sag med en uretmæssig fogedudsættelse til følge.

Hvilken korrupt betjent vil du sætte på sagen? Slagelse politi bruger jo kun navngivne betjente til anmeldelser, men mon ikke Slagelse politi har blameret sig mere end rigeligt i forvejen og er kloge nok til at springe denne sag over?

Altså bare lige for at ridse banen op så vil du have politiet til at uddele en bøde svarende til, hvis et menneske engang har kørt over for rødt? Og det vil du gøre helt uden dokumentation? Og bare rolig – spar både papir til en dommerkendelse og politiets tid, for hverken en ransagning eller afhøring vil bringe dig det bevis, du gerne vil have.

Nu er det ifølge loven ikke strafbart at optage samtaler, man selv deltager i og når man så kigger på det særlige hensyn, der ligger bag optagelsen, så undrer det mig, at retten vil skride til en politianmeldelse, når det rent faktisk er retten selv, der er ude i noget, der er endnu værre: nemlig korruption, deltagelse i offentlig forfølgelse og ikke mindst tilsidesættelse af helt basal retssikkerhed.

Retten har gentagne gange tilsidesat enhver form for retssikkerhed og tilsidesat og overtrådt en lang række love for at genere mig mest muligt. Min optagelse er sket som et værn imod dette og jeg betragter forbudet imod brugen af optagelsen som et udtryk for, at der er foregået noget i retten, som åbenbart ikke tåler dagens lys??? Jeg betragter det også som en hindring af menneskeretskonventionens artikel 10, men jeg ved jo, at du generelt er ret ligeglad med lovens bogstav og alt hvad der hedder retssikkerhed, god dommeretik og etisk og moralsk opførsel.

Derudover er jeg som forfatter og forlægger jf. medieansvarsloven § 1, stk. 1 samt persondatalovens § 2, stk. 2 udstyret med nogle udvidede beføjelser, når der er tale om skrifter eller anden gengivelse, som er i offentlighedens interesse, hvilket embeds- og magtmisbrug såvel som korruption må siges at være.

Jeg kan oplyse, at jeg først efter optagelsen blev bekendt med, at det ikke var tilladt jf. retsplejelovens § 32b, stk. 2. Omvendt foregik retsmødet ikke for lukkede døre, der var ikke tale om en straffesag, der var ikke nedlagt specifikt forbud eller truffet kendelse herom jf. retsplejelovens § 32 og ikke mindst må det siges, at det i høj grad handlede om min retssikkerhed, som igen-igen-igen-igen-igen blev tilsidesat. Mon ikke, at en ikke-korrupt dommer vil nå frem til, at min optagelse tillige hører ind under straffelovens § 13?

I henhold til retsplejelovens § 32 skal der afsiges en kendelse, så vil du være venlig at afsige en kendelse om, at jeg ikke må bruge min båndoptagelse i selvforsvarsøjemed i forhold til den offentlige forfølgelse og korruption, som foregår i retten i Næstved? Altså i den sag som retten anser som værende afsluttet og således ikke omfattet af retsplejelovens § 32??

Hvordan har du i øvrigt tænkt dig at nedlægge forbud imod optagelser fra den uretmæssige fogedudsættelse og ikke mindst de telefoniske retsmøder, der er foregået i eget hjem?

Jeg modtager gerne en skriftlig begrundelse fra funktionschef og retsassessor Susan Blixenkrone-Møller, hvor det klart og tydeligt fremgår, hvad det er, som ikke må komme frem omkring min båndoptagelse af d. 8-8-14 samt hvorfor det ikke må bruges. Jeg skal give en frist til d. 25-2-16, da jeg skal videre med dokumentaren og bruger optagelsen, såfremt svaret ikke foreligger, da der ej heller er truffet en retsgyldig kendelse. Det kan være, at vi kan finde et kompromis, hvis jeg har kendskab til, hvilke dele hun ønsker klippet ud?

Jeg kan i øvrigt oplyse, at udtalelsen fra Susan Blixenkrone-Møller fortsat ikke er iblandt det vedhæftede.

Alt andet lige var det da rart med en reaktion. Jeg har ansøgt om aktindsigt d. 4-12-14, som endnu ikke er imødekommet trods flere rykkere herom. Flere henvendelser er ligeledes ubesvarede.

Tak for at du ikke skuffede mig og endnu engang udstillede, hvor lidt ordet retssikkerhed betyder for dig. Måske skulle du tænke lidt over, hvorfor det overhovedet er nødvendigt at gardere sig med båndoptagelser omkring rettens virke? Skyldes det mon, at du for længe siden har givet køb på netop begrebet retssikkerhed?

Det undrer mig, at du vil lade flere kommentarer til en retsstridig og uretmæssig fogedudsættelse stå ubesvarede???

Endelig skal jeg erindre dig om, hvilken lang række lovbrud du og flere af dine dommere selv er ude i – I kender jo ligesom selv loven og ved, hvad I står til. Politiet har hjulpet jer indtil nu, men det kommer nok ikke til at fortsætte. Alt andet lige har du stadig mulighed for at gå ind og sørge for at berigtige de mangeartede lovbrud og overgreb, jeg har været udsat for alene i retten i Næstved i en række bevidst fejlbehandlede sager.

Såfremt en række sager bliver genbehandlet og afgjort i henhold til lovens bogstav og fejlbehandlede sager bliver berigtiget, ser jeg ingen grund til andet end at droppe de anmeldelser, jeg har imod flere dommere i retten i Næstved. Jeg er ikke hævngerrig – der skal bare være orden i tingene.

Mvh.
Tinamaria

 

Som svar på min besvarelse henholdt retten i Næstved sig bare til deres skrivelse.

Hvad der imidlertid er ret interessant er, at der pludselig over 1½ år efter dukkede svar op på rettens politianmeldelse af mig. Den kom sjovt nok, da jeg havde oprettet materialet til hestesagen.

For mig er det et tegn på, at min computer er overvåget, så politiet kan følge mine næste træk. Det er jo også interessant, at jeg nægtes aktindsigt af hensyn til "Rigets sikkerhed". Selvfølgelig kan politiets "opvågning" også skyldes mine to henvendelser til politiet af d. 16-12-17 samt min anmeldelse af nedenstående politianklager af d. 21-11-17, men det kommer sjovt nok samtidig med kopien fra Fødevarestyrelsen.

Den 18-12-17 havde jeg rigtig mange forskellige "problemer" med at lægge materiale ud på bloggen her, hvor jeg lagde mine båndoptagelser med politiet ud sammen med anden dokumentation. Andre mærkværdigheder under denne del af bloggens oprettelse kan du læse her - computerbøvl

 
 

Hvor "belejligt" at sagen blev "forældet". Der er ingen forældelse på offentlig forfølgelse som foruden at overtræde flere danske lovgrundlag, tillige overtræder FNs torturkonvention, der ingen forældelse har ...

Der hersker ingen tvivl om, at politiet absolut ingen interesse har i at kigge på nogen som helst del af mine sager, for de er udmærket klar over, hvad der foregår omkring min person og at jeg kan dokumentere det. Velkommen politistat ...

 
Slettet retsbog
 
Til hestesagen
 
Til dialog og sager
 
Til status
 
Tilbage til bloggen
 
Blog | Bøger | Demonstration | Dokumentar | Downloads | Dialog og sager | Hestesagen | Kronologisk forløb | Links | Navigation | Projekter og tiltag | Strøtanker | Spørgsmål og svar | Status | Tinamaria
tinamaria[@]vindingforlag.dk