Tinamarias Blog - Politiet og offentlig forfølgelse ...

 
 

Her kan du læse om, hvordan politiet reagerer på henvendelser om offentlig forfølgelse ...

Læs også hvordan Justitsministeriet reagerer her.

Her kan du læse om - sitet opdateres løbende
 

From: Vinding Forlag
Sent: Wednesday, July 29, 2015 6:37 PM
To: kbh@politi.dk ; kbh-bellahoj@politi.dk ; nsj@politi.dk ; kbhv@politi.dk ; mvsj@politi.dk ; SSJ@politi.dk ; ssj-kb@politi.dk ;
fyn@politi.dk ; sjyl@politi.dk ; ojyl@politi.dk ; mvjyl@politi.dk ; sojyl@politi.dk ; politi@politi.gl ; politi@politi.fo ; presse@rigspoliti.dk ;
komm@rigspoliti.dk ; direktionssekretariatet@politi.dk ; politiafd@politi.dk ; adm-koncern-forkontor@politi.dk ; politi@politi.dk ;
mail@politiklagemyndigheden.dk ; mni018@politi.gl; henrik@ahmoll.se ; jvt002@politi.dk ;rkk001@politi.dk ;bornh@politi.dk ;
cjn004@politi.dk ; nar001@politi.dk ; sno003@politi.dk ; lgh001@politi.dk ; ksm009@politi.dk ; krh001@politi.dk ; jra021@politi.dk ;
lro008@politi.dk ; kja006@politi.dk ; tgp001@politi.dk ; msi004@politi.dk ; pja003@politi.dk ; eve002@politi.dk ; mde003@politi.dk ;
adk001@politi.dk ; mfr011@politi.dk ; pet@pet.dk ; pha010@politi.dk ; CMH001@politi.dk ; mls004@politi.dk ; jra025@politi.dk ;
khr-center-for-almen-jura@politi.dk ; KPE032@politi.dk ; TCH007@politi.dk ; dsa006@politi.dk ; lmn005@politi.dk ; lbr022@politi.dk ;
rpo003@politi.dk ; mvsj-anklagemyndighed@politi.dk

Cc: jtmr@um.dk ; Justitsministeriet ; skm@skm.dk ; info@dignityinstitute.dk ; SAK@ankl.dk ; saoek@ankl.dk ; rigsadvokaten@ankl.dk ;
sav@ankl.dk ; kobenhavn@domstol.dk ; esbjerg@domstol.dk ; glostrup@domstol.dk ; helsingor@domstol.dk ; herning@domstol.dk ;
hillerod@domstol.dk ; hjorring@domstol.dk ; holbaek@domstol.dk ; holstebro@domstol.dk ; horsens@domstol.dk ; kolding@domstol.dk ;
lyngby@domstol.dk ; nykobing@domstol.dk ;´Retten i Næstved´ ; randers@domstol.dk ; odense@domstol.dk ; roskilde@domstol.dk ;
svendborg@domstol.dk ; sonderborg@domstol.dk ; viborg@domstol.dk ; aalborg@domstol.dk ; aarhus@domstol.dk ; bornholm@domstol.dk ;
frederiksberg@domstol.dk ;post@domstolsstyrelsen.dk ; ft@ft.dk ; lsr@lsr.dk ; skm@skm.dk ; post@procesbevillingsnaevnet.dk ; dagbladet@sn.dk ;
soroeavis.red@sn.dk ; direktionen@sn.dk ;nyheder@pol.dk ; 1929@bt.dk ; poul.madsen@eb.dk ; tva@dr.dk ; radioavisen@dr.dk ; plan@tv2.dk ;
1234@tv2.dk ;densaerligeklageret@hoejesteret.dk ;post@hoejesteret.dk ; post@vestrelandsret.dk ; post@oestrelandsret.dk ; civil.nae@domstol.dk ;
civilstyrelsen@civilstyrelsen.dk
; petitions@ohchr.org ; post@statsforvaltningen.dk ; aast-aalborg@ast.dk ;
post@ombudsmanden.dk ; info@humanrights.dk ; samfund@advokatsamfundet.dk ; Grønfeldt Bjarne Erbo
Subject: Korruption på højt plan

Hejsa

Jeg er som forfatter og forlægger af samfundskritiske bøger udsat for ekstrem offentlig forfølgelse, som jeg ikke kan få lov til at politianmelde og ej heller få lov til at skifte til en habil politikreds, da jeg har fanget politikommissæren i min aktuelle politikreds  i lodrette løgne, bevisforvanskelse og magtmisbrug uden hjemmel i loven. Hvis man ikke tror på dette, kan man nederst på http://www.vindingforlag.dk/demonstration.htm både læse eller høre en båndoptagelse og læse hans eget skriv dagen efter. Dette er blot et af mange eksempler på korruption i forskellige afskygninger, som jeg er udsat for. Jeg kan ligeledes dokumentere bedrageri i bl.a. advokatnævnet og hos en advokat.

Jeg er klar over, at der er mange politifolk, som slet ikke er klar over, hvad der foregår og jeg håber derfor, at I vil sprede budskabet. Jeg afdækker korruption på et ufatteligt højt plan og kan derfor hverken få lov til at politianmelde, skifte retskreds eller politikreds og dermed heller ikke få sat en stopper for den offentlige forfølgelse, som både overtræder nationale såvel som internationale love. Både by- og landsret bremser uretmæssigt ethvert tiltag til at få sagen eller dele af sagen indbragt for retten og både ministerier og kongehuset er ganske passive.

Jeg afdækker korruption følgende steder:

Slagelse politi
Rigspolitiet
Den Uafhængige Politiklagemyndighed
Sorø kommune
Statsforvaltningen, Tilsynet
Ankestyrelsen
Politiadvokaten i Næstved
Statsadvokater for Midt, Vest og sydsjælland
Rigsadvokaten
Delvist statsadvokaten for København
Advokatnævnet
Retten i Næstved
Østre landsret
Den særlige klageret
Ombudsmanden
Skat
Landsskatteretten
Flere ministerier

Da sagen går så højt op i systemet, er der selvfølgelig både berøringsangst, frygt og handlingslammelse, men jeg håber, at der er nogle korruptionsfrie betjente imellem, som er dedikeret til at gøre noget ved magtmisbrug og korruption, da jeg kan dokumentere det i så rigelige mængder.

Jeg kan træffes her på mail eller mobil 40 91 20 93. Man skal forvente, at telefonen er aflyttet. Da myndigheder sidste år uretmæssigt gjorde mig hjemløs og tog alt fra min søn og jeg, kan jeg derfor kun træffes på følgende postadresse:

Tinamaria Fabrina Jensen
Jernbanegade 10, Poste Restante Slagelse Posthus
4200 Slagelse

Jeg har for nyligt udgivet bl.a. “Når sandheden skal frem – kommentarer til en forvansket aktindsigt fra politiet” og “Når sandheden skal frem – henvendelser til endnu en justitsminister”. Jeg har flere andre bøger undervejs – bl.a. “Når sandheden skal frem – korruption på højt plan” m.fl. Jeg ville ikke være i stand til at skrive disse bøger, såfremt jeg blot fremkom med tomme luftkasteller. E-bøgerne kan ved interesse rekvireres omkostningsfrit.

Jeg håber, der er nogen derude, som kan/vil/tør udvise mod- og mandshjerte og bakke op om en enlig kvinde imod omfattende korruption, som er et anliggende, som politiet ret beset skal kigge på, men indtil videre ikke har gjort Smiley

Mvh.
Tinamaria

 

Fw: Korruption på højt plan
10-03-2016 02:56
kbh@politi.dk<kbh@politi.dk>;kbh-bellahoj@politi.dk<kbh-bellahoj@politi.dk>;nsj@politi.dk<nsj@politi.dk>;
kbhv@politi.dk<kbhv@politi.dk>;mvsj@politi.dk<mvsj@politi.dk>;SSJ@politi.dk<SSJ@politi.dk>;
ssj-kb@politi.dk<ssj-kb@politi.dk>;bornh@politi.dk<bornh@politi.dk>;fyn@politi.dk<fyn@politi.dk>;
sjyl@politi.dk<sjyl@politi.dk>;ojyl@politi.dk<ojyl@politi.dk>;mvjyl@politi.dk<mvjyl@politi.dk>;
sojyl@politi.dk<sojyl@politi.dk>;politi@politi.gl<politi@politi.gl>;politi@politi.fo<politi@politi.fo>;
presse@rigspoliti.dk<presse@rigspoliti.dk>;komm@rigspoliti.dk<komm@rigspoliti.dk>;
direktionssekretariatet@politi.dk<direktionssekretariatet@politi.dk>;politiafd@politi.dk<politiafd@politi.dk>;
adm-koncern-forkontor@politi.dk<adm-koncern-forkontor@politi.dk>;politi@politi.dk<politi@politi.dk>;
mail@politiklagemyndigheden.dk<mail@politiklagemyndigheden.dk>; cjn004@politi.dk<cjn004@politi.dk>;
nar001@politi.dk<nar001@politi.dk>;sno003@politi.dk<sno003@politi.dk>;lgh001@politi.dk<lgh001@politi.dk>;
ksm009@politi.dk<ksm009@politi.dk>;krh001@politi.dk<krh001@politi.dk>;jra021@politi.dk<jra021@politi.dk>;
jvt002@politi.dk<jvt002@politi.dk>;lro008@politi.dk<lro008@politi.dk>;kja006@politi.dk<kja006@politi.dk>;
tgp001@politi.dk<tgp001@politi.dk>;msi004@politi.dk<msi004@politi.dk>;pja003@politi.dk<pja003@politi.dk>;
eve002@politi.dk<eve002@politi.dk>;mde003@politi.dk<mde003@politi.dk>;rkk001@politi.dk<rkk001@politi.dk>;
adk001@politi.dk<adk001@politi.dk>;mfr011@politi.dk<mfr011@politi.dk>;pet@pet.dk<pet@pet.dk>;
pha010@politi.dk<pha010@politi.dk>;CMH001@politi.dk<CMH001@politi.dk>;mls004@politi.dk<mls004@politi.dk>;
jra025@politi.dk<jra025@politi.dk>;khr-center-for-almen-jura@politi.dk<khr-center-for-almen-jura@politi.dk>;
KPE032@politi.dk<KPE032@politi.dk>;TCH007@politi.dk<TCH007@politi.dk>; dsa006@politi.dk<dsa006@politi.dk>;
lmn005@politi.dk<lmn005@politi.dk>;lbr022@politi.dk<lbr022@politi.dk>;henrik@ahmoll.se<henrik@ahmoll.se>;
rpo003@politi.dk<rpo003@politi.dk>;mvsj-anklagemyndighed@politi.dk<mvsj-anklagemyndighed@politi.dk>;
mni018@politi.gl<mni018@politi.gl>;

Cc: jtmr@um.dk<jtmr@um.dk>;Justitsministeriet<jm@jm.dk>;info@dignityinstitute.dk<info@dignityinstitute.dk>;
SAK@ankl.dk<SAK@ankl.dk>; saoek@ankl.dk<saoek@ankl.dk>;rigsadvokaten@ankl.dk<rigsadvokaten@ankl.dk>;
sav@ankl.dk<sav@ankl.dk>;kobenhavn@domstol.dk<kobenhavn@domstol.dk>; esbjerg@domstol.dk<esbjerg@domstol.dk>;
glostrup@domstol.dk<glostrup@domstol.dk>;helsingor@domstol.dk<helsingor@domstol.dk>; herning@domstol.dk<herning@domstol.dk>;
hillerod@domstol.dk<hillerod@domstol.dk>;hjorring@domstol.dk<hjorring@domstol.dk>; holbaek@domstol.dk<holbaek@domstol.dk>;
holstebro@domstol.dk<holstebro@domstol.dk>; horsens@domstol.dk<horsens@domstol.dk>; kolding@domstol.dk<kolding@domstol.dk>;
lyngby@domstol.dk<lyngby@domstol.dk>;nykobing@domstol.dk<nykobing@domstol.dk>; ´Retten i Næstved´<naestved@domstol.dk>;
randers@domstol.dk<randers@domstol.dk>;odense@domstol.dk<odense@domstol.dk>;roskilde@domstol.dk
<roskilde@domstol.dk>; svendborg@domstol.dk<svendborg@domstol.dk>;sonderborg@domstol.dk<sonderborg@domstol.dk>;
viborg@domstol.dk<viborg@domstol.dk>;aalborg@domstol.dk<aalborg@domstol.dk>;aarhus@domstol.dk<aarhus@domstol.dk>;
bornholm@domstol.dk<bornholm@domstol.dk>;frederiksberg@domstol.dk<frederiksberg@domstol.dk>;
post@domstolsstyrelsen.dk<post@domstolsstyrelsen.dk>; ft@ft.dk<ft@ft.dk>;lsr@lsr.dk<lsr@lsr.dk>;skm@skm.dk<skm@skm.dk>;
post@procesbevillingsnaevnet.dk<post@procesbevillingsnaevnet.dk>; dagbladet@sn.dk<dagbladet@sn.dk>;
soroeavis.red@sn.dk<soroeavis.red@sn.dk>; direktionen@sn.dk<direktionen@sn.dk>;nyheder@pol.dk<nyheder@pol.dk>;
1929@bt.dk<1929@bt.dk>;poul.madsen@eb.dk<poul.madsen@eb.dk>;tva@dr.dk<tva@dr.dk>;
radioavisen@dr.dk<radioavisen@dr.dk>;plan@tv2.dk<plan@tv2.dk>; 1234@tv2.dk<1234@tv2.dk>;
densaerligeklageret@hoejesteret.dk<densaerligeklageret@hoejesteret.dk>;post@hoejesteret.dk<post@hoejesteret.dk>;
post@vestrelandsret.dk<post@vestrelandsret.dk>;´Post@OestreLandsret.dk´<post@oestrelandsret.dk>;
civilstyrelsen@civilstyrelsen.dk<civilstyrelsen@civilstyrelsen.dk>; petitions@ohchr.org<petitions@ohchr.org>;
post@statsforvaltningen.dk<post@statsforvaltningen.dk>;civil.nae@domstol.dk<civil.nae@domstol.dk>;
aast-aalborg@ast.dk<aast-aalborg@ast.dk>;post@ombudsmanden.dk<post@ombudsmanden.dk>;
info@humanrights.dk<info@humanrights.dk>; samfund@advokatsamfundet.dk<samfund@advokatsamfundet.dk>;
Grønfeldt Bjarne Erbo<BEG@kongehuset.dk>;

Hejsa

Jeg tillader mig at vende tilbage til min tidligere sendte mail og giver udpluk af dokumentation for de offentlige overgreb, der fortsat foregår af min person, da jeg ikke kan få en ikke-korrupt politimæssig gennemgang.

Jeg har lavet en dokumentar bestående af en gennemgang af forløbet i ord suppleret med billeder og båndoptagelser af diverse myndigheder. Der er alene med politiet 10 optagelser.

Jeg har med vilje ikke brugt diverse skrivelser i dokumentaren, men anvender dokumentationen herfor i mine bøger.

Jeg har vedhæftet en oversigt over indholdet af dokumentarens forskellige afsnit.

https://youtu.be/K2qbRcnkEVM – Når sandheden skal frem – 1. afsnit

https://www.youtube.com/watch?v=aESrKrOnNjk - Når sandheden skal frem – 2. afsnit

https://youtu.be/OZ4TC_ge65U – Når sandheden skal frem – 3. afsnit

https://youtu.be/_E7TKiwvLcQ – Når sandheden skal frem – 4. afsnit

https://youtu.be/tzFwXfvwaOI – Når sandheden skal frem – 5. afsnit

https://youtu.be/HFmToVkqNQ8 – Når sandheden skal frem – 6. afsnit

https://youtu.be/Lj65QCCz_sM – Når sandheden skal frem – 7. afsnit

https://youtu.be/VA9_LpKB2qA – Når sandheden skal frem – 8. afsnit

https://youtu.be/ffOtDvBXC_o – Når sandheden skal frem – 9. afsnit

https://youtu.be/MPOVvoid-v0 - Når sandheden skal frem – 10. afsnit

https://youtu.be/xV3eDoXeYdI - Når sandheden skal frem – 11. afsnit

https://youtu.be/f6HQ7MU4eXs - Når sandheden skal frem - 12. afsnit

https://youtu.be/V6Tpqotkdy8 - Når sandheden skal frem - 13. afsnit

https://youtu.be/r0476CU-YuY - Når sandheden skal frem - 14. afsnit

https://youtu.be/EroR11MPY3I - Når sandheden skal frem - 15. afsnit

https://youtu.be/U2XEXzosBPE - Når sandheden skal frem - 16. afsnit

https://youtu.be/Odysm8AiIOI - Når sandheden skal frem - 17. afsnit

https://youtu.be/zcuGeUwZDbc - Når sandheden skal frem - 18. afsnit

https://youtu.be/HGELNQlSFwQ - Når sandheden skal frem - 19. afsnit

https://youtu.be/QJ-Qvb3_u0w - Når sandheden skal frem – 20. afsnit

Mvh.
Tinamaria

 
 
Se også politiets svar af d. 8-12-17
 
Læs og hør politiinspektør her
 
Læs og hør politikommissær her
 
Til dialog og sager
 
Til status
 
Tilbage til bloggen
 
Blog | Bøger | Demonstration | Dokumentar | Downloads | Dialog og sager | Hestesagen | Kronologisk forløb | Links | Navigation | Projekter og tiltag | Strøtanker | Spørgsmål og svar | Status | Tinamaria
tinamaria[@]vindingforlag.dk