Tinamarias Blog - politimæssig forfølgelse ...

 
 
Nedenstående oversigt giver indblik i den politimæssige side af den offentlige forfølgelse. Listen over links og personer bliver løbende opdateret ...
 
År Hændelse Person involveret Klagesag Efterforsket
         
2007 ramaskrig i samtlige politikredse på Sjælland
da politiet agerede foged og tilsidesatte lejeloven
Politiadvokat
Claus Mohr Hansen
Ja Nej
         
2007 politiadvokaten (i dag sekretariatschef) blåstemplede politiets fremgangsmåde
og tilsidesættelser af lejeloven og min retssikkerhed
    Nej
         
2007 politiet anvendte en lov, som stort set aldrig finder anvendelse      
         
2007 politiet overholdt ikke officialprincippet      
         
         
År Hændelse Person involveret Klagesag Efterforsket
         
2010 anmeldelse af Sorø kommune for lovbrud, tilsynssvigt m.m. blev afvist uden hverken gennemgang af anmeldelsen, forløbet eller dokumentationen - http://tinamarias.dk/blog/pol2010 Politiadvokat
Michael Boolsen
Ja Nej
         
2010 ny politiadvokat (i dag advokaturchef og involveret i hestesagen) og statsadvokaten afslog gennemgang af sagen trods opfordring fra
ombudsmanden - http://tinamarias.dk/blog/aktpolhest1
    Nej
         
         
År Hændelse Person involveret Klagesag Efterforsket
         
2013 overtrædelser af grundloven, menneskeretskonventionen, straffeloven og politiloven omkring demonstrationen - http://tinamarias.dk/blog/demonstration Vicepolitikommissær
Kurt G. Nielsen
  Nej
         
2013 uretmæssigt påbud ifm. demonstrationen - http://tinamarias.dk/blog/demonstration4     Nej
         
2013 blåstempling af lovbrud ifm. demonstrationen fra vicepolitikommissæren - http://tinamarias.dk/blog/ombudsmanden Vicepolitikommissær Kurt G. Nielsen
Sekretariatschef Claus Mohr Hansen
  Nej
         
2013 løgn og dokumentfalsk fra politikommissær - http://tinamarias.dk/blog/polkom Vicepolitikommissær Kurt G. Nielsen   Nej
         
2013 nægtet at modtage anmeldelser for lovbrud og offentlig forfølgelse - http://tinamarias.dk/blog/polkom  Vicepolitikommissær Kurt G. Nielsen   Nej
         
         
År Hændelse Person involveret Klagesag Efterforsket
         
2014 http://tinamarias.dk/blog/politianmeldelse1 - http://tinamarias.dk/blog/knivskade – knivskade af højdrægtig hoppe, indbrudsforsøg, klippet ledning til træpillefyr Aktindsigt nægtet  

Nej

         
2014 http://tinamarias.dk/blog/politianmeldelse2 - hærværk i løsdrift Aktindsigt nægtet   Nej
         
2014 http://tinamarias.dk/blog/politianmeldelse3 - glasskår på foldene Aktindsigt nægtet   Nej
         
2014 http://tinamarias.dk/blog/politianmeldelse4 - løgne fra min udlejer Aktindsigt nægtet   Nej
         
2014 http://tinamarias.dk/blog/politianmeldelse5 - smadret forrude og fire knivstukne dæk Vicepolitikommissær Kurt G. Nielsen   Nej
         
  – de 5 anmeldelser politiet nægter aktindsigt bl.a. med begrundelsen, at det “er til fare for statens sikkerhed” og som førte til en uretmæssig fogedudsættelse      
         
2014 ingen reaktion overfor politianmeldelse af dommer, som uretmæssigt smed os ud (blev i første omgang underkendt i landsretten af nogle ærlige dommere - http://tinamarias.dk/blog/uretmaessigunderkendt) Aktindsigt nægtet   Nej
         
2014 ingen reaktion overfor uretmæssig fogedudsættelse     Nej
         
2014 politiet og retten respekterede ikke, at hestene skulle over og demonstrere, men tog dem i stedet      
         
2014 politiet løj omkring fogedudsættelsen, tog billeder med lukkede døre og løj om overdragelse af vores indbo og varelagre, som ikke blev sendt til destruktion - http://tinamarias.dk/download2     Nej
         
2014 politiet overdrog vores indbo til udlejer, som solgte det videre og brændte resten af     Nej
         
2014 politiets kritisable fjernelse af hestene      
         
2014 politiets nægtelse af at tilse hestene - http://tinamarias.dk/lyd/Kurt%20G.%20Nielsen%2026-11-14/EKEN0001.mp3 Vicepolitikommissær Kurt G. Nielsen    
         
2014 løgn fra politiet og retten omkring den uretmæssige fogedudsættelse - http://tinamarias.dk/blog/uretmaessigloegn     Nej
         
         
År Hændelse Person involveret Klagesag Efterforsket
         
2015 forvansket, redigeret og mangefuld aktindsigt efter 612 dage - http://tinamarias.dk/download2     Nej
         
2015 fangede flere politifolk i at lyve og lave pligtforsømmelser     Nej
         
2015 fangede politianklagere i pligtforsømmelser - http://tinamarias.dk/blog/polklage   Ja Nej
         
2015 politianklagerens pligtforsømmelser - http://tinamarias.dk/blog/polklage     Nej
         
2015 uafsluttet klage/partshøring (sekretariatschefen holder hånden over politikommissæren)     Nej
         
2015 politiinspektør nægtet at modtage anmeldelser for lovbrud og offentlig forfølgelse - http://tinamarias.dk/blog/kronologisk2     Nej
         
2015 falsk anmeldelse fra Dyrenes Beskyttelse - http://tinamarias.dk/download11   Ja  
         
2015 politiet nægtede at gå videre med den falske anmeldelse fra Dyrenes Beskyttelse for groft uforsvarlig behandling af dyr     Nej
         
2015 politiet har aldrig besvaret mine spørgsmål omkring den redigerede og forvanskede aktindsigt efter 612 dage      
         
2015 politiet har heller aldrig udleveret det materiale, de har dækket over og forsøgt at skjule i aktindsigten      
         
         
År Hændelse Person involveret Klagesag Efterforsket
         
2017 omfattende politianmeldelse sendt til ombudsmanden - http://tinamarias.dk/blog/ombudsmanden Aktindsigt nægtet   Nej
         
2017 anmeldelsen blev sendt direkte til DUP - http://tinamarias.dk/blog/kronologisk6     Nej
         
2017 anmeldelsen blev sendt fra DUP til statsadvokaten i København - http://tinamarias.dk/blog/kronologisk6     Nej
         
2017 anmeldelse afvist af Næstved politi uden gennemgang - http://tinamarias.dk/blog/aktpol     Nej
         
2017 aktindsigt nægtet i de fem politianmeldelser fra 2014 grundet “fare for statens sikkerhed”- http://tinamarias.dk/blog/aktpol Aktindsigt nægtet    
         
2017 anmeldelse af dommer, politianklager og staldejer afvist uden gennemgang - http://tinamarias.dk/blog/hestesagen8     Nej
         
2017 ignoreret anmeldelse af ombudsmanden     Nej
         
2017 afviste anmeldelser af dommer, politianklager, staldejer uden gennemgang - http://tinamarias.dk/blog/poltilfoejelse     Nej
         
2017 afviste anmeldelser uden gennemgang - http://tinamarias.dk/blog/dommerhestesag     Nej
         
2017 ignoreret både mundtligt og skriftligt ønske om advokat d. 18-12 og d. 22-12 i hestesagen      
         
2017 politiets nedsættelse af to-månedersfristen til 14 dage i hestesagen      
         
2017 en inhabil advokaturchef på hestesagen Advokaturchef Michael Boolsen   Nej
         
2017 uretmæssigt og ulovligt påbud i hestesagen http://tinamarias.dk/blog/hestesagen8     Nej
         
2017 manglende overholdelse af officialprincippet og andre pligtforsømmelser i hestesagen      
         
2017

flere løgne fra politiet i hestesagen:

2017 - http://tinamarias.dk/blog/hestesagen3

2017 - http://tinamarias.dk/blog/hestesagen4

2017 - http://tinamarias.dk/blog/hestesagen5

2017 - http://tinamarias.dk/blog/hestesagen6

2017 - http://tinamarias.dk/blog/hestesagen7

2017 - http://tinamarias.dk/blog/hestesagen9

2017 - http://tinamarias.dk/blog/hestesagen10

2017 - http://tinamarias.dk/blog/hestesagen11

2017 - http://tinamarias.dk/blog/hestesagen12

2017 - http://tinamarias.dk/blog/hestesagen13

2017 - http://tinamarias.dk/blog/aktpolhest  

  Ja Nej
         
2017 politianklager undlod at indbringe min klage over politiets påbud til rigspolitiet       
         
2017 grove forsømmelser fra politianklager i 1900-83979-00111-17      
         
2017 rigspolitiets afvisning af min henvendelse om offentlig forfølgelse - http://tinamarias.dk/blog/poloff     Nej
         
2017 politiet vågnede op til “dåd” 1½ år efter - http://tinamarias.dk/blog/rettenspolitianmeldelse     Nej
         
         
År Hændelse Person involveret Klagesag Efterforsket
         
2018 yderligere løgne fra politiet, staldejer og anmeldere i fejlkodet aktindsigt - http://tinamarias.dk/blog/aktpolhest     Nej
         
2018 politiets undladelse af at følge normal procedure- http://tinamarias.dk/blog/aktpolhest      
         
2018 politiets salg af 8 heste til en samlet pris på kr. 8.000 + moms - http://tinamarias.dk/blog/aktpolhest Specialanklager Maria C. Jepsen    
         
2018 politiet reagerede først på mit ønske om en beskikket advokat, d. 11-1-18 – syv dage efter den 1½ måned reducerede frist var udløbet- http://tinamarias.dk/blog/aktpolhest       
         
2018 politiet løj yderligere og oplyste retten om, at jeg ikke havde ønsker nogen bestemt forsvarsadvokat - http://tinamarias.dk/blog/aktpolhest      
         
2018 inhabil advokaturchef på hestesagen - http://tinamarias.dk/blog/aktpolhest1 / http://tinamarias.dk/blog/pol2010 Advokaturchef Michael Boolsen    
         
2018 politianmeldte specialanklager Maria C. Jepsen     Nej
         
2018 politianmeldte betjenten polititilholdet omfatter - http://www.tinamarias.dk/blog/straffesagenpolitianmeldelse     Nej
         
2018

betjenten fra hestesagen løj under ed - http://www.tinamarias.dk/blog/straffesagenpolitietsloegne

http://tinamarias.dk/blog/straffesagentinamertz

http://www.tinamarias.dk/blog/straffesagensigtelse

http://www.tinamarias.dk/blog/straffesagenudenefterforskning

    Nej
         
2018 ignoreret både mundtligt og skriftligt ønske om forsvarsadvokat d. 18-12-18 i straffesagens sigtelser for at fortælle sandheden om politiets løgne under ed - http://www.tinamarias.dk/blog/straffesagensandhedensmundkurv      
         
2018 politianmeldte politiet for falsk anmeldelse     Nej
         
         
År Hændelse Person involveret Klagesag Efterforsket
         
2019 fik yderligere seks sigtelser for at fortælle sandheden om politiets løgne under ed - http://www.tinamarias.dk/blog/straffesagensigtelse     Nej
         
2019 fik et polititilhold for at fortælle sandheden om politiets løgne under ed - http://www.tinamarias.dk/blog/straffesagensandhedensmundkurv     Nej
         
2019 politiet og anklagemyndigheden tabte i både by- og landsret, hvor statens hestetyveri blev kendt ulovligt - http://www.tinamarias.dk/blog/kendelse     Nej
         
2019 samme dag politiet og anklagemyndigheden tabte i landsretten, blev min fyldte hestetrailer stjålet     Nej
         
2019 politiet og anklagemyndigheden foretog ikke som lovet afhøring med min forsvarsadvokat og sendte sagen direkte i strafferetten      
         
2019 anklagemyndigheden med flere hævnmotiver involveret krævede direkte fængsel og ikke bødestraf      
         
2019 min halvtømte hestetrailer dukkede op på et tankevækkende tidspunkt     Nej
         
2019 politianklager talte usandt i retten og beskyldte mig for en fiktiv anmeldelse, som politiet aldrig havde modtaget. Det havde min advokat dog cc.      
         
2019        
         
2019 politiet sendte ublu regning for statens hestetyveri - og fik tæsk igen http://www.tinamarias.dk/blog/statensregning     Nej
         

Politiet har aldrig efterforsket mine anmeldelser, da de godt ved, at jeg taler sandt og kan dokumentere den offentlige forfølgelse ...

Det er således ikke, fordi der ikke er noget at komme efter, men fordi det netop er sandt ... Det er af samme årsag, at politiet nægter aktindsigt er - bl.a. med begrundelsen, at det er til fare for statens sikkerhed - http://tinamarias.dk/blog/aktpol.

 

I oversigten har jeg slet ikke medtaget, hvilken rolle og funktion både DUP, statsadvokaten, statsadvokaten i København, rigsadvokaten, justitsministeriet og ombudsmanden har haft. Jeg har heller ikke medtaget alt fra mine henvendelser til rigspolitiet og rigspolitichefens forkontor.

Læs også den retslige forfølgelse på retslig forfølgelse. Se evt. også statens vidner til statens hestetyveri - www.tinamarias.dk/blog/statensvidner.

 
 
Læs artikler om politiet samt artikler om politiet i Tibet-sagen
 
Retslig forfølgelse
 
Gang stalking
 
Nægtet efterforskning - offentligt forfølgelse 2017
 
Nægtet efterforskning - offentlig forfølgelse 2015
 
Blog | Bøger | Demonstration | Dokumentar | Downloads | Dialog og sager | Hestesagen | Kronologisk forløb | Links | Navigation | Projekter og tiltag | Strøtanker | Spørgsmål og svar | Status | Tinamaria
tinamaria[@]vindingforlag.dk