Tinamarias Blog - ombudsmandens selvmord ...

 

 
Her kan du læse ombudsmandens selvmord ...
 

Ombudsmandens selvmord

Da jeg læste ordene, tænkte jeg WAUW ... Det er da løgn det her ...

Skrev ombudsmanden virkelig det? Jo – ordene står der klart og tydeligt.

Jeg summede ikke to sekunder, før jeg forstod, at ombudsmanden lige havde begået selvmål OG selvmord ...

Den store “agtværdige” og “hæderkronede” ombudsmandsfunktion havde spillet fallit og havde samtidig udstillet, at end ikke ombudsmanden følger landets love og prædiker overholdelse af officialprincippet - uden dog selv at gøre det ...

Når man har indblik i loven, kendskab til myndigheders strategier, bevisets stilling og det forudgående forløb, er der intet at tage fejl af. Ombudsmanden har fejlet og svigtet stort ...
   
Medvirken ved passitivitet overtræder klokkeklart straffeloven. Myndigheder har et skærpet ansvar og netop bevisets stilling gjorde, at jeg sidste år politianmeldte ombudsmanden for medvirken ved passitivitet ... Ikke en anmeldelse man begiver sig ud i, med mindre man virkelig kan dokumentere nogle ting, da straframmen for falsk anmeldelse er op til 6 års fængsel i dette tilfælde ...

Kan vi som retssamfund have en ombudsmand, som kigger den anden vej overfor dybt kriminelle handlinger? Eller er tiden kommet til at give borgere et alternativ, som opfylder og udfylder ombudsmandens funktion? En ombudsmand som borgerne kan regne med?   

Jeg rettede den første henvendelse til ombudsmanden i 2008 omkring tilsynssvigt og lovbrud fra Sorø kommune i den første skimmelbolig. I 2010 rettede jeg påny henvendelse, da jeg havde politianmeldt Sorø kommune for gentagne lovbrud og tilsynssvigt i også den næste skimmelbolig. Sorø kommune havde igennem et år ignoreret gentagne advokathenvendelser, hvilket ledte til min politianmeldelse af kommunen, da jeg fortsat var fastlåst i kommunens gentagne lovbrud.

Politiet svigtede og undersøgte ikke sagen. En rejse henover årelang retslig forfølgelse, identiske Tibet-sager, en skattesag ala-Kasi-Jesper, knivskader, manglende politimæssige efterforskninger, dokumenterede lovbrud, uretmæssig hjemløshed og andre myndigheders chikanerier har ikke fået ombudsmanden til at løfte et bryn – ej heller korruption eller offentlig forfølgelse, som er det mest strafbare, myndigheder kan begive sig af med. Måske er det netop derfor, at ombudsmanden kigger den anden vej, så korthuset og illussionen om et eksisterende retssamfund ikke vælter og spreder sandheden over det ganske land? Sandheden er farlig, sandheden dræber, men sandheden er også det, som giver nyt liv og med ombudsmandens selvmord, er det klokkeklart, at tiden er kommet til en borgerombudsmand.

Hvori består så ombudsmandens selvmord? Tjo - når man som ombudsmand læner sig op ad myndigheders skønsmæssige vurderinger og ikke objektiv dokumentation i den kritisable hestesag med statens hestetyveri, som end ikke er undersøgt af hverken rigspolitiet, Den uafhængige politiklagemyndighed, statsadvokaten i København og nu heller ikke ombudsmanden, så viser det med al tydelighed, at også ombudsmanden blot er en blåstemplingscentral for myndigheders skalten og valten med love, regler og procedurer og ikke længere går borgerens ærinder og lovsikrede rettigheder.

Ombudsmanden er død. Ombudsmanden begik selvmord. Ombudsmanden har spillet fallit. Må nyt liv opstå til gavn for borgernes retssikkerhed - der er hårdt brug for det. 7 båndoptagelser, 2 kritisable aktindsigter fra politiet og lovens forskellige bogstaver taler deres eget sprog og her kan subjektive eller skønsmæssige vurderinger ikke lægges til grund for noget som helst. Noget sådant kræver en undersøgelse - en undersøgelse som hverken politiet, politiinstanser, retten, justitsministeriet eller ombudsmanden vil foretage og hvorfor så ikke det? Fordi dokumentationen taler for sig selv og dokumenterer, at jeg helt reelt er udsat for offentlig forfølgelse med deltagelse af politiet, domstolene, nævn, tilsyn, Skat, skattemyndigheder, ministerier og ombudsmanden ... Derfor blåstempler ombudsmanden skønsmæssige vurderinger, vel vidende at de ikke er i overensstemmelse med dokumentationen i sagen - dokumentation som også ombudsmanden fik og ikke har gennemgået. Med ombudsmandens svigt døde den sidste del af retssamfundet definitivt ...

 
Læs ombudsmandens selvmordsskrivelse på http://www.tinamarias.dk/blog/dialogombud1.
Ombudsmandens egen vejledning omkring officialprincippet - http://www.ombudsmanden.dk/myndighedsguiden/generel_forvaltningsret/officialprincippet/ 
Statens hestetyveri her - http://tinamarias.dk/blog/stjaelerstatenheste.
Den online straffesag i den kritisable hestesag - http://www.tinamarias.dk/blog/straffesagenoversigt  
 

Diego - offer for bl.a. ombudsmandens forsømmelser og embedsmisbrug ...

 
 
Dialogen med ombudsmanden
 
Læs opdateringen af hestesagen
 
Følg straffesagen i hestesagen
 
Gang stalking
 
Den røde tråd i den offentlige forfølgelse
 
Hvorfor finder den offentlige forfølgelse sted?
 
Hvordan kan offentlig forfølgelse finde sted?
 
Til status
 
Til dialog og sager
 
Tilbage til bloggen
 
Blog | Bøger | Demonstration | Dokumentar | Downloads | Dialog og sager | Hestesagen | Kronologisk forløb | Links | Navigation | Projekter og tiltag | Strøtanker | Spørgsmål og svar | Status | Tinamaria
tinamaria[@]vindingforlag.dk