Tinamarias Blog - navigation ...

 
 
Her kan du læse lidt om, hvordan du finder rundt på bloggen ...
 

Sitet er endnu i oprettelsesfasen og der bliver giver mange informationer og dokumentation, foruden at der er mange sager, som også væver ind og ud af hinanden.

Min blog er langt fra færdig og vil kunne bruges på forskellig vis.

1. Bloggen varmer op på http://tinamarias.dk/blog/, som starter med dialogen med eksbetjent Andreas Hogsted. Den fortsætter henover det kronologiske forløb, som blev standby, da hestesagen begyndte i december.

Hvis du vi læse det kronologiske forløb, kan du læse fra http://tinamarias.dk/blog/kronologisk7.html og frem til side 33.

2. På http://tinamarias.dk/blog/sager.html er der aktuelle dialoger med myndigheder og herefter punkter, hvor jeg lægger dokumentation m.m. ud i punktform. Der mangler en større opdatering med de forskellige dialoger øverst, da nye løbende er kommet til.

3. På http://tinamarias.dk/blog/sagsskema.html er der en delvis punktoversigt med forklaring, hvor der også skal lægges en del dokumentation ud på de forskellige punkter.

4. Jeg har trukket de identiske Tibet-sager ud på http://tinamarias.dk/blog/demonstration.html 

5. Hestesagen ligger her – http://tinamarias.dk/blog/hestesagen.html Aktuelt er de kritisable aktindsigter fra politiet lagt ud med mine kommentarer på http://tinamarias.dk/blog/aktpolhest.html og http://tinamarias.dk/blog/aktpolhest1.html

6. Hestesagen mundede ud i statens hestetyveri og en straffesag for ikke at følge politiets påbud. Sagen skulle oprindeligt også have behandlet frakendelsen af hestene, som skete retsstridigt. Straffesagens oversigt finder du her - http://www.tinamarias.dk/blog/straffesagenoversigt. Hestesagen opstod, fordi en dommer i retten i Næstved bremsede en rettelig erstatningssag, som kostede en hest livet to dage efter, jeg havde lagt pres på Skat og fik tvangsåbnet min fejlbehandlede skattesag.

7. Straffesagen var i sig selv et justitsmord, da jeg hverken fik lov til at indkalde vidner, fremlægge mine syv båndoptagelser og to kritisable aktindsigter med politiet. Jeg fik heller ikke lov til at fremlægge anden væsentlig dokumentation - heller ikke selvom jeg gjorde dommeren opmærksom på, at politiet løj under ed. Straffesagen blev tvangsafholdt med en forsvarsadvokat, jeg end ikke havde gennemgået sagen med. Tvangsfrakendelsen af hestene blev ikke behandlet og er til dato ikke behandlet.

8. Da politiet løj i retten og jeg offentliggjorde det på min blog, modtog jeg seks sigtelser fra politiet for at fortælle sandheden. Dette på trods af, at pågældende betjent flere gange var tilbudt sløring såvel som muligheden for at komme med indsigelser og/eller kommentarer. Jeg oprettede samtidig en side, hvor hun fik mulighed for at komme til orde - http://tinamarias.dk/blog/straffesagentinamertz

9. Jeg politianmeldte politiet for falske anmeldelser. Denne anmeldelse og alle øvrige anmeldelser igennem årene er aldrig gennemgået med politiet, som tillige nægter aktindsigt i dem. Se http://www.tinamarias.dk/blog/straffesagenpolitianmeldelse.html

10. På http://www.tinamarias.dk/blog/straffesagenoversigt kan du læse andre dialoger omkring myndigheder i forbindelse med både hestesagen, den groteske straffesag, sigtelserne, polititilholdet m.m. Du kan læse ombudsmandens selvmord her - http://www.tinamarias.dk/blog/ombudsmandensselvmord, Sandhedens mundkurv - http://www.tinamarias.dk/blog/straffesagensandhedensmundkurv og Stjæler staten heste? - http://www.tinamarias.dk/blog/stjaelerstatenheste

11. Den retslige forfølgelse henover årene - http://www.tinamarias.dk/blog/retssager

12. Den politimæssige forfølgelse henover årene - http://www.tinamarias.dk/blog/politi.html

13. Jeg har lavet en dokumentar med egne kompositioner inde over på http://tinamarias.dk/blog/dokumentar.html, hvor du kan læse feedback på dokumentaren under afsnittene.

14. På http://tinamarias.dk/blog/boeger.html er der en oversigt over bøger samt kommende bøger. De udgivne bøger kan gratis downloades under download. Både udgivne bøger, kommende bøger, min blog og dokumentar er baggrunden for den offentlige forfølgelse, foruden det jeg igennem årene har afdækket og fanget mange myndigheder i. Der er fortsat en lang række bogtitler, der endnu ikke er offentliggjort.

15. Hvis du vil have indblik i, hvorfor jeg nævner navne på bloggen og i bøgerne, kan du læse mine overvejelser her - http://tinamarias.dk/blog/navne.html

 
 

Hvis du lynhurtigt vil kigge på nogle sider fra forløbet, så er følgende interessante:

http://tinamarias.dk/blog/poloff.html – hvordan rigspolitiet “håndterer” henvendelse omkring offentlig forfølgelse

http://tinamarias.dk/blog/polkom.html – politikommissærens løgn og bevisforvanskelse

http://tinamarias.dk/blog/retparkeret.html – en parkeret kæresag på 1½ år i Østre Landsret

http://tinamarias.dk/blog/rettenspolitianmeldelse.html – rettens politianmeldelse og politiets “håndtering”

http://tinamarias.dk/blog/aktret.html – slettet retsbog i retten i Næstved

http://tinamarias.dk/blog/hojesteret.html – Højesteret som bruger det samme sagsnummer til to vidt forskellige sager

http://tinamarias.dk/blog/rigsadvokat.html – rigsadvokaten som nægter skift til habil politikreds bl.a. med begrundelsen “interessekollissioner”

http://tinamarias.dk/blog/dialogrigsadvokat.html - ny anmodning om skift af politikreds og links til baggrunde for inhabiliteten hos politiet

http://tinamarias.dk/blog/landsret.html – tilsidesættelse af retspraksis og min retssikkerhed

http://tinamarias.dk/blog/retvige.html – politianmeldt dommer som ikke vil vige sit sæde (det ville Blixenkrone heller ikke og har også behandlet en sag trods politianmeldelse)

http://tinamarias.dk/blog/uretmaessig.html – dommer som lyver i retten

http://tinamarias.dk/blog/uretmaessigunderkendt.html – byretten underkendt af den løgnagtige dommer (den eneste gang jeg har oplevet en retfærdig retssag)

http//www.tinamarias.dk/Kliver.mp3 – båndoptagelse med politiinspektør som ikke vil modtage anmeldelse for korruption og offentlig forfølgelse

http://tinamarias.dk/blog/arnved.html – måden myndigheder opererer på

http://tinamarias.dk/blog/hvorforoffentlig.html – årsager til den offentlige forfølgelse

http://tinamarias.dk/blog/hvordanoffentlig.html – hvordan den offentlige forfølgelse kan finde sted

 
Til hestesagen
 
Til sager
 
Til oversigt over sager og forklaring
 
Til status
 
Tilbage til bloggen
 
Blog | Bøger | Demonstration | Dokumentar | Downloads | Dialog og sager | Hestesagen | Kronologisk forløb | Links | Navigation | Projekter og tiltag | Strøtanker | Spørgsmål og svar | Status | Tinamaria
tinamaria[@]vindingforlag.dk