Tinamarias Blog - navigation ...

 
 
Her kan du læse lidt om, hvordan du finder rundt på bloggen ...
 

Sitet er endnu i oprettelsesfasen og der bliver giver mange informationer og dokumentation, foruden at der er mange sager, som også væver ind og ud af hinanden.

Min blog er langt fra færdig og vil kunne bruges på forskellig vis.

1. Bloggen varmer op på http://tinamarias.dk/blog/, som starter med dialogen med eksbetjent Andreas Hogsted. Den fortsætter henover det kronologiske forløb, som blev standby, da hestesagen begyndte i december.

2. På http://tinamarias.dk/blog/sager.html er der aktuelle dialoger med myndigheder og herefter punkter, hvor jeg lægger dokumentation m.m. ud i punktform. Der mangler en større opdatering med de forskellige dialoger øverst.

3. På http://tinamarias.dk/blog/sagsskema.html er der en delvis punktoversigt med forklaring, hvor der også skal lægges en del dokumentation ud på de forskellige punkter.

4. Jeg har trukket demonstrationerne ud på http://tinamarias.dk/blog/demonstration.html 

5. Hestesagen ligger her – http://tinamarias.dk/blog/hestesagen.html Aktuelt er de kritisable aktindsigter fra politiet lagt ud med mine kommentarer på http://tinamarias.dk/blog/aktpolhest.html og http://tinamarias.dk/blog/aktpolhest1.html

6. Jeg har lavet en dokumentar med egne kompositioner inde over på http://tinamarias.dk/blog/dokumentar.html, hvor du kan læse feedback på dokumentaren under afsnittene.

7. På http://tinamarias.dk/blog/boeger.html er der en oversigt over bøger samt kommende bøger. De udgivne bøger kan gratis downloades under download.

8. Du kan også følge min status side på http://tinamarias.dk/blog/status.html Her lægger jeg status, nye sider og opdaterede sider ud.

9. Hvis du vil have indblik i, hvorfor jeg nævner navne på bloggen og i bøgerne, kan du læse mine overvejelser her - http://tinamarias.dk/blog/navne.html

 

Hvis du lynhurtigt vil kigge på nogle sider fra forløbet, så er følgende interessante:

http://tinamarias.dk/blog/poloff.html – hvordan rigspolitiet “håndterer” henvendelse omkring offentlig forfølgelse

http://tinamarias.dk/blog/polkom.html – politikommissærens løgn og bevisforvanskelse

http://tinamarias.dk/blog/retparkeret.html – en parkeret kæresag på 1½ år i Østre Landsret

http://tinamarias.dk/blog/rettenspolitianmeldelse.html – rettens politianmeldelse og politiets “håndtering”

http://tinamarias.dk/blog/aktret.html – slettet retsbog i retten i Næstved

http://tinamarias.dk/blog/hojesteret.html – Højesteret som bruger det samme sagsnummer til to vidt forskellige sager

http://tinamarias.dk/blog/rigsadvokat.html – rigsadvokaten som nægter skift til habil politikreds bl.a. med begrundelsen “interessekollissioner”

http://tinamarias.dk/blog/dialogrigsadvokat.html - ny anmodning om skift af politikreds og links til baggrunde for inhabiliteten hos politiet

http://tinamarias.dk/blog/landsret.html – tilsidesættelse af retspraksis og min retssikkerhed

http://tinamarias.dk/blog/retvige.html – politianmeldt dommer som ikke vil vige sit sæde (det ville Blixenkrone heller ikke og har også behandlet en sag trods politianmeldelse)

http://tinamarias.dk/blog/uretmaessig.html – dommer som lyver i retten

http://tinamarias.dk/blog/uretmaessigunderkendt.html – byretten underkendt af den løgnagtige dommer (den eneste gang jeg har oplevet en retfærdig retssag)

http//www.tinamarias.dk/Kliver.mp3 – båndoptagelse med politiinspektør som ikke vil modtage anmeldelse for korruption og offentlig forfølgelse

http://tinamarias.dk/blog/arnved.html – måden myndigheder opererer på

http://tinamarias.dk/blog/hvorforoffentlig.html – årsager til den offentlige forfølgelse

http://tinamarias.dk/blog/hvordanoffentlig.html – hvordan den offentlige forfølgelse kan finde sted

 
Til hestesagen
 
Til sager
 
Til oversigt over sager og forklaring
 
Til status
 
Tilbage til bloggen
 
Blog | Bøger | Demonstration | Dokumentar | Downloads | Dialog og sager | Hestesagen | Kronologisk forløb | Links | Navigation | Projekter og tiltag | Strøtanker | Spørgsmål og svar | Status | Tinamaria
tinamaria[@]vindingforlag.dk