Tinamarias Blog - det kronologiske forløb ...

 

Her kan du læse om det kronologiske forløb med sagsudpluk ...

Selve forløbet beskrives fra side 7-33.

 
 
Side 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
 

Du skal forberede dig på at høre et forløb, som vil få mave, hjerne, hjerte og sjæl til at vende sig over det kyniske myndighedsspil, som udfolder sig.

Du skal forberede dig på, at du vil se og høre sider af myndighedskulturen, som sjældent ser dagens lys.

Du skal forberede dig på at blive rystet i din grundvold og få udfordret din virkelighedsopfattelse.

Du vil få indblik i en af Danmarkshistoriens største korruptionsskandaler.

 

Til dem som gerne vil quickfixes, kan jeg oplyse, at myndigheder bruger et væld af strategier for at køre folk trætte, udmatte dem, få dem til at opgive eller få dem til at fremstå som "brokkehoveder og tosser", som Andreas Hogsted fortæller om i starten.

Inde bagved ligger der nogle andre strategier, som udadtil ser tilforladelige ud.

Myndigheder spiller på folks autoritetstro og manglende viden og kendskab til instansernes opbygning og lovens bogstav.

Jeg har sat mig ind i begge dele ...

 

Kommunale strategier

En sag kan bremses ved at sendes ping-pong imellem afdelinger.

Kommuner spiller på, at mange borgere ikke orker at gå videre til øvrige tilsynsmyndigheder.

Borgmestre blåstempler gerne de ansattes dispositioner - lovlige som ulovlige.

Ansatte "kan ikke finde" notater på trods af notatpligt.

Undlader at sende akter til tilsynsmyndigheder.

Undlader at føre tilsyn, som loven foreskriver.

 

Politimæssige strategier

Politiet bruger rask væk retsplejelovens § 749, stk. 1 til at bremse anmeldelser af f.eks. lovbrud fra myndigheder - se eksempel længere fremme.

Politiet nægter også gerne aktindsigt.

Sager/anmeldelser "forsvinder" hos politiet.

Politiet dækker over hinanden.

Sager bliver parkeret og ikke efterforsket.

Politiet undlader at reagere på anmeldelser og andre henvendelser.

Ryger en sag videre til Den uafhængige politiklagemyndighed, bliver det blåstemplet herfra - uanset hvilket bevis man fremsender.

 

Retslige strategier

Retten fejlbehandler bevidst sager, som sendes rundt i retsinstanserne og derved forsinkes og udmatter borgere.

Retten giver advokatpålæg, udhuler retshjælpsdækning og nægter fri proces.

Retten kræver sikkerhedsstillelse - også for fejlbehandlede/bevidst bremsede sager.

By- og landsret ved, at utroligt få retssager slipper forbi Procesbevillingsnævnet og kommer i Højesteret.

Retten kræver retsafgift på trods af fritagelse herfor.

Retten undlader at tilbagebetale retsafgifter.

Retten vil ikke forholde sig til principielle sager uden opgjort sagsgenstand.

Retten vil ikke behandle strafferetlige sager, som ikke har været behandlet af politiet først.

 

Skattemyndigheders strategier

Skat fejlbehandler, så Landsskatteretten kan overtage.

Landsskatteretten kan udmanøvrere og stavnsbinde Skatteankenævnet, hvis en klager har indbragt en sag for nævnet.

Skatteankenævnet kan ikke gå imod Landsskatteretten - uanset om Skatteankenævnet er enig eller ej.

Skatteankestyrelsen og Skatteministeriet skrider ikke ind.

 

Manglende, nægtede, udeblevne og/eller redigerede aktindsigter

En yndet strategi er at nægte/forsinke/forhale/manipulere/redigere aktindsigter.

Følgende myndigheder har nægtet hel eller delvis aktindsigt og dermed ikke givet rettelig aktindsigt:

Sorø kommune flere gange
Politiet flere gange
Anklagemyndigheden
Rigspolitiet og indenrigsministeriet (aktindsigt i CPR og politiets sikkerhedslog) flere gange
Udbetaling Danmark
Retten i Næstved
Østre Landsret
Højesteret
Den særlige klageret
Landsskatteretten
Skat (stemplet som interne dokumenter)
Justitsministeriet

 

Nægtet genoptagelse af fejlbehandlede sager

Følgende myndigheder har nægtet genoptagelse af fejlbehandlede sager:

Sorø kommune
Sorø huslejenævn
Sorø beboerklagenævn
Arbejdsskadestyrelsen
Skat
Skatteankenævnet
Skatteankestyrelsen
Advokatnævnet
Arbejdsskadestyrelsen
Procesbevillingsnævnet
Ombudsmanden
Flere sager i retten i Næstved og Østre Landsret

 

Skrinlagte politianmeldelser uden efterforskning og/eller reaktion

Sorø kommune for diverse lovbrud og tilsynssvigt
Sorø kommune og Slagelse politi for krænkelser af demonstrationsretten
Glasskår på folde og i høkasser
Hærværk i løsdrift
Klippet ledning til træpillefyr
Knivskade af højdrægtig udegående hoppe
Indbrudsforsøg
Smadret forrude og fire knivstukne dæk
Dommer fra den uretmæssige fogedudsættelse
Indsigelser imod fogedudsættelse til politiet
Voldeligt overfald (er udgået)
Falsk anmeldelse fra Dyrenes Beskyttelse
Offentlig forfølgelse og korruption

Derover hindrer politiet indgivelse af anmeldelser af korruption og offentlig forfølgelse.

Den uafhængige politiklagemyndighed har flere gange tilsidesat fremsendt dokumentation.

 

Generelle strategier

Undlader at svare på henvendelser

Svarer at man ikke har bidraget med noget nyt og derfor ikke kan forvente svar

Afskærer fra midler

Flere myndigheder samarbejder og deltager gerne i offentlig forfølgelse

Undlader at tage retteligt ansvar

Strudseteknikker

Politi og retten bremser sager på forskellig vis

Ombudsmanden kigger den anden vej

 

Side 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45

 
Blog | Bøger | Demonstration | Dokumentar | Downloads | Dialog og sager | Hestesagen | Kronologisk forløb | Links | Navigation | Projekter og tiltag | Strøtanker | Spørgsmål og svar | Status | Tinamaria
tinamaria[@]vindingforlag.dk