Tinamarias Blog - kort fortalt ...

 
 
Hvordan kan offentlig forfølgelse finde sted?
 
Hvorfor finder den offentlig forfølgelse sted?
 
Sagsoversigt - ikke opdateret
 
Retslig forfølgelse
 
Politimæssig forfølgelse m.v.
 
Hvad er forløbet i alle sagerne igennem årene
 
 
Uddybninger herunder kommer løbende ...
 
Skimmelgården 2006 - Sorø kommune samt Sorø huslejenævn
 
Skimmelbolig i Sorø boligselskab 2007 - Sorø kommune samt Sorø beboerklagenævn
 
Demonstrationerne og identiske Tibet-sager
 
Skattesag ala Kasi-Jesper
 
Uretmæssig hjemløshed i 2014
 
Falsk anmeldelse i 2015
 
3 nye justitsmord - statens hestetyveri, en grotesk straffesag og sandhedens mundkurv
 
Sager hos ombudsmanden
 
Sager i DUP
 
Sager i Advokatnævnet
 
Sag i Arbejdsskadestyrelsen
 
Statsforvaltningen, Det sociale nævn og Tilsynet
 
Ankestyrelsen
 
Udbetaling Danmark
 
Datatilsynet
 
Slagelse kommune
 
Slagelse/Næstved politi
 
Rigspolitiet
 
Den uafhængige politiklagemyndighed
 
Rigsadvokaten
 
Statsadvokaten i København
 
Statsadvokater for Sydsjælland- og Lolland-Falster
 
Retten i Næstved
 
Østre Landsret
 
Højesteret
 
Den særlige klageret
 
Landsskatteretten
 
Skatteankenævnet
 
Skatteankestyrelsen
 
Pressenævnet
 
Justitsministeriet
 
Økonomi- og indenrigsministeriet
 
Velfærdsministeriet
 
By-, land- og boligministeriet
 
Medierne
 
Procesbevillingsnævnet
 
Civilstyrelsen
 
 
Til straffesagens oversigt
 
Til dialog og sager
 
Tilbage til bloggen
 
Blog | Bøger | Demonstration | Dokumentar | Downloads | Dialog og sager | Hestesagen | Kronologisk forløb | Links | Navigation | Projekter og tiltag | Strøtanker | Spørgsmål og svar | Status | Tinamaria
tinamaria[@]vindingforlag.dk
s