Tinamarias Blog - offentlig forfølgelse ...

 
 

Her kan du læse om, hvorfor den offentlige forfølgelse finder sted ...

 

Jeg har i mange år grundet over, hvad der oprindeligt har udløst den offentlige forfølgelse, hvornår den begyndte og den er ikke startet fra dag 1.

Der er ikke kun ét svar på den offentlige forfølgelse, for der er flere forhold, som spiller ind.

1) Jeg har haft ført de to skimmelboliger op igennem systemet og har afdækket en række tilsynssvigt, lovbrud og pligtforsømmelser.

2) Fra 2006-2008 så en jurist fra Sorø kommune sig sur på mig og kommunen forsøgte at skjule deres tilsynssvigt fra den første skimmelramte gård. Juristen havde haft ansættelse i Statsforvaltningen, Det sociale nævn, men var blevet forflyttet grundet fejlbehandlinger.

3) Den ene udlejer af den skimmelramte gård er stævningsmand i retten i Næstved og Sorø kommune, så noget handler også om nepotisme. Det burde så ikke komme til udtryk i både Østre Landsret, Højesteret og Den særlige klageret.

4) I 2009 var jeg på banen med kritiske læserbreve omkring lovbrud i Sorø kommune.

5) I 2010 udgav jeg bl.a. otte bøger, hvor bogen "Skimmelramt hvad nu?" var imellem. Bogen bragte bl.a. de kritiske læserbreve om Sorø kommune. Se evt. denne.

6) I 2012 fik jeg en trussel fra Skat, hvis min bog om deres fejlbehandlinger udkom. 11 dage efter var truslen effektueret.

7) Den offentlige forfølgelse brød for alvor ud efter demonstrationerne i 2013, hvor jeg både fangede politiet og Sorø kommune i at begå lovbrud i forbindelse med demonstrationerne. Samtidig fik en politikommissær et horn i siden på mig, fordi jeg fangede ham i løgn og bevisforvanskelse, som jeg lagde på nettet.

8) Den offentlige forfølgelse i retten startede meget længere tilbage. I en af mine første retssager med min tidligere revisor klagede jeg over dommeren, som havde en længere snak med modpartens advokat, inden jeg også blev kaldt ind. Hele retssagen virkede ligeledes ejendommelig trods afgivet dokumentation.

Med tanke på funktionschefens senere roller i forløbet tænker jeg, at forfølgelsen i retten i Næstved er sket allerede dér, for det var en meget lovende dommer, jeg havde klaget over.

9) I retten i Næstved er der en funktionschef, som føler sig personligt fornærmet. Hun er kendt for at forfølge folk, hun ikke kan lide eller som siger hende imod. Jeg er således ikke den eneste, som er taget under hendes "kærlige" behandling. http://www.denoffentlige.dk/korruption-i-danmark-embedsmand-faar-betinget-dom-bestikkelse

10) Jeg har fanget retssystemet i forskellige grimme ting såvel som politiet. Ingen af dem er vant til at blive fanget med bukserne nede og det skaber hævngerrighed, som dommere og politi ellers burde være hævet over.

11) Hverken politifolk, dommere, ministerier eller ombudsmanden er i vane med at blive politianmeldt. Hvis jeg indgiver en falsk anmeldelse af den kaliber, jeg har indgivet, står jeg til 6 års fængsel, hvis anmeldelsen ikke holder vand. Da både politi, dommere m.fl. ved, at jeg har dokumentationen i orden, er det baggrunden for, at man under ingen omstændigheder vil undersøge den. Hvem saver frivilligt den gren over, som de sidder på?

Den oprindelige anmeldelse kan læses her - http://tinamarias.dk/blog/ombudsmanden.html Der er siden da foretaget flere efteranmeldelser.

12) Der er ikke kun store summer på spil i min erstatningssag, hvis jeg får en retfærdig retssag imod Sorø kommune for deres gentagne tilsynssvigt, lovbrud og offentlige forfølgelse - sagen vil danne præcedens for milliardkrav for staten. Der er f.eks. mange advokater og dommere, som har udlejningsejendomme.

13) Der er også jobs, store fængselsstraffe (op til 16 år) og ikke mindst en væsentlig anseelse i spil.

14) Når så mange myndigheder er fanget i ikke at sagsbehandle korrekt, føre det tilsyn de skal og lave andre grimme ting, så bliver det sværere at indrømme de begåede fejl, for det er det samme som at erkende en manglende berettigelse af det omfattende embedsværk, hvis det alligevel ikke virker og fanger de ting/sager, der skal fanges.

15) Man vil ikke have frem, at der kan finde offentlig forfølgelse sted i Danmark - herunder især fra politiet og retssystemet. Systemet er systembevarende ...

16) Der ligger en politisk beslutning og holdning bag, at skimmelramte helt bevidst bliver frataget deres mulighed for erstatning. Hele skimmelproblematikken er en bombe under systemet, men det er dyrere at gå over åen efter vand og ignorere problemet, hvor borgerne yderligere svigtes.

17) Der er store erstatningsbeløb i spil i både hestesagen såvel som omkring den offentlige forfølgelse. Hestesagen åbner også op for, at andre kan få erstatning og oprejsning for den offentlige forfølgelse, de har været udsat for.

I 2009 oplyste min daværende advokat, at tilsyn er pyntetilsyn og ombudsmanden et hold-kæft-bolche. Det er, hvad mine bøger og forløb dokumenterer i rigt mål.

Jeg skriver bøger om de forskellige sager og lovbrud. Jeg slører ikke navne, da det dels er for omfattende og dels ikke relevant, da myndigheder m.fl. forlods bliver gjort opmærksom på, at jeg skriver bøger om forløbet - mest så de er orienteret og herunder også efterfølgende kan stå inde for, hvad de har skrevet/besluttet/afjort.

Desværre bliver det opfattet som, at jeg hænger folk ud, selvom jeg reelt set fremstiller et forløb, hvor begge parters skrivelser bliver bragt uredigeret. Jeg gør ikke noget, som medier, nyheder eller Morten Spiegelhauer ikke også gør - mit motiv tilskrives desværre bare noget andet ...

Jeg er blot en sandhedsambassadør og energimæssig katalysator ...

Denne artikel giver et meget godt indtryk af, hvad der sker, når man bl.a. fortæller sandheden om systemet, hvilket giver "fjender" mange steder - http://nyheder.tv2.dk/krimi/2018-05-01-forsvarsadvokat-peter-hjorne-er-dod

 
Hvordan kan offentlig forfølgelse finde sted?
 
Oversigt i skemaform over sager og forløb
 
Oversigt over sager og henvendelser
 
Parkeret kæresag i Østre Landsret på 1½ år
 
Slettet retsbog
 
Nægtet efterforskning - offentligt forfølgelse 2017
 
Nægtet efterforskning - offentlig forfølgelse 2015
 
Tilbage til bloggen
 
Til status
 
Blog | Bøger | Demonstration | Dokumentar | Downloads | Dialog og sager | Hestesagen | Kronologisk forløb | Links | Navigation | Projekter og tiltag | Strøtanker | Spørgsmål og svar | Status | Tinamaria
tinamaria[@]vindingforlag.dk