Tinamarias Blog - hestesagen ...

 
 
Her kan du høre og læse om dialogen med politiet omkring hestesagen ...
 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18

 
Hvad er der sket?
 

Hvis jeg skal give et symbolsk billede på, hvad der er sket i hestesagen, så svarer det til, at Skat kommer og tager din bil, fordi du ikke har betalt vægtafgift ...

Skat var ligeglad med, hvorfor du ikke havde pengene til vægtafgiften og det var uden betydning, at retten forinden havde beslaglagt dine penge, der skulle gå til vægtafgiften ...

Det vil være utopi for de fleste mennesker, hvis Skat tog ens bil, solgte den til lavestbydende udenom normale kanaler og var ligeglade med, at du snart fik penge til vægtafgiften ... Tænk sig, hvis Skat sagde, at du var uegnet til at have bil, fordi du ikke havde betalt vægtafgift?

Ville der blive ramaskrig over det ganske land? Jeps - og det er, hvad der er sket i hestesagen ...

Et andet billede som også passer på hestesagen, er, hvis retten sætter dig stævne til et retsmøde, men får politiet til at anholde dig, så du ikke kan nå frem til retsmødet. Da du nu ikke er mødt op til retsmødet, har du heller ikke passet hestene og er derfor uegnet til at have dem, hvorfor retten og politiet tager og sælger dine heste hurtigere end ti-sekunderlim kan nå at tørre ...

Tror du på, at det kan finde sted i Danmark? Nej vel? Ikke desto mindre er det sandt og hvad der er sket ...

 
Korte facts i sagen
 

Hestesagen er skrevet løbende, imens politiet var på kontrolbesøg og efterfølgende tog hestene d. 22-12 på baggrund af løgn og lovbrud fra politiets side.

Det virker nok som om, at jeg blander alt muligt andet ind i sagen, men det er, fordi der er tråde tilbage i tiden, foruden at noget foregår på flere planer og i forskellige sager. Der er ligeledes personer, som går igen henover de forskellige sager og jeg har sat et link ind længere nede, der beskriver de forskellige lag under hestesagen.

 

* Jeg mistede en hingst d. 7-1-17, hvor fem hingste, to hopper og et hoppeføl blev lukket sammen grundet forsømmelser fra min staldejer (myndigheder kan ikke udelukkes i den sag, hvilket rettens og politiets fremgangsmåde i denne sag bekræfter)

* Jeg indbragte erstatningssagen for retten i Roskilde, da retten i Næstved er inhabil - bl.a. på grund af flere politianmeldte dommere samt års offentlig forfølgelse i retten, som i 2014 uretmæssigt gjorde min søn og jeg hjemløse

* Den uretmæssigt påførte hjemløshed fra retten i Næstved var årsagen til, at jeg igen måtte have hestene opstaldet ude i byen

* Min staldejer gav på toppen af skaden en opsigelse trods kendskab til, at det ville kræve midler at løse den påførte skade såvel som opsigelsen grundet hingstehold

* Sagen røg tilbage i retten i Næstved, hvor dommeren udelukkede mig fra retsmødet som sagsøger og gav et advokatpålæg, inden sagen overhovedet kom for (advokatpålæg er rettens måde at bremse en sag)

* Et væld af chikanerier imod hestene og deres sikkerhed begyndte, da jeg ikke havde fundet anden opstaldning trods ihærdige anstrengelser. Politiet og Dyrenes Beskyttelse blev kontaktet for at få hjælp til chikanerierne

* Chikanerierne indebar endnu en sammenlukning af hingstene, som kunne have haft fatal udgang

* Min staldejer bestilte en fogedudsættelse af hestene, men trak sagen tilbage, da han blev bekendt med de økonomiske konsekvenser

* Retten i Næstved havde sat en erklæret inhabil funktionschef på fogedudsættelsen, hvorfor hestene blev tilmeldt en demonstration

* Dommeren fra hesteerstatningssagen i retten i Næstved blev politianmeldt sammen med en politianklager fra Næstved politi

* Da der kom føl, gik Hestens Værn ind og undersøgte føllet - uden hjemmel og uden tilladelse. Dette gør Hestens Værn ikke uden at have rygdækning fra myndigheder

* Dyrenes Beskyttelse ringede kort efter og pålagde mig at løse et problem, som reelt var min staldejers ansvarsområde

* Min staldejer lod det gå ud over føllet samt lukkede en shetlænder på langt græs med risiko for forfangenhed og sammenlukning med hingstene igen, hvorfor jeg efter måneders chikanerier politianmeldte ham

* Politiet fik med anmeldelsen en righoldig billedrapport samt undersøgelser og prøveresulater af skimmelsvamp

* Politiet kom efter en lille uge, lavede et kontroltilsyn med en dyrlæge og udstedte et påbud. Politiet har pligt til at undersøge tingene, inden de udsteder påbud, så det var politiets første overtrædelse af dyreværnslovens § 21, stk. 2

* Politiet overtræder igen dyreværnslovens § 21, stk. 2, da de havde fjernet hestene uden overhovedet at tale med mig

* Hverken før, under eller efter hestesagen hørte politiet til min version af sagen, hvilket overtræder officialprincippet (politiets og myndigheders pligt til at sagsoplyse korrekt)

* Fra første kontrolbesøg var der lodret uenighed i huldvurderingen af hestene imellem undertegnede, en veterinærsygeplejerske og dyrlægen. Veterinærsygeplejersken havde fulgt hestene siden skaden i januar og hun var rystet over, at politiet ikke lavede en helhedsvurdering eller inddrog mig - se billeder af hestenes huld samme dag som kontrolbesøget

* Jeg fulgte politiets påbud og lukkede hestene på stald om natten, selvom stalden var stærkt skimmelramt, hvilket politiet satte sig overhørig og aldrig fik udpeget grundet udelukkelse fra kontroltilsyn

* Min staldejer frakoblede lyset i stalden, så hestene fik meget lidt lys, da jeg først kunne være fremme mellem middag og tidlig eftermiddag

* Min staldejer afspærrede endnu en dør i stalden, hvorved det ikke var muligt at lufte ud i den helbredsskadelige stald

* Efter 8 dage på stald om natten tabte den lakterende hoppe appetitten grundet skimmelsvamp og manglende lys, hvorfor jeg igen lukkede hestene på døgnfold, da de andre også var påvirkede

* Politiet blev informeret om, at hestene igen var lukket på døgnfold, samt at jeg forsøgte at finde anden løsning med hestene, hvorfor også Fødevarestyrelsen var søgt om dispensation for læskur grundet det milde vejr

* Politiet lagde igen andet kontrolbesøg, hvor jeg ikke kunne være til stede (retten er bekendt med, at jeg ikke kan give tidligt fremmøde)

* Politianklageren udtaler, at jeg havde udtalt mig under båndoptagelsen d. 11-12. Båndoptagelsen afslører det modsatte.

* Politiet fjernede hestene uden at høre, om jeg havde overholdt påbudet

* Det fremgår af båndoptagelsen d. 22-12, at fjernelsen af hestene var en beslutning fra den politianmeldte anklagemyndighed

* På trods af klageadgang og fejl i denne har politiet afhændet hestene inden klagefristens udløb ...

* Politiet havde ikke hjemmel til at nægte mig at tilse hestene

* Politiet havde heller ikke hjemmel til at opkræve opstaldningskontrakt for at udlevere hestene

* Netop kravet om en opstaldningskontrakt viser, at sagen handler om noget andet og at retten i Næstved er involveret i sagen

* Ændringer i dyreværnsloven i 2017 betyder, at politiet ikke længere behøver en retskendelse, hvilket er den eneste årsag til, at politiet kan aflægge besøg og kontrol - uden at ejer er til stede - og dermed fratage andre deres heste, selvom de hverken er hørt i sagen eller har haft deltaget i politiets besøg.

* Funktionschefen i retten i Næstved er kendt for at fratage andre deres heste, når hun har et horn i siden på dem ...

* Samme funktionschef gjorde uretmæssigt min søn og jeg hjemløse i 2014

* Samme funktionschef forfølger også andre mennesker, hun føler sig "forulempet" af

* Hestesagen er et konkret eksempel på den offentlige forfølgelse, som har flere andre lag.

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18

 
Forstå de dybere lag af hestesagen og hvad der ligger bag - åbner i et nyt vindue
 
Stjæler staten heste?
 
Se uefterforsket knivskade af højdrægtig hoppe 2014
 
Skaden i januar 2017
 
Huldvurdering
 
Billeder af foldene
 
Dialogen med politiet i hestesagen
 
Dialogen med Fødevarestyrelsen
 
Dialogen med folketingspolitiker René Gade
 
Nægtet skift af politikreds hos rigsadvokat
 
Den røde tråd i den offentlige forfølgelse
 
Til status
 
Tilbage til bloggen
 
Navigationshjælp til bloggen
 
Blog | Bøger | Demonstration | Dokumentar | Downloads | Dialog og sager | Hestesagen | Kronologisk forløb | Links | Navigation | Projekter og tiltag | Strøtanker | Spørgsmål og svar | Status | Tinamaria
tinamaria[@]vindingforlag.dk