Tinamarias Blog - "venlig henstilling" ...

 
 

Her kan du læse lidt om politiets opkald d. 27-8-21 og en opfølgnende samtale ...

Links på siden åbner på nye faner - dog ikke sidetallet.

 
Side 1 | side 2 | side 3
 

Politiet ringede til mig og fremkom med "en venlig henstilling" aka en pistol for panden ...

Min blog har længe været en torn i øjet på myndigheder - dels fordi jeg lægger righoldig dokumentation for korruption, lovbrud, embedsmisbrug og offentlig forfølgelse ud og dels fordi min blog er så velbesøgt. Derudover vil myndigheder gerne beskytte de offentligt ansatte, som er blevet bedt om at deltage i de mange grimme ting omkring min person.

Min blog, min dokumentar og mine bøger er mit eneste talerør pt., da jeg bekæmpes over hele linjen, som man gør, når man fortæller "truende" eller rettere ubehagelige sandheder om systemet. Det - og censuren - har mange efterhånden fået indblik i omkring den famøse virus, hvilket i sig selv har været øjenåbnende for mange ...

Forud for denne henvendelse ligger der to producerede straffesager imod mig, hvor jeg intet fik lov til at fremlægge af min righoldige dokumentation, som ville have frikendt mig på stedet. Dertil skal lægges, at jeg som forfatter, journalist m.m. juridisk har nogle udvidede formidlingsbeføjelser, som hverken politi eller domstolene respekterer, når det fælder dem selv. Af samme årsag nægtede man mig blot at fremlægge min dokumentation og dømte mig trods flere løgne forskellige steder.

Det er langt fra andre menneskers virkelighed at tro eller kunne rumme at få indblik i, hvordan politi, anklagemyndighed, domstolene og andre myndigheder kan spille sammen om at få en uskyldig borger dømt og tillige fratage muligheden for at bevise sin uskyld ...

Ikke desto mindre er det, hvad jeg kan dokumentere flere gange og det er en af grundene til, at myndigheder meget gerne vil lukke min blog ned - jeg fortæller for meget sandhed.

Hvis du vil dykke ned i de to straffesager, kan du finde dem fra straffesagens oversigt, som er sammenkædet med hestesagen aka statens hestetyveri, som er forklaret i overordnede linjer i Stjæler staten heste? Jeg forklarer lidt mere om årene siden 2015 på kronologisk33, som mangler en større opdatering med de seneste udviklinger. Mærkværdig domstolsbehandlinger og justitsmord fremgår i kortere form på retssager.

 
Forud for opkaldet fra politiet
 

Kort forinden denne henvendelse fra politiet havde jeg sendt to mails, som også kan være den udløsende årsag til den nylige henvendelse.

Som journalist og medlem af Dansk Journalistforbund har jeg forgæves og ubesvaret rettet henvendelse til forbundet for dels at få hjælp til den offentlige forfølgelse og dels at give indblik i, hvordan flere myndigheder har spillet sammen om at få mig uskyldigt dømt i en sag, som har og kan have betydning for flere andre medlemmer, som fortæller og dokumenterer sandheder om myndigheder.

Jeg havde givet formanden en mulighed for at reagere eller komme med indsigelser, inden jeg offentliggjorde mine henvendelser til forbundet og fristen var d. 27-8-21.

Jeg har også tre nylige sager med tre jyske domstole - retten i Hjørring, retten i Viborg og Vestre Landsret, da jeg har fået sporet flere af mine heste fra statens hestetyveri. Ingen af stederne har levet op til lovens bogstav og særligt dommeren i Hjørring har haft en meget usympatisk fremtoning og hun var bestemt ikke begejstret for min forespørgsel i midt august på, hvorvidt hun ville have sit navn sløret på min blog og i bøger. Hun var endnu mindre begejstret for, at jeg forespurgte på sammenhængen imellem, at hun var blevet forfremmet efter hendes fejlbehandling af min sag, hvilket jeg har oplevet flere dommere og betjente blive efterfølgende.

Jeg hælder derfor mest til, at dommeren fra retten i Hjørring har rettet henvendelse til min kære "veninde" fra retten i Næstved, som har støvet min sag af ... Det er i øvrigt min klare fornemmelse også er sket i både retten i Hjørring og retten i Viborg, omend dommeren i Viborg er noget af det sødeste, jeg har "mødt" i dommerstanden. Jeg er ikke i tvivl om, at domstolene har talt sammen om mine vindikationsstævninger, selvom der skal være lukkede skodder imellem domstolene.

Desværre er det sådan, at der heller ikke er de lukkede døre, der skal være imellem politi og anklagemyndighed såvel imellem de forskellige domstole. Når der ikke er de lukkede skodder, er der ingen retssikkerhed og det er netop denne aktivitet inde bag myndighedsbehandlingerne, som de færreste har kendskab til, men mennesker med kendskab til systemet vil kunne nikke genkendende til mine ord.

D. 15-9-21 så jeg et klip fra en udsendelse med Gintberg. Han havde lavet et indslag med en betjent, hvor det fremgår, at samtlige landets politikredse afholder videomøder - vist nok på daglig basis - og så er det nemt lige at advare en politikreds om en "vanskelig" borger, som så ikke bliver taget seriøst hos politiet, selvom det kan være valide og seriøse forhold, man retter henvendelse omkring.

Jeg så det f.eks. med Hjørring og Nordjyllands politi, som slet ikke reagerede på et kort over ulovligt skudte og nedgravede dyr og heste hos en hestehandler. Sammenhængen kan også være, at politi og andre myndighedspersoner ofte indgår handler/bytteaftaler med kriminelle, når de vil have udført opgaver, som det etablerede system ikke selv kan stå for. Så byttes der med penge, bordfald af sigtelser, bortfald af offentlig gæld og andre fordele. Der kan også være afpresning inde over, men det er sandheder, de færreste kender til. Når man indgår sådanne aftaler, er politiet varsomme med at sigte og undersøge den anden vej af frygt for, at nogle vil åbne munden og sladre om de forhold, som politi og andre myndigheder ikke vil lægge ry og rygte til ...

Lyt evt. til politimanden Jovans video de sidste 20-30 minutter, hvor han som mangeårig betjent giver vigtige informationer om politiets opbygning, så man bedre forstår, hvordan tingene omkring min person kan løbe af staben, uden nogen griber ind eller siger fra - https://www.youtube.com/watch?v=ODe2segRduQ.

 
Inden du hører båndoptagelsen med politiet
 
Bemærk at betjenten ikke ønsker at oplyse navnet på juristen, som har givet anmodningen og at betjenten ikke ønsker at høre på særlig mange sammenhænge og øvrige vigtige forhold for sagen.

I dag er det ikke længere politiets opgave at undersøge og opklare en sag snarere end at pådutte en ordre længere oppefra og det endda uden at undersøge, hvad der er op og ned ...

Betjenten på båndoptagelsen behøver ikke at være korrupt eller deltage i noget bevidst - han kan være blevet holdt i uvidenhed. Han ringer op og spørger ikke. Dette link giver indblik i, hvor grotesk straffesagen var - https://tinamarias.dk/blog/afsluttendeord.html og https://tinamarias.dk/blog/dommen119a.html. Retsbogen er stærkt manipuleret og det bliver kun værre, jo mere man dykker ned i mit forløb - se evt. feedback på bloggen, livestreamene og dokumentaren.

Betjenten handler udfra ordrer, hvor der ikke er plads til reelt at undersøge, om der overhovedet er grundlag for at gå videre med sagen. Derudover kan man ikke sigtes to gange for samme sag. I den oprindelige straffesag var det endda så grotesk, at det var to forskellige betjente fra henholdsvis Slagelse politi og Næstved politi, som "afhørte og undersøgte" sagen. Det var også anklagemyndigheden selv i en af sigtelserne, som havde indgivet en skriftlig anmeldelse af mig, til sig selv og modtaget af sig selv ...

Politiet havde end ikke gjort sig den ulejlighed at angive stiveje for det grundlag, de mente, der var for deres sigtelser ... Det svarer til, at man bliver sigtet - og dømt - for et indbrud på en ikke-angiven adresse ...

Det var betjenten selv, som "følte sig forulempet", som havde indgivet en anmeldelse af mig og den var modtaget af hende selv - dog vedlagt en "afhøring" af en politikommissær. Jeg blev afhørt af en almindelig betjent fra en anden station og her blev sagen heller ikke undersøgt. Læs og lyt mere under straffesagens sigtelser, hvor de fleste sigtelser er båndet.

Det vil også være en fordel at have læst min henvendelse omkring min tidligere "forsvarsadvokat", som bestemt ikke varetog min retssikkerhed eller førte sagerne på en ordentlig måde i overensstemmelse med min omfattende dokumentation, hvor intet blev fremlagt. Du kan læse skrivelsen på https://tinamarias.dk/blog/straffesagenadvokatkontor.html.

 
 

Mange mennesker forudsætter, at den straffesag som løb af staben, er behandlet fair og korrekt i retten. Dette er bare ikke tilfældet ... Det er et rent justitsmord, der er foregået, da jeg intet fik lov til at fremlægge. Selv min "forsvarsadvokat" var flere gange dybt rystet. Dels havde der ikke været de lukkede døre imellem politi og anklagemyndighed, som i øvrigt skal påse og medvirke til, at uskyldige ikke bliver dømt. I mit tilfælde har politi, anklagemyndigheden og flere domstole spillet sammen om at få mig dømt uden en retfærdig retssag. Min tidligere "forsvarsadvokat" var ikke i tvivl om, at jeg helt reelt er udsat for offentlig forfølgelse - uden dog at tage handlinger med sigte på at bringe de umenneskelige og ulovlige forhold til ophør.

Min advokat var også rystet over, at jeg ikke fik lov til så meget som at forklare mig i vidneskranken, da dommeren hele tiden afbrød mig. Det samme da jeg "fik det sidste ord" - jeg blev meget upassende afbrudt af dommeren og måtte igen opgive at få et fornuftigt ord indført ...

Under straffesagen var det oppe at vende med sløring af navn, hvilket flere mails til politiet i 2017 og 2018 dokumenterer. Disse mails er heller ikke indgået i straffesagens behandling. Det fremgår klart og tydeligt flere gange, at jeg tilbyder mulighed for at blive sløret.

Jeg oplyste dommeren om, at det var et stort arbejde at sløre navne i både bøger, blog og båndoptagelser og der er derfor ikke afsagt dom herom. Læs dommen og tag højde for, at det er en stærkt manipuleret og tilrettet retsbog, hvor flere forhold dels er undladt, ikke beskrevet eller mangelfuldt beskrevet - dom her.

Lovligheden af sigtelserne og tilholdet imod at fortælle sandheden om politiets mange løgne blev aldrig afklaret, da man havde meget travlt med at dømme mig og efterfølgende spærre min adgang til at indbringe sagen for Østre Landsret, hvorfor jeg nu har søgt Den særlige klageret om en genoptagelse af de to straffesager. Mine erfaringer med Den særlige klageret er ikke særlig opløftende, da ingen råd, nævn, tilsyn ller klageinstanser virker, når man er sandsiger eller systemkritiker.

Betjenten fra straffesagen havde krævet 75.000 kr. i tort for at medvirke i statens hestetyveri. Det er virkelig den omvendte verden, at krænkeren kan misbruge systemet og afkræve "offeret" betaling for umanerligt lede og grimme ting, som burde føre til en øjeblikkelig fyring, for jeg tænker næppe, at der er første gang, hun deltager i lignende forhold.

Hun fik dog ikke medhold i retten omkring tortgodtgørelse ... Det var trods alt den eneste ærlige ting, som dommeren foretog sig i sagen, hvor han også nægtede anmodninger fra min "forsvarsadvokat", som kunne frikende mig.

Alt andet lige er det politiet, anklagemyndigheden og domstolene selv, som bliver ved med at eksponere betjenten og hele tiden udvide hendes og andre myndighedspersoners roller og sætte fokus på hende/dem. Hvis man ønsker et andet resultat eller skrivelser/opdateringer fra min hånd, skulle man måske overveje at begynde at agere anderledes og mere i overensstemmelse med lovens forskellige bogstaver ...? Sandheden er, bliver og forbliver sandhed ...

Du kan finde mere lytte- og læsestof på straffesagens oversigt og kronologisk33, samt via navigation.

 
Båndoptagelse med politiet d. 27-8-21
 
 

Kan du ikke få optagelsen til at virke, kan du bruge et af disse links:

1. https://tinamarias.dk/lyd/Politi%2027-8-21b.mp3

2. https://tinamarias.dk/lyd/Politi%2027-8-21b.m4a

3. https://tinamarias.dk/lyd/Politi%2027-8-21b.wma

Kontakt forlaget, hvis det imod forventning ikke virker.

 
Hør næste optagelse med betjenten på side 2 ...
 
Side 1 | side 2 | side 3
 
 
Vil du springe direkte til dommen - dom om lukning af journalistblog
 
Brug linket med navigation i bunden til at blive guidet rundt på bloggen
 
Lydoptagelser af de tre seneste justitsmord i del 1 og 2
 
To livestreams
 
Feedback på bloggen, dokumentar, livestreams, musikroser
 
De seneste fem år
 
Til straffesagen
 
Til sigtelserne og tilhold for at fortælle sandheden
 
Til hestesagen
 
Kendelsen i statens hestetyveri
 
Statens vidner til hestetyveri
 
Til statsadvokatens løgn
 
Til krænkelser af en journalist
 
Til sager
 
Til oversigt over sager og forklaring
 
Tilbage til bloggen
 
Blog | Bøger | Demonstration | Dokumentar | Downloads | Dialog og sager | Hestesagen | Kronologisk forløb | Links | Navigation | Projekter og tiltag | Strøtanker | Spørgsmål og svar | Status | Tinamaria
tinamaria[@]vindingforlag.dk