Tinamarias Blog - Procesbevillingsnævnet i statens hestetyveri ...

 
 

Her kan du læse dialogen med Procesbevillingsnævnet i erstatningssagen omkring statens hestetyveri ...

 

Fra: Martin Andersen <man@jstlaw.dk> på vegne af Sikkerpost <sikkerpost@jstlaw.dk>
Dato: onsdag den 23. oktober 2019 kl. 18.19
Til: "post@procesbevillingsnaevnet.dk" <post@procesbevillingsnaevnet.dk>
Emne: Klage, fri proces - 19-210-03639 - Ansøgning om fri proces - Tinamaria Annaliva A Liziedatter, cprnummer : 170864

Til Procesbevillingsnævnet.

Hermed påklages Civilstyrelsens afgørelse af 23. oktober 2019 om ikke at bevillige fri proces.

Afgørelsen vedhæftes.

Der henvises til mine mails 2. og 9. oktober 2019 til Civilstyrelsen, jf. nedenfor samt vedhæftede bilag.

Civilstyrelsen har afvist fri proces under henvisning til, at modparten muligt kan erkende erstatningsansvaret. Jeg har intet svar modtaget fra modparten til trods for, at jeg bl.a. ved mail af 23. september 2019 opfordrede modparten til at tilkendegive sin stillingtagen til ansvaret , ligesom jeg anførte:

”Hører jeg ikke noget inden for 14 dage lægger jeg til grund, at erstatningspligten bestrides”.

Jeg har igen i dag opfordret modparten til at svare i sagen. Vedhæftet min mail af d.d

Krypteret svar/post skal sendes til kontorets sikkermail sikkerpost@jstlaw.dk

Med venlig hilsen / Best regards

Martin Andersen
Advokat (L)
M +45 5115 7505
T +45 3333 7090
F +45 3333 7099
mailto:jst@jstlaw.dk

Toldbodgade 29 C, st.tv.
DK ­ 1253 København K
www.jstlaw.dk

 
 

From: Martin Andersen
Sent: Tuesday, October 29, 2019 11:26 AM
To: post@procesbevillingsnaevnet.dk
Subject: Re: Klage, fri proces - 19-210-03639 - Ansøgning om fri proces - Tinamaria Annaliva A Liziedatter

Til Procesbevillingsnævnet.

I fortsættelse af mail nedenfor vedhæftes mail af 29. oktober 2019 fra anklagemyndigheden med bilag, hvori det oplyses, at erstatningsansvaret ikke kan erkendes.

Krypteret svar/post skal sendes til kontorets sikkermail sikkerpost@jstlaw.dk

Med venlig hilsen / Best regards

Martin Andersen
Advokat (L)
M +45 5115 7505
T +45 3333 7090
F +45 3333 7099
mailto:jst@jstlaw.dk

Toldbodgade 29 C, st.tv.
DK ­ 1253 København K
www.jstlaw.dk

 
Vedhæftet:
 
 
 
 
 
 
Mail fra min advokat d. 2-1-20
 

Min advokat skrev til mig, at han ikke var enig i Procesbevillingsnævnets afgørelse ...

Afgørelsen var forventelig - også i lyset af, hvad jeg tidligere flere gange har fanget Procesbevillingsnævnet i, men afslaget understreger også, at hele hestesagen og den groteske straffesag er et sammenspil imellem følgende myndigheder:

Politiet

Rigspolitiet

DUP

Statsadvokaten i København

Rigsadvokaten

Civilstyrelsen

Retten i Næstved

Østre Landsret

 
 
Mail til Procesbevillingsnævnet og Civilstyrelsen
 

Vedr. afslag fra Civilstyrelsen og Procesbevillingsnævnet
02-01-2020 18:39
post@procesbevillingsnaevnet.dk;civilstyrelsen@civilstyrelsen.dk
Cc: Justitsministeriet;Martin Andersen;

Hejsa

Jeg skal hermed gøre opmærksom på, at både Civilstyrelsen og Procesbevillingsnævnet har truffet fejlagtige afgørelser, da de ikke er truffet på et korrekt grundlag.

Civilstyrelsens sagsnr. er 19-210-03639
Procesbevillingsnævnets sagsnr. er 2019-31-0670

Der er tale om statens hestetyveri, som er en kulmination af dels årelang offentlig/systemisk forfølgelse af min person, hvor særlig politiinstanser og domstolene har været særdeles aktive. Derudover er der tale om flere års afdækning af korruption fra min side, hvilket som nævnt fik myndigheders hævntørst til at kulminere, da jeg – udover diverse bøger og dokumentar - d. 6-3-2017 foretog en omfattende politianmeldelse jf. http://www.tinamarias.dk/blog/ombudsmanden, hvor jeg også bl.a. politianmeldte både Civilstyrelsen og Procesbevillingsnævnet foruden en del andre myndigheder og navngivne myndighedspersoner.

Det er heller ikke nogen hemmelighed, at både Procesbevillingsnævnet og Civilstyrelsen har nogle ret uheldige roller i min dokumentars afsnit 16 på http://www.tinamarias.dk/blog/dokumentar.html, hvor begge instanser bliver fanget med bukserne nede og blev deltagere i den offentlige forfølgelse af min person. Jeg har flere gange tidligere fanget Procesbevillingsnævnet i ufine metoder og det er i sagens natur bekymrende, at begge instanser residerer under justitsministeriet, som heller ikke er fin i kanten og efterhånden har et meget blakket ry i befolkningen.

I nærværende sag med ovenstående sagsnumre er der tale om, at der fandt en totalt grotesk straffesag sted i statens hestetyveri i strid med både min retssikkerhed såvel som nationale og internationale love. Såfremt jeg havde fået lov til at fremlægge blot en lille del af min dokumentation, var jeg ubestridt blevet frikendt. Desværre giver forløbet indblik i, at statens hestetyveri er aftalt spil imellem en lang række myndigheder – herunder retten i Næstved og Østre Landsret foruden DUP m.fl.,  hvilket fremgår af http://tinamarias.dk/blog/straffesagenoversigt.

Jeg er fuldt bevidst om, at baggrunden for, at de to retsinstanser har valgt at kende mig skyldig i politiets ene af to sigtelser ligger til grund i, at man så kan afvise et erstatningsansvar, fordi man nu er “dømt”. Jeg henviser i denne sammenhæng til retsplejelovens § 1018 a. Fakta er imidlertid, at jeg af indlysende årsager blev nægtet en retfærdig retssag, så man oveni kunne blåstemple og frikende statens hestetyveri uden erstatningsansvar overhovedet, selvom der nu er faldet tre domme for, at politiet begik regulære lovbrud, da de uretmæssigt stjal mine otte firmaheste ... Anklagemyndigheden har endda selv indrømmet, at de ikke havde hjemmel hertil, hvilket i sig selv burde have fået både Civilstyrelsen og Procesbevillingsnævnet til at undre sig og træffe nogle helt andre afgørelser ...

Nu er formålet – med kendskab til sagens dokumenation, mål og agenda – utroligt gennemskueligt, men det bibringer desværre ikke borgere opfattelsen af, at de nævnte myndigheder fungerer betryggende og i overensstemmelse med flere lovgrundlag. De nyligt trufne afgørelse fra både Civilstyrelsen og Procesbevillingsnævnet gør desværre – igen - begge instanser til aktive aktører i den offentlige forfølgelse foruden deltagere i statens hestetyveri.

Da jeg har offentliggjort skrivelserne på henholdsvis http://tinamarias.dk/blog/erstatningcivilstyrelsen og http://tinamarias.dk/blog/erstatningprocesbevillingsnaevnet, skal jeg høre, om der er navne, der skal sløres? Sandheden har det jo med at komme frem – hvis ikke før, så siden

Mvh.
Tinamaria

 
Tilbage til oversigten
 
 
Den retslige forfølgelse
 
Politimæssig forfølgelse
 
Nægtet efterforskning - offentligt forfølgelse 2017
 
Nægtet efterforskning - offentlig forfølgelse 2015
 
Til dialog og sager
 
Til status
 
Tilbage til bloggen
 
Blog | Bøger | Demonstration | Dokumentar | Downloads | Dialog og sager | Hestesagen | Kronologisk forløb | Links | Navigation | Projekter og tiltag | Strøtanker | Spørgsmål og svar | Status | Tinamaria
tinamaria[@]vindingforlag.dk