Tinamarias Blog - dialog med rigsadvokaten ...

 
 

Her kan du læse om dialogen med rigsadvokaten, som igen blev anmodet om skift af politikreds på baggrund af politiets og anklagemyndighedens fremfærd i hestesagen.

Hvor der er flere modtagere, handler det om flere forhold. 1) jeg skriver bøger om hver enkelt modtager, 2) i nogle situationer slår jeg flere fluer i samme smæk, 3) der er ikke noget at løbe fra eller spille ping-pong med og 4) dokumentation for, hvad den pågældende instans vidste på et givent tidspunkt.

 
Af uransaglige og uoplyste årsager stoppede rigsadvokaten kort efter hestesagen -
https://www.bt.dk/krimi/rigsadvokat-ole-hasselgaard-stopper
- åbner i et nyt vindue
 

Vedr. inhabil politikreds
17-01-2018 12:50
Justitsministeriet<jm@jm.dk>;rigsadvokaten@ankl.dk<rigsadvokaten@ankl.dk>;
Cc: kos-rigspolitichefens-forkontor@politi.dk<kos-rigspolitichefens-forkontor@politi.dk>;
mail@politiklagemyndigheden.dk<mail@politiklagemyndigheden.dk>;
SAK@ankl.dk<SAK@ankl.dk>;post@ombudsmanden.dk<post@ombudsmanden.dk>;

Hejsa

Med afsæt i min telefoniske samtale med specialanklager Maria C. Jepsen på politigården i Næstved g.d., skal jeg hermed påny søge om at blive overført til en habil politikreds med afsæt i den omfattende og meget grove offentlige forfølgelse, jeg i årevis har været udsat for fra både Slagelse/Næstved politi foruden retten i Næstved.

Jeg skal ligeledes spørge, om der er nogen, der har tænkt sig at gribe ind i hestesagen? I den sag er det klart og tydeligt, at jeg er udsat for offentlig forfølgelse, når man kigger på, hvordan den politianmeldte anklagemyndighed er kørt frem i sagen og er skøjtet henover enhver form for retssikkerhed.

Mvh.
Tinamaria

 
Anden dokumentation til ombudsmanden m.fl.
 
Hestesagen på denne webside blev sendt til flere myndigheder d. 17-1-19
 

Hestesagen - første del
17-01-2018 23:10
post@ombudsmanden.dk<post@ombudsmanden.dk>;
Cc: Justitsministeriet<jm@jm.dk>;rigsadvokaten@ankl.dk<rigsadvokaten@ankl.dk>;
kos-rigspolitichefens-forkontor@politi.dk<kos-rigspolitichefens-forkontor@politi.dk>;
mail@politiklagemyndigheden.dk<mail@politiklagemyndigheden.dk>;SAK@ankl.dk<SAK@ankl.dk>;

Hermed hestesagen i bidder.

Fra http://tinamarias.dk/blog/renehestesag.html:

Fra http://tinamarias.dk/blog/hestesagen.html hvor jeg har vedhæftet de to båndoptagelser (1. telefonsvarerStemme002 – 2. Stemme008): 

 

Hestesagen - anden del
17-01-2018 23:13
post@ombudsmanden.dk<post@ombudsmanden.dk>;
Cc: Justitsministeriet<jm@jm.dk>;rigsadvokaten@ankl.dk<rigsadvokaten@ankl.dk>;
kos-rigspolitichefens-forkontor@politi.dk<kos-rigspolitichefens-forkontor@politi.dk>;
mail@politiklagemyndigheden.dk<mail@politiklagemyndigheden.dk>;SAK@ankl.dk<SAK@ankl.dk>;

Vedhæftet båndoptagelse af d. 11-12-17

 

Hestesagen - tredje del
17-01-2018 23:16
post@ombudsmanden.dk<post@ombudsmanden.dk>;
Cc: Justitsministeriet<jm@jm.dk>;rigsadvokaten@ankl.dk<rigsadvokaten@ankl.dk>;
kos-rigspolitichefens-forkontor@politi.dk<kos-rigspolitichefens-forkontor@politi.dk>;
mail@politiklagemyndigheden.dk<mail@politiklagemyndigheden.dk>;SAK@ankl.dk<SAK@ankl.dk>;

Vedhæftet båndoptagelse af 13-12-17

 

Hestesagen - fjerde del
17-01-2018 23:19
post@ombudsmanden.dk<post@ombudsmanden.dk>;
Cc: Justitsministeriet<jm@jm.dk>;rigsadvokaten@ankl.dk<rigsadvokaten@ankl.dk>;
kos-rigspolitichefens-forkontor@politi.dk<kos-rigspolitichefens-forkontor@politi.dk>;
mail@politiklagemyndigheden.dk<mail@politiklagemyndigheden.dk>;SAK@ankl.dk<SAK@ankl.dk>;

Vedhæftet båndoptagelse af 14-12-17

 

Hestesagen - femte del
17-01-2018 23:29
post@ombudsmanden.dk<post@ombudsmanden.dk>;
Cc: Justitsministeriet<jm@jm.dk>;rigsadvokaten@ankl.dk<rigsadvokaten@ankl.dk>;
kos-rigspolitichefens-forkontor@politi.dk<kos-rigspolitichefens-forkontor@politi.dk>;
mail@politiklagemyndigheden.dk<mail@politiklagemyndigheden.dk>;SAK@ankl.dk<SAK@ankl.dk>;

Sidste del af hestesagen fra http://tinamarias.dk/blog/hestesagen.html

Jeg har vedhæftet de sidste dokumenter fra politiet, som jeg endnu ikke har nået at lægge ud på min blog sammen med mine svar til politiet.


Vedhæftet båndoptagelse af 4-1-18 samt dokumenterne længere oppe i tråden:

Anklagemyndighedens brev af d. 2-1-18

Anklagemyndighedens brev af 10-1-18

Anklagemyndighedens afgørelse af 15-1-18

 

Hestesagen - sidste del - diverse fotos
17-01-2018 23:43
post@ombudsmanden.dk<post@ombudsmanden.dk>;
Cc: Justitsministeriet<jm@jm.dk>;rigsadvokaten@ankl.dk<rigsadvokaten@ankl.dk>;
kos-rigspolitichefens-forkontor@politi.dk<kos-rigspolitichefens-forkontor@politi.dk>;
mail@politiklagemyndigheden.dk<mail@politiklagemyndigheden.dk>;SAK@ankl.dk<SAK@ankl.dk>;

Hermed sidste del af hestesagen.

Nu vil jeg høre, hvad I har tænkt jer at gøre, da politiet har afhændet hestene på et meget tvivlsomt og uretmæssigt grundlag med en lang række fejl?

Mvh.
Tinamaria

Kopieret indhold ind i mailen fra følgende links:

Fra http://tinamarias.dk/blog/huld.html:

Fra http://tinamarias.dk/blog/folde.html:

Fra http://tinamarias.dk/blog/skaden.html:

Fra http://tinamarias.dk/blog/knivskade.html – uefterforsket knivskade som politiet sagde var foreneligt med en knivskade

 
Samme mails som d. 17-1-18 ligeledes videresendt d. 19-1-18 til anklagemyndigheden og rigspolitiet
 
 

VS: Brev fra Anklagemyndigheden - j.nr. RA-2017-3100214-133 [Ref.nr.=85f31c7eccbc489694383294da67fb18]
21-03-2018 22:50
tinamaria@vindingforlag.dk<tinamaria@vindingforlag.dk>;

Emne: VS: Brev fra Anklagemyndigheden - j.nr. RA-2017-3100214-133


----Oprindelig meddelelse----
Fra:
Sendt: 21-03-2018
Emne: Brev fra Anklagemyndigheden - j.nr. RA-2017-3100214-133

 

 
 
 

Vedr. RA-2017-3100214-133
08-04-2018 18:24
rigsadvokaten@ankl.dk
Cc: Justitsministeriet;post@politiklagemyndigheden.dk;post@ombudsmanden.dk

Hejsa

Tak for svar af d. 21-3-18

Jeg vil gerne korrigere det oplyste forhold – det er sket fra d. 22-12-17, hvor I fik den første mail ...

Jeg må tilstå, at jeg ikke har medlidenhed med jer over de 17 mails, da de er selvforskyldt.

Jeg ved godt, det er mig, som i første omgang får skyld for tids- og ressourcespild, men sandheden er rent faktisk, at det er myndigheder, som står bag ressourcespildet, fordi man ikke evner at give mine sager rettelig behandling – herunder at bremse den offentlige forfølgelse jeg er udsat for ...

Jeg rettede i 2014 henvendelse til rigsadvokaten og bad om hjælp til at blive overført til en habil politikreds. Jeg tror, det er de færreste borgere, der udbeder den slags hjælp, uden at der er et reelt behov herfor. Min søn og jeg, mit firma og samfundet kunne være sparet for meget, hvis rigsadvokaten var trådt i karakter i 2014 og andre langt tidligere ...

Jeg er som forfatter og forlægger udsat for grim, grov og meget omfattende offentlig forfølgelse – herunder fra politiet og det mest skammelige er, at både rigsadvokaten, ombudsmanden, justitsministeriet, statsadvokaten i København og DUP er orienteret herom og er rent ud sagt passive ...

I forhold til min henvendelse til rigsadvokaten i 2014 er det et lille fremskridt, at man i denne ombæring vil høre politikredsen, hvorvidt de selv finder sig inhabile og skal vi gætte på svaret? Selvfølgelig vil de mene, at de er fuldt habile på trods af det gemene hestetyveri, der blev foretaget d. 22-12-17, hvor både rigsadvokaten, ombudsmanden, justitsministeriet, statsadvokaten i København og DUP blev orienteret og siden har fået fremsendt en række båndoptagelser, hvor det klart og tydeligt fremgår, at politiet begik både lovbrud og løj. Jeg har siden fanget politiet i yderligere løgne og tilsidesættelser af både loven og normale fremgangsmåder.

Når du har et svar fra politikredsen, så sammenhold det med følgende oplysninger, som vist klart viser de politistatslignende forhold og inhabiliteten i Slagelse/Næstved politi foruden rigspolitiet:

* 2007 - ramaskrig i samtlige politikredse på Sjælland da politiet agerede foged og tilsidesatte lejeloven

* 2007 - politiadvokaten (i dag sekretariatschef) blåstemplede politiets fremgangsmåde og tilsidesættelser af lejeloven og min retssikkerhed

* 2007 - politiet anvendte en lov, som stort set aldrig finder anvendelse

* 2007 - politiet overholdt ikke officialprincippet

 

* 2010 - anmeldelse af Sorø kommune for lovbrud, tilsynssvigt m.m. blev afvist uden hverken gennemgang af anmeldelsen, forløbet eller dokumentationen - http://tinamarias.dk/blog/pol2010.html

* 2010 - ny politiadvokat (i dag advokaturchef og involveret i hestesagen) og statsadvokaten afslog gennemgang af sagen trods opfordring fra ombudsmanden - http://tinamarias.dk/blog/aktpolhest1.html

 

* 2013 - overtrædelser af grundloven, menneskeretskonventionen, straffeloven og politiloven omkring demonstrationen - http://tinamarias.dk/blog/demonstration.html

* 2013 - uretmæssigt påbud ifm. demonstrationen - http://tinamarias.dk/blog/demonstration4.html

* 2013 - blåstempling af lovbrud ifm. demonstrationen fra vicepolitikommissæren - http://tinamarias.dk/blog/ombudsmanden.html 

* 2013 - løgn og dokumentfalsk fra politikommissær - http://tinamarias.dk/blog/polkom.html

* 2013 - nægtet at modtage anmeldelser for lovbrud og offentlig forfølgelse- http://tinamarias.dk/blog/polkom.html  

 

* 2014 -  http://tinamarias.dk/blog/politianmeldelse1.html - http://tinamarias.dk/blog/knivskade.html – knivskade af højdrægtig hoppe, indbrudsforsøg, klippet ledning til træpillefyr 

* 2014 -  http://tinamarias.dk/blog/politianmeldelse2.html - hærværk i løsdrift

* 2014 -  http://tinamarias.dk/blog/politianmeldelse3.html - glasskår på foldene

* 2014 -  http://tinamarias.dk/blog/politianmeldelse4.html - løgne fra min udlejer

* 2014 -  http://tinamarias.dk/blog/politianmeldelse5.html - smadret forrude og fire knivstukne dæk

– de 5 anmeldelser politiet nægter aktindsigt bl.a. med begrundelsen, at det “er til fare for statens sikkerhed” og som førte til en uretmæssig fogedudsættelse

* 2014 - ingen reaktion overfor politianmeldelse af dommer, som uretmæssigt smed os ud (blev i første omgang underkendt i landsretten af nogle ærlige dommere - http://tinamarias.dk/blog/uretmaessigunderkendt.html)

* 2014 - ingen reaktion overfor uretmæssig fogedudsættelse

* 2014 - politiet og retten respekterede ikke, at hestene skulle over og demonstrere, men tog dem i stedet

* 2014 - politiet løj omkring fogedudsættelsen, tog billeder med lukkede døre og løj om overdragelse af vores indbo og varelagre, som ikke blev sendt til destruktion - http://tinamarias.dk/download2.html 

* 2014 - politiet overdrog vores indbo til udlejer, som solgte det videre og brændte resten af

* 2014 - politiets kritisable fjernelse af hestene

* 2014 - politiets nægtelse af at tilse hestene - http://tinamarias.dk/lyd/Kurt%20G.%20Nielsen%2026-11-14/EKEN0001.mp3

* 2014 - løgn fra politiet og retten omkring den uretmæssige fogedudsættelse - http://tinamarias.dk/blog/uretmaessigloegn.html

 

* 2015 - forvansket, redigeret og mangefuld aktindsigt efter 612 dage - http://tinamarias.dk/download2.html

* 2015 - fangede flere politifolk i at lyve og lave pligtforsømmelser

* 2015 - fangede politianklagere i pligtforsømmelser - http://tinamarias.dk/blog/polklage.html

* 2015 - politianklagerens pligtforsømmelser - http://tinamarias.dk/blog/polklage.html  

* 2015 - uafsluttet klage/partshøring (sekretariatschefen holder hånden over politikommissæren)

* 2015 - politiinspektør nægtet at modtage anmeldelser for lovbrud og offentlig forfølgelse - http://tinamarias.dk/blog/kronologisk2.html

* 2015 – falsk anmeldelse fra Dyrenes Beskyttelse - http://tinamarias.dk/download11.html

* 2015 - politiet nægtede at gå videre med den falske anmeldelse fra Dyrenes Beskyttelse for groft uforsvarlig behandling af dyr

* 2015 - politiet har aldrig besvaret mine spørgsmål omkring den redigerede og forvanskede aktindsigt efter 612 dage

* 2015 - politiet har heller aldrig udleveret det materiale, de har dækket over og forsøgt at skjule i aktindsigten

 

* 2017 - omfattende politianmeldelse sendt til ombudsmanden - http://tinamarias.dk/blog/ombudsmanden.html

* 2017 - anmeldelsen blev sendt direkte til DUP - http://tinamarias.dk/blog/kronologisk6.html

* 2017 - anmeldelsen blev sendt fra DUP til statsadvokaten i København - http://tinamarias.dk/blog/kronologisk6.html

* 2017 - anmeldelse afvist af Næstved politi uden gennemgang - http://tinamarias.dk/blog/aktpol.html

* 2017 - aktindsigt nægtet i de fem politianmeldelser fra 2014 grundet “fare for statens sikkerhed”- http://tinamarias.dk/blog/aktpol.html 

* 2017 - anmeldelse af dommer, politianklager og staldejer afvist uden gennemgang - http://tinamarias.dk/blog/hestesagen8.html

* 2017 - ignoreret anmeldelse af ombudsmanden

* 2017 - afviste anmeldelser af dommer, politianklager, staldejer uden gennemgang - http://tinamarias.dk/blog/poltilfoejelse.html  
   
* 2017 - afviste anmeldelser uden gennemgang - http://tinamarias.dk/blog/dommerhestesag.html

* 2017 - ignoreret både mundtligt og skriftligt ønske om advokat d. 18-12 og d. 22-12 i hestesagen

* 2017 - politiets nedsættelse af to-månedersfristen til 14 dage i hestesagen

* 2017 - en inhabil advokaturchef på hestesagen 

* 2017 - uretmæssigt og ulovligt påbud i hestesagen http://tinamarias.dk/blog/hestesagen8.html

* 2017 - manglende overholdelse af officialprincippet og andre pligtforsømmelser i hestesagen

* 2017 - flere løgne fra politiet i hestesagen:

* 2017 - http://tinamarias.dk/blog/hestesagen3.html 

* 2017 - http://tinamarias.dk/blog/hestesagen4.html

* 2017 - http://tinamarias.dk/blog/hestesagen5.html 

* 2017 - http://tinamarias.dk/blog/hestesagen6.html 

* 2017 - http://tinamarias.dk/blog/hestesagen7.html

* 2017 - http://tinamarias.dk/blog/hestesagen9.html

* 2017 - http://tinamarias.dk/blog/hestesagen10.html

* 2017 - http://tinamarias.dk/blog/hestesagen11.html

* 2017 - http://tinamarias.dk/blog/hestesagen12.html

* 2017 - http://tinamarias.dk/blog/hestesagen13.html

* 2017 - http://tinamarias.dk/blog/aktpolhest.html  

* 2017 - politianklager undlod at indbringe min klage over politiets påbud til rigspolitiet    

* 2017 - grove forsømmelser fra politianklager i 1900-83979-00111-17

* 2017 - rigspolitiets afvisning af min henvendelse om offentlig forfølgelse - http://tinamarias.dk/blog/poloff.html 

* 2017 - politiet vågnede op til “dåd” 1½ år efter - http://tinamarias.dk/blog/rettenspolitianmeldelse.html   

 

* 2018 - yderligere løgne fra politiet, staldejer og anmeldere i fejlkodet aktindsigt - http://tinamarias.dk/blog/aktpolhest.html

* 2018 - politiets undladelse af at følge normal procedure- http://tinamarias.dk/blog/aktpolhest.html 

* 2018 - politiets salg af 8 heste til en samlet pris på kr. 8.000 + moms - http://tinamarias.dk/blog/aktpolhest.html  

* 2018 - politiet reagerede først på mit ønske om en beskikket advokat, d. 11-1-18 – syv dage efter den 1½ måned reducerede frist var udløbet- http://tinamarias.dk/blog/aktpolhest.html 

* 2018 - politiet løj yderligere og oplyste retten om, at jeg ikke havde ønsker nogen bestemt forsvarsadvokat - http://tinamarias.dk/blog/aktpolhest.html 

* 2018 - inhabil advokaturchef på hestesagen - http://tinamarias.dk/blog/aktpolhest1.html / http://tinamarias.dk/blog/pol2010.html

Yderligere kritisabelt er det, at rigspolitiet ikke har reageret på mine klager i hestesagen omkring påbud, flere fejl fra politiet og løgne, som jeg indbragte rigspolitiet d. 18-12-17, 3-1-18, 16-1-18 og 17-1-18 og jeg har fortsat intet hørt ...

Herudover er der en betjent, som bliver brugt i mine og andres uldne sager og her i bakspejlets klare lys er jeg begyndt at undre mig over, om den falske voldtægtsanmeldelse imod min søn kan have andre årsager, som hun også var involveret i ... Jeg spørger også mig selv, om det var almindelig grov mobning, der foregik imod min søn på Sorø efterskole ...

I oversigten har jeg slet ikke medtaget, hvilken rolle og funktion både DUP, statsadvokaten, statsadvokaten i København, rigsadvokaten, justitsministeriet og ombudsmanden har haft.

Jeg er klar over, at hverken rigsadvokaten, ombudsmanden, justitsministeriet, statsadvokaten i København eller DUP er interesseret i, at der bliver foretaget en efterforskning af den helt reelle forfølgelse, jeg er udsat for, men
I er ikke længere i en position, hvor der er nogen nem løsning eller nem udvej, men I kan gøre det noget nemmere at give mig min bisidder, så han kan være jer behjælpelig med “at skære nogle hjørner”.

Rigsadvokaten er foreholdt muligheden for at komme med indsigelser og/eller kommentarer i forbindelse med min bog “Når sandheden skal frem – henvendelser til Rigsadvokaten”. Da der hverken har været kommentarer eller indsigelser, bruger jeg helt eller delvist materialet fra bogen til min blog.

Nærværende dialog bliver bragt på http://tinamarias.dk/blog/dialogrigsadvokat.html Såfremt der er indsigelser og/eller kommentarer, skal jeg hurtigst muligt have besked – herunder om der er forhold, informationer, navne etc., der skal sløres.

Den retslige forfølgelse er lige så grim - http://tinamarias.dk/blog/retssager.html og så er der forfølgelsen fra Skat og skattemyndigheder og alle de andre myndigheder - http://tinamarias.dk/blog/offentlig.html samt http://tinamarias.dk/blog/sagsskema.html ...

Jeg ser frem til et snarligt svar omkring skift af politikreds, så de strafbare forhold kan efterforskes og den offentlige forfølgelse bringes til ophør.

Mvh.
Tinamaria

 

Specifikt for hestesagen og politiet

Politiets fejl, løgn og lovbrud

* politiet har ikke overholdt officialprincippet

* politiet har overtrådt dyreværnsloven § 21, stk. 2 – to gange

* politiet har ikke inddraget væsentlige oplysninger

* politiet har ikke oplyst korrekt omkring det første dyrlægebesøg og de forskellige heste

* politiet havde undladt billeder

* politiet vedtog henover hovedet, at “jeg havde udtalt mig” i strid med båndoptagelser   

* politiet pålagde mig at overtræde både hestelovens §§ 12, 13, 14  og dyreværnsloven §§ 1, 2, 3

* politiet ignorerede, at jeg havde søgt Fødevarestyrelsen om midlertidig dispensation fra hesteloven

* politiet og Fødevarestyrelsen kunne jf. dyreværnslovens § 21, Stk. 3. stk. 2 give midlertidig dispensation

* politiet oplyste mig aldrig om mine rettigheder og har løjet herom i aktindsigterne

* politiet har løjet om, at jeg har givet afkald på at gennemlæse og underskrive mine forklaringer

* politiet verfer mig flere gange af banen med for sagen væsentlige informationer

* politiet modtog aldrig mine skriftlige informationer (sagt flere gange, at de var på vej)

* politiet inddrog aldrig mine anmeldelser i sagen af d. 21-11

* politiet har løjet i aktindsigterne i flere forhold

* politiet har ikke oplyst om mine rettigheder

* anklagemyndigheden og ikke politidirektøren har afgjort afhændelsen af hestene

* politiet havde sat 2 måneders frist ned til 14 dage med jul og nytår imellem

* betjent på fra flere uldne sager

* der har været en inhabil advokaturchef inde over sagen – (http://tinamarias.dk/blog/pol2010.html)

* advokaturchefen er yderligere bekendt med, at jeg har fanget politikommissæren i løgn og politiinspektøren som ikke ville modtage anmeldelse for korruption/offentlig forfølgelse

* under den sjette båndoptagelse med politiet fremgår det, at det er en administrativ beslutning fra anklagemyndigheden at fjerne hestene

* politiet lagde bevidst begge møder, hvor de vidste, jeg ikke kunne give fremmøde

* politiet undladt at gennemgå mine anmeldelser af d. 21-11

* politiet har udladt at vedlægge aktindsigten vigtige billeder, båndoptagelser og mails i aktindsigten/klagesagen

* politiet nægtede at udlevere hestene d. 19-1, da jeg havde fundet et sted til dem

* politiet er brugt i en bagvendt fogedudsættelse på grund af mine politianmeldelser af dommere, politifolk m.fl.

* politiet har taget hestene for at undgå fremtidige demonstrationer med hestene imod Sorø kommune

* politiet har ikke overholdt frister i forbindelse med afgivelse af pålæg, hvilket har indflydelse på klageadgangen

* på trods af klageadgang og fejl i denne har politiet afhændet hestene inden klagefristens udløb

* politiet ignorerede mine anmodninger om advokat henholdsvis d. 18-12 og 22-12

* politiet reagerede først på min anmodning om advokat d. 11-1 – først da hestene var afhændet

* politiet/anklagemyndigheden har ikke respekteret mit ønske om at indbringe hverken sagen, påbud eller straffesag for en habil byret

* jeg indbragte de kritisable forhold for rigspolitiet d. 18-12-17, 3-1-18, 16-1-18 og 17-1-18  og har fortsat intet hørt ...

* rigspolitiet har heller ikke forholdt sig til min klage (se evt. http://tinamarias.dk/blog/poloff.html omkring offentlig forfølgelse)

* politiet sender først sagen til rigspolitiet d. 22-1-18, hvorefter jeg hørte fra statsadvokaten, som ikke kan behandle sagen

* rigspolitiet, rigsadvokaten, statsadvokaten i København og justitsministeriet har haft kendskab til sagen siden d. 22-12

* ombudsmanden siden d. 16-12

* politiet har solgt alle 8 heste for ialt kr. 8.000 + moms – på auktion ville de have indbragt mere, men så kunne jeg nå at indløse dem ...

* den beskikkede forsvarer havde sagen allerede midt i januar (kun omkring politiets sigtelse)

* politiet har ikke indbragt frakendelsen og pålægget for retten – de har kun indbragt politiets sigtelse af mig


Politiets fejl og jeres berøringsangst og handlingslammelse har kostet denne dejlige hest livet, fordi “den ikke kunne sælges” og selvom hestehandleren vidste, at der var sket fejl. Båndoptagelserne med hestehandleren kan høres på http://tinamarias.dk/blog/hestehandler.html

 

Opdateret tidligere fremsendt oversigt

Jeg henleder til følgende, foreløbige links, som aktuelt er klar:

Uefterforsket anmeldelse af knivskade til politiet - http://tinamarias.dk/blog/knivskade.html
                       
Offentlig forfølgelse og afslag CPR - http://tinamarias.dk/blog/afslagcpr.html

Manglende efterforskning offentlig forfølgelse - http://tinamarias.dk/blog/poloff.html

Manglende efterforskning offentlig forfølgelse politi og retsinstanser - http://tinamarias.dk/blog/poloff1.html

Manglende efterforskning offentlig forfølgelse - SØIK - http://tinamarias.dk/blog/sok.html

Manglende efterforskning offentlig forfølgelse - Justitsministeriet - http://tinamarias.dk/blog/korjus.html

Manglende efterforskning offentlig forfølgelse - statsadvokaten i København - http://tinamarias.dk/blog/korsak.html

Politiinspektør nægter modtagelse af anmeldelse for korruption og offentlig forfølgelse - http://tinamarias.dk/blog/kronologisk2.html

Offentlig forfølgelse i retten i hestesagen - http://tinamarias.dk/blog/kronologisk4.html

Offentlig forfølgelse fra Skat og fejlbehandlet skattesag - http://tinamarias.dk/blog/kronologisk5.html

Offentlig forfølgelse fra politiet, DUP og statsadvokaten i København - http://tinamarias.dk/blog/kronologisk6.html

Offentlig forfølgelse justitsministeriet - http://tinamarias.dk/blog/aktjus.html

Tilsidesættelse af demonstrationsret - http://tinamarias.dk/blog/demonstration2.html 3 båndoptagelser og uefterforsket anmeldelse

Bremset efterforskning demonstrationsret - http://tinamarias.dk/blog/polklage.html

Uretmæssigt påbud fra politiet - http://tinamarias.dk/blog/demonstration4.html

Løgn og bevisforvanskelse fra politiet - http://tinamarias.dk/blog/demonstration5.html fejlbehandlet af DUP

Politianmeldelse i 2010 aldrig efterforsket - http://tinamarias.dk/blog/pol2010.html 

Slettet retsbog - http://tinamarias.dk/blog/aktret.html

Nægtet skift af politikreds af rigsadvokaten - http://tinamarias.dk/blog/rigsadvokat.html

Ubehandlet kæresag på 1½ år i Østre Landsret - http://tinamarias.dk/blog/retparkeret.html

Benspænd for aktindsigt fra Højesteret samt samme sagsnummer til to vidt forskellige sager - http://tinamarias.dk/blog/hojesteret.html

Benspænd for aktindsigt fra Østre Landsret - http://tinamarias.dk/blog/oestrelandsret.html

Benspænd for aktindsigt fra Den særlige klageret - http://tinamarias.dk/blog/saerligklageret.html

Benspænd for aktindsigt fra retten i Næstved – undervejs

Benspænd for aktindsigt politiet - http://tinamarias.dk/blog/aktpol.html

Politianmeldt dommer ikke vige sit sæde – http://tinamarias.dk/blog/retvige.html

Fejlbehandlet arbejdsskadesag - http://tinamarias.dk/blog/arbejdsskade.html

 
VS: Brev fra Anklagemyndigheden - j.nr. RA-2017-3100214-133 [Ref.nr.=f2edc742669941469b2ee76709c6fdcb]
08-05-2018 19:30
tinamaria@vindingforlag.dk<tinamaria@vindingforlag.dk>;
 
 
 

Vedr. j.nr. RA-2017-3100214-133
11-05-2018 13:12
rigsadvokaten@ankl.dk<rigsadvokaten@ankl.dk>;

Hej Julie

I 2014 var det rigsadvokaten, som forholdt sig til spørgsmålet om skift af politikreds, så derfor har jeg svært ved at se, at det pludselig skulle være politikredsen selv, der skal tages stilling hertil ...

Hvis det var politikredsen selv, som skulle tage stilling, var jeg nook blevet oplyst om det dengang ...

Jeg opfatter det mere som et forsøg på at undlade at forholde sig til de stærkt kritisable forhold og de mange grimme ting der foregår i politikredsen jf. min mail af d. 8-4-18 ...

Omkring min blog har det aldrig været et tema, hvorvidt jeg udgiver og offentliggører sandheden – jeg har udelukkende gjort opmærksom på muligheden for at komme til orde, da det bestemt hverken er normalt og derfor heller ikke implicit, at man kan komme til orde og/eller få sit navn sløret, hvis man ikke offentligt kan stå ved, hvad og hvordan man – frivilligt eller ufrivilligt – har valgt at disponere. Desværre er der nogen, der misforstår mine informationer og forveksler det med en trussel.

Vil du rykke politikredsen for et svar til mig?

Mvh.
Tinamaria

 
VS: Brev fra Anklagemyndigheden - j.nr. RA-2017-3100214-133 [Ref.nr.=3bb91b1471754e4d803b54047b066196]
25-06-2018 13:03
tinamaria@vindingforlag.dk<tinamaria@vindingforlag.dk>;

 

 

 

 

Vedr. RA-2017-3100214-133
26-06-2018 01:52
rigsadvokaten@ankl.dk<rigsadvokaten@ankl.dk>;

Hejsa

Tak for svar af d. 24-6-18

Vi er igen ude i ordmanipulation ...

Jeg anmodede i 2014-2015 rigsadvokaten om at skifte politikreds med afsæt i en række dokumenterede uregelmæssige hændelser i politikredsen – herunder offentlig forfølgelse. Det giver ikke mening, at det er politikredsen selv, der skal tage stilling hertil, for de mener jo bestemt ikke, at der er begået fejl, selvom det er tydeligt for enhver ...

Jeg genfremsatte anmodningen i indeværende år og begrundede min anmodning i en række hændelser med dokumentation – herunder den kritisable hestesag hvor der tillige har været en inhabil advokaturchef på, hvilket bl.a. overtræder retsplejelovens § 97 (nedenfor). Jeg henviser til min mail med omfattende dokumentation af d. 8-4-18 på http://tinamarias.dk/blog/dialogrigsadvokat

Det er politiet, der har vejledt mig om, at det er rigsadvokaten, som skal tage stilling til skift af politikreds og dette blev heller ikke bestridt i 2014, men blev nægtet bl.a. med begrundelsen “interessekollissioner”, som er en meget sigende vending.

Jeg har også tidligere rettet henvendelse og påklaget forhold til politidirektøren, men man får ikke svar herpå. Heller ikke rigspolitiet tager henvendelser alvorligt og Slagelse/Næstved politi afskærer mig helt og aldeles fra at indgive anmeldelser og fremlægge min omfattende dokumentation for den offentlige forfølgelse, som finder sted – og som fortsat finder sted indenfor politiet, anklagemyndigheden, domstolene og ingen tilsyn skrider ind, selvom man alle steder kan se, at den er helt gal.

Jeg har anmodet om skift af politikreds og samtidig erklæret politikredsen inhabil, hvilket den er med al tydelighed og i flere forhold. Ingen steder forholder man sig til den offentlige forfølgelse, så jeg kan komme fri af den og jeg er ikke kommet fri af den, fordi politiet m.fl. bremser mine anmeldelser.

Alle steder ved man også, hvor strafbart det er at begå offentlig forfølgelse, men man vil hellere dække over det, end man vil tage affære og få det bragt til ophør – sikkert på grund af straframmen.

Jeg er godt klar over, at det er en falliterklæring at skulle indrømme, at offentlig forfølgelse overhovedet finder sted i et “retssamfund”, men hvis det nu ikke finder sted, hvorfor har politiet, rigspolitiet, DUP, rigsadvokaten og statsadvokaten i København så travlt med at hindre, at jeg kan indbringe min dokumentation for en politimand, jeg har tillid til? Det må da være den ypperste pligt, når jeg nu kan fremlægge så megen dokumentation for, at det finder sted? Heller ikke justitsministeriet har besvaret henvendelser i den åbenlyst groteske hestesag og nu her et halvt år efter, er straffesagen end ikke begyndt, selvom loven siger, at straffesager skal for retten inden 14 dage. Retten i Næstved har lavet lige så mange tiltag til at forsinke sagen max. og har først berammet et retsmøde sidst i august og man er bedøvende ligeglade med dels hestene og dels de uretmæssige hesteejere, som skal afstå hestene igen, fordi politiet har lavet så mange fejl, lovbrud og embedsmisbrug alene i hestesagen. Det er over et halvt år siden, at politiet uretmæssigt tog hestene, nægtede at udlevere dem og solgte dem over hals og hovede til spotpris, uden at sagen overhovedet var for en dommer ...

Det som undrer mig allermest er, at ingen indenfor systemet tilsyneladende kan få øje på, hvor meget I hele vejen rundt skyder jer i foden og udstiller, at jer der står for og skal opretholde loven på ingen måde selv går forrest og dybest set er ligeglade med, om loven bliver overholdt eller om borgere bliver forfulgt? Lad mig henvise til retsplejelovens § 95 og 96, stk. 2 (nedenfor).

Nu er politiet ikke det eneste sted, den offentlige forfølgelse finder sted – den foregår også hos Skat og skattemyndigheder, Udbetaling Danmark, diverse råd, nævn og tilsyn foruden alle domstolene, hvor jeg den ene gang efter den anden bliver idømt modpartens krav – uden en retssag overhovedet.

Alt dette kan få lov til at fortsætte, fordi det første trin til at få dette bragt til ophør bliver mig nægtet og det første trin er hos politiet, som bremser mine anmeldelser og nægter mig en gennemgang af min dokumentation for den vidtrækkende offentlige forfølgelse. Alt imens vokser besøgstallet heldigvis på min blog uden hjælp fra medierne, der er lige så berøringsangste overfor mine sager, som myndigheder er ...

Jeg skal derfor bede rigsadvokaten om – på den ene eller den anden måde – at være behjælpelig med at få bragt den offentlige forfølgelse til ophør, da det er noget af det mest strafbare, myndigheder kan begive sig af med og der er ret mange, som deltager i dette. Set med mine øjne er det en yderligere falliterklæring, hvis det er FNs torturkonvention og menneskerettighedsdomstolen, som skal løfte opgaven i stedet for danske myndigheder.

Mit årelange forløb er beskrevet på http://tinamarias.dk/blog/kronologisk og der følger en snarlig opdatering af de forskellige dialoger på http://www.tinamarias.dk/blog/sager.

Mvh.
Tinamaria

 

§ 95. De offentlige anklagere er rigsadvokaten, statsadvokaterne, politidirektørerne samt de personer, der er antaget til bistand for disse ved den retlige behandling af straffesager.

   
§ 96. De offentlige anklageres opgave er i forbindelse med politiet at forfølge forbrydelser efter reglerne i denne lov.
Stk. 2. De offentlige anklagere skal fremme enhver sag med den hurtighed, som sagens beskaffenhed tillader, og derved ikke blot påse, at strafskyldige drages til ansvar, men også at forfølgning af uskyldige ikke finder sted.

§ 97. Den, der efter kapitel 2 i forvaltningsloven må anses for inhabil i forhold til en bestemt sag, må ikke virke som anklager i sagen.

 
Fortsættelse følger ...
 
Læs den første anmodning til rigsadvokaten om skift af politikreds
 
Følg straffesagen i hestesagen
 
Læs opdateringen af hestesagen
 
Den røde tråd i den offentlige forfølgelse
 
Hvorfor finder den offentlige forfølgelse sted?
 
Hvordan kan offentlig forfølgelse finde sted?
 
Parkeret kæresag i Østre Landsret på 1½ år
 
Slettet retsbog
 
Nægtet efterforskning - offentligt forfølgelse 2017
 
Nægtet efterforskning - offentlig forfølgelse 2015
 
Til status
 
Til dialog og sager
 
Tilbage til bloggen
 
Blog | Bøger | Demonstration | Dokumentar | Downloads | Dialog og sager | Hestesagen | Kronologisk forløb | Links | Navigation | Projekter og tiltag | Strøtanker | Spørgsmål og svar | Status | Tinamaria
tinamaria[@]vindingforlag.dk