Tinamarias Blog - demonstrationer ...

 

I indeværende år (2017) har jeg haft to fornøjelige møder med René Gade i et forsøg på at løse hele skimmelsagen og alle dens udløbere og give indblik i, hvad der finder sted i vores lille land.

Til det sidste møde hvor han havde læst mit materiale, sagde han:

"Det er jo et monstrøst forløb det her. Det er jo sådan noget, der skaber terrorister - altså ikke, at jeg tror, at du er terrorist eller kunne finde på det".

Indrømmet - der er da en gang eller to, hvor jeg har haft lyst til at smide en bombe, men nej - jeg "skyder" kun med heste og med sandheden. Dog kan sandhedsbomber godt føles som noget af et krydsermissil ...

Til gengæld har sandhedsbomber den fordel, at den ikke rammer uskyldige og højest rammer dem, som er rettelige indehavere.

 
Hvis man ikke bryder som om at blive ramt af en boomerang, skal man måske lade være med at
kaste den i første omgang ...
 

Hvis man ikke ved, hvad loven siger på området,
så er her følgende lovgrundlag:

Straffeloven

§ 137. Den, som søger at forhindre afholdelsen
af lovlig offentlig sammenkomst, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

Grundloven

§ 79 Borgerne har ret til uden forudgående tilladelse at samle sig ubevæbnede. Offentlige forsamlinger har politiet ret til at overvære. Forsamlinger under åben himmel kan forbydes, når der af dem kan befrygtes fare for den offentlige fred. 

(Er en fredeligt sovende kvinde i den kategori? :o))

 

Menneskerettighedskonventionen

Artikel 11 – Forsamlings- og foreningsfrihed

Artikel 11 beskytter retten til forsamlingsfrihed
og foreningsdannelse, inklusive retten til at
danne fagforeninger, under visse begrænsninger
der er "foreskrevet ved lov" og er "nødvendige
i et demokratisk samfund".


Politiloven

§ 7. Politiet har til opgave at beskytte borgernes ret
til at forsamle sig.

 

Når jeg fortæller folk om den historiske demonstration, får jeg lidt forskellige reaktioner.

Dem som kender til forhistorien, trækker på smilebåndet. Andre rynker på næsen. Nogle bliver vantro og nogle klapper i hænderne, fordi de ser og forstår det strategiske og psykologiske spil. Det er et skakspil i stort format. Indsatsen er stor. Modstanden ligeså. Der gambles på højt niveau.

Nogle mennesker bliver provokeret, fordi deres autoritetstro bliver udfordret. Andre bliver udfordret, fordi de ikke kender loven. Atter andre fordi jeg trigger deres urgamle frygt for autoriteter og "udgør" en fare for andre. Sæt nu, myndigheder fik øje på dem qua mig ...

Med det jeg har set, hørt, oplevet og været udsat for, så har jeg ikke længere nogen autoritetstro. Jeg er fri. Jeg er fri for den frygt, som rigtig mange mennesker bærer rundt på. Jeg er stærk, fordi jeg ikke længere kan trynes og afklappes med de omfattende offentlige strategier, som træder i kraft, når man ytrer sig om usunde forhold i samfundet.

Jeg ER alternativ. Jeg tænker alternativt og jeg handler alternativt. Det er den alternative tankegang, der kommer til at gøre en afgørende forskel for rigtig mange mennesker. De har ikke forstået det endnu. Det er ok. De skal nok komme til at forstå - hvis og når de er klar.

Måske er det ikke det, jeg skriver. Måske ikke det jeg gør. Måske er det styrken, der ligger bag, som rammer mennesker? Mennesker som ikke har den samme styrke, frihed og power, som jeg har?

Måske ER jeg gal? Måske genial? Måske begge dele? ...

 
 
 

Den nationale krise som følge af den varslede og uretmæssigt afbrudte demonstration

Der er - uden at ret mange mennesker ved det - en national krise, som har mulighed for at bevæge sig langt ud over landegrænsen og blive internationalt kendt. Man ved, at man er højt profileret, når man indenfor en uge hører fra både Justitsministeriet, Byretten, Østre Landsret, Landsskatteretten flere gange, modpartens advokat, en læge foruden politiet, kommunen m.fl.

Der er travlhed på gangene i vores "demokratiske" land. Nogle af landets dygtigste strateger og jurister er på sagen og det er da meget godt klaret af én kvinde, som kommer med SANDHEDEN i den ene hånd og SEKS HESTE i den anden hånd.

De kloge hoveder HAR indset, at slaget er tabt - nu handler det bare om at komme ud af det hurtigst muligt, bedst muligt, billigst muligt og uden at tabe alt for meget ansigt.

Når der sendes to rådhusbetjente, fire betjente og en indsatsleder til en fredeligt, sovende demonstrerende kvinde, der holder skansen, til de andre kommer igen og en afklaring har fundet sted, så VED man, at der er panik på gangene og man VED, at indsatslederen er kommet for at vurdere og se sin "modspiller" i øjnene ...

Når en kvinde ringer omkring en "såmaskine" dagen efter en ulovlig udsættelse med politiets hjælp på opfordring af kommunen i en lovligt varslet og tilladt demonstration, VED man bare, at det ikke er en tilfældighed og at der højest sandsynligt er tale om en psykologisk vurdering af anføreren af demonstrationen.

Når en læge ringer personligt omkring et indgreb med narkose, VED man, at der enten er nogen, som gerne vil af med en eller på alle måder forsinke en lovligt varslet demonstration, som pludselig gav travlhed på mange offentlige gange.

Panikken og angstens sved har bredt sig flere steder. Hvad er hendes næste træk? Kan vi ride stormen af? Kan vi bombarere hende træt? Kan vi vinde tid? Kan vi få hende til at glemme det?

Tjo - overvejelserne er mange og samtidig granskes de lovformelige "virkemidler" i form af love, regler og vedtægter:

Kan en demonstrerende kvinde med seks heste kastes ind under terrorlovgivningen?

Hører seks heste i kategorien beskydning, når de lægger pres på en kommune?

Er de et terrormiddel?

Et afpresningsmiddel?

Lovligt anmeldte meddemonstranter?

Er en kvinde, der fortæller sandheden, til fare for landets rige og sikkerhed?

Hvordan bremser man en kvinde, der holder og BRUGER sandhedens sværd?

Og hvad gør man, når en kvinde på denne måde kommer med sandheden, de demokratiske spilleregler og er "bevæbnet" med seks heste og et følge af demonstranter?

Det er nemlig ikke hver dag, at én kvinde med seks heste kan sætte flere myndigheder skak og samtidig give dem valget imellem pest eller kolera, som igen betyder et valg imellem pest eller kolera ...

Jo - denne sag er på mange måder ret interessant og meget speciel, ligesom den har mange lag og planer og vi er KUN i begyndelse af noget rigtig, rigtig stort og det sker under ALLE omstændigheder og uanset hvilken vej de forskellige myndigheder vælger at gå ...

Det er meget sjældent, at en borger har mulighed for at vende de demokratiske spilleregler imod systemet selv. Det er usædvanligt, at en borger KAN og TØR at give systemet igen med deres egen medicin og spille "bold" med dem. Det er utraditionelt og alternativt, at en demonstration har seks heste som meddemonstranter og jo - der må gerne smiles.

 

Når jeg skriver som ovenfor med den humoristiske tilgang, så ved andre jo ikke, hvilken årelang helvedesmarch jeg har været på, som har kostet min søn og jeg ufatteligt meget, smadret mit helbred, mit firma og belastet samfundsøkonomien helt urimeligt. Myndigheders skalten og valten med loven har haft store konsekvenser, men det er kun min søn og jeg, som har betalt prisen. Og vi betaler den stadig hver eneste dag og jeg er trods ihærdige forsøg på at komme fri stadig i myndigheders kløer, da de er dårlige tabere og nogle hævngerrige blodhunde ...

Når jeg skriver, at det har muligheden for at bevæge sig langt ud over landegrænsen, så var det bestemt ikke en overdrivelse eller et udslag af storhedsvanvid. Det var et udslag af facts om, at mine dagbøger bliver oversat og at jeg sikkert skulle forvente at indbringe mit omfattende forløb for en udenlandsk domstol, som en advokat engang fortalte mig. En anden advokat har sagt, at systemet er systembevarende og skal forsvare sig selv, hvilket forklarer en hel del. Hvor er pålideligheden i et system, som laver fejl på fejl og ikke erkender og retter dem? Hvor er pålideligheden i et system, hvor man hellere vil køre borgere i sænk end at tage retteligt ansvar?

Folk ved ikke, at den første demonstration var første gang, jeg havde mulighed for at vende de demokratiske regler - imod myndighederne selv.

Folk ved heller ikke, at det var Sorø kommunes første tilsynssvigt, der sendte min søn og jeg på helvedesrejsen. De ved ikke, at kommunen kunne have sparet os for meget og har haft mulighed for det flere gange i dette forløb.

De ved heller ikke, at Sorø kommune igennem syv år stavnsbandt mig til en helbredsskadelig bolig i strid med loven.

De ved ikke, at Skat og Sorø kommune selv gjorde hestene hjemløse første og anden gang, hvilket var baggrunden for den første demonstration med hestene.

De ved ikke, at Sorø kommune yderligere brød loven, da den første demonstration blev afholdt.

De ved heller ikke, at Sorø kommune i forbindelse med den anden demonstration igen benyttede politiet til at opløse en lovligt varslet demonstration med et uretmæssigt påbud fra politiet, som skulle hjælpe Sorø kommune ud af kniben, så byens borgere ikke fik kendskab til noget af alt det lyssky, der foregår i kommunen.

Folk ved heller ikke, at jeg i forbindelse med den anden demonstration fangede en vicepolitikommissær i lodrette løgne og bevisforvanskelse, som tilsynsmyndigheder så igennem fingre med.

Folk ved heller ikke, at det blev startskuddet til hardcore korruption og offentlig forfølgelse indenfor politiet og diverse politiinstanser.

De ved heller ikke, at da jeg efter syv år havde fundet en bolig, jeg kunne tåle at være i og hvor jeg kunne have hestene, da medvirkede Sorø kommune selv på forskellig vis med at gøre min søn og jeg hjemløse igen-igen, fratage os alt og sende mig ud på en nu fire år lang rejse.

Folk ved ikke, at retsinstanser medvirker i dette, da det er alt for abstrakt og uvirkeligt for dem - de stoler ubetinget og grundløst på retssamfundet.

Folk ved ikke, at jeg igennem rigtig mange år har forsøgt at komme fri af den offentlige forfølgelse ved at rette henvendelse til både politiet, justitsministre, retten og senest ombudsmanden.

Folk ved ikke, at der i retten i Næstved sidder en funktionschef, som ser det som sin fremmeste opgave at jorde folk, hun mener, har fornærmet hende.

Folk ved ikke, at funktionschefen ser sig højt hævet over loven - fordi hun er personlig ven af kongehuset såvel som formanden for Den særlige klageret.

Folk ved ikke, at funktionschefen i retten i Næstved medvirkede sammen med Sorø kommune, Slagelse/Næstved politi, Østre Landsret, Højesteret, ombudsmanden og kongehuset med at gøre mig hjemløs.

Folk ved heller ikke, at samme funktionschef hellere end gerne havde frataget mig hestene for nyligt, hvis jeg ikke havde anmeldt dem til en demonstration.

Få ved, at jeg havde et møde for 3½ år siden med Sorøs borgmester for at løse det og de konsekvenser som stadig fulgte af deres mange lovbrud og tilsynssvigt, hvoraf han selv stod bag det sidste, da han overtog borgmesterrollen for fire år siden.

Borgmesteren og jeg ved, at hans holdning var, at var borgere blevet forkert behandlet, skulle fejlen selvfølgelig rettes - indtil han opdagede, hvor omssiggribende fejlen og de mange øvrige fejl, lovbrud og tilsynssvigt var for min søn og jeg.

Folk ved ikke, at borgmesterens venden rundt på tallerkenen var en medvirkende årsag til, at min søn og jeg blev gjort hjemløse.

Folk ved ikke, hvordan Sorø kommune forfølger og straffer borgere, der går kommunen imod.

Jeg ved, at Sorø kommune står bag en anonym anmeldelse til Udbetaling Danmark - en anmeldelse jeg aldrig er blevet bekendtgjort med og som Udbetaling Danmark nægter aktindsigt i grundet "personfølsomme oplysninger".

Jeg ved, at Sorø kommune bad Slagelse kommune om at tvangsflytte min adresse, da kommunen ville afskære mig fra at skaffe yderligere bevis for deres tilsynssvigt.

Jeg ved fra Sorø kommune selv, at de holder øje med og leger detektiver på min Facebook-profil - dog med stor sammenblanding i og manipulering af, hvad den virkelige rækkefølge er.

Folk ved heller ikke, at da jeg med afsæt i dokumenteret forfølgelse fra Sorø kommune, Slagelse/Næstved politi og retten i Næstved blev gjort hjemløs, nægtede rigsadvokaten mig at skifte politikreds bl.a. med begrundelsen "interessekollissioner".

De ved heller ikke, at ombudsmanden flere gange i forløbet har haft mulighed for at skride ind overfor de lovbrud og offentlige forfølgelse der finder sted.

De færreste borgere ved:

at ombudsmanden frabad sig henvendelser, da jeg kontaktede ham om en uretmæssig fogedudsættelse

at fire justitsministre har kigget den anden vej

at landbetjenten aldrig skrev rapport, selvom han "afhørte" mig

at flere politifolk og politianklagere taler usandt

at myndigheder er fortsat på forskellig vis med at chikanere mig

at myndigheder også er gået efter dem omkring mig, fordi de ikke kunne få mig ned med nakken

at Østre Landsret fik en overvældende mængde dokumentation for inhabilitet m.m. og alligevel gjorde gjorde mig hjemløs

at Højesteret og Den særlige klageret er involveret

at Udbetaling Danmark har opereret med en anonym anmeldelse og "bidraget" på flere andre måder

at Ankestyrelsen tilkendte mig mulighed for at løse noget af situationen, men fratog mig det igen

at Ankestyrelsen ved et uheld kom til at underkende Sorø kommune, politiet, statsadvokater, Statsforvaltningen, ombudsmanden og Ankestyrelsen selv

at retten, Sorø kommune og politiet gjorde os hjemløse og tog hestene fra mig, da de var tilmeldt endnu en demonstration som svar på den uretmæssige fogedudsættelse

at Slagelse kommune medvirkede til at bibeholde mig i hjemløshed

at medier er involveret

at en række andre myndigheder er medspillere og aktører

Folk ved heller ikke, at jeg i realiteten ikke 100 % kan udelukke, at myndigheder er involveret i den skade, der blev påført mig i begyndelsen af året og som kostede Vinncent livet.

Folk ved slet ikke, hvad der kan foregå i vores samfund og de bliver dybt rystede, når sandheden går op for dem ...

Folk ved slet ikke, hvad alt dette har kostet fysisk, psykisk, åndeligt, sjæleligt, økonomisk og samfundsmæssigt.

Folk ved heller ikke, hvor meget jeg reelt har gjort for at få det bremset.

Jeg ved til gengæld, at der er rigtig mange valide årsager til at anmelde endnu en demonstration imod Sorø kommune og jeg ved, at kommunen har lige så mange årsager til at lægge hindringer i vejen for den.

Jeg ved, at jeg fra 2006-2007 stod med en abe, som Sorø kommune fraskrev sig ansvar for. Fra 2007-2013 stod jeg også alene med konsekvenserne af endnu flere tilsynssvigt fra Sorø kommune. Da jeg havde løst det, stod jeg igen fra 2013-2017 med de efterfølgende konsekvenser, så derfor må jeg nu igen i 2017 tilbage med endnu en demonstration i et forsøg på at løse dette én gang for alle og komme fri af den offentlige forfølgelse ...

Folk ved endnu ikke, at jeg laver denne indsats at hjælpe hver enkelt borger, der er i dette land og at det i de dybeste lag handler om at skabe nødvendige lovændringer og omstruktureringer og dermed et mere retfærdigt samfund, som kommer alle til gavn og glæde. Min kommende bog "Mit liv som karmaherre" behandler dette forløb fra et højere spirituelt perspektiv.

 
 
Så derfor - det er sådan set kort skitseret NOGET af baggrunden for, at endnu en omgang historisk demonstration med hestene er anmeldt og igen har Sorø kommune ingen interesse i, at byens borgere får nys om sagen ...

Med afsæt i mit årelange og vidtrækkende forløb med myndigheder kan jeg ikke afdække en af Danmarkshistoriens største korruptionssager i ét hug, da der er alt for mange lag og alt for mange forgreninger på kryds og tværs. Derudover skal jeg samtidig give indblik i systemets opbygning og lovens bogstav.

På denne side og de efterfølgende går jeg lidt mere i dybden med selve demonstrationerne, som har flere identiske lag med Tibet-sagen, hvor der er nedsat en Tibet-kommission. Tibet-kommissionen har til formål at afdække politiets overtrædelser af grundloven, menneskerettighedskonventionen, straffeloven og politiloven - helt som det er tilfældet i mine egne demonstrationer.

Som en interessant krølle på historien er undersøgelsesdommeren i Tibet-kommissionen involveret i en af mine fejlbehandlede sager i retten, hvor man ved fejlbehandlingen bremsede sagen imod byrettens stævningsmand.

Faktisk blev mit kendskab til Tibet-sagen baggrunden for, at jeg skrev disse bøger:

 
 
Side 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
 
Blog | Bøger | Demonstration | Dokumentar | Downloads | Dialog og sager | Hestesagen | Kronologisk forløb | Links | Navigation | Projekter og tiltag | Strøtanker | Spørgsmål og svar | Status | Tinamaria
tinamaria[@]vindingforlag.dk