Tinamarias Blog - bøger ...

 
 
I dette forløb er følgende bøger i stor format allerede udgivet
 

Skimmelramt - hvad nu?

Bogen som mangler på markedet - en guide igennem junglen i forbindelse med at være skimmelramt.

Mine erfaringer omkring skimmelsvamp, advokater, forskellige love, faldgrupper, hvad man skal og ikke skal samt
mine to skimmelsager og konsekvenserne af skimmelsvamp - for mennesket og for samfundet.

 

Skimmelramt - hvad koster det? - dommerversionen

Oversigten over, hvad det koster og har kostet at være skimmelramt - ikke kun for den enkelte, men også for
samfundet og dermed den fælles kasse.

Denne bog er dommerversionen, som er den udvidede version med forklaringen til dommeren
omkring posterne undervejs.

Bogen indeholder også uddrag af Farum-rapporten, som har relevans for skimmelsagerne og bogen er en del
af de bøger, som dommeren skulle have haft op til hovedforhandlingen, men bøgerne måtte ikke fremlægges i retten.

De to andre bøger som heller ikke måtte fremlægges er "Skimmelramt - beretningen til dommeren"
og "Skimmelramt - bilagene til dommeren ".

 

Skimmelramt - indsigelser og dokumentation til skønsrapporten

En kritisabel syn- og skønsrapport. Er Teknologisk Institut en neutral og uvildig part? Eller deltager Teknologisk Institut i “bestillingsarbejde”?

 

Skimmelramt - en redegørelse til Skat

Som en af de mange konsekvenser af mine skimmelsager kom Skat på besøg, hvilket bl.a. mundede ud i
fejlbehandling og en trussel om nultolerance og ikke mindst en historisk demonstration.

Denne bog indeholder dokumentationen til Skat, svaret fra Skat og instansens stillingstagen til, hvorvidt man kunne
tage hensyn til lovbruds indvirkning på regnskaber.

 

Appendiks til Skimmelramt - en redegørelse til Skat

Som en af de mange konsekvenser af mine skimmelsager kom Skat på besøg.

Denne bog indeholder de eksterne links, der blev henvist til i bogen "Skimmelramt - en redegørelse til Skat".

 

Når sandheden skal frem - kommentarer til en forvansket aktindsigt fra politiet

Politiet var - på trods af flere anmodninger - 612 dage om nødtvunget at udlevere en aktindsigt, som viste sig
at være forvansket, mangelfuld og redigeret.

 

Når sandheden skal frem - Dyrenes Beskyttelse eller dyrenes hån?

Kommentarer til en politianmeldelse fra Dyrenes Beskyttelse for groft uforsvarlig behandling af dyr.

Anmeldelsen fra Dyrenes Beskyttelse viste sig at være falsk - alligevel ville politiet ikke rejse sigtelse
for falsk anmeldelse ...
 

Når sandheden skal frem - henvendelser til endnu en justitsminister

Lever vi i et demokrati? Bogen bringer de samlede henvendelser til
justitsminister Mette Frederiksen i hendes ministerperiode.

 

Når sandheden skal frem - Landsrettens dilemma

Denne bog giver indblik i Landsrettens dilemma og løfter fligen af udbredt korruption i Danmark.

Her er sagen, som ingen dommer vil dømme i, som justitsministeren går udenom, som myndigheder sylter,
som medierne ikke tør at behandle, som advokater løber skrigende væk fra og som trækker spor op i kongehuset.

Genren er dokumentar, men kategorien er egentlig reality/krimi/gys.
Gys fordi noget sådant kan finde sted i et “retssamfund”. Krimi og reality fordi det er virkelighedens kriminalitet,
der foregår.

 

Når sandheden skal frem - Retsplejelovens § 749, stk. 1

Retsplejelovens § 749 er yndlingsvåbnet fra politiet, anklagere, statsadvokater m.fl.

Retsplejelovens § 749 er den verbale og skriftlige pistol, der bruges i flæng til at fratage borgere deres ret.

Det er også våbnet, som myndigheder bruger for at dække over hinanden, over fejl og over lovbrud.

Denne bog handler om brug og misbrug af retsplejelovens § 749. Bogen tager afsæt i ni gange, hvor loven er
misbrugt til myndigheders fordel.

 

Når sandheden skal frem - Indblik i nepotismens verden

“Når sandheden skal frem - indblik i nepotismens verden” handler om, hvorfor myndigheder hænger sammen
som ærtehalm og hvorfor det er så nemt for myndigheder at klare frisag, når de ikke har rent mel i posen.

Bogen giver også indblik i fundamentet for korruption og andre grimme ting i et "retssamfund".

 

Når sandheden skal frem - henvendelser til Rigsadvokaten

På trods af flere uregelmæssige hændelser hos politiet nægtede Rigsadvokaten at lade mig overgå til
en habil politikreds.

Interessekollissioner var en af begrundelserne ...

Når sandheden skal frem – henvendelser til Rigsadvokaten giver indblik i, hvad Rigsadvokaten fik af
oplysninger på baggrund af den offentlige forfølgelse.

 

Når sandheden skal frem - en royal henvendelse

"Når sandheden skal frem - en royal henvendelse" handler om de henvendelser, jeg foretog til kongehuset,
da en uretmæssig fogedudsættelse stod for døren.

I følge grundloven er dronningen rigets øverste myndighed, så hvad var mere nærliggende end at kontakte hende,
når alle andre myndigheder havde fejlet, tilsidesat gældende love og enhver form for retssikkerhed?

Henvendelsen skete lige så meget, fordi flere af dronningens personlige venner var involveret i den offentlige forfølgelse,
som flere myndigheder var handlingslammede omkring.

Læs om henvendelsen bar frugt ...

 

Når sandheden skal frem - henvendelserne til retspræsidenten

Med lov skal land bygges er vist noget, at retten i Næstved har glemt.

Denne bog omhandler det embeds- og magtmisbrug, der fandt sted i retten i Næstved og i særdeleshed fra
retspræsident Alex Elisiussen og funktionschef og dommer Susan Blixenkrone-Møller.

Selvom man er venner med kongehuset, giver det ikke ret til at sætte loven over styr og lade sig lede af både
personlige hævnmotiver eller tage del i den offentlige forfølgelse.

Ifølge bl.a. grundloven har en dommer alene at rette sig efter loven.

 

Når sandheden skal frem - henvendelsen til den nye borgmester

Varm luft og valgflæsk? Eller reelle ændringer? Eller blot endnu en deltager i offentlig forfølgelse?

 

Når sandheden skal frem - hvad vidste justitsministeriet?

Justitsministeriet har igennem mange år været vidende om, hvad der sket både i skimmelsagerne, den uretmæssige fogedudsættelse såvel som den offentlige forfølgelse.

 
Nedenstående bøger er kun et lille udpluk af kommende bøger i hovedbogserien med alt materiale kronologisk
         
         
         
     
         
Lille udpluk af kommende bøger som er udtræk af hovedbogserien
         
         
         
   
         
 
         
De første fire dagbøger er allerede udgivet - alle bliver tilgængelige i en neutral version eller med billede
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
     
         
    Øvrige udgivelser    
         
         
         
Donationsbøger til gode formål
         
   
         
Kommende donationsbøger til gode formål
         
         
         
         
         
         
   
         
    Musik og film    
         
         
         
       
         
    Kommende bøger    
         
   
 
Kommende bøger uden aktuel forside
 
Bøger og e-bøger undervejs

Når sandheden skal frem - Dagbog 5
Når sandheden skal frem - Dagbog 6
Når sandheden skal frem - Dagbog 7
Når sandheden skal frem - Dagbog 8
Når sandheden skal frem - Dagbog 9
Når sandheden skal frem - Dagbog 10
Når sandheden skal frem - Dagbog 11
Når sandheden skal frem - Dagbog 12
Når sandheden skal frem - Dagbog 13
Når sandheden skal frem - Dagbog 14
Når sandheden skal frem - Dagbog 15
Når sandheden skal frem - Dagbog 16
Når sandheden skal frem - Dagbog 17
Når sandheden skal frem - Dagbog 18
Når sandheden skal frem - Dagbog 19
Når sandheden skal frem - Dagbog 20
Når sandheden skal frem - Dagbog 21
Når sandheden skal frem - Dagbog 22
Når sandheden skal frem - Dagbog 23
Når sandheden skal frem - Dagbog 24
Når sandheden skal frem - Dagbog 25
Når sandheden skal frem - Dagbog 26
Når sandheden skal frem - Dagbog 27
Når sandheden skal frem - Dagbog 28
Når sandheden skal frem - Dagbog 29
Når sandheden skal frem - Dagbog 30
Når sandheden skal frem - Dagbog 31
Når sandheden skal frem - Dagbog 32
Når sandheden skal frem - Dagbog 33
Når sandheden skal frem - Dagbog 34
Når sandheden skal frem - Dagbog 35
Når sandheden skal frem - Dagbog 36
Når sandheden skal frem - bind 1
Når sandheden skal frem - bind 2
Når sandheden skal frem - bind 3
Når sandheden skal frem - bind 4
Når sandheden skal frem - bind 5
Når sandheden skal frem - bind 6
Når sandheden skal frem - bind 7
Når sandheden skal frem - bind 8
Når sandheden skal frem - bind 9
Når sandheden skal frem - bind 10
Når sandheden skal frem - bind 11
Når sandheden skal frem - bind 12
Når sandheden skal frem - bind 13
Når sandheden skal frem - samlet bind
Mine politiske holdninger
Feng Shui smykker
Feng Shui huse
Feng Shui haver
Feng Shui gårde
Feng Shui - tips og tricks
Feng Shui - fup eller fakta
Smuk Feng Shui
Kreativ Feng Shui
Feng Shui Mad
Feng Shui Slotte og Herregårde
Skimmelramt - ejere og lejere fortæller - Bogens overskud går ubeskåret til at hjælpe skimmelramte
Skimmelramt - hvad siger eksperterne? - Bogens overskud går ubeskåret til at hjælpe skimmelramte
Når sandheden skal frem - rapporten til Huslejenævnet
Når sandheden skal frem - rapporten til et svigtende Tilsyn
Når sandheden skal frem - beretningen til dommeren
Når sandheden skal frem - bilagene til dommeren
Når sandheden skal frem - det andet svigt fra Tilsynet
Når sandheden skal frem - ordene fra Skatteministeriet, Skatteankenævnet og Landsskatteretten
Når sandheden skal frem - en genial eller bindegal demonstration?
Når sandheden skal frem - Danmark - en politistat?
Når sandheden skal frem - henvendelser til PET og Den Uafhængige Politiklagemyndighed
Når sandheden skal frem - Skimmelramt - i demokratiets navn
Når sandheden skal frem - sagen imod udlejere
Når sandheden skal frem - sagen mod boligselskabet
Når sandheden skal frem - sagen mod kommunen
Når sandheden skal frem - ministeriers blåstempling af lovbrud
Når sandheden skal frem - henvendelsen til den nye borgmester
Når sandheden skal frem - samtalen med den nye borgmester
Når sandheden skal frem - henvendelsen til den nye justitsminister
Når sandheden skal frem - hvad vidste statsministeriet?
Når sandheden skal frem - henvendelser til politikerne
Når sandheden skal frem - Ankestyrelsen - en uventet drejning
Når sandheden skal frem - sagerne hos Udbetaling Danmark
Når sandheden skal frem - Den særlige klageret
Når sandheden skal frem - spørgsmål til Domstolsstyrelsen
Når sandheden skal frem - mediernes rolle - 195.714.651,65 grunde til tavshed
Når sandheden skal frem - mediernes rolle 2
Når sandheden skal frem - rettens tale - den sidste bastion
Når sandheden skal frem - hvad siger lægerne?
Når sandheden skal frem - sagen i Arbejdsskadestyrelsen
Når sandheden skal frem - sagen i Advokatnævnet og retten
Når sandheden skal frem - den anden sag i Advokatnævnet og retten
Når sandheden skal frem - modpartens advokat i Advokatnævnet
Når sandheden skal frem - sagen i Huslejenævnet
Når sandheden skal frem - følge- og fogedsagerne
Når sandheden skal frem - sagen imod Scandinavian Book
Når sandheden skal frem - sagen hos ombudsmanden
Når sandheden skal frem - henvendelser til den nye ombudsmand
Når sandheden skal frem - optakten til beretningen til ombudsmanden
Når sandheden skal frem - Offentlig forfølgelse - beretningen til Ombudsmanden
Når sandheden skal frem - sagen i Ankestyrelsen
Når sandheden skal frem - chikane fra Udbetaling Danmark
Når sandheden skal frem - en presset - eller bindegal udlejer?
Når sandheden skal frem - konspirationsteoretiker, nepotisme eller offentligt forfulgt?
Når sandheden skal frem - sagsforløbet hos Menneskerettighedsdomstolen
Når sandheden skal frem - sagen hos den nye internationale domstol
Når sandheden skal frem - politianmeldelser af en udlejer
Når sandheden skal frem - den uretmæssige fogedudsættelse
Når sandheden skal frem - Appendiks til Den uretmæssige fogedudsættelse
Når sandheden skal frem - den 1. uretmæssige fogedudsættelse
Når sandheden skal frem - stævninger af myndighedspersoner
Når sandheden skal frem - stævningen fra boligselskabet
Når sandheden skal frem - rykkerskrivelser fra en advokat
Når sandheden skal frem - dialog med statsadvokaten i København
Når sandheden skal frem - hvad vidste politiet?
Når sandheden skal frem - korruption hos politiet og statsadvokater
Når sandheden skal frem - Upsere i Højesteret
Når sandheden skal frem - en skattesag
Når sandheden skal frem - korruption i Justitsministeriet
Når sandheden skal frem - Korruption på højt plan
Når sandheden skal frem - sandhedens time
Når sandheden skal frem - det samlede forløb
Når sandheden skal frem - hvad siger loven?
Når sandheden skal frem - Skimmelramt - artikler & links
Når sandheden skal frem - 2008 og dagbøgerne
Når sandheden skal frem - 2009 og dagbøgerne
Når sandheden skal frem - 2010 og dagbøgerne
Når sandheden skal frem - 2011 og dagbøgerne
Når sandheden skal frem - 2012 og dagbøgerne
Når sandheden skal frem - 2013 og dagbøgerne
Når sandheden skal frem - 2014 og dagbøgerne
Når sandheden skal frem - 2015 og dagbøgerne
Når sandheden skal frem - 2016 og dagbøgerne
Når sandheden skal frem - 2017 og dagbøgerne
Facewisebook - dansk-engelsk oversættelse
Facewisebook I - dansk-engelsk oversættelse
Facewisebook II - dansk-engelsk oversættelse
Facewisebook III - Bogens overskud går ubeskåret til at hjælpe scleroseramte børn og unge
Facewisebook III - dansk-engelsk oversættelse
Facewisebook IV - Bogens overskud går ubeskåret til at hjælpe julemærkehjemmet
Facewisebook IV- dansk-engelsk oversættelse
Facewisebook V - Bogens overskud går ubeskåret til at hjælpe psykisk syge
Facewisebook V - dansk-engelsk oversættelse
Facewisebook VI - Bogens overskud går ubeskåret til at hjælpe dyr i nød
Facewisebook VI - dansk-engelsk oversættelse
Facewisebook VII - Bogens overskud går ubeskåret til at hjælpe hjemløse
Facewisebook VII - dansk-engelsk oversættelse
Facewisebook VIII - Bogens overskud går ubeskåret til at hjælpe unge med særligt behov
Facewisebook VIII - dansk-engelsk oversættelse
Facewisebook IX - Bogens overskud går ubeskåret til at særlige ansøgninger
Facewisebook IX - dansk-engelsk oversættelse
Facewisebook X - Bogens overskud går ubeskåret til Mødrehjælpen
Facewisebook X - dansk-engelsk oversættelse
Facewisebook XI - Bogens overskud går ubeskåret til julekurve
Facewisebook XI - dansk-engelsk oversættelse
Facewisebook XII - Bogens overskud går ubeskåret til stressramte
Facewisebook XII - dansk-engelsk oversættelse
Facewisebook XIII - Bogens overskud går ubeskåret til særligt sensitive
Facewisebook XIII - dansk-engelsk oversættelse
Facewisebook XIV - Bogens overskud går ubeskåret til spiseforstyrrelser
Facewisebook XIV - dansk-engelsk oversættelse
Facewisebook XV - Bogens overskud går ubeskåret til Toften i Slagelse
Facewisebook XV - dansk-engelsk oversættelse
Facewisebook XVI - Bogens overskud går ubeskåret til prisuddelinger
Facewisebook XVI - dansk-engelsk oversættelse
Facewisebook XVII - Bogens overskud går ubeskåret til depressionsramte
Facewisebook XVII - dansk-engelsk oversættelse
Facewisebook XVIII - Bogens overskud går ubeskåret til arbejdsløse
Facewisebook XVIII - dansk-engelsk oversættelse
Facewisebook XIX - Bogens overskud går ubeskåret til voldsramte
Facewisebook XIX - dansk-engelsk oversættelse
Facewisebook XX - Bogens overskud går ubeskåret til overgrebsramte
Facewisebook XX - dansk-engelsk oversættelse
Facewisebook XXI - Bogens overskud går ubeskåret til gigtramte
Facewisebook XXI - dansk-engelsk oversættelse
Facewisebook XXII - Bogens overskud går ubeskåret til den nye internationale domstol
Facewisebook XXII - dansk-engelsk oversættelse
Facewisebook XVIII - Bogens overskud går ubeskåret til Tuba
Facewisebook XVIII - dansk-engelsk oversættelse
Facewisebook XXIV - Bogens overskud går ubeskåret til særlige ansøgninger
Facewisebook XXIV - dansk-engelsk oversættelse
Facewisebook XXV - Bogens overskud går ubeskåret til særlige ansøgninger
Facewisebook XXV - dansk-engelsk oversættelse
Facewisebook XXVI - Bogens overskud går ubeskåret til særlige ansøgninger
Facewisebook XXVI - dansk-engelsk oversættelse
Facewisebook XXVII - Bogens overskud går ubeskåret til særlige ansøgninger
Facewisebook XXVII - dansk-engelsk oversættelse
Facewisebook XXVIII - Bogens overskud går ubeskåret til særlige ansøgninger
Facewisebook XXVIII - dansk-engelsk oversættelse
Facewisebook XXIX - Bogens overskud går ubeskåret til særlige ansøgninger
Facewisebook XXIX - dansk-engelsk oversættelse
Facewisebook XXX - Bogens overskud går ubeskåret til særlige ansøgninger
Facewisebook XXX - dansk-engelsk oversættelse
Facewisebook XXX - Bogens overskud går ubeskåret til særlige ansøgninger
Facewisebook XXX - dansk-engelsk oversættelse
Facewisebook XXXI - Bogens overskud går ubeskåret til særlige ansøgninger
Facewisebook XXXI - dansk-engelsk oversættelse
Facewisebook XXXII - Bogens overskud går ubeskåret til særlige ansøgninger
Facewisebook XXXII - dansk-engelsk oversættelse
Facewisebook XXXIII - Bogens overskud går ubeskåret til særlige ansøgninger
Facewisebook XXXIII - dansk-engelsk oversættelse
Facewisebook XXXIV - Bogens overskud går ubeskåret til særlige ansøgninger
Facewisebook XXXIV - dansk-engelsk oversættelse
Facewisebook XXXV - Bogens overskud går ubeskåret til særlige ansøgninger
Facewisebook XXXV - dansk-engelsk oversættelse
Facewisebook XXXVI - Bogens overskud går ubeskåret til særlige ansøgninger
Facewisebook XXXVI - dansk-engelsk oversættelse
Facewisebook XXXVII - Bogens overskud går ubeskåret til særlige ansøgninger
Facewisebook XXXVII - dansk-engelsk oversættelse
Facewisebook XXXVIII - Bogens overskud går ubeskåret til særlige ansøgninger
Facewisebook XXXVIII - dansk-engelsk oversættelse
Facewisebook XXXIX - Bogens overskud går ubeskåret til særlige ansøgninger
Facewisebook XXXIX - dansk-engelsk oversættelse
Beautyface - Bogens overskud går ubeskåret til at hjælpe heste i nød
Beautyface I - Bogens overskud går ubeskåret til at hjælpe Inges Kattehjem
Funnyface - Bogens overskud går ubeskåret til hospitalsklovne
Foodwisebook - Bogens overskud går ubeskåret til tandsygdomme
Aniface - Bogens overskud går ubeskåret til dyrevelfærd og værdigt trængende
The Beauty of Nature - Bogens overskud går ubeskåret til naturbeskyttelse
Facewisebook Blå - Bogens overskud går ubeskåret til miljøtiltag
Facewisebook Grøn - Bogens overskud går ubeskåret til særlige ansøgninger
Facewisebook Gul - Bogens overskud går ubeskåret til særlige ansøgninger
Facewisebook Rød - Bogens overskud går ubeskåret til særlige ansøgninger
Facewisebook Lilla - Bogens overskud går ubeskåret til særlige ansøgninger
Facewisebook Pink - Bogens overskud går ubeskåret til særlige ansøgninger
Facewisebook Turkis - Bogens overskud går ubeskåret til særlige ansøgninger
Facewisebook Grå - Bogens overskud går ubeskåret til særlige forhold
Vindings 365
Vindings 365 I
Vindings 365 II
Vindings 365 III
Vindings 365 IV
Vindings 365 V
Vindings 365 VI
Vindings 365 VII
Vindings 365 VIII
Vindings 365 IX
Vindings 365 X
Vindings 365 XI
Vindings 365 XII
Vindings 365 XIII
Vindings 365 XIV
Vindings 365 XV
Vindings 365 XVI
Vindings 365 XVII
Vindings 365 XVIII
Vindings 365 XIX
Vindings 365 XX
Vindings 365 XXI
Vindings 365 XXII
Vindings 365 XXIII
Vindings 365 XXVI
Vindings 365 XXV
Vindings 365 XXVII
Vindings 365 XXVIII
Vindings 365 XXIX
Vindings 365 XXX
Fugl Føniks princippet
Fra føl til hingst
Himlens børn
At stå i sit eget lys
Stemningsbilleder
I rettens navn
Mine numerologiske erfaringer
De korrupte myndigheder
Hvis jeg var statsminister i en uge
I sandhedens tjeneste
Et frygtsomt folkefærd
Statens lakajer
Når en dommer overtræder loven
Det lovløse menneske
Hvor fanden blev retssikkerheden af?
En forbandet borgerpligt
Den upopulære sandhed
I will whistleblow you
Mit liv med hingstene
Håndbog i at overleve offentlig forfølgelse
Den illusoriske retssikkerhed
Løgnen om retssamfundet
Moderne heksejagt
Kan man fotografere kærlighed?
Til kamp mod skimmelsvamp
Hingsteadfærd
En hyldest til Vinncent
Undskyld mit lys provokerer dig 
3 identiske Tibet-sager
På kant af loven
Den tabte helhed
Sandhedens pris
De empatiske heste
Mit liv som Karmaherre
Født ind i konformitet
Hvordan politiet bryder loven - med loven i hånden
Hvordan retten bryder loven – med loven i hånden
Når staten hævner - få indblik i statens strategier
Da sandheden fik et tilhold - en fængslende sandhed
Det kriminelle politi - når politiet bryder loven

Kommende e-bøger

Dansk Feng Shui i praksis
Indre Feng Shui
Skimmelramt - hvad nu?

Kommende lydbog

Lydbilleder
Musikvideoer

Kommende lydbog

Dansk Feng Shui i praksis

Film undervejs fra forfatteren

Et værdigt hingsteliv - et liv som stodhingst

Andet fra forfatteren

Feng Shui kort

Engelske e-bøger fra forfatteren

Meditation Pictures
Heartfelt Pictures

Engelske bøger og e-bøger undervejs fra forfatteren

Danish Feng Shui in practice
Inner Feng Shui
Feng Shui Jewelry
Feng Shui Houses
Feng Shui Farms
Feng Shui - tips and tricks
Feng Shui Boloney
Beautiful Feng Shui
Creative Feng Shui
Feng Shui Food
Feng Shui Castles and Manors
From foal to stallion
Denmark' biggest corruption case - Diary 1
Denmark' biggest corruption case - Diary 2
Denmark' biggest corruption case - Diary 3
Denmark' biggest corruption case - Diary 4
Denmark' biggest corruption case - Diary 5
Denmark' biggest corruption case - Diary 6
Denmark' biggest corruption case - Diary 7
Denmark' biggest corruption case - Diary 8
Denmark' biggest corruption case - Diary 9
Denmark' biggest corruption case - Diary 10
Denmark' biggest corruption case - Diary 11
Denmark' biggest corruption case - Diary 12
Denmark' biggest corruption case - Diary 13
Denmark' biggest corruption case - Diary 14
Denmark' biggest corruption case - Diary 15
Denmark' biggest corruption case - Diary 16
Denmark' biggest corruption case - Diary 17
Denmark' biggest corruption case - Diary 18
Denmark' biggest corruption case - Diary 19
Denmark' biggest corruption case - Diary 20
Denmark' biggest corruption case - Diary 21
Denmark' biggest corruption case - Diary 22
Denmark' biggest corruption case - Diary 23
Denmark' biggest corruption case - Diary 24
Denmark' biggest corruption case - Diary 25
Denmark' biggest corruption case - Diary 26
Denmark' biggest corruption case - Diary 27
Denmark' biggest corruption case - Diary 28
Denmark' biggest corruption case - Diary 29
Denmark' biggest corruption case - Diary 30
Denmark' biggest corruption case - Diary 31
Denmark' biggest corruption case - Diary 32
Denmark' biggest corruption case - Diary 33
Denmark' biggest corruption case - Diary 34
Denmark' biggest corruption case - Diary 35
Denmark' biggest corruption case - Diary 36

Kommende engelske film

A Worthy Stallion Life - an unprecedented foaling
A Worthy Stallion Life - a life as stoodstallion

Kommende engelske kort

Feng Shui Cards

Kommende cd

Angelheart
Heavenly
Unfold (my heart)
Heaven´s door
Intuitive
New Life
Open Heart
Freedom
Mirror
Fly
Love
United

Kommende engelsk lydbog

Danish Feng Shui in practice

 

Forsidebilleder er ikke endelige og kan rykke ved udgivelse.

Dagbøgerne og flere andre bøger udkommer i en engelsk version.

Bestillinger eller reservationer af ovenstående bøger kan bestilles hos Tinamaria eller købes hos internetboghandlere.

 
Blog | Bøger | Demonstration | Dokumentar | Downloads | Dialog og sager | Hestesagen | Kronologisk forløb | Links | Navigation | Projekter og tiltag | Strøtanker | Spørgsmål og svar | Status | Tinamaria
tinamaria[@]vindingforlag.dk