Tinamarias Blog ...

 
Sitet er under konstruktion ...
 

Velkommen til blandede statusopdateringer, strøtanker, reflektioner og sagsfremstilling i endnu en historisk demonstration imod lovbrud fra Sorø kommune.

Denne blog giver samtidig indblik i en af Danmarkshistoriens største korruptionssager. Bliv ikke fortvivlet, hvis du ikke med det samme forstår, hvad alt dette handler om - jeg giver en løbende forklaring på det hele.

Har du spørgsmål eller lignende, så send gerne en henvendelse på mailen nederst på siden eller stil spørgsmålet i min Facebookgruppe "Når sandheden skal frem".

Nævnte personer på sitet har selvfølgelig mulighed for ucensureret at komme til orde.

 

 

 

Jeg skal hermed komme med en opdatering omkring den varslede demonstration.

 

I dag har jeg så sendt følgende mail til både fogedretten og civilretten i Næstved samt borgmester Gert Jørgensen:

Hejsa

Jeg skal hermed aflyse fogedudsættelsen d. 24-9, da hestene d. 19-8 er tilmeldt en demonstration, da der trods ihærdige forsøg jf. tidligere fremsendte dokumentation for tiltag ikke er kommet en opstaldningsmulighed.

Jeg gør opmærksom på, at retten i Næstved qua demonstrationen nu bliver dobbelt inhabile – både på grund af politianmeldelsen, men også på grund af at retten i Næstved har andel i at gøre min søn og jeg hjemløse, hvilket bl.a. er baggrunden for, at jeg har været tvunget ud i at opstalde hestene ude i byen. Jeg skal derfor bede retten om at overdrage sagen til en habil ret til den videre sagsbehandling.

Jeg gør ligeledes opmærksom på, at jeg fakturerer samtligt tidsforbrug samt øvrige udgifter i forbindelse med demonstrationen, som er varslet på ubestemt tid. Der kommer ligeledes dobbelt til tredobbelt transportudgifter i sagen, da opsigelsen af hestene er en konsekvens af skaden og den forsømmelige adfærd. Jeg har fra start sagt til Thomas Lind, at der skal midler på bordet til at løse situationen, hvilket er baseret på min mangeårige erfaringer omkring problematikken med at finde opstaldning til hingste. Det har således ikke handlet om, at jeg ikke vil forlade stedet, men jeg har intet fundet og ser mig derfor nødsaget til igen at demonstrere med hestene.

Da Sorø kommune, retten i Næstved og Slagelse/Næstved politi er årsag til, at min søn og jeg blev gjort hjemløse og sagen nu bliver en demonstration, finder jeg det rimeligt, at de nævnte myndigheder og Thomas Lind deler udgifterne, der relaterer til demonstrationen.

Derudover synes jeg, at det er ualmindeligt trist igen-igen at komme ud til hegn, som på ingen måde bliver holdt eller checket – her er nogle af gårsdagens billeder:

 

 

På trods af en aflivning med et hav af følgekonsekvenser er det ligesom om, at alvoren og ansvaret endnu ikke er gået op for Thomas Lind ...

D. 24-7 bad jeg retten i Næstved om at rykke fogedudsættelsen, da sagen er sammenhængende med BS 16-328/2017, der skulle begynde d. 6-9. Retten har ignoreret min henvendelse og jeg ved jo godt, hvorfor man vælger at lægge en fogedudsættelse før selve retssagen, som jeg heller ikke mener vil få en rettelig behandling i lyset af den årelange offentlige forfølgelse i retten.

Thomas Lind og borgmester Gert Jørgensen er sat cc på denne mail. Gert Jørgensen er medansvarlig for aflivningen af Vinncent og jeg afventer kun besked om, hvor jeg kan få lov til at afholde demonstrationen. Demonstrationen er varslet til at begynde d. 23-9-17.

Jeg ønsker denne mail og billeder vedlagt BS 16-328/2017.

Mvh.

Tinamaria

Status 21-8-17

Jeg har hverken hørt fra politiet eller Gert Jørgensen ...

Der er ingen tvivl om, at man ikke er interesseret i, at demonstrationen bliver afholdt af flere årsager. Tidspunktet er dårligt her op til kommunalvalget, borgerne må helst ikke få indblik i, hvilke grimme ting kommunen kan finde på og begiver sig af med og så vil man helst ikke skilte med, at man gerne tilsidesætter loven - herunder lovligt anmeldte demonstrationer for vi har jo demonstrationsret? Eller har vi?

Kommunen har jo tidligere lagt hindringer i vejen for en demonstration og det overtræder flere lovgrundlag - grundloven, straffeloven, menneskerettighedskonventionen og politiloven. Der er stadig en afklaring i gang omkring Tibet-sagen og i mit eget forløb er der flere identiske Tibet-sager.

Inden jeg går i gang med at fortælle soranere, hvad der egentlig ligger til grund for den nye demonstration og hvad alt dette handler om, vil jeg spørge dig Gert - har du tænkt dig at anvise et sted at demonstrere med hestene?

Vi tager dialogen herinde, da du tidligere ikke holdt dit ord og løb fra en aftale. Dialogen bliver ligeledes bragt på min blog, som er under oprettelse.

Demonstrationen starter i morgen, så det vil være rart at vide, hvor jeg skal flytte hestene hen? Eller regner du med, at du kan tie denne sag ihjel? Tro om igen - det er sandhedens time :o)

Zafina er klar - hun keder sig. Hun er 10 måneder

 
 
Talena er allerede på vej - har været i Sorø før og vil gerne igen
 
 
Millton har også været der før - og glæder sig til opmærksomheden
 
 
Ziljana har også været der - og hun er lige så klar
 
 
Diego har også været der - han er allerede i gang med at fortælle Zafina, hvad der skal ske
 
 
Baloo er ny - han var sidste gang sat ud af spillet og holdt den nu aflivede Vinncent med selskab under den sidste demonstration
 
 
Fabrian er også ny - han glæder sig også til at komme ud og opleve verden. Han var dog med sidst, da han lå i maven på Talena under demonstrationen
 
 
In spirit medbringer jeg også Vinncent fra ”tilskuerrækken” - du skal vide, at jeg savner ham umådeligt meget og havde du ikke gjort os hjemløse, så havde han været i live i dag
 
 
En anden som også er med fra ”tilskuerrækken” er Fabrina, som jeg også har mistet på grund af Sorø kommunes gentagne tilsynssvigt
 
 

Tjo - Sorø kommune har på mange måder været et ualmindeligt dyrt bekendtskab på mange planer ...

Inden jeg går i gang med at fortælle, hvad alt dette handler om, så vær forberedt på at høre et forløb, der vil få din mave, dit hjerte, din sjæl og din forstand til at vende sig ...

Jeg vil gerne pointere, at dette på ingen måde er en heksejagt overfor Gert Jørgensen - faktisk er det mig, der er den jagede og har været det i årevis uden mulighed for at komme fri.

Som forfatter, forlægger OG dokumentarist er jeg ikke konspirationsteoretiker. Jeg har valid dokumentation for ALT, hvad jeg siger. Jeg vil også gerne gøre klart fra start af, at jeg ikke nævner navne for at udstille nogen, men fordi det ellers bliver svært at navigere i det omfattende forløb, som er en af Danmarkshistoriens største korruptionssager og involverer et uhyrligt antal myndigheder, ”tilsyn”, politiinstanser og hele retssystemet. Det jeg fortæller, ser sjældent dagens lys, da medier dækker over lovbrydende myndigheder, hvilket jeg vender tilbage til senere.

Jeg har været flere år om at finde ud af, hvordan jeg delte sol og vind lige og ikke forskelsbehandlede. F.eks. er det jo svært at kamouflere dronning Margrethe. Skal hun så forskelsbehandles? Der er også flere andre, som ikke kan anonymiseres og hvorfor skal sandheden i øvrigt også det? Jeg fortæller blot sandheden, kan dokumentere den og så er der ligesom intet at løbe fra. Jeg har også fra start gjort opmærksom på, at jeg laver bøger om dette forløb, hvilket nogle myndigheder har opfattet som en trussel, selvom det har været en venlig opfordring og information, så man var sikker på, at afgørelser etc. også kunne tåle dagens lys.

Jeg vil også gøre opmærksom på, at jeg ikke udgiver en bog eller et afsnit i dokumentaren, UDEN at den eller de involverede personer har haft tre dage til at komme med indsigelser og yderligere har livslang mulighed for at komme med ucensurerede kommentarer og udtalelser. Med den approach synes jeg ikke, at jeg kan være mere fair og regulær, men indtil videre har ingen haft indsigelser eller kommentarer. Måske fordi det netop KUN er sandheden, jeg fortæller ...

Jeg håber, der er mange, der vil dele denne tråd, poste link på Facebook og andre relevante steder. Jeg har startet en blog, der er at finde på det nystartede domæne www.tinamarias.dk, som jeg løbende opdaterer.

Denne tråd handler om korruption, lovbrud, systemsvigt, offentlig forfølgelse, skimmelsvamp og moderne heksejagt. Kender du nogen, der er ramt, vil denne tråd have interesse for dem. Det er tid til at føre danskerne ind i, hvad der reelt foregår i kulissen og ikke mindst hvorfor det er som at slå i en dyne, når myndigheder er involveret. Vi har nemlig slet ikke det demokrati og retssamfund, som mange går og tror så blindt på ...

Status 22-8-17

En del af dagen er gået med at blive farmor <3

Inden jeg kørte til hospitalet, rundede jeg Sorø, da jeg på vej ud af døren så, at politiet har givet tilladelse til demonstrationen.

Ifølge politiet skal Sorø kommune give tilladelse til demonstrationen og det er jo lidt underligt, udfra at det er Sorø kommune, som har anvist pladsen til politiet??

Stedet som politiet har anvist, er denne gang tættere på Sorø, men stadig meget langt i udkanten, når man betænker, at der allerede er en del folde og græsningsarealer, som ligger tættere på byen og hvor det er muligt at komme til cirkuspladsen med hestene på gåben.

 
 

Det er ok, at man ikke var have hingstene inde i byen, men sidst nægtede man jo at stille strøm og vand til rådighed - jeg skulle med politiets velsignelse afholde demonstrationen under de MINDST forsvarlige omstændigheder, hvilket alene tjente til at forsøge at få mig til at afholde mig fra at demonstrere ...

Kommunens miljøsagsbehandler Christian Holt var inde over den sidste demonstration og da han er uddannet dyrlæge, vidste han godt, at det med hingste kunne være en broget affære. Han prøvede også at skræmme mig væk med al mulig lovgrundlag, som slet ikke finder sted under en demonstration, så jeg må lige finde ud af, hvad politiet mener med forsvarlig vis og i overensstemmelse med gældende lovgivning?

Forsvarlig vis? Hvem skal vurdere det? Her er f.eks. et billede af Millton, Talena og Ziljana, hvor der var en brunstig hoppe på den anden side af hegnet og bare rolig - der var endnu et hegn i mere almindelig hestestørrelse:

 
 

 

Gældende lovgivning? Hvilken en refererer politiet til? Højden på hegn? Foldareal? Jeg har end ikke fået oplyst, hvor stort et areal jeg har fået anvist og med fire hingste og tre hopper, er der brug for et større areal, da der også skal være afstandshegn, da sikkerhed har høj prioritet hos mig.

Jeg har heller ikke fået oplysninger om adgang til strøm og vand, men det får jeg nok i morgen, når jeg retter henvendelse til kommunen - eller måske vil du svare på det her i tråden Gert Jørgensen?

Èn ting er sikkert - jeg kommer måske højest til at sætte en fold op i morgen, når jeg har fået nogle flere oplysninger. Politiet har anvist et total bart jordstykke, men det skræmmer mig overhovedet ikke, da der heller intet var på cirkuspladsen under den sidste demonstration ...

 

Status 23-8

Vi har lidt opstartsproblemer, så det er ret heldigt, at jeg har varslet demonstrationen på ubestemt tid.

Jeg skrev til ledelsessekretariatet:

Hej Karina

Tak for tilladelsen i går :o)

Der er nogle ting, der er lidt uklare for mig ...

I forbindelse med tilladelsen gik jeg faktisk ud fra, at det er Sorø kommune, der har anvist Lynge Byvej 54? Er det tilfældet eller ikke?

Det fremgår af tilladelsen, at jeg skal have tilladelse fra Sorø kommune - det er mig ligeledes uklart, hvor stort et område der er anvist? Og hvad ligger der i "benyttelse af arealet"?

Jeg vil også gerne have defineret, hvad der helt nøjagtigt ligger i "på forsvarlig vis" og "i overensstemmelse med gældende lovgivning"?

I forbindelse med en demonstration er der nemlig en række lovgrundlag, som slet ikke kommer i spil og jeg vil gerne have helt klare linier fra start af.

Endelig savner jeg også oplysninger om adgang til vand og strøm?

Mvh.
Tinamaria

 

Senere fik jeg svar fra politiet:

Kære Tinamaria

Jeg skal hermed besvare din e-mail af d.d., som du har sendt til kontorfuldmægtig Karina Pedersen, hvori du har stillet en række spørgsmål.

Det er korrekt, at placeringen er anvist af Sorø Kommune. Eftersom det er Sorø Kommune, der har anvist stedet, må jeg henvise til Sorø Kommune for nærmere oplysninger om afgrænsning af arealet.

Vedrørende dit spørgsmål om, hvad der ligger i formuleringen "på forsvarlig vis og i overensstemmelse med gældende lovgivning" kan jeg oplyse, at jeg ikke har mulighed for give dig en generel redegørelse for gældende ret på området. Dette skyldes, at det ligger udenfor politiets arbejdsområde at yde generel rådgivning. Såfremt du er i tvivl om, hvilke regler der gælder vedrørende transport og generel håndtering af heste, må jeg opfordre til, at du gør dig bekendt med lovgivningen. Dette kan eventuelt ske ved at søge rådgivning hos en advokat eller andetsteds.

Jeg er ikke bekendt med, hvorvidt der er adgang til vand og strøm. Vedrørende dette spørgsmål må jeg ligeledes henvise til kommunen.

Venlig hilsen

Stephen Pedersen

Juridisk konsulent

Ledelsessekretariatet

Parkvej 50

4700 Næstved

 

Jeg videresendte så mailen til Gert Jørgensen med følgende tekst:

Hej Gert

Hermed videresendt besked til og svar fra politiet herunder.

Kan du oplyse mig yderligere om de nævnte spørgsmål og svar?

Vi kan evt. også tage en gennemgang ude på stedet, hvis det er nemmere?

Med tanke på sikkerheden undrer jeg mig selvfølgelig over, at Sorø kommune disponerer over allerede ind-rettede folde, som også ligger tættere på byen – uden at inddrage disse?

Når jeg har fået svar på nedenstående, kan jeg begynde at sætte folde op – det er vist godt, jeg har varslet demonstrationen på ubestemt tid :o)

Jeg havde glædet mig rigtig meget til at lave aktiviteter med børn og heste – foredrag kan jeg jo holde under alle omstændigheder :o)

Hmm ... jeg må finde en løsning, så hestene alligevel i et eller andet omfang kan komme ned på cirkus-pladsen. Er det noget, jeg skal søge særskilt tilladelse til?

Mvh.
Tinamaria

 

Herefter fik jeg svar fra Sorø kommune:

Hej Tinamaria

Sorø Kommune fastholder hermed anviste areal til afholdelse af anmeldte demonstration med heste.

Arealet ligger syd for Lynge Plejehjem på Lynge Byvej 54.

Benyttelsen af arealet er begrænset til en enkelt dag.

Brugen omfatter ikke opstilling af folde og der stilles ikke el og vandforsyning til rådighed.


Venlig hilsen

Peter Dorff Hansen

Leder Natur og Miljø

 

Mit svar til kommunen, som blev sendt cc til Gert Jørgensen og ledelsessekretariatet:

Hej Peter

Tak for svar :o)

Nu behøver man altså ikke tilladelse til at demonstrere en enkelt dag ...

Jeg har forskellige pointer, jeg gerne vil statuere til oplysning for soranere og øvrige danske borgere, så at begrænse demonstrationsretten til kun en enkelt dag, er der hverken belæg for eller hjemmel til i loven.

Såfremt demonstrationsretten begrænses til en enkelt dag, betragter jeg det som en nægtelse heraf, da jeg netop ikke får mulighed for at gøre fuldt ud brug af ytringsfrihed såvel som demonstrationsret.

Skulle du imod forventning være i besiddelse af lovgrundlag, der understøtter din påstand om retten til ind-skrænkelse af demonstrationsretten, ser jeg gerne henvisning hertil.

Jeg vil i hvert fald gerne henvise til Tibet-kommissionen på http://tibetkommissionen.dk/ såvel som tidligere indgivne politianmeldelser for netop Sorø kommunes krænkelser af demonstrationsretten.

Jeg anmodede Sorø kommune om anvendelse af cirkuspladsen, men kommunen har valgt at lægge det væk fra centrum, så jeg principielt afskæres fra at komme med mine statements m.m.

Jeg er klar over, at Sorø kommune gerne ser, at denne sag går totalt i glemslen, men det kommer ikke til at ske – tværtimod.

Jeg gentager gerne, at der er IKKE belæg for at indskrænke demonstrationsretten til at gælde en enkelt dag.

Skal jeg igen indgive en politianmeldelse af Sorø kommune eller vil man stille et område til rådighed? Sorø kommune ejer personligt ikke jorden, som mange steder er offentlige områder og demonstrationen er i offentlighedens interesse.

Nægtelse af vand og strøm ser jeg ligeledes som en bevidst hindrende faktor for en lovligt varslet demonstration.

Jeg har sat Gert Jørgensen og ledelsessekretariatet cc på denne mail.

Mvh.
Tinamaria

 

Jeg er selvfølgelig ikke overrasket over, at Sorø kommune lægger hindringer i vejen for demonstrationen.

 
Jeg postede til en start nedenstående opslag på Facebook i 4180 Sorø og 4700 Alt er tilladt. Flere grupper følger:
 
Skæbnens veje er uransagelige – når man nu bl.a. har en opgave som karmaherre ...
 
Universet har villet det sådan, at vi er ude i endnu en omgang af en historisk demonstration med heste imod Sorø kommune.
 
Følg udviklingen på min nyoprettede blog på www.tinamarias.dk
 
Bloggen giver indblik i både demonstrationen, men man får samtidig en indføring i en af Danmarkshistoriens største korruptionssager, som i forvejen er noget af en psykologisk thriller.
 
Jeg håber, at rigtig mange vil dele og udbrede kendskabet til siden, som også giver indblik i løgnen om demokratiet.
 
 
#tibet #tibetkommissionen #korruption #lovbrud #tilsynssvigt #Danmarkshistoriens største korruptionssag #offentlig forfølgelse #skimmelsvamp #hingste #Sorø kommune #Slagelse politi #Næstved politi #rigspolitiet #Den uafhængige politiklagemyndighed #retten i Næstved #Østre Landsret #Højesteret #den særlige klageret #statsadvokaten i København #statsadvokat #dkpol #kongehuset #rigsadvokaten 
 
 

Status 24-8

Jeg stod op til et svar fra kommunen:

Hej

I forlængelse af din tilbagemelding om tidsbegrænsning er denne alene af hensyn af arealet til opstilling af heste. Sorø Kommune kan ikke umiddelbart anvise arealer i landzonen, til opstilling af heste over længere tid.

Spørgsmålet om demonstrationsretten i øvrigt har Sorø Kommune ikke bemærkninger til jf. at Politiet her er myndighed.

Venlig hilsen

Peter Dorff Hansen

Leder Natur og Miljø

 
Da jeg havde konfereret sagen med min chef indenfor F.O.E.T, videresendte jeg hans henvendelse til Gert Jørgensen:
 

Hej Gert

Jeg skal hermed videresende mailen fra min chef, da Peter Dorff Hansen roder lidt rundt i, hvem der har og hvem der ikke har jurisdiktion i sagen.

Jeg har vedhæftet min id som dokumentation til den videresendte mail.

Mvh.
Tinamaria

Vedhæftet:

 
 
Videresendt mail til borgmesteren:
 
 
Nu skal Sorø kommune og politiet jo lige have mulighed for at sætte sig ind i, hvad den højere jurisdiktion går ud på. Jeg vil opfordre dem til at kontakte Højesteret, som er fuldt ud bekendt med naturretten ...
 
Så er der svar fra retten i Næstved omkring fogedudsættelsen af hestene og her er lige præcis et dugfrisk eksempel på, at retten i Næstved helt bevidst blæser min retssikkerhed et stykke ...

For det første har jeg har nedlagt inhabilitetspåstand om både retten i Næstved og især funktionschef og retsassessor Susan Blixenkrone-Møller. Alligevel sætter man hende til at behandle sagen, selvom hun flere gange har vist, at hun er inhabil og har et personligt horn i siden på mig ...

I den første sag hun behandlede, tabte modpartens advokat og jeg underkæben over hendes opførsel i sagen og hun har været hævngerrig lige siden og gjorde mig som nævnt hjemløs for tre år siden.

Dernæst har jeg aflyst fogedudsættelsen og har intet hørt fra retten desangående, da hestene skulle afsted og demonstrere, hvilket hverken Sorø kommune eller politiet reagerede på i første omgang.

Heldigvis har jeg sendt fyldig dokumentation til retten omkring samtlige mine tiltag for at finde anden opstaldning - herunder 11 A4-sider med telefonnumre, oversigt over annoncer, mails etc., som i sagens natur kunne uddybes.

 
 

Til dem som ikke ved, hvad effektiv udsættelse betyder, så indebærer det, at fogedretten og politiet kommer og tager hestene, kører dem et sted hen, hvor man bliver nægtet adgang. Politiet og retten opbevarer så hestene i to måneder og har man ikke indløst dem forinden, bliver de solgt på auktion eller aflivet, hvis de ikke bliver solgt.

Under denne opbevaring nægtes man adgang til hestene og sidste gang de tog hestene, var det under AL kritik. Politiet havde bestilt en hestetransport, hvor manden absolut aldrig havde haft en hingst i hånden og politiet borviste mig, da de skulle læsse fem hingste og to hopper i samme transport.

Føllet havde aldrig været bundet op. Føllet var flere måneder om at blive sig selv igen, da man havde skilt en lakterende hoppe og føllet. Alle hestene havde dårlige maver på grund af det bratte foderskift og ingen af dem var vant til drikkekopper. Hestene skulle igennem endnu et brat foderskift og det kan i værste fald udløse kolik, som kan have dødeligt udfald.

Jeg klagede over politiet, hvor man satte den ene korrupte betjent til at dække over den anden lige så korrupte betjent i en partshøring, som til dato ikke er ført til ende ... Begge betjente har nogle kedelige roller i dette forløb.

 

Lad mig give et eksempel på offentlig forfølgelse fra en vicepolitikommissær, som efter hans løgn og bevisforvanskelse blev forfremmet til politikommissær, selvom jeg havde sendt optagelsen og hans eget skriv til Den uafhængige politiklagemyndighed, som slet ikke er så uvildige.

Optagelsen er i forbindelse med den sidste demonstration i 2013, hvor politiet gav et uretmæssigt påbud uden hjemmel i loven til at få Sorø kommune ud af kniben med de fredeligt demonstrerende heste.

En betjent havde opfordret mig til at møde personligt op, da politiet havde nægtet mig at fremvise min omfattende dokumentation af kommunens forskellige lovbrud. Som man kan høre under optagelsen, så nægter Kurt G. Nielsen mig klokkeklart at modtage anmeldelse af ulovlige forhold. Jeg har ligeledes en politiinspektør, som nægter at modtage anmeldelser af korruption og offentlig forfølgelse.

Hør lydoptagelsen af d. 24-9-13 - http://www.vindingforlag.dk/Stemme006.mp3

 
Til stede hos politiet under lydoptagelsen:
 
Undertegnede Tinamaria Fabrina Jensen
Vicepolitikommissær Kurt G. Nielsen
Politibetjent Inge Christensen
En anden unavngiven kvindelig betjent
 
Politibetjent Inge Christensen får først mit navn og cpr-nr. Da hun hører, hvad og hvem anmeldelsen drejer sig om og efter at have slået mig op i systemet, henter hun vicepolitikommissær Kurt G. Nielsen.
Kurt G. Nielsen: Tinamaria ... Du har mailet sammen med Claus ...
Undertegnede: Mmm ... ja
Kurt G. Nielsen: Claus Mohr?
Undertegnede: Ja
Kurt G. Nielsen: Ja. Og øh, der står her, at du ikke uden forudgående aftale bare kan henvende dig her, med mindre du har noget væsentligt nyt i sagen
Undertegnede: Jamen, det har jeg også
Kurt G. Nielsen: Hvad er det nye?
Undertegnede: Jamen, det er, at kommunen ikke reagerer på,  en overlæge retter henvendelse til kommunen
Kurt G. Nielsen: Jamen, det har vi jo
Undertegnede: Nej, det har I ikke i sagen (Claus Mohr Hansen havde et link til overlægens henvendelse til kommunen, men forholdet og omstændighederne omkring det ulovlige forhold er aldrig vendt med politiet)
Kurt G. Nielsen: Ja, ja, ... jamen det må du jo tage med kommunen. Det skal du ikke tage med os
Undertegnede: Øh, nej det kan jeg ikke. Altså jeg er her for at anmelde nogle ulovlige forhold og nu ved jeg ikke, hvem du er? KURT! Uhh, du holdt flad profil op til demonstrationen ... du ville ikke rigtig tale med mig.
Kurt G. Nielsen: Jo, men altså jeg vil jo gerne tale med folk, hvis det er, at vi har noget politimæssigt, vi skal undersøge.
Undertegnede: Det er der i denne her sag.
Kurt G. Nielsen: Ja, men æh - vi kan ikke ... altså ... den korrespondance du har med politiet, den er vi bekendt med, så du kan ikke anmelde noget her, medmindre det er noget nyt og det har du også fået at vide af Claus.
Undertegnede: Der ER nyt. Der er masser nyt.
Kurt G. Nielsen: Ja
Undertegnede: Det nye er også politiets lovovertrædelser i forbindelse med demonstrationen
Kurt G. Nielsen: Ja
Undertegnede: Der er masser af nyt.
Kurt G. Nielsen: Ja, men det kan man ikke anmelde hos lokalpolitiet
Undertegnede: Hvor kan jeg så anmelde det?
Kurt G. Nielsen: Ja, men altså hvis du vil klage over politiet, så er det Det Uafhængige Klagenævn
Undertegnede: Nej, hvad er det det hedder ... Claus Mohr har sendt det og skrevet til mig, at jeg skal rette henvendelse til Slagelse, hvis jeg mener, jeg har nyt ... og det er derfor, jeg er her.
Kurt G. Nielsen: Ja
Inge Christensen: Men det er nyt til en gammel sag
Inge Christensen: Og det er det, vi ikke vil gøre mere af. Det er den gamle sag. Den nye kan vi jo ikke ... Fordi du har ny oplysning til et eller andet, er det jo ikke en ny sag.    
Undertegnede: Men .. Problemet er også, at den sag er aldrig nogensinde blevet behandlet. Selv ombudsmanden har opfordret til, at jeg rettede henvendelse jer igen, fordi han synes, det er ret uheldigt, at man ikke engang hører hele historien eller ser et eneste dokument i sagen, før man tager stilling til, at der ikke er nogen grund til at indlede en efterforskning. så han har egentlig sagt til mig, at nu skal jeg gå tilbage til de mennesker, som har fejlbehandlet din sag én gang
Kurt G. Nielsen: Nej, men sådan foregår det jo ikke
Undertegnede: Og det synes jeg har været spild af tid, fordi
Kurt G. Nielsen: Du har fået en klageret,dengang at du har fået en slutskrivelse fra Claus Mohr. Der står, at du kan klage til statsadvokaten
Undertegnede: Øh ja
Kurt G. Nielsen: Ja
Undertegnede: Men statsadvokaten hørte heller ikke hele historien. Hun så heller ikke et eneste dokument i sagen og det er det?
Kurt G. Nielsen: Jamen, den tæller ikke. Den tæller ikke. Vi går efter retningslinierne for hvordan at vi behandler sager. Vi kan ikke gå efter dine retningslinier. Vi går efter politiets retningslinier og hvis det er, at du klager over politiet, så må du rette til Den Uafhængige Klagesag ...
Undertegnede: Det er en anden sag
Kurt G. Nielsen: Den anden sag er blevet behandlet
Undertegnede: Nej det er den ikke. Claus Mohr skriver, at hvis jeg har nye oplysninger, så er jeg velkommen til at rette h
Kurt G. Nielsen: Af væsentlig betydning for ...
Undertegnede: Det kan du da ikke vide noget om, når du
Kurt G. Nielsen: .. for sagens vurdering
Det kan du da ikke vide ... når jeg ikke kan få lov til at fremlægge noget overhovedet
Kurt G. Nielsen: Dét vil vi ikke. Vi vil ikke modtage noget
Undertegnede: Du vil ikke modtage ..
Kurt G. Nielsen: Nej
Undertegnede: en anmeldelse for lovbrud
Kurt G. Nielsen: Nej
Undertegnede: Hvorfor vil du ikke det?
Kurt G. Nielsen: Jamen, det vil jeg ikke. Der er ikke noget nyt i sagen.
Undertegnede: Det kan du da ikke vide, når du ikke har set det.
Kurt G. Nielsen: Det vil vi ikke. Så vi tager ingenting (henvendt til politibetjent Inge Christensen)
Undertegnede: Ingenting? Det vil sige, at jeg kan ikke få lov til, når jeg er offer for forbrydelser og lovbrud, så kan jeg ikk ..
Kurt G. Nielsen: Ja. Du må udlægge det, som du selv vil
Undertegnede: at foretage en anmeldelse?
Undertegnede: Men det er da derfor, jeg har taget dokumentationen med
Kurt G. Nielsen: Ja, men vi vil ikke modtage dét .. nu. Det vil vi ikke. Og der står også, at du skal have en forudgående aftale
Undertegnede: Nej, hvor står det?
Kurt G. Nielsen: Det står her
Undertegnede: Hvor?
Kurt G. Nielsen: Såfremt du har en aftale ... det har han skrevet til dig. Såfremt du har en aftale med Slagelse polit
Undertegnede: Jeg ringede i går til Slagelse lokalpoliti ved fire-tiden og fik at vide, at jeg skulle komme i dag.  Jeg talte med en yngre mand og jeg sagde
Kurt G. Nielsen: Jeg går i givet fald udfra at du har en specifik aftale med en ansat i lokalpolitiet i Slagelse
Undertegnede: Nej, for han kunne ikke stille videre over til afdelingen, som politimanden sagde i går
Kurt G. Nielsen: Så har du heller ikke en specifik aftale
Undertegnede: Politimanden sagde i går, at han kunne ikke stille mig over, fordi de .. I tager ikke telefonen med øh ... I tager kun imod personlig betjening. Derfor sagde han til mig i går - du skal komme. Jeg har ringet, jeg har prøvet på alle mulige måder
Kurt G. Nielsen: Nu skal jeg lige høre ... Hvad har du tænkt dig at gøre med de fire heste?
Undertegnede: Jeg er nødt til at demonstrere. Jeg sidder her lige så meget for at prøve at finde en løsning på dét
Kurt G. Nielsen: Hvis
Undertegnede: fordi I hjælper nogle lovbrydere. I hjælper ikke mig, som er skaderamt og offer for det.
Kurt G. Nielsen: Nu bliver du gjort bekendt med, at såfremt du ikke tager hånd om de fire heste i morgen, der er opstaldet - hvilket du også er blevet gjort bekendt med af Torben - de er opstaldet på vores foranledning - det er de.
Undertegnede: Ja, falsk forehavende fik I flyttet dem med
Kurt G. Nielsen: Såfremt du ikke tager hånd om dem i morgen, så må vi tage hånd om dem. Og så bliver de afhændet på din regning.
Undertegnede, Jamen, de er anmeldt til en demonstration i morgen
Kurt G. Nielsen: Du har ikke tilladelse til at tage heste med til demonstrationen, for kommunen har ikke givet tilladelse til, at de kan komme med.
Undertegnede: Nej, det er jo at lægge hindringer i vejen for en lovligt varslet demonstration
Kurt G. Nielsen: Nu skal du høre her - du har ikke lov til at tage de heste med
Undertegnede: Det har jeg da i hvert fald - hvor står det henne i loven? Det må du jo så vise mig.
Kurt G. Nielsen: Det står under de betingelser, du har lov at afholde demonstrationen under.
Undertegnede: De må godt deltage som medtrafikanter. Der er ikke noget til hinder for det.
Kurt G. Nielsen: Nej, det må de ikke
Undertegnede: Jo, det må de
Kurt G. Nielsen: Nu er du gjort det bekendt og det bliver skrevet ind her. Det bliver skrevet ind i sagen og du er også gjort bekendt med, at de heste - hvis du tager dem med i morgen
Undertegnede: Jeg har ikke andre muligheder. Jeg prøver at løse det på alle mulige måder diplomatiske måder. I vil ikke medvirke. Kommunen vil ikke medvirke. Det er kommunen, som laver det ene lovbrud efter det andet. Jeg kan ikke få lov til at anmelde det. Jeg kan ikke engang bare få lov til at fortælle historien her
Kurt G. Nielsen: Hvis du har noget med Sorø kommune, så er det de regionale tilsynsmyndigheder, man skal rette henvendelse til
Undertegnede: Som kigger den anden vej. Når kommunens jurist har arbejdet i Statsforvaltningen ...
Kurt G. Nielsen: Så er der ombudsmanden tilbage
Undertegnede: Åh ja
Kurt G. Nielsen: Men det er ikke vores problem. Vi tager ikke denne sag her.
Undertegnede: Nej, men jeg er her for at anmelde en række ulovlige forhold
Kurt G. Nielsen: Ja
Undertegnede: Og det nægter du at modtage?
Kurt G. Nielsen: Der er ikke .. ja, der er ikke noget nyt i sagen.
Undertegnede: Det ved du da ikke. Du har da ikke set et eneste dokument.
Kurt G. Nielsen: Okay Inge ...
Inge Christensen: Hvad er det, du har?
Undertegnede: Jeg har masser af dokumenter for lovbrud.
Inge Christensen: Ja
Undertegnede: Det ene lovbrud efter det andet
Inge Christensen: Ja, men det er der jo taget hånd om
Undertegnede: Nej, det er der ikke. Der er ikke blevet taget hånd om det
Inge Christensen: Jamen ... vi laver ikke nogen anmeldelse
Undertegnede: Nej, det har jeg forstået
Inge Christensen: Så du skal tage dine ting
Undertegnede: Ja, ja - det gør vi bare ... (pakkede) Så meget for politiet, hvad? Og lovbrud ...
Inge Christensen: Der har været rigtig meget snak med politiet
Undertegnede: Ja
Inge Christensen: Ja
Undertegnede: Det havde slet ikke været nødvendigt, hvis politiet havde taget det alvorligt, men det er jo det, man ikke gør. Det er jo derfor, at jeg ikke har andre muligheder end at demonstrere
Inge Christensen: Ja, og hvis man ikke er enig med politiet, så bliver det jo ikke bedre af, at man kommer og kommer
Undertegnede: Nej. prøv lige at hør her. Kommer og kommer? Det er første gang, jeg retter personlig henvendelse.
Inge Christensen: Ja, ja fordi du har fået at vide at du skulle
Undertegnede: Ja, fordi
Inge Christensen: Man har jo hørt på dig, ja
Undertegnede: Nej, man har nemlig ikke
Inge Christensen: Det kan jeg da se, for der er skrevet en masse, så man har jo lyttet
Undertegnede: Hvad tror du, jeg har her?
Inge Christensen: Det kan godt være, at du ikke får ret i det, du har
Undertegnede: Det har ikke noget at gøre med at få ret
Inge Christensen: Der er skrevet rigtig mange oplysninger, kunne jeg se på, at du er har rettet henvendelse, du er -  du har været i kontakt med politiet
Undertegnede: Prøv lige at hør her. Den eneste person I hører - det er kommunen. Jeg har aldrig fået lov til at give min version
 
Desværre ringede min søn, da vi var kommet ind i elevatoren, hvorfor båndoptagelsen blev afbrudt. Det var ellers også en interessant dialog under turen ned til receptionen. Nede i receptionen bad jeg om at få tilladelsen til demonstrationen udleveret, men Inge Christensen rystede bare på hovedet til betjenten, så jeg måtte gå uden at få udleveret tilladelsen. Det er selvfølgelig også en ekstra måde at bremse en demonstration på ...
 
Og læs så, hvad han skriver dagen efter:
 
 

Øhh - under den mundtlige fremstilling??? De nye oplysninger??? Fik jeg overhovedet lov til at fremstille noget? Jeg medbragte en rejsekuffert med dokumentation, computer og to eksterne harddiske.

Sådan gør politiet, når de vil bremse en sag. De bruger retsplejelovens § 749 og fratager borgere deres rettigheder, for retsinstanserne vil ikke behandle straffesager, som ikke er efterforsket af politiet - smart ikk´?

Jeg har lavet en bog om politiets magtmisbrug. Der er kommet flere anvendelser af retsplejelovens § 749 til siden udgivelsen:

 
 
Og tror I, det er det eneste politiet gør? Næh nej - de nægter skam bare at udlevere rettelige aktindsigter og på den konto har jeg fanget flere betjente, to politianklagere og statsadvokaten i at lyve. Politiet vil ikke udlevere aktindsigten, da jeg så kan dokumentere endnu mere forfølgelse fra politikommissær Kurt G. Nielsen, men lad mig lige give indblik i, hvordan Den uafhængige politiklagemyndighed behandlede min klage over Kurt G. Nielsens løgn og embedsmisbrug:
 
 
Fortsættelse følger ...
 
Læs spørgsmål og svar
tinamaria[@]vindingforlag.dk