Tinamarias Blog - slettet retsbog ...

 
 
Her kan du læse om aktindsigt fra retten i Næstved ...
 

Retten i Næstved er den eneste ret, der - indtil for nylig - ikke har krævet betaling for aktindsigt. Til gengæld er den fortsat ikke givet fuldt ud og er stærkt revideret.

Hvad er det, som har brug for ikke at blive skrevet ind i den almindelige retsbog, men i stedet i præsidentjournalen hvor man ikke kan søge aktindsigt? Retsbogen dækker inhabilitetsindsigelser forud for den uretmæssige fogedudsættelse i 2014.

Download evt. bogen "Når sandheden skal frem - henvendelser til retspræsidenten" under downloads.

 
 
 
Aktindsigt søgt i følgende sager:
 
 
 
 
Nedenfor kan du se, hvilke sager journalnumrene dækker over ...
 
Forvaltningsloven
 
§ 9. Den, der er part i en sag, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed, kan forlange at blive gjort bekendt med sagens dokumenter. Begæringen skal angive den sag, hvis dokumenter den pågældende ønsker at blive gjort bekendt med.
 
Bekendtgørelse om betaling for udlevering af dokumenter mv. efter lov om
offentlighed i forvaltningen
 

Fra http://journalisten.dk/kommune-kraever-betaling-aktindsigt-0:

»Man kan altid bede myndighederne om at få et gratis gennemsyn af dokumenterne ved selvsyn ...]

Som udgangspunkt er det kun, hvis dokumenterne ikke findes digitalt, men kun på papir, at myndighederne kan kræve betaling.

»Hvis dokumenterne findes digitalt, så skal aktindsigten være gratis, medmindre dokumenterne fylder over 100 sider. Så kan man kræve 100 kr. i betaling. Hverken mere eller mindre. Også selv om aktindsigten fylder over 1.000 sider,« siger Oluf Jørgensen.

 
Retspræsident Næstved
 

Retspræsidenten Næstved

6599.2009.1

Fjerne inhabil stævningsmand

Alex Elisiussen
Sanne Egekvist
Dennis H. K. Knudsen

Retspræsidenten Næstved

8099.2011.7.2

Klage over retten/inhabilitet/
BS 2557/2009

Alex Elisiussen
Dennis H. K. Knudsen

Retspræsidenten Næstved

8099.2013.9.2

Klagesag advokatpålæg
BS 2557/2012

Alex Elisiussen
Pernille Holde Poulsen (Pernille var også dommer i sagen)
Sanne Egekvist

Retspræsidenten Næstved

8199.2014.10

Klage over inhabil stævningsmand samt overtrædelse af torturkonventionen

Alex Elisiussen

Retspræsidenten Næstved

8199.2015.8

Rettens svar på din henvendelse

Alex Elisiussen
Katrine Bork

 
Fogedretten i Næstved
 

Fogedretten 

FS 4-11371/2008

Parkering København

Heidi Møs

Fogedretten

FS 8-7789/2008

Neumanns Beslag

Heidi Skovgaard Larsen

Fogedretten

FS 8-10455/2009

Advokat Morten Riise-Knudsen

Heidi Lykke Hansen
Inger-Lise Jensen

Fogedretten

FS 2-17953-2010

Advokat Morten Riise-Knudsen

Helle Daniel Sandgaard
Susan Blixenkrone-Møller

Fogedretten

FS 6811/2010

Merløse dyreklinik

Jytte Nielsen
Charlotte Pultz
Camilla Kristiansen

Fogedretten

FS 2-2825/2011

Merløse dyreklinik

Susanne Danielsen
Helle Daniel Sandgaard

Fogedretten

FS 2-6277/2011

Beslagsmed Tangrid

Ulla Rønn
Pernille Holde Poulsen

Fogedretten

FS 2-7902/2012

Beslagsmed Tangrid

Rawand Sabir

Fogedretten

FS 8-8006/2012

Scandinavian Book

Lise Høybye
Heidi Harboe

Fogedretten

FS 8-7040/2013

Keld Parsberg

 

Fogedretten

FS 2-5327/2013

Scandinavian Book

Ulla Rønn

Fogedretten

FS 9-8670/2013

Humlegaard, Skelbækvej

Helle Daniel Sandgaard
Anette Andreasen
Anna Ulrichsen
Susan Blixenkrone-Møller

Fogedretten

FS 4-3006/2014

Egemarksgaard/Ret og Råd

Camilla Heine Købhøj
Heidi Harboe

Fogedretten 

FS 9-3400/2014

Uretmæssig ophævelse samt udsmidning fra fogedretten

Anna Ulrichsen
Mona Jørgensen
Susan Blixenkrone-Møller
Anette Andreasen

Fogedretten

FS 9-7897/2014

Kære uretmæssig fogedudsættelse

Susan Blixenkrone-Møller
Alex Elisiussen
Mona Jørgensen

Fogedretten

FS 2-639/2014

Sorø boligselskab

Ulla Rønn

Fogedretten

FS 8-6912/2016

Teknologisk Institut

Tina Susanne Nielsen

Fogedretten

FS 9-2984/2016

Keld Parsberg

Stine Reedtz-Thott
Pernille Holde Poulsen

Fogedretten

FS 6400/2017

Fogedudsættelse af hestene

Susan Blixenkrone-Møller

 
Civilretten i Næstved
 

Civilretten

BS 99-114/2008
BS 1-114/2008 (1 fejl??)
BS 17-114/2008 (17 fejl??)

Advokat Allan Schouw-Petersen v/ Lars Thurø-Møller

Charlotte Christiansen
Jacob Groth-Christensen
Hans J. ChristensenCivilretten

BS 50-2022/2008

 

 

Sagsnr. 4462755
Sagsnr. 195896

Neumanns Beslag

 

 

RKI
Dansk Kreditorservice

Hülya Toy
Vibeke Ambjørn
Hans J. Christensen
Jacob Groth-Christensen
Gry Berdiin

Charlotte Bundgaard


Civilretten

BS 50-2287/2009
BS 18-2287/2009 (18 fejl??)

Advokat Morten Riise-Knudsen

Kathrine Zimling Svendsen
Vibeke Ambjørn
Jacob Groth-Christensen
Lene Kolstrup Lau
Gitte Lauge Hansen
Lene Sigvardt
Gitte Lene Pedersen
Anders Martin Jensen
Charlotte Pultz
Gitte Pedersen

Civilretten

BS 16-2557/2009
BS 99-2557/2009

Egemarksgaard

2009
Gitte Lene Pedersen
Jacob Groth-Christensen
Dennis H. K. Jakobsen
Elsebeth Frigast Larsen
Alex Elisiussen
Vibeke Ambjørn
Linda Nielsen
Gitte Lauge Hansen
Charlotte Pultz
Linda Christensen

2012
Gitte Lene Pedersen
Linda Nielsen
Elsebeth Frigast Larsen
Lene Kolstrup Lau
Dorthe Willert
Britta Paludan Kristensen
Gry Berdiin
Sidsel Gluud
Gitte Sørensen
Anni Højmark

Civilretten

BS 99-2557/2009
(340-2009-90339)

Sorø huslejenævn

 

Civilretten

BS 50-1596/2010

Merløse dyreklinik

Jakob Fink Nielsen
Linda Nielsen
Gitte Lauge Hansen

Civilretten

BS 99-233/2010

Beslagsmed Tangrid

Vibeke Ambjørn
Sanne Østergaard
Gitte Lene Pedersen
Gry Berdiin
Gitte Sørensen
Jørgen Andersen
Christina Møller

Civilretten

BS 50-2119/2012

Scandinavian Book

Charlotte Pultz
Heidi Harboe
Anni Højmark
Gitte Lauge Hansen
Linda Nielsen
Kirstine Troldborg
Pernille Holde Poulsen

Civilretten

BS 99-1495/2013

Parsberg

Jacob Groth-Christensen

Civilretten

BS 50-1427/2014

Skatteministeriet
Sagsid 172472186 + 174367189 + 168991357 + 164750438 + 144844145 samt j.nr. 2404899 + j.nr. 2121797 + j.nr. 170864xxxx

Sanne Egekvist
Linda Nielsen
Dorthe Willert
Civilretten

BS 50-622/2015

Sorø Boligselskab

(J.nr. 90945)

Dorthe Willert
Linda Nielsen
Louise Rask Havegård
Ulla Tange Christensen

Civilretten

BS 99-1220/2015

Parsberg

Ulla Tange Christensen

Civilretten

BS 99-1070/2016

Teknologisk Institut

Marianne Kragh-Pedersen
Anders Martin Jensen

Civilretten

(BS 16-2557/2009)

BS 50-864/2016
BS 50-865/2016
BS 50-866/2016
BS 50-867/2016

Egemarksgaard

Egemarksgaard
Sorø kommune
Statsforvaltningen
Sorø boligselskab

Pernille Holde Poulsen

Marianne Kragh-PedersenCivilretten BS 50-328/2017 Thomas Lind

Louise Rask Havegård
Linda Nielsen
Camilla Ljørring

 
Strafferetten i Næstved
 

Strafferetten

SS-1-472/2018

Statens hestetyveri

Lene Sigvardt
Brit Freeman

 
Til hestesagen
 
Til straffesagen
 
Til dialog og sager
 
Til status
 
Tilbage til bloggen
 
Blog | Bøger | Demonstration | Dokumentar | Downloads | Dialog og sager | Hestesagen | Kronologisk forløb | Links | Navigation | Projekter og tiltag | Strøtanker | Spørgsmål og svar | Status | Tinamaria
tinamaria[@]vindingforlag.dk