Tinamarias Blog - aktindsigt i hestesagen ...

 
 

Her kan du læse om endnu en aktindsigt i hestesagen ...

Du finder den første kritisable aktindsigt fra politiet her

Du finder hestesagen med forklaringer og båndoptagelser med politiet her

Alle links her på siden åbner i et nyt vindue, så du kan krydschecke informationerne.

Involverede personer har haft mulighed for at komme med indsigelser såvel som kommentarer.
Jeg har intet hørt indenfor den fastsatte frist.

 

Hent den anden aktindsigt fra politiet her. Jeg har lavet udtræk fra aktindsigten og sat akter ind nedenfor, som jeg vil gennemgå.

Hvis du ønsker aktindsigtens billeder i en bedre opløsning end politiets, kan du downloade det her.

http://tinamarias.dk/downloads.html er der andet materiale i hestesagen, som du også kan downloade.

Som det fremgår af akterne herunder, så var der intet kritisabelt ved første check fra politiet. Det fremgår, at politiet var forbi hele to gange - d. 1-12 og d. 2-12. Politiet kontakter mig ingen af dagene ...

Det kan selvfølgelig undre, at politiet ikke kontakter mig. Det fremgår også, at politiet er klar over, at der er uoverensstemmelser imellem Thomas Lind og jeg.

 
To besøg fra politiet
 
 
 

Først d. 8-12-17 rykkede politiet ud med en dyrlæge fra Fødevarestyrelsen, hvilket du kan læse og høre her - http://tinamarias.dk/blog/hestesagen3.html og http://tinamarias.dk/blog/hestesagen4.html

Politiet rykker ud på baggrund af, at der henover to dage intet har været at bemærke og kritisere omkring hestene, som alle havde dækkener på ...

Det er heller ikke korrekt, som den ene anmelder Majbrit oplyser. Hestens Værn var ikke med inde over, men havde været på et besøg, hvor de var gået ind og havde undersøgt mit nyfødte føl - uden hverken hjemmel eller tilladelse. Du kan læse dialogen efterfølgende med Hestens Værn her.

Da jeg talte med dyrlægen, havde hun intet at kritisere - tværtimod havde jeg gjort alt det rigtige i forhold til situationen.

Det er heller ikke helt korrekt, som Majbrit oplyser omkring mudder og at de gik i 25-30 cm mudder. Dette var kun tilfældet oppe foran, hvor de blev fodret. Alle hestene havde dels store folde og dels store områder, hvor der ikke var mudder. Se billederne på http://tinamarias.dk/blog/hestesagen11.html, som giver et retvisende indtryk af foldene.

Begge dyrlæger fra Fødevarestyrelsen tilsværter foldene og fremstiller dem langt værre, end tilfældet er. Ydermere er dyrlægen, som var på d. 22-12-17 inhabil på grund af min bog "Når sandheden skal frem - Dyrenes Beskyttelse eller dyrenes hån?" samt min dokumentar "Når sandheden skal frem" hvor hun og betjent Connie Petersen deltager i fire afsnit.

I bakspejlet er jeg ikke i tvivl om, at netop dyrlæge Maria Kaup og politibetjent Connie Petersen var på for at få lidt "oprejsning" for sagen med den falske anmeldelse fra Dyrenes Beskyttelse i 2015 - en anmeldelse politiet ikke ville gå videre med, da jeg kunne dokumentere, at den var falsk ...

Du kan downloade bogen "Når sandheden skal frem - Dyrenes Beskyttelse eller dyrenes hån?" under downloads og du kan se afsnit 12-15 i min dokumentar på http://tinamarias.dk/blog/dokumentar.html. Sagen bliver ligeledes tilgængelig under sager under "Dyrenes Beskyttelse".

Politibetjent Connie Petersen har normalt sin gang i Slagelse og Sorø afdelingerne. I mit nu 12 år lange forløb har Connie Petersen været på flere af de uldne sager ... Se her - "I skal da have lov til at opleve, at vi tager hendes heste fra hende" ...

Det forekommer meget mærkeligt, at en dyrlæge vurderer, at hestene har været udsat for væsentlig lidelse ved at gå ude i december måned i plusgrader med dækkener på og vand og mad til rådighed ... Det dækker over noget andet og hverken politiet eller kredsdyrlægen foretog den uvildige helhedsvurdering, som skal gå forud for så indgribende et indgreb, som tvangsfrakendelse er.

 

 

Kommentarer til politiets afvisning af anmeldelser
 
 

Det første der springer mig i øjnene er, at sagen er henlagt d. 8-12-17. Det var den dag, politiet lagde det første besøg med Fødevarestyrelsens dyrlæge, som foretog en meget mærkværdig gennemgang af hestene.

Politiet medsendte ikke de billeder, der var vedlagt den første aktindsigt på side 41-48 i http://tinamarias.dk/aktindsigthestesag.pdf. Jeg modtog først billederne, da jeg fik åbnet den fejlkodede aktindsigt fra politiet d. 8-2-18 - se kommentarer på http://tinamarias.dk/blog/aktpolhest.html.

Der er så mange kritisable forhold fra politiet og kredsdyrlægerne i hestesagen samt i mine kommentarer til aktindsigten på http://tinamarias.dk/blog/aktpolhest.html

Du finder den første rapport fra politiet og kredsdyrlægen på http://tinamarias.dk/blog/hestesagen10.html, hvor du også kan læse mine kommentarer.

Du finder den anden rapport på http://tinamarias.dk/blog/hestesagen12.html og mine kommentarer på http://tinamarias.dk/blog/dialogpol.html

 

Det næste der springer mig i øjnene er, at specialanklager Maria C. Jepsen sender skrivelsen d. 14-12-17 jf. http://tinamarias.dk/blog/hestesagen8.html, hvilket er 6 dage efter hendes beslutning, som er truffet d. 8-12-17.

Det virker meget underligt, at politiet opererer udfra formodninger og ikke facts. Folk tror, at anmeldelser bliver gennemgået, men det gør de ikke - politiet gennemgår ikke anmeldelser og afviser dem - uden gennemgang.

http://tinamarias.dk/blog/dialogrigsadvokat.html kan du læse den verserende dialog med rigsadvokaten og de ufatteligt mange kritisable sager og forhold med Slagelse/Næstved politi.

Hvis man læser min anmeldelse længere nede, så er der tale om flere strafbare forhold, som Maria C. Jepsen skøjter henover. Uddybning følger længere nede.

På intet tidspunkt har hverken Tina Mertz eller Maria C. Jepsen spurgt ind til Vinncent, som jeg måtte aflive d. 7-1-17, hvad der er gået forud og ingen af dem har haft spurgt ind til chikanerierne, selvom min righoldige billedrapport giver indblik i en række grove forhold. Derudover er der rettens mærkværdige behandling af hesteerstatningssagen, som enten skyldes hævn for min omfattende politianmeldelse af d. 6-3-17 eller at myndigheder er involveret i skaden, der førte til aflivningen af Vinncent og at retten derfor holder hånden over min staldejer og holder ham skadesløs i sagen ...

Hvis man sammenholder historikken med, at 1) først bliver Hestens Værn pudset på mig d. 26-10, hvor de går ind uden tilladelse og hjemmel, 2) den stjålne grime dagen efter besøget fra Hestens Værn, hvor jeg skulle give medicin, 3) dernæst henvendelsen fra Dyrenes Beskyttelse d. 18-11 som pålægger mig at løse en sag, som retten i Næstved har bremset og som min staldejer ikke har intentioner om at tage ansvar for 4) frustrationer over at Dyrenes Beskyttelse ikke gav den ønskede løsning til min staldejer, 5) chikanerierne fra d. 26-10 til 21-11 jf. http://tinamarias.dk/diversefotos.pdf, hvor anmeldelsen finder sted, 6) det stjålne dækken d. 20-11, 7) udlukning af shetlandshingsten både d. 20-11 og 21-11, så er det endnu mere påfaldende, at politiet skøjter henover min anmeldelse og afviser den uden gennemgang.

Grunden til, at politiet ikke har spurgt ind til det eller inddraget det i den helhedsvurdering, de skal foretage i henhold til loven, er, at politiet godt ved, at den offentlige forfølgelse finder sted, hvorfor de hverken ønsker at kigge på sagen, inddrage det eller efterforske det ...

 

Det samme gør sig gældende omkring anmeldelsen af politianklageren og dommeren. Hvis der er usikkerhed omkring, hvori det strafbare forhold består, er det jo mærkeligt, at man ikke beder om en uddybning, inden man afviser, at der er foregået noget strafbart ...

En anden påfaldende ting er, at min staldejer bliver nævnt ved navn - det gør hverken dommeren eller politianklageren, selvom navnene fremgår af min anmeldelse...

 

 
 

Politiet er rigtig glade for at man skal sende klager over politiet til henholdsvis DUP (Den uafhængige politiklagemyndighed) eller statsadvokaten i København.

Hvis man har prøvet at gå disse veje, så ved man, at begge instanser aldrig griber ind overfor politiet, deres magtmisbrug, fejl og forsømmelser ...

End ikke da jeg sendte politikommissærens løgn og bevisforvanskelse til DUP, skred man ind overfor det ...

Erstatningskrav kan man glemme alt om, for dem bremser retten med advokatpålæg etc. - se mere om den retslige forfølgelse i punktform her.

 
 

Da anklagemyndigheden og Maria C. Jepsen d. 16-12-17 fik at vide, at jeg af hensyn til hestenes helbred og velbefindende lukkede dem ud igen, var hun således udmærket klar over, at der var fundet og artsbestemt helbredsskadelig skimmelsvamp i stalden, hvilket fremgår af aktindsigten fra politiet på side 268-278 i http://tinamarias.dk/1900-83979-00111-17.pdf

Hun vidste også, at Fødevarestyrelsen var søgt om midlertidig dispensation, imens jeg forsøgte at tilvejebringe læskure til hestene. De to mails af d. 16-12-17 - http://tinamarias.dk/blog/hestesagen9.html

Jeg klagede til rigspolitiet og sendte info i sagen både d. 18-12-17, 3-1-18, 16-1-18, 17-1-18 og 19-1 og har fortsat intet hørt ...

 
 
Anmeldelse af d. 21-11-17
 
 

Det er en meget forkortet version, for hvis man læser anmeldelsen, så vil man finde ud af, at det har kostet en hest livet og har været tæt på at koste flere heste livet. Se anmeldelsen længere nede.

I henhold til specialanklager Maria C. Jepsens afgørelse af d. 8-12-17 så skal man huske, at min anmeldelse af d. 21-11 var vedlagt den omfattende billeddokumentation - http://tinamarias.dk/diversefotos.pdf

 
 
Anmeldelsen blev sendt til følgende personer: politiet, anklagemyndigheden, retten i Næstved, Østre Landsret, min staldejer og hans veninde og tidligere opstalder Majbrit, min staldejers advokat, Dyrenes Beskyttelse, Hestens Værn og ombudsmanden.
 
 

Dyreværnsloven § 1

§ 1. Dyr er levende væsener og skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe.

Dyreværnsloven § 28

§ 28. Den, som ved overanstrengelse, vanrøgt eller på anden måde behandler dyr uforsvarligt, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år.

Hesteloven § 12, stk. 1

§ 12. Rum og udstyr, som anvendes i forbindelse med opstaldning af heste, skal konstrueres, installeres og vedligeholdes på en sådan måde, at hestene beskyttes bedst muligt mod tilskadekomst og ikke udsættes for væsentlig ulempe.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
På trods af at politiet skal dokumentere forhold og påstande, er der ikke taget/udleveret fotos fra det andet kontrolbesøg d. 22-12 - heller ikke selvom jeg udtrykkeligt har bedt herom, da politiet påstår, at føllet stadig havde en stor knude under maven. På trods af opfordring allerede d. 22-12 til at tage og udlevere billeder af føllets navle, har politiet intet udleveret eller taget.
 
 
Efteranmeldelse af dommer og politianklager
 

Anmeldelsensen af min staldejer og hans medhjælpere blev sendt d. 21-11-17, da han to dage i træk lukkede den lille shetlandshingst ud på mellemgangen, hvor han dels kunne gå hen til de store hingste med mulighed for en tredje sammenlukning og dels risikerede han forfangenhed på grund af det lange græs.

Samme dag lavede jeg en efteranmeldelse af dommeren i hestesagen og af en politianklager som nægtede aktindsigt i fem meget væsentlige politianmeldelser, da det bl.a. var "til fare for statens sikkerhed". Du kan læse hans afvisning her.

 
 
 
 
Det er fuldkommen grotesk, at dommeren i hestesagen dels bremser erstatningssagen bevidst, hvilket stavnsbandt mig til stedet og dels mener, at hun er habil til at behandle en sag, hvor hun er politianmeldt ...
 
 
 
Inhabil advokaturchef
 
 

Jeg har fundet ud af, at der har været en inhabil anklager på. Han er inhabil, fordi han tidligere har været involveret i min anmeldelse af Sorø kommune tilbage i 2010, hvor han afviste anmeldelsen uden hverken at have hørt historien eller se min dokumentation - et forhold som ombudsmanden dengang mente var lidt uheldigt.

Jeg klagede over Michael Boolsen i 2010, hvor han var politiadvokat. Jeg klagede til statsadvokaten - som ligeledes uden hverken at have set dokumentation eller høre historien - tilsluttede sig Michael Boolsens vurdering.

Du kan læse anmeldelsen fra 2010 her - politianmeldelse2010

Den 24-6-16 var Michael Boolsen anklager - https://www.tveast.dk/artikel/anklager-der-er-kun-skaerpende-omstaendigheder

Den 29-12-17 var han advokaturchef - https://www.tveast.dk/artikel/tre-unge-maend-faengslet-paa-lolland-ofre-er-skraemt-fra-vid-og-sans

Præsident for det internationale politisamarbejde igennem 9 år - http://ipa-dk.dk/side.asp?wkid=5100&side=11&navid=17

I lyset af mine fejlbehandlede og bremsede sager i politiet er det tankevækkende, at Michael Boolsen har været 9 år i rigspolitiet, som ligeledes behandler mine henvendelser mærkværdigt. Når man så kigger på svaret fra rigspolitichefens forkontor d. 27-11-17 omkring den offentlige forfølgelse på http://tinamarias.dk/blog/poloff.html, så er politiets seriøsitet vist tydelig ...

I politikredsen har jeg fanget både politiinspektøren, flere betjente, flere politianklagere og en politikommissær i både løgn og pligtforsømmelser, hvilket giver Michael Boolsen et motiv til lige at hævne sig på mig, foruden at politiet blev fri for, at jeg tilmeldte hestene til yderligere demonstrationer imod Sorø kommune ...

 
 
Dommeren fra hesteerstatningssagen
 

Her kan du læse om dommeren i hesteerstatningssagen, som ikke vil vige sit sæde, selvom hun er politianmeldt - http://tinamarias.dk/blog/retvige.html

Hævn er vist et ret væsentligt motiv til lige at stjæle nogle heste ...

Se andre mærkværdigheder i retten i Næstved og de andre retsinstanser retssager.

 
 
Dyreværnsforening
 

I henhold til dyreværnsloven er det politidirektøren, der skal tage stilling til, hvad der skal ske i dyreværnssager - i min sag er det anklagemyndigheden, der har solgt hestene over hals og hoved.

Normal praksis er, at politiet skal opbevare hestene i minimum to måneder og de må ikke afhænde, sælge, aflive eller overdrage hestene, før sagen har været for en dommer ...

Det er meget svært og langvarigt for dyreværnsforeninger af få udleveret dyreværnsheste - netop fordi man skal være sikker på, at frakendelsen er korrekt baseret.

At sælge otte heste for ialt kr. 8.000 + moms, hvor de k unne indbringe mere på auktion, taler også sit helt eget sprog ...

Dyreværnsloven er lavet om pr. 17-1-17 og igen her i 2018. Se de interessante ændringer i dyreværnsloven, som er sket efter hestetyveriet på http://tinamarias.dk/blog/dyrevaernsloven.html

 

 

Hestehandleren
 

Hestehandleren har et blakket ry og det er ikke første gang, at betjent Connie Petersen har været i kontakt med hestehandleren. Selvom han blev bekendt med, at politiet ikke havde handlet korrekt i sagen og på et forkert grundlag havde taget hestene, afholdt det ham ikke fra at sælge, kastrere og slagte den lille shetlandshingst Diego.

Hør samtalerne med hestehandleren her.

Læs om den anden sandsiger, som ligeledes blev gjort hjemløs af retten i Næstved og blev frataget over 20 heste, som også kom til den samme hestehandler - http://www.denoffentlige.dk/korruption-i-danmark-embedsmand-faar-betinget-dom-bestikkelse

Det var oven i købet flere af de samme dommere, som også forfølger mig ...

 
 

Seges og Fødevarestyrelsen

 

Hestene blev på grund af det uretmæssige grundlag, som politiet fjernede dem på, spærret hos Seges for ejerskifte.

Det er derfor interessant, om man trods spærring alligevel kan få lavet erstatningspas på hestene ...

Læs dialogen med Fødevarestyrelsen her.

 
Stjæler staten heste?
 
Forstå de dybere lag af hestesagen og hvad der ligger bag
 
Hvordan kan offentlig forfølgelse finde sted?
 
Hvorfor finder den offentlig forfølgelse sted?
 
Til dialog og sager
 
Til hestesagen
 
Til status
 
Tilbage til bloggen
 
Blog | Bøger | Demonstration | Dokumentar | Downloads | Dialog og sager | Hestesagen | Kronologisk forløb | Links | Navigation | Projekter og tiltag | Strøtanker | Spørgsmål og svar | Status | Tinamaria
tinamaria[@]vindingforlag.dk