Tinamarias Blog - aktindsigt i hestesagen ...

 
 

Her kan du læse mine kommentarer til aktindsigten fra politiet i hestesagen ...

Aktindsigten afslører flere løgne fra politiet, to af anmelderne og min staldejer foruden politiets lovbrud i sagen.

Download aktindsigten fra politiet her. Du finder hestesagen med kommentarer og båndoptagelserne med politiet her (bedst i Explorer)

Både politiet, anmeldere og min staldejer har haft mulighed for at komme med indsigelser såvel som kommentarer. Jeg har intet hørt indenfor den fastsatte frist.

 

Vedr. SAK-2018-3100202-3 (aktindsigt i politiets journalnr. 1900-89110-00060-17)
07-03-2018 02:52
SAK@ankl.dk<SAK@ankl.dk>;

Hejsa  
     
Jeg har en række kommentarer og en del billeder til aktindsigten i hestesagen fra politiet med journalnummer 1900-89110-00060-17, som det først lykkedes at få åbnet d. 8-2-18. Det kan selvfølgelig undre, at politiet vælger at spærre en personligt overleveret aktindsigt med en forkert kode, men det taler for sig selv ...

En gennemgang af aktindsigten gjorde, at jeg politianmeldte politibetjent Tina Mertz, selvom jeg tidligere har friholdt hende for ansvar, men aktindsigten peger på flere alvorlige fejl og løgn fra Tina Mertz. På den konto overvejede jeg at trække min anmeldelse af specialanklager Maria C. Jepsen tilbage, da fejlagtige oplysninger fra Tina Mertz har haft en forkert indflydelse i sagen.

Efter nøje overvejelser besluttede jeg at opretholde politianmeldelsen af specialanklager Maria C. Jepsen, da der er forhold, som hun og anklagemyndigheden burde have reageret på. Hun har i stedet givet sagen en meget mærkværdig behandling, som ubetinget peger på, at Maria C. Jepsen deltager i den offentlige forfølgelse i denne sag.

Det er selvfølgelig skammeligt, at politiet lyver så meget og laver så mange fejl, som aktindsigten og mine båndoptagelser giver indsigt i. Jeg har forhørt mig om, hvorvidt der var indsigelser imod, at jeg offentliggjorde aktindsigten med mine fund og anskuelser på min blog og jeg har intet hørt fra hverken politiet, anmeldere eller staldejer.

Det seneste nye er, at politiet og retten åbenbart vil fratage mig min forsvarsadvokat – sikkert fordi jeg pegede på en anden end den, retten havde beskikket ...

Hvis politiet ikke har sendt mine 7 båndoptagelser med politiet i forbindelse med hestesagen, kan jeg fremsende dem eller de kan høres på http://tinamarias.dk/blog/hestesagen.html (bedst i Explorer grundet båndoptagelserne).

Man er nødt til at høre båndoptagelserne for at forstå, hvad jeg mener og refererer til.

 

Kritisable forhold

Der er en række kritisable forhold i forbindelse med hele forløbet såvel som aktindsigten.

1) Jeg er bekendt med, at politiet har solgt hestene til en hestehandler og hestene er med meget kort varsel solgt til en latterlig spotpris, som i sig selv viser, at der er noget rivende galt. Politiet har solgt hestene for kr. 1.250 pr. stk – ialt 8.000 kr. + moms.

2) Jeg har fortsat ikke fået en redegørelse for, hvordan politiet kan garantere hestehandleren, at der kan komme papirer på hestene, når de er spærret for ejerskifte hos Seges?

3) Jeg kan endda forstå, at hestehandleren – uden papirer – har byttet/solgt fire af hestene fra for en lastbil??

4) Politiet blev bekendt med, at jeg i januar havde fundet et sted, hvor jeg kunne have alle hestene, men da ville politiet ikke udlevere dem, men agendaen har da også hele tiden været at fratage mig hestene som straf for mine bøger og anmeldelser af korruption m.m.

5) Selvom politiet har været gjort opmærksom på, at hele grundlaget for at fjerne hestene ikke har været i orden, er præget af løgn, lovbrud og fejl fra politiets side, har politiet ikke kontaktet hestehandleren og spærret for salg af de sidste heste og har heller ikke sørget for at tilbagelevere hestene.

6) Jf. aktindsigten lyver flere vidner/anmeldere, hvilket jeg kan dokumentere med politiets aktindsigt såvel som de to dyrlægerapporter samt udtalelse fra Dyrenes Beskyttelse.

7) Der mangler akter, videooptagelser og billeder i journalnummer 1900-89110-00060-17, som jeg fortsat ikke har fået. Det samme gælder 1900-89110-00001-18.

8) Der er hverken billeder eller videooptagelser fra den anden dyrlægerapport fra Maria Kaup af d. 22-12-17.

9) Jeg har fortsat ikke fået fuld aktindsigt i de fire journalnumre, der er tilknyttet sagen. (1900-89110-00060-17 (dyreværnssag) kædet sammen med 1900-61890-01178-17 (anmeldelse) og sammen med 1900-89110-00001-18 – (overtrædelse af pålæg/vurdering af hestene) samt 1900-83979-00111-17 (anmeldelse af Thomas Lind og Majbrit Anne Krag-Jørgensen, politianklager Rune T. Jensen og dommer Camilla Ljørring))

10) I journalnummer 1900-83979-00111-17 har advokaturchef Michael Boolsen været inde over og var med i beslutningen om, at hestene skulle fjernes, inden politiet overhovedet havde talt med mig og hørt, om påbuddet var overholdt. Michael Boolsen er så absolut inhabil til at behandle sagen, da han i høj grad har et hævnmotiv og personligt horn i siden på mig.

11) På trods af at jeg d. 18-12 skriftligt bad om at få en advokat og igen d. 22-12 under båndoptagelsen igen bad om at få en advokat, blev dette først iværksat d. 11-1-18 – flere dage efter fristudløb omkring indløsning af hestene – en frist som i forvejen var forkortet med 1½ måned ...

12) Selvom både Tina Mertz, Maria C. Jepsen og Michael Boolsen var bekendt med mit ønske om en bestemt advokat, beskikkede anklagemyndigheden en helt anden advokat ... Den ønskede advokat er fortsat ikke beskikket i sagen nu her to måneder efter, da retten i Næstved på enhver tænkelig måde vil forsinke og forhale sagen. Den oprindeligt beskikkede advokat fik besked allerede midt i januar.

13) Der er flere kritisable personer involveret i denne sag og uretmæssige fratagelse af hestene – advokaturchef Michael Boolsen, politibetjent Connie Petersen og dyrlæge Maria Kaup. Derudover medvirker funktionschef Susan Blixenkrone-Møller og dommer Camilla Ljørring fra retten i Næstved i baggrunden. Alle personerne har personlige hævnmotiver fra dels min dokumentar, dels mine anmeldelser og dels min blog og udgivne bøger. Camilla Ljørring er en meget hård dommer - https://www.information.dk/debat/leder/2011/09/haard-dom-dansk-musik

14) Politiet/anklagemyndigheden har ikke respekteret mit ønske om at indbringe hverken sagen, påbud eller straffesag for en habil byret. Rigspolitiet har heller ikke forholdt sig til min klage.

15) Anklagemyndigheden har nægtet mig aktindsigt i en række anmeldelser – bl.a. med begrundelsen at det skulle være til fare for “statens sikkerhed”. Aktindsigten vil sætte mig i stand til at dokumentere endnu mere forfølgelse fra Slagelse/Næstved politi, hvilket hestesagen også bærer præg af.

16) I nærværende aktindsigt er der ikke vist et eneste af mine fotos, som modbeviser både dyrlægerapporter, forholdene og hele grundlaget for at fratage mig hestene over hals og hoved.

17) Der mangler flere mails i aktindsigten, som har været sendt til politiet/anklagemyndigheden. Heller ikke mine båndoptagelser med politiet var vedlagt aktindsigten, så politiet spiller ikke med åbne og ærlige kort.

 

Jeg har vedhæftet aktindsigten, hvor jeg har klippet min bog “Når sandheden skal frem – hvad vidste justitsministeriet?” ud fra aktindsigten. Bogen kan gratis downloades på http://www.tinamarias.dk/downloads. Ønskes aktindsigten fra politiet i et enkeltsidet opslag, kan den downloades fra http://tinamarias.dk/download18.html.

Jeg har ligeledes vedhæftet et dokument fra retten i Næstved, hvor det fremgår, at retten imod normal kotume har slettet retsbogen i en anden sag og ført den ind i præsidentjournalen, hvor der ikke kan søges aktindsigt i. Jeg har vedhæftet den for at anskueliggøre, at der foregår ting i retten, som ikke tåler dagens lys. Notatet stammer fra en kritisabel sag med hjemløshed til følge. Jeg har også vedhæftet min seneste henvendelse til rigspolitiet omkring den offentlige forfølgelse, jeg er udsat for og som politiet har travlt med ikke at efterforske, selvom jeg har righoldig dokumentation. Alene hestesagen viser med al tydelighed, at den offentlige forfølgelse er meget reel.


Lad mig kommentere aktindsigten fra politiet i hestesagen, så jeg kan belyse, hvor grotesk hele sagen er:

Side 1-172 – forhold 1 – 1900-89110-00060-17 (1900-61890-01178-17 – ej modtaget aktindsigt)

Jeg konstaterer, at anmelder i hestesagen er Majbrit Anne Krag-Jørgensen, som jeg politianmeldte d. 21-11-17 sammen med Thomas Lind. Derudover er anmelder Linda Beenfeldt Nielsen og Jacob Peter Jacobsen. Jeg ved, at Majbrit bruger Jacob Peter Jacobsen som smed til hendes hest, som er opstaldet længere ude af Kongskildevej. Jeg kender ikke Linda Beenfeldt Nielsen, men hun er veninde med Majbrit, ligesom Majbrit og Thomas Lind er personlige venner. Majbrit har for år tilbage været opstalder hos Thomas Lind.

Jeg bemærker, at anmeldelsen er sket d. 1-12-17. Derudover bemærker jeg, at journalen er rettet d. 11-1-18.

Når politiet modtager en anmeldelse fra en person, som i forvejen er anmeldt d. 21-11-17, forekommer det endnu mere mærkværdigt, at politiet ikke gør opmærksom på, at der er kommet en anmeldelse og heller ikke undersøger sagen nærmere og hører den anmeldte part. Dette er jeg til dato ikke blevet hørt i ...

I lyset af sagens forløb både hos politiet og i retten i Næstved er det påfaldende, at politiet på intet tidspunkt har gennemgået anmeldelsen af d. 21-11 med mig, men blot har afvist sagen d. 8-12-17 i journalnr. 1900-83979-00111-17. Sagen er meget relevant for både anmeldelsen fra Majbrit Anne Krag-Jørgensen foruden det forudgående forløb med Thomas Lind og ikke mindst retten i Næstved. Min righoldige billeddokumentation til politianmeldelsen d. 21-11 kan downloades fra http://tinamarias.dk/download15.html.

Funktionschef Susan Blixenkrone-Møller fra retten i Næstved har et hofnummer – nemlig at stjæle andre menneskers heste og gøre dem hjemløse, når hun har et horn i siden på dem. Susan Blixenkrone-Møller blev politianmeldt d. 6-3-17 sammen med en række andre dommere i retten i Næstved såvel som politifolk, senioranklager og andre myndighedspersoner, som igennem flere år har deltaget i den offentlige forfølgelse af min person. Når man fanger dommere og politifolk m.fl. i korruption og offentlig forfølgelse, får man intet efterforsket hos politiet trods åbenlys dokumentation – herunder også for offentlig forfølgelse fra samme instanser ...

Nu er vi flere, der er udsat for grimme og grove forhold fra samme politikreds, samme retskreds og med to af de samme dommere på – funktionschef Susan Blixenkrone-Møller og retspræsident Alex Elisiussen. Fællesnævneren for mig og Knud Jakobsen er, at vi fortæller offentligt om korruption og forfølgelse fra politi såvel som dommerstanden. Læs hans kommentar på http://denoffentlige.dk/korruption-i-danmark-embedsmand-faar-betinget-dom-bestikkelse Både Knud Jacobsen og jeg er blevet gjort hjemløse og er frataget vores heste, fordi vi fortæller sandheden højt.

Der er flere forhold, som gør, at jeg ved, at retten i Næstved er involveret i den uretmæssige fratagelse af hestene, men to måneders trækken i langdrag med en forsvarsadvokat taler sit eget sprog. Tilbage til aktindsigten.


Side 3

Fold fire var tom og der gik en hest på fold 5.


Side 4

Jeg har aldrig nægtet at forlade stedet. Jeg blev d. 7-1-17 påført en skade på Thomas Linds folde. Skaden tydede på forsømmelser fra Thomas Linds side, men myndigheder kunne heller ikke udelukkes, da jeg to dage forinden havde lagt pres på Skat og Skatteankestyrelsen. Jeg har tilbage fra 2012 en effektueret trussel fra Skat, som heller ikke kan udelukkes i den påførte hjemløshed i 2014, som ligeledes skete med politikredsens deltagelse, fordi jeg har fanget en politikommissær i lodrette løgne og bevisforvanskelse.

For at unddrage sig ansvar for skaden d. 7-1-17 gav Thomas Lind på toppen en opsigelse. Jeg fortalte allerede dengang, at der skulle midler på bordet til at løse situationen, hvilket Thomas Lind ikke ville tage ansvar for. Da retten i Næstved var politianmeldt, indbragte jeg sagen for retten i Roskilde, hvilket Thomas Lind kraftigt modsatte sig. Sagen har derefter fået en mærkværdig behandling i retten i Næstved fra dommer Camilla Ljørring såvel som funktionschef Susan Blixenkrone-Møller. Det er klart, at hvis der er myndigheder involveret i skaden i januar, så vil man jo friholde Thomas Lind økonomisk og det kan så forklare den mærkværdige behandling i retten i Næstved.

Jeg stiller mig meget undrende over udtalelser fra smed Jacob Peter Jacobsen, da jeg altid betaler smedebesøg kontant, så der må være tale om en forveksling med en anden? Da jeg spurgte ham, tog han ikke nye ind og der er forskel på at klemme en enkelt hest ind og så tage 7-8 nye ind.

Jeg kan heller ikke genkende, at der er nogen af hestene, der har været halte?? Dette kan jeg endda modbevise via de to dyrlægerapporter, foruden at mine dyrlæger kan bevidne, at jeg ikke er typen, der ville overse noget sådant.

Til orientering var det wrap og frøgræs – ikke hø og frøgræs. Derudover havde Thomas Lind selv skyndt sig at bundmuge boksene med den tykke træpillebund for at sikre sig, at de ikke kom på stald til efteråret og uden at vide, om jeg ville medbringe boksbundene, hvis jeg fandt et sted med løsdrift til hestene.

Stalden havde otte bokse og ikke syv som oplyst.

Under min båndede telefonsamtale med politibetjent Tina Mertz fremgår det under optagelsen af d. 8-12, at jeg gør opmærksom på, at stalden er ramt af stærk helbredsskadelig skimmelsvamp. Tina Mertz oplyser, at hun ikke har set noget. I min billeddokumentation til politiet er der flere billeder af skimmelsvamp, som jeg har fået foretaget artsbestemmelser af og derfor ved er i den slemme ende. Dette er Tina Mertz skøjtet fuldstændig henover, selvom det er en væsentlig oplysning i forhold til “overtrædelsen” af påbuddet.


Side 5

For at kunne vurdere om der er sket en overtrædelse, kræver det jf. officialprincippet, at der er lavet en helhedsvurdering. Der var flere vægtige årsager til, at jeg havde ladet hestene gå ude. Disse årsager har politiet aldrig forhørt sig til, hvilket også fremgår af de 7 båndoptagelser, jeg har med politiet.

Der var d. 8-12-17 ikke vinterlige vejrforhold, men det er korrekt, at det var i vinterperioden.

Fra side 167-168 i aktindsigten:

http://detvetsund.dk/generelle-udtalelser/20 12/faellesudtalelse-om-hold-af-dyr-der-ga... l 0-01-2018

Rådene ønsker med denne nye reviderede udtalelse bl.a. at slå fast, at en vurdering af, om der kan afviges fra kravet om adgang til Læskur eller bygning for dyr, der er udegående hele døgnet i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr, efter rådenes opfattelse skal baseres på en konkret vurdering af de forhold, hvorunder dyrene holdes, frem for på dyrenes race.

Herunder skal der tages hensyn til øvrige forhold af væsentlig betydning for hestenes sundhed, hvorunder stærk helbredsskadelig skimmelsvamp bestemt er en væsentlig faktor!

Jeg har vedhæftet vejrforholdene fra december 2017, som har været meget mild for årstiden.

Et andet særdeles kritisabelt forhold er, at politiet på intet tidspunkt nævner shetlandshingsten, som skulle have infektion. Tina Mertz nævner det hverken d. 8-12, d. 11-12, d. 13-12 eller d. 14-12. Jeg finder først ud af det d. 20-12, hvor jeg modtager en kopi af dyrlægeudtalelsen fra politiet.

Det er en direkte løgn, at jeg skulle have sagt og givet afkald på at gennemlæse og underskrive min forklaring. Jeg har til dato fortsat ikke afgivet forklaring. Lyt til båndoptagelsen d. 8-12 med samtalen med Tina Mertz. Derudover blev jeg heller ikke oplyst om, at jeg ikke havde pligt til at udtale mig.


Side 6

Under samtalen med Tina Mertz d. 8-12 blev jeg verfet af banen, da jeg forsøgte at forklare om forholdene på stedet samt den verserende sag. Der foreligger derfor ikke en afhøringsrapport. Jeg blev ej heller partshørt.

Jeg modtog pålægget d. 8-12, men det blev først fremsendt d. 14-12, hvor begge dele skete uden partshøring samt med flere afvisninger af de oplysninger, jeg kunne tilføre sagen. Dette fremgår ligeledes flere gange under båndoptagelserne d. 8-12, d. 11-12, d. 13-12 og d. 14-12. Pålægget blev overholdt fra d. 8-12 til d. 16-12, hvorpå jeg så mig nødsaget til at tilsidesætte påbuddet for at varetage hestenes trivsel, som af flere årsager var dårlig i stalden.

Når Thomas Lind forlanger fuld opstaldningspris, så er han reelt staldansvarlig. Retten i Næstved har d. 6-2-18 qua den politianmeldte dommer Camilla Ljørring idømt mig at betale fuld opstaldning, hvilket understreger, at Thomas Lind på tidspunktet for politiets uretmæssige påbud var staldansvarlig. Den afsagte dom er meget kritisabel, da Camilla Ljørring endnu engang bevidst udelukkede mig fra retsmødet og derudover har idømt mig at betale fuld pris
trods nedsat ydelse og stærkt begrænset adgang hos Thomas Lind. Der er jo indlysende årsager til, at en politianmeldt dommer i sagens natur er inhabil til at være dommer på en sådan sag, men sådanne forhold ser retten i Næstved stort på ...


Side 6 – notat fortsat 11. december

Tina Mertz oplyser under vores telefonsamtale d. 11-12, at hun ikke går ind i tvister omkring Thomas Lind og jeg, men netop tvisterne har væsentlig indflydelse på, at hestene gik ude uden ly og læ. I den forbindelse spiller forfølgelsen i retten i Næstved også klart ind på sagen. Tina Mertz reagerer ikke på mine oplysninger om, at Thomas Lind er politianmeldt, ligesom Tina Mertz heller ikke har indført ret væsentlige informationer i rapporten omkring opstaldningsproblematikken, som jeg redegører for, så der er ikke sammenhæng imellem båndoptagelsen og Tina Mertz´ notat for d. 11-9. Tina Mertz oplyser flere gange, at hun ikke er inde i den skade, Thomas Lind har påført mig og det øvrige forløb på stedet. Heller ikke oplysninger om offentlig forfølgelse fra Næstved politi og retten i Næstved gør indtryk eller er nævnt i notatet, selvom disse forhold fremgår af båndoptagelsen.

Når Tina Mertz påbyder ophold i en sundhedsskadelig stald og ydermere bliver bekendt med, at Thomas Lind har frakoblet lyset, som også overtræder hesteloven såvel som skimmelsvampen, er der et uacceptabelt modsætningsforhold, når der er tale om et påbud, hvilket igen skyldes den manglende partshøring og undladelse af at inddrage væsentlige forhold, som også har betydning for påbuddet.

Jeg overholdt påbuddet fra d. 8-12 til d. 16-12, hvor både det manglende lys og de mange timer på stald afstedkom forstemthed hos flere af hestene og nedsat appetit hos den lakterende hoppe. Derudover havde alle hestene elefantben på grund af byghalmen, som påbuddet havde tvunget os ud i uden hensynstagen til hestenes tarv.

Jeg lukkede dem på døgnfold igen, da vejret var mildt og søgte Fødevarestyrelsen om midlertidig dispensation fra læskur, imens jeg fandt anden løsning i form af materialer til læskure, hvilket politiet såvel som anklagemyndigheden blev gjort opmærksom på.

Hvad der er rigtig interessant under min telefonsamtale med Tina Mertz d. 11-12, så er det, at hun lyver omkring hendes mailadresse. Hun oplyser under samtalen, at mailen er tme@politi.dk. Under samtalen d. 4-1-18 er mailen pludselig tme002@politi.dk Det virker som en bevidst vildledning, så politiet kunne sige, at de ikke havde modtaget min mail af d. 16-12 og øvrige mails, men både anklagemyndigheden, rigspolitiet og Fødevarestyrelsen har modtaget mailen.

Hestens Værn og fotodokumentation i min anmeldelse af d. 21-11-17 siger Tina Mertz heller intet til.

Læs mine bekendtgørelser til politiet under “Side 13” samt ansøgning til Fødevarestyrelsen af d. 16-12 på side 270 i aktindsigten fra politiet.


Side 7

I forbindelse med notatet af d. 11-12 fra Tina Mertz, er det blandet sammen med notatet fra d. 14-12 i forhold til det reelle forløb jf. mine båndoptagelser. Jeg bad Tina Mertz om at slå journalnummer 1900-83990-00578-14 op i systemet, da det er et af forholdene, som har stor indflydelse på denne sag såvel som den falske anmeldelse fra Dyrenes Beskyttelse i 2015. Overskriften hos politiet hedder “glasskår på folde”, men det dækker både en politianmeldt knivskade af en udegående, højdrægtig hoppe tilbage i 2014, hvor politiet intet gjorde i sagen. Det er bl.a. fra denne sag og flere andre anmeldelser, at jeg har fanget en politikommissær i at deltage i den offentlige forfølgelse af min person. De manglende efterforskninger dengang skete i samarbejde med retten i Næstved, som uretmæssigt gjorde min søn og jeg hjemløse. Derudover har sagen igen relevans i notatet af d. 22-12. Det er i øvrigt en af de anmeldelser, som politiet nægter aktindsigt i, da det efter sigende er “til fare for statens sikkerhed”.

Tina Mertz affærdiger mig igen og afskærer mig under telefonsamtalen d. 14-12 i at redegøre for meget væsentlige oplysninger i sagen og den længere samtale omtales kun i aktindsigten med tre linier.

Tina Mertz skriver i aktindsigten:

Sigtede var overbevidst om at denne sag havde noget at gøre med hendes situation, som hun stod i dag. Sigtede mente, at havde været udsat for konspirationsteori fra både politiet og det offentlige, og hun havde en rapport på 261 sider, som kunne godtgøre hendes overbevisninger. 

Den omtalte rapport på 261 sider modtog politiet i min anmeldelse af d. 21-11 – en anmeldelse som også har stor betydning i sagen med min staldejer Thomas Lind såvel som sagen med pålægget. Politiet gennemgik aldrig min anmeldelse med mig, inden den blev afvist.  

De omtalte fotos fra kredsdyrlæge Heidi Pyndt er kommenteret længere nede, da det er en meget kritisabel og mangelfuld måde at lave huldvurdering på jf. billederne på side 47-49. Jeg har sat to illustrationer ind, som viser, hvordan korrekt huldvurdering skal foregå. Jf. båndoptagelser med politibetjent Tina Mertz kunne hun ikke redegøre for, om hestenes to dækkener var taget af, men det mente hun da ...


Side 8

Tina Mertz omtaler shetlandshingsten Diego, som hun på intet tidspunkt under hverken samtalen d. 8-12, d. 11-12, d. 13-12 eller d. 14-12 nævner noget som helst om trods mistanke til infektion. Jeg læste først herom, da jeg modtog Heidi Pyndts rapport – uden billeder – d. 20-12 ... Jeg modtog først billederne til rapporten d. 8-2-18, da det lykkedes at åbne den kodede aktindsigt.

Omkring Thomas Lind havde jeg bedt ham om at køre hans ladvogn om bagtil, hvor han hos andre opstaldere har haft placeret ladvognen. Halmstrøelse giver en del mødding og med tanke på, at han opkræver fuld betaling, var det en minimal ydelse, hvilket han nægtede. Jeg tippede i stedet møddingen ud over kanten omme bagved.

Thomas Lind tændte aldrig for lyset i stalden trods fuld leje og han afspærrede stalddøren, så det heller ikke var muligt at lufte ud i den stærkt skimmelramte stald. Der er billeder længere nede i denne skrivelse.

I min mail af d. 18-12 gør jeg opmærksom på flere modstridende forhold i sagen, foruden at politiet slet ikke har overholdt helt basale skridt og retssikkerhed i sagen, hvilket både politiet, anklagemyndigheden og Fødevarestyrelsen bliver gjort opmærksom på.


Side 9

Der har på intet tidspunkt været en halt hest! Den eneste, der har gået underligt oppe på det forreste stykke, er Zafina fra fold 2. På grund af mudderet har hun gået anderledes, men der har ingen halthed været. Jeg betragter det som ren tilsværtning og det harmonerer heller ikke med de oplysninger, jeg fik fra Dyrenes Beskyttelse kort forinden, hvor en sådan halthed havde været nævnt. Tværtimod roste Dyrenes Beskyttelse mig for hesteholdet og at det ikke gav anledning til kritik - kun at de ikke havde ly og læ.

Det er ganske interessant, at politiet allerede d. 19-12 går i gang med at arrangere kørsel af hestene.

Det er også mistænkeligt, at politibetjent Connie Petersen bliver involveret i en sag i Næstved politi, når hun normalt er tilknyttet Sorø og Slagelse området. I lyset af at kredsdyrlæge Maria Kaup fra Fødevarestyrelsen også blev involveret i sagen d. 22-12, er det tydeligt, at det handler om hævn fra politiet. Både Connie Petersen og Maria Kaup deltager i min dokumentar “Når sandheden skal frem”, hvor jeg bringer båndoptagelserne med begge i afsnittene 12-15 jf. http://tinamarias.dk/blog/dokumentar.html Jeg udgav ligeledes bogen “Når sandheden skal frem – Dyrenes Beskyttelse eller dyrenes hån?” efter den falske anmeldelse fra Dyrenes Beskyttelse i 2015, hvor de begge er involveret.

Jeg er ikke i tvivl om, at Connie Petersen og Maria Kaup skulle sikres en “oprejsning” som tak for mine udgivelser!

Connie Petersen har derudover deltaget i flere andre uldne sager såsom den uretmæssige fogedudsættelse, den falske anmeldelse fra Dyrenes Beskyttelse samt en falsk voldtægtsanmeldelse imod min søn. Derudover er Connie Petersen politianmeldt d. 6-3-17, så det er endnu et forhold, hvor politiet ser stort på basal retssikkerhed!

Jeg ved også, at hun var involveret i fjernelsen af Knud Jacobsens heste jf. http://denoffentlige.dk/korruption-i-danmark-embedsmand-faar-betinget-dom-bestikkelse og at hestene kom til den samme hestehandler, som har fået erstatningspas på dem. Knud Jacobsen er først via min hestesag blevet informeret om, hvad der er sket med hans heste, på trods af at han har haft advokat inde over. Det er en meget hævngerrig politikreds og retskreds ...


Side 10

Det er interessant, at Tina Mertz først taler med Thomas Lind d. 21-12 omkring opstaldningsforholdet, når Tina Mertz allerede d. 11-12 og 14-12 udtaler, at jeg intet har at gøre på adressen. På side 19 er der en afhøringsrapport af Thomas Lind med oprettelse d. 11-12 og afhøring d. 8-12, hvilket først skrives ind i sagen d. 21-12?


Side 11

Jeg har aldrig underskrevet lejekontrakten, da der ikke var overensstemmelse imellem det aftalte og kontraktens ordlyd og trods opfordringer til at få forholdet i orden, lavede Thomas Lind aldrig rettelserne. Thomas Lind oplyser heller ikke, at han selv trak en fogedudsættelse af hestene tilbage i august, hvor retten i Næstved havde sat den politianmeldte funktionschef Susan Blixenkrone-Møller på sagen.

Jeg bemærker, at Thomas Lind igen lyver omkring halthed, da hestene blev afhentet d. 22-12, hvor det store føl lige pludselig er helt haltfri på under et døgn??? Maria Kaup skriver i rapporten på side 164 skriver:

“Palominohoppe, gik på fold 2 :
Chip ikke aflæst. Hesten var i middel huld, hovene var ok, mønstret i skridt uden anmærkninger. Optrådte alment uforstyrret. Egnet til transport”.

Tina Mertz sendte en sms kl. 14.01. Jeg havde således 19 minutter til at kontakte hende og trods besked om, at jeg gerne ville have mødet rykket, så jeg kunne deltage, blev dette overhørt. Retten i Næstved er bekendt med, at jeg ikke kan give fremmøde så tidligt, hvorfor begge møder helt bevidst var lagt på tidspunkter, hvor jeg har svært ved at deltage ...

Det fremgår, at politibetjent Tina Mertz først får fat i mit vidne Vicky d. 21-12, men sagen var allerede d. 14-12 sendt over til anklagemyndigheden. Dette er med til at understrege, at politiet ikke har overholdt officialprincippet, foruden at de heller ikke på det tidspunkt havde hørt, hvad jeg kunne bidrage med i sagen. Tværtimod er jeg flere gange blevet verfet af banen og politiet modtog heller ikke mine skriftlige oplysninger i sagen.


Side 13

Overdrivelsen af det “vinterlignende vejr” står i modstrid til de vedhæftede filer over vejrforholdene. Derudover var alle hestene udstyret med et ekstra dækken, da de igen blev lukket på døgnfold grundet denne besked d. 16-12:

Bekendtgørelser
16-12-2017 13:27
tme@politi.dk<tme@politi.dk>;ssj-Anklagemyndig@politi.dk<ssj-Anklagemyndig@politi.dk>;
politi@politi.dk<politi@politi.dk>;kos-rigspolitichefens-forkontor@politi.dk<kos-rigspolitichefens-forkontor@politi.dk>;
Cc: mfvm@mfvm.dk<mfvm@mfvm.dk>;

Hej Tina

Nu er politiet ret glade for bekendtgørelser og jeg har besluttet mig, at jeg også vil meddele nogle :o)

Jeg bekendtgør derfor, at du har mulighed for at komme med indsigelser imod brugen af de båndede samtaler med dig, som bliver lagt på http://tinamarias.dk/blog/hestesagen.html

Du har mulighed for at komme med indsigelser såvel som kommentarer.

Sagen udkommer ligeledes i bogen “Når sandheden skal frem – et stort tab”. Inden bogens udgivelse får du ligeledes mulighed for at komme med kommentarer eller indsigelser.

Bekendtgørelsen gælder også specialanklager Maria C. Jepsen fra anklagemyndigheden og René Holleufer fra Rigspolitiet.

Jeg bekendtgører ligeledes, at hestene fra d.d. overgår til døgnfold, da jeg ikke længere kan acceptere at blive påbudt at skulle overtræde hestelovens § 13 og § 14.

Det er ikke hestenes tarv og det er min opgave at varetage det – også selvom det indebærer, at jeg skal gå på kompromis med hestelovens 19, indtil jeg for foranlediget andre tiltag. Bliver det dårligt vejr, skal jeg selvfølgelig nok trække dem på stald :o)

Fødevareministeriet er til orientering sat på cc, hvor jeg fremsender selvstændig udtalelse og anmodning om foreløbig dispensation.

Du er ligeledes sat cc på ansøgningen og baggrundsforklaring til Fødevareministeren.

Mvh.
Tinamaria


Det er ikke korrekt, at politiet først “udfandt” en transportmand d. 22-12 – det var allerede arrangeret d. 19-12 jf. side 9 i aktindsigten.

Henvendelsen til Fødevarestyrelsen kan læses på side 270 i aktindsigten.


Side 14

Det fremgår, at hestene erklæres transportegnet, hvilket også tyder på en beslutning, som er taget allerede inden ankomsten.

Jf. min båndoptagelse af d. 22-12 med Tina Mertz fremgår det også, at hestene er fjernet allerede, inden hun kontakter mig og på trods af min mail af d. 16-12 laver politiet igen ingen helhedsvurdering, inden de skrider til at fjerne hestene. Tina Mertz indrømmer, at hestene er fjernet, inden politiet overhovedet har hørt, om jeg har overholdt pålægget.

Først d. 22-12 oplyser Tina Mertz, at jeg ikke har pligt til at udtale mig, selvom hun allerede d. 8-12 oplyser, at jeg vil blive sigtet.

På side 14 oplyser Maria Kaup, at der er hævelse ved navlen, som ikke er dyrlægekrævende. På side 259 skriver Maria Kaup fra samme dato:

“Hævelse ved navlested på størrelse med en valnød. Kan være status efter navlebelændelse, men er ikke akut behandlingskrævende af dyrlæge”

Ved besøget d. 8-12 var hævelsen på størrelse med en knytnæve.

Trods flere opfordringer hertil har politiet ikke udleveret billeder af dette forhold. Der er heller ikke et eneste billede af hestene fra d. 22-12 ...

Derimod er der udleveret tre videooptagelser af foldene, som ikke gengiver foldene korrekt. Jeg tænker, at der må være flere optagelser og billeder fra d. 22-12?

Jeg bemærker i aktindsigten, at flere af mine billeder meget belejligt ikke bliver vist og det forekommer mærkeligt, at politiet ikke kan lave en simpel kopiering fra min blog til f.eks. Word, så billederne bliver vist??? Dette forhold omfatter sjovt nok mine billeder af foldene, som viser et andet billede, end hvad politiet og to kredsdyrlæger har oplyst i deres to respektive rapporter?

Jeg har indsat en kopi af foldene, som gengiver dem korrekt. Nu har jeg jo selvfølgelig oplevet politibetjent Connie Petersen tage billeder af lukkede døre og skabe under den uretmæssige fogedudsættelse, så det er ikke alt, at politiet har travlt med at fotodokumentere ...

Jeg har ligeledes kopieret hestenes huld ind, hvor der bl.a. er billeder af hestene fra d. 8-12.


Side 15

Det er under al kritik, at politiet lukker hestene på stald uden kendskab til, hvor de skal stå og politiet har helt unødigt påført alle hestene stor stress, hvilket også kommer til udtryk i, at man tilkalder en dyrlæge til at give dem noget beroligende. Politiet har ikke på nogen måde varetaget hestenes behov, men havde man inddraget mig, var det forløbet anderledes, så det var derfor, man havde så travlt med at lægge møderne, hvor jeg ikke kunne.

Det virker suspekt, at politiet blot omtaler transportmanden som “fragtmanden”, når politiet normalt skriver navn, nummer m.m. ind i sagen ...


Side 16

Det kan aldrig blive politiets anliggende at forlange opstaldningskontrakt af en hesteejer – medmindre sagen er en politimæssig fogedudsættelse af hestene, som flere forhold peger på ...

Nu kan Thomas Lind imidlertid ikke rekvirere politiet til at sætte hestene ud, da det er en opgave for en foged – en fogedsag som Thomas Lind selv trak tilbage i august.

Min mail af d. 3-1-18 med titlen “Vedr. det fremsendte materiale” er stadig ikke nogen partshøring i sagen ...

Jf. min båndoptagelse af d. 22-12 har Tina Mertz intet skrevet om mine indsigelser omkring den påståede knude på føllet, som Maria Kaup omtaler som på størrelse med en valnød. Tina Mertz noterer heller intet om, at jeg ønsker advokat Mads Pramming i sagen. Tina Mertz oplyser også, at det ikke er en straffesag, hvilket det alligevel er blevet og selvom jeg allerede d. 22-12 giver udtryk for, at jeg ønsker en advokat, sylter politiet dette helt frem til, at sagen bliver fremsendt fra retten i Næstved i februar måned. Derudover har politiet kodet nærværende aktindsigt og oplyst en forkert kode.

Foruden en lang række fejl fra politiet har man to måneder til at indløse politiets beslaglæggelser. Man har i denne sag kun givet en frist på 14 dage ...


Side 17

Under båndoptagelsen d. 4-1-18 gør jeg opmærksom på, at politiet har lavet flere fejl i sagen. Tina Mertz oplyser i strid med båndoptagelse af d. 11-12 under “Side 6 – notat fortsat 11. december”, at jeg har skrevet forkert mailadresse på hende.

Tina Mertz skriver heller intet om, at hestene efter min opfattelse udelukkende er fjernet på baggrund af, at jeg har politianmeldt flere dommere i retten i Næstved foruden betjente i både anklagemyndigheden og Slagelse/Næstved politi. Tina Mertz skriver heller ikke andre forhold for sagen ind, selvom hun giver lovning herpå.

Det fremgår, at min blog er vedlagt sagen og jeg henviser til det modstridende forhold omkring oplysninger om Tina Mertz´ mail, som ikke kan være en undskyldning, da politiet og anklagemyndigheden er sat cc på mine mails ...

Det er yderligere interessant, at båndoptagelsen afslører, at afhændelsen af hestene ikke har opsættende virkning, selvom jeg gør Tina Mertz opmærksom på, at politiet har lavet flere fejl i sagen. Politiet havde travlt med at fratage mig hestene i et forsøg på at ødelægge min jul såvel som benytte sig af helligdagene imellem jul og nytår, hvor jeg ikke kunne anfægte den uretmæssige fratagelse, da myndigheder havde lukket.


Side 19

Thomas Lind oplyser intet om retssagen, fogedudsættelsen eller hans forsømmelser, som førte til aflivningen af Vinncent d. 7-1-17. Der står heller intet om, at det var en erstatningsberettiget skade, hans forsømmelser var årsag til.


Side 20

Thomas Lind har frakoblet lyset i stalden i forbindelse med pålægget fra politiet af d. 8-12, foruden at han afspærrede den anden ud af tre døre/åbninger i den stærkt helbredsskadelige stald, hvilket må siges både at være en modsættelse på to fronter, foruden at det har haft indflydelse på pålægget og forløbet med politiet.


Side 22

Det er en direkte løgn, at jeg blev oplyst om, at jeg ikke havde pligt til at udtale mig – det blev jeg først oplyst om d. 22-12, hvilket er beskrevet under “Side 14”.

Jeg er heller aldrig – hverken d. 8-12, d. 11-12 eller d. 22-12 – blevet tilbudt at gennemlæse og underskrive min “forklaring” – alene fordi der ikke forefindes andet end en opdigtet “afhøringsrapport”. Alle mine oplysninger er verfet af banen og skriftligt materiale er aldrig modtaget, ligesom min anmeldelse heller ikke var vedlagt sagen og ej heller tydelige billeder.


Side 23

Det er ligeledes en lodret løgn, når Tina Mertz skriver, at jeg ikke havde yderligere til sagen, hvilket flere af båndoptagelserne giver indblik i. Jeg fortæller flere gange, at jeg har materiale på vej.

Tina Mertz har således foretaget en “afhøring” d. 8-12 uden at gøre min opmærksom på mine rettigheder.


Side 25

Læs mine kommentarer under “Side 6” til og med “Side 7”, hvor misforholdet imellem mine båndoptagelser, nærværende aktindsigt og den selvbestaltede “partshøring” af d. 11-12 står i skærende kontrast til sagens reelle forhold og fakta.

Trods kendskab til oplysninger om stærk helbredsskadelig skimmelsvamp er Tina Mertz ret ligeglad hermed, selvom det i høj grad overtræder hestenes tarv, helbred og hesteloven.


Side 27

Jeg vil gerne korrigere oplysningen om, at Vicky har hjulpet mig med hestene – Vicky er foranlediget af Thomas Lind til at overtage hans tjans med morgenfodring og udlukning, hvilket gik galt d. 7-1-17, da Thomas Lind overhovedet ingen instruktioner – hverken mundtligt eller skriftligt – havde givet til Vicky, foruden han heller ikke havde informeret mig om, at han ville sætte en anden til udlukningen og fodring.

Til yderligere brug i sagen vil jeg foreslå at hente dels en oversigt over stedet (http://tinamarias.dk/download15a.html) og dels dialog med tidligere opstalder (http://tinamarias.dk/download15b.html), som giver indblik i problemer med hegnet.


Side 28

Vicky har under samtaler i forbindelse med politiets besøg været meget forundret over politiets fremfærd og at de end ikke har lavet en helhedsvurdering.

Vicky har oplyst mig om, at jeg ikke har kunnet gøre andet i lyset af sagens sammenhæng, så jeg undrer mig meget over hendes udtalelser.


Side 29

Jeg har haft optaget samtaler med dem, som var til stede under skaden og aflivningen d. 7-1-17 og hvor jeg har fanget den ene nabo i at lyve, da der ikke var strøm i hegnet. Derudover har jeg billeder af et kvart træ, som ligger henover hegnet. Almindeligvis optager jeg ikke samtaler, med mindre der er myndigheder involveret og så sker det kun som et værn imod den offentlige forfølgelse.


Side 30-37

Fra side 30 fremgår det, at der er 10 sider med billeder, men der er kun 8 sider i det hele, hvoraf 2 af siderne stammer fra en anden fotooptagelse, som ligeledes har en anden talrække og antal billeder. Selvom jeg har bedt politiet om det manglende materiale, har der ikke være nogen reaktion.


Side 33

Det er en forkert oplysning til foto 7, da den stod på fold 2. Fold to havde på grund af følhoppen to baljer vand stående, hvilket også fremgår af politiets video “20171222_104346.mp4”.


Side 41 og side 47

Som det fremgår af nedenstående to skemaer foretages en korrekt huldvurdering ikke med åbne dækkener taget forfra, da det ikke giver en retvisende huldvurdering.

Såfremt dækkenerne havde været taget af hestene, ville det være mere retvisende at tage billeder fra siden.

Se mine billeder af hestenes huld, som heller ikke fremgår af aktindsigten fra politiet.


Side 50-51

Specialanklager Maria C. Jepsen oplyser, at pålæg kan indbringes for rigspolitiet og for retten. Jeg indbragte de kritisable forhold for rigspolitiet d. 18-12-17 og har fortsat intet hørt ...

Jf. fremsendelsen af pålægget d. 14-12 havde politiet allerede d. 22-12 fjernet hestene ... Det betyder, at politiet fjernede hestene inden klagerettens udløb.

Jf. bemærkninger under “Side 6 – notat fortsat 11. december” har jeg ikke, som oplyst fra Maria C. Jepsen, haft udtalt mig i sagen, hvilket fremgår af flere båndoptagelser såvel som mails. Maria C. Jepsen vedtog, at jeg havde udtalt mig ...


Side 52

En mail af både d. 16-12 og d. 18-12 besvarer/tager politiet først stilling til d. 11-1-18????? Politiet og anklagemyndigheden laver mange underlige ting – sagsoplyser ikke korrekt, laver ingen helhedsvurdering, lægger møderne hvor jeg ikke kan give fremmøde, undlader at oplyse korrekt email, reagerer ikke på advokatanmodninger, koder aktindsigten med en forkert kode, fjerner hestene inden fristens udløb, afkorter normalfrist med 1½ måned, lyver i flere forhold, afgiver forkerte oplysninger, slører relevante billeder i aktindsigten, retter i aktindsigten, sælger hestene til en foræringspris, nægter at beskikke ønsket forsvarsadvokat og meget mere.


Side 53

Normalt har man to måneder til at indløse politiets beslaglæggelser ...

Der er ingen objektive fund, som i nogen som helst grad dokumenterer, at hestene var “udsat for væsentlig lidelse”. Mildt vejr for årstiden er på ingen måde nogen lidelse, da det i givet fald indebærer, at heste det meste af året skal holdes på stald eller i læskur ...

Igen har politiet ikke lavet den vigtige helhedsvurdering.


Side 55

Rigspolitiet har ikke svaret, men statsadvokaten har svaret og der er en sagsbehandlingstid på op til to måneder - med mulighed for forlængelse ...

Der er mange ting, der “taler” i denne sag og det er bestemt ikke hestenes velbefindende, man har for øje ...


Side 56-108

Politiets kopi af hestesagen og min status.


Side 109-115

Politiets kopi fra min blog med væsentlige oplysninger fjernet.


Side 116-118

Snedigt indsat afvisning af anmeldelse som dog ikke relaterer til den mangelfulde kopi side 109-115.

Afvisningen af anmeldelsen skete uden gennemgang til politiet og på trods af en billedrapport på over 261 sider.Side 173-315 – forhold 2 – journal 1900-89110-00001-18

Side 189

Tina Mertz spørger ikke ind til de fejl, politiet har lavet.

Det virker meget underligt, at et print fra politiet er helt uden billeder, som tilfældigvis er i mit favør ...

Derudover så er det også mærkeligt med en “afhøring” d. 3-1, som er foretaget d. 22-12??


Side 191

Heller ikke under båndoptagelsen af d. 4-1-18 blev jeg oplyst om retten til at gennemlæse og underskrive min “forklaring”såvel som at jeg ikke har pligt til at udtale mig. Tværtimod gjorde jeg opmærksom på, at politiet havde lavet flere fejl i sagen.


Side 192

Det er en direkte løgn, når Tina Mertz skriver, at jeg ikke har yderligere til sagen ... End ikke på daværende tidspunkt havde politiet en komplet partshøring, afhøring eller det fulde forløb skitseret.

Der er endda sendt flere mails til politiet, som ikke er bilagt sagen, ligesom politiet nægtede at lade sagen behandle ved retten i Roskilde på grund af både inhabilitet hos Næstved Politi såvel som retten i Næstved.

“Afhøringen” fandt i øvrigt slet ikke sted d. 3-1-18, men d. 4-1.


Side 195-197

I lyset af hvad hestene er solgt videre for, så virker den lave pris meget suspekt. Derudover ved jeg, at hestene med det samme blev solgt videre til en anden hestehandler.

Politiet og retten i Næstved har også været så modbydelige i et par år ved ikke at oplyse Knud Jacobsen om, hvad der var sket med hans heste ...


Side 201

Jeg anmodede om en advokat allerede d. 18-12 på mail til politiet og igen d. 22-12 jf. båndoptagelse og det blev først registreret d. 11-1-18 og først til en beskikket forsvarsadvokat ca. midt februar!!!


Side 203

Igen en løgn fra Tina Mertz da jeg både d. 18-12 og 22-12 anmodede om en advokat – endda en navngiven advokat.


Side 205

Både dækkener OG hestene er mine og panthavers. Flere dækkener var i dårlig og muggen stand ved udlevering.


Side 210

Politiet har markeret følgende tekst med kuglepen i min mail af d. 3-1-19, men informationen har været givet langt tidligere:

Det er i øvrigt i samme fil, at du kan finde de fundne skimmelværdier i stalden, som fremgår af side 259-269 [http://tinamarias.dk/download15.html]. Prøveresulaterne kan selvfølgelig bekræftes af Mikael Østergaard fra Østergaard A/S. Rent faktisk er der af dyrevelfærdsmæssige årsager behov for at nedlægge forbud mod dyreophold i stalden og det var netop skimmelpåvirkningen, som var en af årsagerne til, at jeg igen lukkede dem ud, hvilket du også blev informeret om d. 16-12, samtidig med at du fik besked om, at jeg havde søgt Fødevarestyrelsen om dispensation for læskur, imens jeg tilvejebragte sikkerhedshegn, så følhoppen kunne flyttes over på den græsfolden. Af samme årsag var miniløsdriften ikke rejst, da jeg ville flytte den over på den tomme fold. Du kan læse Fødevarestyreisens svar på http://tinamarias.dk/blog/foedevare.html

Endnu et bevis på den manglende overholdelse af officialprincippet fra politiets side.


Side 207-214

Mange væsentlige informationer om korruption i politikredsen, offentlig forfølgelse, manglende politimæssig efterforskning af knivskaden af den højdrægtige hoppe i 2014, nægtet aktindsigt, Thomas Linds chikanerier og gambling med hestenes liv og helbred, politiets overtrædelse af dyreværnsloven m.m. Alt sammen forhold som skulle have været inddraget ...


Side 223

Det fremgår, at specialanklager Maria C. Jepsen helt bevidst har oplyst forkert kode til mig. Maria C. Jepsen har henholdt sig til, at jeg skulle bruge den kode, hun havde skrevet på den udleverede usb-nøgle.

Maria C. Jepsen havde skrevet min kode var “Politi 2018 #” – koden var reelt “Politi123”, hvorfor landbetjenten kunne åbne den.

Forkert kode er også en måde at forsinke og forhale en sag på ...

Da jeg alligevel var hos landbetjenten, forhørte jeg mig til, hvad jeg skulle gøre i forbindelse med den offentlige forfølgelse, jeg er udsat for og hvor politiet også deltager. Han spurgte ind til det og stoppede mig efter en halv time og sagde, at han ikke kunne rumme at høre mere ...

Det er SÅ grotesk, at rigtig mange myndigheder har kendskab til dette og kigger den anden vej ... Hestesagen er et godt eksempel.


Side 252

Politiet har belejligt klippet flere billeder og en mail ud fra min kopierede blog.


Side 224-315

Min blog http://tinamarias.dk/blog/hestesagen.html opdelt og sendt til politiet – dog mangler flere billeder såvel som dokumenter. Derudover har jeg fremsendt 7 båndoptagelser til politiet d. 19-1-18.


Øvrige mærkværdige forhold

1)

Det virker påfaldende mærkeligt, at anmelder Jacob Peter Jacobsen d. 8-12 jf. side 4 (igen side 176) oplyser, at det store føl er halt, når kredsdyrlæge Heidi Pyndt intet observerer??? Jacob Peter Jacobsen udtaler, at:

Han havde ligeledes observeret, at det store føl haltede meget på sit forben.

På side 9 (igen side 181) er det igen en anonym???, som påtaler samme halthed, men nu af d. 19-12??

På side 183 med datoen d. 21-12 er det Thomas Lind, som udtaler sig, at føllet haltede rigtig meget.

Det forekommer meget mærkværdigt, at det store føl både d. 8-12, 11-12, 19-12 og 21-12 har været kraftigt halt, uden at jeg i hele perioden observerer nogen former for halthed og at den langvarige og tydelige halthed er pist forsvundet både under dyrlægevurderingen d. 8-12 og igen d. 22-12???

Jeg vil formode, at også Vicky i den pågældende periode skulle have bemærket haltheden, som ifølge anmelder Jacob Peter Jacobsen også var til stede d. 8-12, uden at kredsdyrlægen eller politiet fandt halthed???


2)

Politiet har entydigt afhørt flere personer uden på noget tidspunkt at høre min forklaring. Flere er kommet med direkte løgne og andre usandheder. Selv Tina Mertz lyver dokumenteret i flere forhold.

Jeg bemærker, at der ikke er afhøringsrapporter af anmelderne Majbrit Anne Krag-Jørgensen, Linda Beenfeldt Nielsen og Jacob Peter Jacobsen???

Jeg har forsat ikke fået aktindsigt i anmeldelsen ...


3)

Politiet har slet ikke medinddraget:

undertegnede
mine anmeldelser
Dyrenes Beskyttelse
Hestens Værn


4)

Politiet har aldrig modtaget partshøring på, hvorfor hestene fortsat var hos Thomas Lind og dermed gik ude. Den del af partshøringen involverer at skulle ridse den retslige side af sagen op omkring retten i Næstved. Når jeg under båndoptagelserne har forsøgt at redegøre herfor, er jeg blevet afbrudt og affejet – det samme gælder den offentlige forfølgelse. Dette forhold bekræfter også, at politiets stunt omkring hestene er foretaget i samarbejde med retten i Næstved. Politiet tilsidesætter ikke så mange ting, medmindre de har retslig opbakning til deres svinestreger.


5)

Tina Mertz skriver følgende på side 175-176:

Vi rettede henvendelse på adressen, men der var ingen, der åbnede døren, selvom der var lys i entreen.

Jeg rettede herefter kl. 11:25 telefonisk henvendelse til vidne, Thomas Lind, og gjorde ham bekendt med min anledning, samt at han havde mulighed for at gennemlæse og underskrive sin forklaring, hvilket han ikke ønskede.

På side 19 i aktindsigten er afhøringen sket personligt på adressen Kongskildevej 4?


6)

Det fremgår på flere af siderne, at der er forskellig udskriftsdato, hvilket harmonerer med, at hele aktindsigten fremstår rettet jf. side 1 og mange andre sider.

Der var vedlagt et enkelt billede og tre videoer på usb-nøglen fra politiet. Det ser ud til, at der er taget flere videoer end det tilsendte?


7)

Jeg giver under skemaerne til korrekt huldvurdering indblik i de manglende billeder af hestenes huld såvel som foldene – billeder som er af ret væsentlig betydning og viser, hvorfor Vicky ikke var enig i huldvurderingen.

Jeg har også indsat billeder fra knivskaden, som politiet på ingen måde havde travlt med at undersøge i 2014 ...

Derudover er der billeder fra skaden i januar, hvor jeg måtte aflive Vinncent på grund af Thomas Linds forsømmelser.

Som flere billeder viser, så er der på ingen måde tale om mis- eller vanrøgtede heste – der er tværtimod tale om offentlig forfølgelse med deltagelse af politi, retten såvel som andre myndigheder.


8)

Jeg har indsat et dokument fra retten i Næstved, som understreger, at der foregår noget i retten, som ikke er helt efter bogen og ikke tåler dagens lys ...


Jeg har bedt om et personligt møde med dig, så vi kan gennemgå hestesagen og det forløb som ligger bag. Alternativt kan vi tage en telefonsnak, så jeg er sikker på, at du har styr på forløbet, inden du træffer afgørelse.

Mvh.
Tinamaria

 
Jf. billeder fra kredsdyrlægen er det helt hen i vejret at tage billeder af en hest forfra med åben dækken, når en korrekt huldvurdering skal ske med et helt afmonteret dækken. En hest skal vurderes fra siden og evt. bagfra.
 
 
 
 

Tinamarias Blog - folde ...

 

Her kan du se billeder af foldene, som er beskrevet i Fødevarestyrelsens dyrlægerapport fra hestesagen ...

Læs også henvendelsen til folketingspolitiker René Gade her

Foldene har generelt over det hele en utrolig fast bund, hvor det mange steder ikke er muligt at sætte plastikpæle i jorden, uden at stålspidsen bøjer eller knækker. Det er også flere steder umuligt at få træpæle i jorden.

Selvom der visse steder kan være mudder, er det hverken knæ- eller hasedybt.

Derudover er der tale om folde, som ligger langt over gennemsnittet, hvad størrelsen angår. Optrådte områder omkring fodersteder kan ikke undgås.

 
Fold 1
 
 
 
Fold 1 - bagfra
 
 
 
Fold 2
 
 
 
Fold 2 - bagfra
 
 

Se tom fold hvor jeg ville flytte følhoppen over, når jeg havde fået fat i to sikkerhedshegn.

Følhoppen var af sikkerhedsmæssige årsager flyttet over på denne fold på grund af min staldejers vedholdende chikanerier, hvor han bl.a. pillede ved hegnene og var årsag til, at hingstene igen blev lukket sammen, da han spændte Millton fast til en høkasse med tre nedlagte folde til følge.

Du kan downloade den righoldige billeddokumentation for et væld af chikanerier, hvor der gentagne gange blev gamblet med hestenes liv og sikkerhed. Selvom politiet fik dokumentationen fra http://tinamarias.dk/diversefotos.pdf, afviste politiet allerede d. 8-12 anmeldelsen af d. 21-11- uden overhovedet at have hørt nærmere i sagen.

Se også miniløsdriften, som jeg havde bygget til føllet. Løsdriften blev havareret af min staldejer, da jeg efter måneders chikanerier anmeldte ham, da det begyndte at gå ud over føllet og siden hen hendes løsdrift.

 
 
Fold 3
 
 
 
Fold 3 - bagfra
 
 
 
Tom fold - følhoppens tidligere fold
 
 
 
Tom fold - bagfra
 
 

Jeg ville få fat i to sikkerhedshegn, så følhoppen igen kunne lukkes på denne fold med hoppeplagen, hvor der har været pillet ved hegn på begge sider.

Se billeder nederst hvor min staldejer foruden at frakoble lyset havde skruet stalddøren til, så der slet ikke kunne luftes ud i den skimmelramte stald, som politiet havde påbudt mig, at hestene skulle have ophold i.

Politiet var bekendtgjort med, hvorfor jeg havde valgt at lukke hestene på fold igen - herunder manglende appetit hos følhoppen, slukket lys og skimmelsvamp.

 
 
Fold 4
 
 
 
Fold 4 - bagfra
 
 
 
Fold 5
 
 
 
Fold 5 - bagfra
 
 
 
Løsdrift til føllet
 
 
 
 
Spærret stalddør
 
 
 
 
 

Da der var yderligere en dør, der var spærret af, var det ikke muligt at lufte ud i stalden, hvor der var fundet og artsbestemt kraftig, helbredsskadelig skimmelsvamp.

Derfor blev hestene igen lukket på fold, imens jeg fandt anden løsning. Politiet blev bekendtgjort med, at jeg bl.a. grundet nedsat appetit hos følhoppen havde lukket hestene ud igen og politiet vidste også, at jeg havde søgt Fødevarestyrelsen om dispensation.

Læs svaret fra Fødevarestyrelsen på min ansøgning om dispensation fra hestelovens § 19, imens jeg søgte alternativ til den skimmelramte stald, hvor lyset yderligere var afkoblet.

Politiet er brugt til en bagvendt fogedudsættelse af hestene under påskud af, at jeg ikke kan tage vare på hestene. Min staldejer tilbagekaldte fogedudsættelsen af hestene, da de økonomiske og erstatningsretlige omstændigheder gik op for ham. Ved at retten og politiet har taget hestene på denne måde, har man omgået disse konsekvenser og i stedet pålagt mig dem.

Der er så mange fodfejl i sagen fra politiets side og man havde besluttet at fjerne hestene, inden man overhovedet havde talt med mig. Man havde så travlt med at føre det igennem op til jul og nytår, hvor offentlige myndigheder holder lukket.

Sagen kunne have været løst for mange måneder siden, da jeg havde indbragt sagen for retten i Roskilde i stedet for retten i Næstved, hvilket min staldejer modsatte sig. Efterfølgende bremsede dommeren i Næstved sagen og gav uretmæssigt advokatpålæg.

 
Se også huldvurdering
 
Se uefterforsket knivskade af højdrægtig hoppe
 
Skaden i januar 2017
 
Til hestesagen
 
Til dialog og sager
 
Til status
 
Tilbage til bloggen
 
Blog | Bøger | Demonstration | Dokumentar | Downloads | Dialog med myndigheder | Kronologisk forløb | Links | Projekter og tiltag | Strøtanker | Spørgsmål og svar | Tinamaria
tinamaria[@]vindingforlag.dk
 
 

Tinamarias Blog - huldvurdering ...

 

Her kan du se fotos af hestene og deres huld. Længere nede er der udpluk af billeder henover året. Der er flere billeder af de tre voksne hingste før skaden her.

Både jeg og en veterinærsygeplejerske er lodret uenige med Fødevarestyrelsens dyrlæge - alligevel blev der aldrig afholdt et møde, hvor jeg var til stede og begge gange havde man lagt besøgene, hvor man notorisk ved, at jeg ikke kan være til stede.

Der er tale om muskelfattige heste, da de ikke bliver brugt. Følhoppen har på basis af skaden og den efterfølgende chikane haft tabt sig mere end de andre, da hun malker som en ko. Jeg har et månedligt foderforbrug på 4.-5.000 kr., så der er ikke tale om vanrøgt - tværtimod. Alle som kender mig, ved, at hestene bliver passet til UG og det gælder dyrlæger, smede, professionelle hestemennesker og almindelige mennesker. Der var således heller ingen kritik af hestenes huld, da Hestens Værn gik ind uden hjemmel.

Politiet oplyser på båndoptagelsen af d. 11-12-17 på hestesagen, at Fødevarestyrelsens dyrlæge ikke foretager en helhedsvurdering under et kontrolbesøg ... Politiet ved heller ikke, om dækkenerne har været taget af for at lave en helhedsvurdering - dyrlægen forholder sig kun til det, man ser - uden skelen til omfattende chikane og anden meget væsentlig information.

På billederne herunder havde hestene lige fået dækkenerne af. Alle heste havde to dækkener på - også føllet.

De første otte billeder er taget samme dag, som politiet og kredsdyrlægen var på kontrolbesøg.

Se foldene her.

Læs også om skaden i januar og konsekvenserne her.

Man kan læse mine tiltag til at finde anden opstaldning her.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Politiet påstår under båndoptagelsen af d. 22-12, at føllet stadig havde en bule under maven. Det er direkte løgn og politiet har ikke udleveret ønsket dokumentation ...

Hverken politiet eller dyrlægen har lavet en helhedsvurdering eller fået andre relevante oplysninger i sagen.

Herunder billeder af hestene igennem året ...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Som man kan se, er der tale om velpassede heste - også under nogle utroligt svære omstændigheder. Sagen handler ikke om vanrøgt, men om offentlig forfølgelse på baggrund af politianmeldelser af diverse dommere og politifolk ... Se omfang af offentlig forfølgelse.

Se flere billeder af hestene før skaden, hvor Vinncent måtte aflives - http://tinamarias.dk/blog/skaden.html

 
Se uefterforsket knivskade af højdrægtig hoppe
 
Billeder af foldene
 
Skaden i januar 2017
 
Til hestesagen
 
Til dialog og sager
 
Til status
 
Tilbage til bloggen
 
Blog | Bøger | Demonstration | Dokumentar | Downloads | Dialog med myndigheder | Kronologisk forløb | Links | Projekter og tiltag | Strøtanker | Spørgsmål og svar | Tinamaria
tinamaria[@]vindingforlag.dk
 
 

Tinamarias Blog - knivskade ...

 

Her er der billeder af knivskaden af min højdrægtige hoppe, som aldrig blev efterforsket af politiet på trods af anmeldelse og billeder.

Da politiet var ude i anden sammenhæng (indbrudsforsøg), udtrykte jeg undren over, at politiet intet havde foretaget sig trods anmeldelse. Da jeg fremstillede, hvordan skaden kunne finde sted med placering i forhold til hegnets højde, sårets placering m.m., medgav politiet, at det var foreneligt med en knivskade.

Da betjenten ville finde min anmeldelse, var den allerede "forsvundet" i systemet. Det er en af de anmeldelser, som politiet nægter aktindsigt i med begrundelsen, at det er til "fare for statens sikkerhed".

Knivskaden skete i 2014 efter demonstrationen med hestene i 2013 og efter at jeg havde havde et telefonisk retsmøde med retten i Næstved og min tidligere advokat, som var MEGET interesserede i at finde ud af, hvor jeg var flyttet hen. En måned efter var min udlejer vendt rundt og ville pludselig have min søn og jeg til at flytte ...

Knivskaden, den klippede ledning til pillefyret, glasskår på foldene og i høkasser, hærværk i løsdrift, smadret forrude, fire knivstukne dæk m.m., blev aldrig efterforsket af politiet på trods af gode spor at gå efter.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Knivskaden som politiet nægter aktindsigt i grundet statens sikkerhed
 
Se flere mærkværdigheder hos politiet og i retssystemet under diaglog med myndigheder
 
Til hestesagen
 
Se også huldvurdering
 
Billeder af foldene
 
Skaden i januar 2017
 
Til hestesagen
 
Til dialog og sager
 
Til status
 
Tilbage til bloggen
 
Blog | Bøger | Demonstration | Dokumentar | Downloads | Dialog med myndigheder | Kronologisk forløb | Links | Projekter og tiltag | Strøtanker | Spørgsmål og svar | Tinamaria
tinamaria[@]vindingforlag.dk
 
 

Tinamarias Blog - skaden i januar ...

 

To dage efter jeg havde lagt pres på Skat, stod jeg med en død hest. Fem hingste, to hopper og et føl var lukket sammen.

Ved skaden blev otte dækkener smadret og det kostede hurtigt på hulden at gå fra tyk vinterfrakke til "bare arme". Hestene var således allerede sat op i foder, imens jeg forsøgte at tilvejebringe nye dækkener.

På toppen af skaden fik jeg også en opsigelse, fordi jeg bad om erstatning for den påførte skade. Havde jeg ikke bedt om erstatning for et hav af følgeudgifter, havde jeg aldrig fået en opsigelse. Min staldejer stak af fra ethvert ansvar, selvom jeg med billeder, vidneforklaringer og øvrigt forløb kunne dokumentere, at der ikke havde været strøm på hegnet.

Da der ikke var dukket anden opstaldning op til d. 1-3, var jeg tvunget til at lukke hestene på døgnfold fra 1-3, da min staldejer ikke ville morgenfodre og lukke ud, hvilket oprindeligt var med i aftalen.

Jeg lavede retteligt tilbagehold i staldlejen, som blev lagt ind til modregning i erstatningssagen. Trods begrænset brug og ingen ydelse krævede min staldejer alligevel fuld betaling.

 
Billeder af hestene inden skaden, hvor Vinncent måtte aflives
 
Tre voksne hingste sammen på fold ved siden af andre hingste og hopper
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se også huldvurdering
 
Se uefterforsket knivskade af højdrægtig hoppe
 
Billeder af foldene
 
Til hestesagen
 
Til dialog og sager
 
Til status
 
Tilbage til bloggen
 
Blog | Bøger | Demonstration | Dokumentar | Downloads | Dialog med myndigheder | Kronologisk forløb | Links | Projekter og tiltag | Strøtanker | Spørgsmål og svar | Tinamaria
tinamaria[@]vindingforlag.dk
 
 
Slettet retsbog fra retten i Næstved. Man kan ikke søge aktindsigt i præsidentjournalen ...
 
 
 
Vedhæftet:
 

Kilde: https://www.dmi.dk/vejr/arkiver/vejrarkiv/

Vejrarkiv

klimadata
Dagligt arkiv
Vejrarkivet indeholder informationer om temperatur, nedbør, solskinstimer, vind og tryk. Arkivet opdateres hver dag med data fra det seneste døgn.


http://servlet.dmi.dk/vejrarkiv/servlet/vejrarkiv?region=6&year=2017&month=12&country=dk&parameter=temp

http://servlet.dmi.dk/vejrarkiv/servlet/vejrarkiv?region=6&year=2017&month=12&country=dk&parameter=precip

http://servlet.dmi.dk/vejrarkiv/servlet/vejrarkiv?region=6&year=2017&month=12&country=dk&parameter=hum

http://servlet.dmi.dk/vejrarkiv/servlet/vejrarkiv?region=6&year=2017&month=12&country=dk&parameter=sun

http://servlet.dmi.dk/vejrarkiv/servlet/vejrarkiv?region=6&year=2017&month=12&country=dk&parameter=wind

http://servlet.dmi.dk/vejrarkiv/servlet/vejrarkiv?region=6&year=2017&month=12&country=dk&parameter=winddir

http://servlet.dmi.dk/vejrarkiv/servlet/vejrarkiv?region=6&year=2017&month=12&country=dk&parameter=pres

http://servlet.dmi.dk/vejrarkiv/servlet/vejrarkiv?region=6&year=2017&country=dk

% angiver manglende data.
En nedbørdag er en dag, hvor der falder 1 mm nedbør eller mere.
Tallene opdateres hver dag. De præsenterede data kan i perioder være fejlbehæftede.

 
 
Vedhæftet:
 

Kilde: https://www.dmi.dk/vejr/arkiver/maanedsaesonaar/vejret-i-danmark-december-2017/

Vejret i Danmark - december 2017

Varm december ift. gennemsnit 1961-1990. For 7. år i træk misser Danmark landsdækkende hvid jul.

December 2017 fik en døgnmiddeltemperatur på 3,7°C for landet som helhed. Det er 2,1°C over normalen beregnet for perioden 1961-90 (1,6°C), og 0,7°C varmere end 10 års gennemsnittet på 3,0°C beregnet for perioden 2006-15.
Selvom december endte ganske varm i år, har måneden været ligeså varm eller varmere hele seks gange siden 2006.
December 2006 er den varmeste december registreret med 7,0°C. I den koldeste ende af skalaen finder vi december 1981, den endte på -4,0°C. December 2010 endte lige efter med -3,9°C. De landsdækkende temperaturmålinger startede i 1874.
Siden 2006 har middeltemperaturen for december (°C) i Danmark set således ud:


2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

7,0

3,7

2,6

0,8

-3,9

4,2

0,2

5,3

3,3

6,7

4,9

3,7

Midlet af de daglige maksimum- og minimumtemperaturer endte på hhv. 5,4°C og 1,6°C. Disse målinger blev landsdækkende i 1953.
Antal frostdøgn blev 9,5 døgn, hvilket er 5,5 dage under normalen (1961-90) på 15 døgn, men det højeste antal i fem år. Disse registreringer startede i 1874. I den frosne del af skalaen, og for ikke så lang tid siden, finder vi december 2012 og december 2010, der endte med hhv. 20,1 og 30,7 frostdøgn for landet som helhed.
Den højeste temperatur i december 2017 på 11,5°C blev målt ved Aarhus Lufthavn den 23. december. Den højeste december-temperatur DMI har observeret var 14,5°C tilbage i 1953. Månedens laveste temperatur på -6,8°C blev målt den 16. december ved Isenvad i det centrale Jylland.
Regionen Bornholm var varmest i december 2017 med 4,2°C i gennemsnit, mens regionen Nordjylland var koldest med 3,3°C i gennemsnit. 

https://www.dmi.dk/typo3temp/pics/aea485251e.png

Der faldt i gennemsnit 68 millimeter nedbør ud over landet i december 2017. Det er 2 millimeter eller 3% over normalen på 66 millimeter (1961-90), men 15 millimeter eller 18% under det seneste tiårs-gennemsnit på 83 millimeter (2006-2015).
Siden 2006 har nedbørstallene (mm) for december i Danmark set således ud:


2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

117

65

32

71

40

99

78

90

118

115

41

68

Den vådeste december var i 1985 med hele 140 millimeter nedbør. Vi skal tilbage til december 1890 for at finde den tørreste december måned med kun 7 millimeter nedbør. De landsdækkende nedbørmålinger i Danmark startede i 1874.
Region Syd- og Sønderjylland fik mest med 85 millimeter i gennemsnit, mens region Vest- og Sydsjælland samt Lolland/Falster fik 43 millimeter som mindst.

https://www.dmi.dk/typo3temp/pics/103e718c44.png

Solen skinnede i gennemsnit 44 timer ud over landet i december 2017, hvilket er 1 time eller 2% over normalen på 43 timer (1961-90) og sammenfaldende med seneste tiårs-gennemsnit (2006-2015).
Siden 2006 har solskinstallene (timer) for december i Danmark set således ud:


2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

33

30

34

46

81

50

45

40

46

36

49

44

De landsdækkende soltimemålinger startede i 1920. Den solrigeste december var i 2010 med hele 81 soltimer. Bundrekorden lydende på 8 soltimer er fra december 1959, som også var den solfattigste kalendermåned overhovedet registeret i Danmark.
Mest sol fik regionen Østjylland med 48 soltimer i gennemsnit. I regionen Bornholm var der mindst med 26 soltimer i gennemsnit.

https://www.dmi.dk/typo3temp/pics/db0e9c77ee.png

Nedenstående tabel giver et lille vindbillede for hele december 2017 fra tre udvalgte kyststationer, der generelt viser, at december her i kystregionerne var ganske tæt på det normale for årstiden. Middelvindhastigheden for landet som helhed blev for december 2017 beregnet til 5,5 m/s (1961-90 normal 6,5 m/s).


Station*

Middel vindhast.
m/s

Middelvindretning
Grader (hvorfra vinden blæser)

Højeste middelvindhastighed
m/s

Højeste vindstød m/s

Antal døgn med hård vind >= 10,8 m/s

Skagen Fyr

8,2 (8,4)

217 (210/19%)

20,1 (24,1)

27,3

18

Hvide Sande

6,8 (7,2)

219 (150,240/12%)

17,8 (25,8)

23,7

15

Gedser

8,9 (7,4)

216 (240/17%)

19,2 (18.5)

23,5

20

*Kyststationer. Referencer i parentes er fra perioden 1989-1998, se DMI Teknisk Rapport 99-13. Mht. vindretningen angiver parentesen den hyppigste vindretning og procentdelen fra den retning.

Juleaftensdag 2017 lå døgnmiddeltemperaturerne mellem 7 og 9°C. Det blev ikke landsdækkende hvid jul i 2017. 1. juledag og 2. juledag lå døgnmiddeltemperaturerne mellem 4 og 9°C.
Nytårsaftensdag 2017 lå døgnmiddeltemperaturerne mellem 3 og 6°C.

Landstal december 2017, samt normalen for 1961-90 og gennemsnittet for 2006-2015.


Parameter

dec-17

Normal 1961-90

Gennemsnit 2006-15

Middeltemperatur

3,7°C

1,6°C

3,0°C

Nedbør

 68 mm

66 mm

83 mm

Soltimer

  44 timer

43 timer

44 timer

Klimatal for de danske kommuner - december 2017


Kommune

Middeltemperatur (°C)

Nedbørsum (mm)

Solskinsum (timer)

Albertslund

3,8

45,9

38,3

Allerød

3,4

57,6

37,5

Assens

4,1

59,5

47,5

Ballerup

3,7

53,3

38,1

Billund

3,3

96,4

47,4

Bornholm

4,2

75,7

25,7

Brøndby

4,0

42,9

37,6

Brønderslev

3,3

77,3

46,1

Dragør

4,1

51,0

36,6

Egedal

3,5

49,7

38,6

Esbjerg

4,0

87,5

45,0

Fanø

4,4

74,2

42,8

Favrskov

3,3

56,4

47,9

Faxe

3,5

37,7

37,4

Fredensborg

3,4

61,2

37,7

Fredericia

3,8

56,8

48,1

Frederiksberg

4,2

52,8

36,9

Frederikshavn

3,7

89,7

44,2

Frederikssund

3,6

45,5

43,4

Furesø

3,5

58,9

37,6

Faaborg-Midtfyn

3,9

58,2

48,0

Gentofte

3,9

57,2

37,0

Gladsaxe

3,8

58,5

37,6

Glostrup

3,9

48,9

37,8

Greve

3,6

37,8

38,6

Gribskov

3,6

57,2

41,1

Guldborgsund

4,0

46,2

39,1

Haderslev

3,7

74,2

45,5

Halsnæs

3,8

49,5

45,5

Hedensted

3,6

60,3

49,2

Helsingør

3,6

68,9

39,0

Herlev

3,8

54,3

37,9

Herning

3,5

86,7

46,3

Hillerød

3,4

56,9

38,1

Hjørring

3,4

84,8

44,9

Holbæk

3,7

44,6

48,8

Holstebro

3,8

100,1

47,7

Horsens

3,5

57,7

49,1

Hvidovre

4,1

45,7

37,0

Høje-Taastrup

3,5

42,4

38,9

Hørsholm

3,5

61,5

37,3

Ikast-Brande

3,3

77,2

44,9

Ishøj

3,7

38,9

38,4

Jammerbugt

3,4

69,7

43,1

Kalundborg

4,0

42,0

46,3

Kerteminde

3,9

52,7

48,8

Kolding

3,7

67,1

47,3

Københavns

4,2

51,8

36,9

Køge

3,5

38,4

37,8

Langeland

4,0

51,3

39,4

Lejre

3,5

45,4

43,3

Lemvig

4,6

93,5

45,4

Lolland

4,1

48,3

35,8

Lyngby-Taarbæk

3,7

60,1

37,4

Læsø

4,4

89,4

44,2

Mariagerfjord

3,0

70,0

44,0

Middelfart

4,1

54,0

47,6

Morsø

4,1

81,1

38,8

Norddjurs

3,8

58,9

48,3

Nordfyn

3,7

49,6

49,3

Nyborg

3,8

52,5

46,2

Næstved

3,5

39,4

36,2

Odder

3,5

48,6

50,7

Odense

3,7

65,5

49,7

Odsherred

3,9

42,7

50,9

Randers

3,0

61,7

46,5

Rebild

3,1

70,6

42,6

Ringkøbing-Skjern

4,2

91,5

47,7

Ringsted

3,5

45,0

39,0

Roskilde

3,4

43,7

39,5

Rudersdal

3,6

62,0

37,4

Rødovre

4,0

50,0

37,6

Samsø

4,0

44,0

54,1

Silkeborg

3,3

67,5

46,0

Skanderborg

3,3

58,1

48,3

Skive

3,7

74,9

42,6

Slagelse

3,8

41,3

35,4

Solrød

3,5

39,3

38,4

Sorø

3,6

45,8

39,8

Stevns

3,6

36,4

37,2

Struer

4,0

97,1

45,8

Svendborg

3,7

60,8

44,3

Syddjurs

3,9

56,3

49,6

Sønderborg

4,5

59,7

43,6

Thisted

4,1

88,8

38,4

Tønder

3,9

90,7

41,6

Tårnby

4,1

50,5

36,7

Vallensbæk

3,9

41,1

38,0

Varde

4,1

90,7

47,0

Vejen

3,5

83,3

47,9

Vejle

3,4

86,8

47,7

Vesthimmerland

3,3

69,3

41,0

Viborg

3,3

67,8

44,7

Vordingborg

3,8

37,6

38,9

Ærø

4,0

55,0

42,5

Aabenraa

3,8

85,8

40,7

Aalborg

3,3

66,6

44,7

Aarhus

3,3

47,6

49,3

Alle værdier i denne oversigt er kvalitetssikrede. Ved årets afslutning gennemgås data yderligere i forbindelse med udgivelse af årspublikationen ”Danmarks klima”, og data kan derved ændres.
Af klimatolog Mikael Scharling, kommunikation@dmi.dk
© DMI, 4. januar 2018

Tilmeld dig DMI's ugentlige, elektroniske nyhedsbrev
Vejret undervejs på mobil.dmi.dk eller til iPhone eller Android
Følg DMI på Twitter
DMI's -nyheder

 
 
Vedhæftet:
 

Fra: Vinding Forlag [mailto:tinamaria@vindingforlag.dk]
Sendt: 27. november 2017 13:08
Til: KOS FP Rigspolitichefens forkontor
Emne: Vedr. offentlig forfølgelse

Hejsa

Nu vil jeg én gang for alle høre, om politiet har tænkt sig at gøre noget ved den offentlige forfølgelse, jeg er udsat for – herunder fra politiets og rettens side?

Hvis politiet har tænkt sig at gøre noget ved det, så vil jeg gerne udpege en kriminalkommissær som bisidder i en af Danmarkshistoriens største korruptionssager med bl.a. bred offentlig forfølgelse.

Jeg skal udbede et svar snarest muligt her på mail og jeg skal ligeledes opfordre til, at jeg også får de aktindsigter udleveret, som politiet m.fl. nu i årevis har tilbageholdt fra mig, så jeg kan dokumentere yderligere offentlig forfølgelse alene fra politiets side.

Det drejer sig om mine anmeldelser til politiet indgivet i perioden 2014-2017, som man ikke vil udlevere til mig. Jeg har i denne sammenhæng fanget flere politifolk, politianklagere m.fl. i at lyve.

Mvh.
Tinamaria

Kildehusvej 1.1
4230 Skælskør
170864

From: kos-rigspolitichefens-forkontor@politi.dk
Sent: Friday, December 8, 2017 11:46 AM
To: tinamaria@vindingforlag.dk
Subject: SV: Vedr. offentlig forfølgelse

Kære Tinamaria

Rigspolitiet har modtaget din e-mail af 27. november 2017.

Du er ved brev af 20. april 2016 blevet oplyst, at Rigspolitiet fremover kun vil læse Deres henvendelser, og ikke besvare disse, medmindre de indeholder noget nyt.

Da det er Rigspolitiets vurdering, at din henvendelse af 27. november 2017 ikke indeholder væsentlige nye oplysninger i forhold til det, som Rigspolitiet allerede har forholdt sig til i sagen ved tidligere besvarelser.

Rigspolitiet foretager sig derfor ikke yderligere i anledning af din henvendelse.

Med venlig hilsen

René Holleufer
afdelingschef

Sagsbehandler: ARO

!cid_0E164A0712AF48508908B8D07642F21B@Akoya.jpg

Rigspolitiet
Direktionssekretariatet

Polititorvet 14
1780 København V

Telefon 41 37 38 60
Telefontid: man, tirs, ons og fre kl. 9:30-12:00
E-mail politi@politi.dk  

Web www.politi.dk
Facebook facebook.com/politi
Twitter twitter.com/rigspolitiet

Re: Vedr. offentlig forfølgelse
08-12-2017 13:16
kos-rigspolitichefens-forkontor@politi.dk<kos-rigspolitichefens-forkontor@politi.dk>;

Hej René

Nåh nej – det er rigtigt ...

Politiet er siden 2010 blevet synske og gør brug af krystalkuglen, som de holder op, når de modtager anmeldelser ...

De behøver slet ikke at kigge på anmeldelserne eller se dokumentation – de kigger bare på kuglen og vupti ... sørme ingen kriminelle handlinger der skal efterforskes ...

Er det ikke tankevækkende, at politiet aldrig har efterforsket mine anmeldelser eller set dokumentation?

Mvh.
Tinamaria

 

Link til omtalte skrivelse af d. 20-4-19-6 og denne skrivelse kan læses her - http://tinamarias.dk/blog/poloff.html

 
 
Politiets overtrædelse af retsplejeloven
 

En af grundene til Tina Mertz´ løgne om, at jeg har været informeret om mine rettigheder og har givet afkald på gennemlæsning og underskrift ...

§ 732. I andre tilfælde end de i § 731 nævnte kan der, såvel før som efter at tiltale er rejst, beskikkes sigtede offentlig forsvarer, når retten efter sagens beskaffenhed, sigtedes person eller omstændighederne i øvrigt anser det for ønskeligt og sigtede ikke selv har skaffet sig bistand af en forsvarer.

Stk. 2. Begæring om beskikkelse af en offentlig forsvarer kan fremsættes såvel af sigtede som af politiet. Justitsministeren fastsætter regler om vejledning af sigtede om adgangen til at begære en forsvarer beskikket. Det skal af politirapporten fremgå, at den sigtede har modtaget behørig vejledning. Politiet drager omsorg for, at spørgsmålet indbringes for retten.

Stk. 3. Beslutninger, hvorefter forsvarer skal beskikkes, kan ikke påklages for højere ret. Imod beslutninger, hvorved beskikkelse af forsvarer nægtes, kan kære til højere ret finde sted.

 

Nyt materiale undervejs - Nye løgne fra politiet i statsadvokatens skrivelse af d. 9-3-18. Bliver opdateret på http://tinamarias.dk/blog/dialogstatsadvokat.html

Se også den anden aktindsigt fra politiet

 
Forstå de dybere lag af hestesagen og hvad der ligger bag
 
Hent aktindsigten
 
Navigationshjælp til bloggen
 
Dialog med Fødevarestyrelsen
 
Stjæler staten heste?
 
Fy-og-tys-tys-ordet
 
Til hestesagen
 
Til status
 
Til dialog og sager
 
Tilbage til bloggen
 
Blog | Bøger | Demonstration | Dokumentar | Downloads | Dialog med myndigheder | Kronologisk forløb | Links | Projekter og tiltag | Strøtanker | Spørgsmål og svar | Tinamaria
tinamaria[@]vindingforlag.dk