Tinamarias Blog ...

 

Sitet er under fortsat udvikling og konstruktion, da myndigheder stadig går målrettet efter mig ...
 

Velkommen til blandede statusopdateringer, strøtanker, reflektioner, dialoger med myndigheder og sagsfremstilling i et samfund, de færreste får indblik i.

Denne blog giver samtidig indblik i en af Danmarkshistoriens største korruptionssager. Bliv ikke fortvivlet, hvis du ikke med det samme forstår, hvad alt dette handler om - jeg giver en løbende forklaring på det hele, men desværre hænger det hele sammen på kryds og tværs.

Det vil lette forståelsen af denne blog, hvis du læser om gang stalking her, inden du går i gang, da det er dét, der er i spil omkring min person. Jeg har længe kaldt det offentlig forfølgelse, korruption og embedsmisbrug, men det er det samme, det handler om - gang stalking. Det giver et grimt indblik i, hvordan myndigheder opererer.

Det er IKKE et spørgsmål om, hvorvidt det finder sted, for det vidner mine mange sager om ... Når man dykker ned i sagerne, vil man finde ud af, at 99,9 procent er fejlbehandlet eller bremset. Jeg giver samtidig indblik i, hvilke strategier politiet, politiinstanser, domstolene, ombudsmanden, nævn, tilsyn m.fl. bruger, når de lige har noget, de skal "afregne" med en borger eller der er noget, der skal dækkes over ... Sandheden er som bekendt ilde hørt ...

Jeg er som forfatter, forlægger, whistleblower, dokumentarist og nu journalist (D.J.) udsat for gang stalking og det er rigtig grimt og meget vidtrækkende at være udsat for, hvilket dette site giver indblik i.

 

Vil du følge den kritisable hestesag "Stjæler staten heste", så klik på dette link, hvor du bliver guidet videre.

Har du fulgt hestesagen og vil have direkte link til den kritisable aktindsigt fra politiet, så klik her.

Du finder den anden lige så kritisable aktindsigt fra politiet her.

Afsagt kendelse i statens hestetyveri - retten underkendte politiet og anklagemyndigheden samt en lang række andre myndigheder, som agerede uden hjemmel i loven og handlede i strid hermed ...

   
   

Vil du følge straffesagen i hestesagen, kan du følge den her og oversigten over selve straffesagen her.

Dialogen med Søren Pape her.

Dialogen med ombudsmanden her.

Den særlige klageret i hesteerstatningssagen her.

Den særlige klageret - Højesteret hesteerstatningssagen her.

Politiets sigtelser for at fortælle sandheden om politiets løgne under ed her.

Desværre er det nødvendigt at lægge straffesagen online, da det er min eneste mulighed for at sikre mig bare en smule retssikkerhed ...

 

Denne blog er hverken en vendetta, hævntogt eller offentlig udhængning, men en reel indføring i, hvad der bl.a. sker i vores politi, politiinstanser, domstole, tilsyn, råd, nævn, Skat, skattemyndigheder, ministerier, ombudsmanden m.fl.

Hvis man er whistleblower, er der hverken retssikkerhed eller hjælp at hente nogle steder - slet ikke når politiet og domstolene deltager. Jeg har bl.a. været nødt til at lave bloggen som et modtræk og forsøg på at komme fri af den offentlige forfølgelse, da medierne intet skriver herom trods gentagne henvendelser.

Inden offentliggørelse af materiale i form af dokumenter, båndoptagelser, aktindsigter m.v. i bøger, dokumentaren og bloggen, er de implicerede givet mulighed for at komme med indsigelser og/eller blive sløret, såvel som de har livslang mulighed for at komme med kommentarer.

Desværre er det ikke muligt at navigere i forløbet, i sagerne og give indblik i opbygning af strukturer uden at nævne navne. Flere sager laver loops frem og tilbage i tid og forløb.

 
 

Færdiggørelsen af bloggen er blevet forsinket af flere bøger såvel som hestesagen, men du kan plukke i dokumentationen fra enten oversigten over sager og henvendelser eller du kan hoppe til den foreløbige oversigt over forløbet i de enkelte sager.

Har du spørgsmål eller lignende, så send gerne en henvendelse på mailen nederst på siden eller stil spørgsmålet i min Facebookgruppe "Når sandheden skal frem". Spørgsmål bliver besvaret på spørgsmål og svar.

Vil du have hjælp til navigation på sitet, er der hjælp her - Navigationshjælp til bloggen.

Hvis du fra start vil have indblik i det omfattende forløb fortalt kronologisk op til hestesagen, kan du læse fra side 7-33 under det kronologiske forløb - http://www.tinamarias.dk/blog/kronologisk7.html. Flere af siderne er korte eller har en del billeder.

 
 

”Befolkningen har en større tillid til retssamfundet, end den ville have, hvis den havde indsigt i, hvad der virkelig foregår. Det danske retssystem er nøjagtigt lige så anløbent som nogle af dem, vi ynder at kritisere.”


Advokat Jesper Berning

 
Denne udtalelse fra Jesper Berning er ikke den, de fleste mennesker forbinder med Danmark, som i mange år har haft ry for at være et land med stor retssikkerhed og ikke mindst demokrati. Flere og flere borgere kan imidlertid fortælle nogle andre beretninger, som får folk til at tabe undermunden og kigge på en, som om at man er landet fra en anden planet. Det er man nu ikke og man fylder heller ikke folk med løgn, er sindssyg eller konspirationsteoretiker ...
   

Når man kommer med et kontroversielt emne, som helt bevidst er holdt ude af borgernes bevidsthed, er det altid nemmere at skyde på det, man ikke forstår - eller har hørt om.

Fordi man ikke har hørt om det, er det ikke ensbetydende med, at det ikke er sandt.

Fordi man ikke forstår det eller kan rumme, at det kan finde sted, er det bestemt heller ikke, fordi det er usandt ...

 
Hvad gør man, når man kommer og gerne vil fortælle om en Danmarkshistoriens største korruptionssager og hvad man kan risikere at blive udsat for i et land, som har ry for at være rimeligt korruptionsfrit? Som på overfladen har ytringsfrihed? Når myndigheder inde bagved har en række strategier, der bestemt ikke er et demokrati og retssamfund værdigt?
 

Mange mennesker er lullet ind i en løgn omkring, hvad vores politi, retssystem, tilsyn og ministerier kan finde på.

Det er lidt sjovt med mennesker, for når man fortæller, hvad man er udsat for, tror de ikke på en. Når man så lægger dokumentation ud, så hænger man folk ud.

Hvis du hører til den sarte type og ikke tåler, at navne bliver nævnt, så er dette nok ikke sitet for dig ...

 

Hvis du bliver hængende længe nok, vil du forstå, hvorfor det er nødvendigt at nævne navne, hvilket jeg bl.a. giver et eksempel på under "demonstration". Også under "kronologisk" er der flere eksempler, som ikke vil give mening, hvis man ikke har styr på, hvem der er hvem og hvorfor. Under "dialog" fremgår det også, at involverede personer og myndigheder klart og tydeligt er gjort opmærksom på denne side og er forelagt muligheden af at komme med indsigelser og/eller kommentarer.

For at min fortælling skal blive mere spiselig og forståelig, vil jeg gerne bringe en dialog, som jeg havde med eksbetjent Andreas Hogsted i forbindelse med hans bog "Den 9. kreds - politiet indefra".

 
Hej Andreas - tak for venskab :o) For lidt tid siden kontaktede jeg journalisten af jeres bog og bad ham om at etablere kontakt imellem os ...
Jeg er forfatter og forlægger af samfundskritiske bøger, hvorfor jeg er udsat for grim offentlig forfølgelse, da jeg afdækker omfattende korruption hos flere politimyndigheder, DUP, rigsadvokat, statsadvokater og samtlige retsinstanser - faktisk stort set samtlige myndigheder. Medierne har en hermetisk mundkurv på og jeg har en række grove forhold, jeg gerne vil anmelde til en ikke-korrupt betjent, som også tør at gå videre med denne/disse sager. Har du et bud på, hvem der kunne være aktuel? Jeg har ikke fået lov til at skifte til en habil politikreds og det siger ligesom alt.
 
Hej Tinamaria. Først og fremmest tak for din henvendelse. Jeg har tilladt mig at google dig og kan jo se at du har udgivet en del kritisk materiale angående nepotisme osv som du også nævner i din besked. Jeg er ikke i tvivl om, at vi i Danmark har en magtelite på tværs af offentlige og statslige institutioner som dækker over hinanden samt belønner hinanden. En slags loge eller subkultur af magtfulde personer - ofte med DJØF som fællesnævner. Når det så er sagt så bygger mine erfaringer udelukkende på politiet. Her er inkompetencen blandt lederne stor og der er ingen tvivl om, at man har et ulækkert loyalitetsbånd indbyrdes. Korruption har jeg aldrig oplevet, men det er tydeligt at de ledere der kan skærme deres overordnede fra kritik forfremmes. Jeg kender massere af hæderlige betjente jeg kunne skabe kontakt til, men det er faktisk ikke relevant, idet alle anmeldelser er tip som tilflyder etaten går gennem et finmasket net af kontrol og kvalitetssikring. Alt er topstyret og man får ikke lov til at rode/arbejde med en sag inden det er godkendt af ens chef. Og de vil afvise dine sager tror jeg. Som jeg ser det er den eneste måde man kan rokke vi de her ting pressen. Desværre. Endnu en gang tak for din besked
 
Hej Andreas - tak for dit svar :o)
Det du beskriver, er faktisk korruption. Korruption behøver ikke at involvere penge. Det du beskriver, overrasker mig ikke og det er blot, hvad jeg selv kan dokumentere. Desværre for politiet, så har jeg fanget flere i løgn, bevisforvanskelse, bremsning af efterforskning af grove forhold m.m. Rigsadvokaten nægtede mig at blive overført til en habil politikreds og det taler for sig selv. Værre endnu er, at jeg også har fanget samtlige retsinstanser i korruption og alle er handlingslammede. Dem som styrer politiet, styrer desværre også retsinstanserne og medierne, som aldrig har villet skrive noget som helst om nogen del af min sag på trods af, at jeg har dokumentation i lange baner. Jeg har for nogle måneder siden lavet en dokumentar i 20 afsnit, hvor der alene med politiet er 10 båndoptagelser. Der er foreløbig feedback her - http://www.vindingforlag.dk/feedbackdokumentar.html og link til dokumentaren nederst på siden. Jeg skal lave en ultra kort version uden båndoptagelserne, som får dokumentaren til at fylde en del.
Det er ikke kun politiet og samtlige retsinstanser, som er involveret. Jeg afdækker også korruption i fire afdelinger under Justitsministeriet og flere justitsministre er handlingslammede trods kendskab til lovbrud, korruption, offentlig forfølgelse m.m. Jeg kender selv en højtstående politimand, som er bange for at blive involveret i min sag – alene fordi han ikke er i tvivl om, at jeg taler sandt og kan dokumentere, hvad jeg fortæller og det indebærer jo, at der skal rettes en kritisk lup i måsen på bosser, kollegaer og ikke mindst justitsministre og foruden Højesteret og Den særlige klageret, som jeg også har fanget.
Jeg har bl.a. en identisk Tibet-sag, som både involverer en kommune, politiet og byretten over tre omgange, som begår forskellige lovbrud. Jeg har også fanget flere politifolk, politiets anklager, rigspolitiet og DUP i pligtforsømmelser, hvilket også er korruption. Det er svært at komme fri af offentlig forfølgelse, når spindelvævet går igennem hele systemet.
Har det haft nogle konsekvenser for dig at stå frem og fortælle sandheden om politiet? Jeg klappede i hænderne, da jeg fik kendskab til jeres bog og jeg håber virkelig, at den har solgt rigtig godt. Som offentligt forfulgt tager jeg virkelig hatten af for dig og dit mod til at stå frem – der kan være store konsekvenser forbundet med det ...
Hvad skal der efter din mening til for at rydde op i al den korruption, som reelt foregår hos politiet, retsinstanser m.fl?
Kh. Tinamaria
 
Hej igen. Tak for info. Det var en meget svær proces for mig, idet den selvsamme elite du beskriver er dygtige til at få udstillet folk som du og jeg som tosser og brokkehoveder. Man kan derfor hurtigt blive latterliggjort, udstillet eller det der er værre hvis man ikke er knivskarp i måden at kommunikere på. Det var vigtigt for mig, at mine påstande blev støttet op af mange kilder. I bogen har over 50 anonyme kilder bidraget - af disse er flere klar til at stå frem hvis politiets ledelse forsøger at "kaste mig ind under bussen". Dernæst har det haft afgørende betydning, at bogen er skrevet i en sober og ikke for personlig stil. Den er meget kritisk men lødig. Og så er alt sandt og dokumenteret. Det sidste afgørende punkt har været at bogens forfatter arbejder på EB. Det har betydet en vis for berøringsangst mod min person fra politiets ledelses side, idet EB har enorm magt. Det er et trættende strategisk spil - desværre. Vedrørende fremtiden så ser jeg et lillebite lys for enden af tunnelen. Mange har læst min bog, den har solgt godt. Flere retsordførere har stillet kritiske spørgsmål til ministeren grundet bogen. Den offentlig debat er ved at fokusere på nepotismen og på NPM som fejlslagen strategi. Men det er først når det bliver politisk opportunt at angribe nepotismen at politikerne gør det. Der skal med andre ord være stemmer i det.
 
NPM?
New Public Management
 
Der har faktisk været en journalist fra EB, som gerne ville skrive min historie, men redaktøren bremsede den, så hvordan har du fået EB i tale? Din journalist var heller ikke interesseret i min historie. Jeg skriver bestemt også sobert og knivskarpt.
 
Kan godt forstå det er svært. Jeg har været heldig, de fleste ender med at "slå i en dyne". I mit tilfælde var jeg så heldig at en bekendt af en bekendt fandt min historie interessant og gennem ham fik jeg et møde i stand med forlaget People´s Press. De ville gerne satse på projektet, primært fordi der aldrig er blevet skrevet en kritisk bog om politiet af en af deres egne. De headhuntede så Kristian som på det tidspunkt arbejde på Ritzau. Han er siden flyttet til EB. Så held og netværk betyder meget. Desværre.
 
I dag kan jeg godt se, hvorfor historien ikke er kommet ud tidligere. I dag er historien meget større og meget lidt afviselig :) Politiet medvirkede faktisk til at gøre mig hjemløs og tage ALT fra mig ...
Her fanger jeg Højesteret - http://www.vindingforlag.dk/hoesteret.html De har brugt det samme sagsnummer til to vidt forskellige sager, som intet har med hinanden at gøre ...
For ikke så længe siden talte jeg med en kvindelig betjent fra Roskilde, som helt seriøst spurgte, om jeg havde overvejet at tale med lægen, siden jeg ikke kunne få lov til at anmelde korruption ...
 
Skræmmende, arrogant men ikke overraskende
 
Hej Andreas - jeg er ved at skrive til ombudsmanden og vil høre, om jeg må referere til dig og dine ord i denne tråd om, at min sag vil blive bremset - selv hvis ikke-korrupte betjente modtager sagen? Jeg har tænkt lidt over - HVEM er det egentlig, som bremser sagerne "oppefra"? Hvem står bag dette? Kh. Tinamaria
Og hvilken involvering har medierne, siden de ikke vil skrive om min sag, som er ret alvorlig på grund af den omfattende offentlige forfølgelse?
 
Hej Tinamaria. Synes måske det vil være taget lidt ud af kontekst hvis du refererer vores tråd, idet jeg jo kun har meget sparsom viden om din sag. Mit svar bygger jo mere på min grundlæggende opfattelse af systemet og den nepotisme og de usunde loyalitets bånd der er i toppen.
Men står ved hvad jeg skrev til dig så brug det bare, men det er vigtigt at nævne, at det er en generel betragtning. Meget kunne trænge til at blive ændret. Pressen er ikke så fri i deres tanbke som mange tror - de vil ofte gerne være de første til at præsentere spændende politihistorier, hvorfor visse medier har en tendens til at være alt for positive samt holde sig fra kritik af politiet, af frygt for at ikke få den gode historie næste gang.
 
Link til Andreas Hogsteds bog - https://www.saxo.com/dk/den-9-kreds-politiet-indefra_kristian-braarud-larsen_haeftet_9788771594485
 

Der findes flere løgne om systemet, som mange ikke kender til, som medvirker til, at mennesker som bliver klogere på systemet, fremstår som de "brokkehoveder og tosser", som Andreas Hogsted nævner.

Hvad borgere ikke ved og tror blindt på, det er, at man selvfølgelig bliver taget alvorligt af politiet, hvis man kommer med en anmeldelse ... Det er løgn nummer et.

Politiet hører end ikke en historie/anmeldelse eller ser et eneste dokument. Hvordan kan politiet så tage stilling til, hvorvidt der er sket en lovovertrædelse?

Hvis man så også ved, at flere dommere står op til 16 års fængsel, så er der måske nogle bagvedliggende årsager til, at politiet bremser sager eller når de vil dække over deres egne.

 

Når der er millioner og millarder på spil, gør myndigheder "sjovt".

Mange borgere ved godt, at kommuner laver kassetænkning, men de stoler stadig på, at hvis man går til politiet, bliver man taget alvorligt, hvis der VIRKELIG er sket et eller flere lovbrud.

Det gør man ikke og derved kan lovbruddet blive ved med at fortsætte og brede sig til andre områder.

Borgere er begyndt at få øje på problemerne hos politiet, men stoler så på, at hvis en sag kommer i retten, SÅ får man helt klart medhold og oprejsning i sagen – hvis der altså er noget om det ... Det er løgn nummer to.

 

Alle mennesker tror, at hvis man går til justitsministeren, som har til opgave at holde justits, så bliver der selvfølgelig slået ned på politifolk, som lyver, er korrupte og på anden vis ikke overholder loven. Det er løgn nummer tre.

De fleste mennersker foreslår så ombudsmanden, som helt klart vil slå ned, hvis myndigheder begår lovbrud. Det er løgn nummer fire.

Mennesker tænker, at hvis alt andet glipper, så kan man gå til medier og hvis der virkelig ER en sag. Det er løgn nummer fem. Medierne er købt og betalt via bl.a. mediestøtten.

Hvis alt dette er glippet, så er det helt klart borgeren, som er galt på den ... SÅ mange instanser tager jo ikke fejl, vel?

 

Mennesker er hurtige til at dømme og fordømme ting, de ikke forstår eller kan rumme. Tanken om, at vi hverken kan stole på politiet, retssystemet eller øvrige instanser er for ubærlig for mange og det piller ved nogle dybe ting og så er det nemmere at tænke, at det HELT klart må være borgeren, det er galt med ...

Hvad nu hvis jeg siger, at jeg tre gange er blevet idømt at betale modpartens krav – uden en retssag overhovedet? Lyder det som et sundt og retfærdigt retssystem? At dømme nogen uden at høre dem og nægte dem at fremlægge dokumentation?

Hvad nu hvis jeg siger, at jeg fangede Højesteret i at bruge det samme sagnummer til to vidt forskellige sager, som INTET har med hinanden at gøre? Da jeg efterfølgende bad om aktindsigt, krævede man 11.200 kr. for en aktindsigt, som bl.a. i henhold til forvaltningsloven m.fl. er gratis. Lyder det som et retssamfund fra højeste sted? Eller virker det mere som om, at der er noget, man vil skjule?

 
Hvad så når også Østre Landsret og Den særlige klageret ligeledes opkræver ulovlig betaling for gratis aktindsigt? Og retten i Næstved udleverer en stærkt redigeret og mangelfuld aktindsigt?

Hvad så når man i en optrevlingssag omkring politiets korruption og offentlige forfølgelse bliver nægtet aktindsigt og alene på den konto fanger flere betjente, politianklagere og statsadvokaten i København i at lyve omkring forekomsten af aktindsigten? Er det et politiværdigt samfund?

Hvad så når politiet udleverer en redigeret og mangefuld aktindsigt og nægter indsigt i cpr, som kan afsløre min offentlige stalker?

Hvad når politiet ikke vil modtage anmeldelser om korruption og offentlig forfølgelse?
 

Hvad så når Østre Landsret totalt ignorerer en kæresag, alene fordi man ikke ønsker at forholde sig til den dokumentation, som jeg vil fremlægge og som uden tvivl vil dømme en række instanser for det mest strafbare, myndigheder kan begive sig af med – nemlig offentlig forfølgelse.

Og derudover vil tilkende mig en rettelig og skyhøj erstatning hele vejen igennem, som yderligere vil danne præcedens for, at en lang række andre borgere ligeledes vil få medhold i deres sager?

 Hvad så når politiet og politiets kontrolinstanser kigger den anden vej? Redigerer i aktindsigter, nægter aktindsigt, nægter at efterforske alvorlige anmeldelser som f.eks. knivskade af en højdrægtig, udegående hoppe?

De fleste forestiller sig, at en anmeldelse bliver gennemgået, inden den bliver afvist - sådan fungerer vores politi slet ikke ...

 

 

Hvad så når en justitsminister “ikke har tid” til at besvare spørgsmål, en anden “har noteret sig” mine synspunkter om korruption og offentlig forfølgelse og to andre aldrig har svaret?

Skandalerne i Skat har åbnet folks bevidsthed, så det kommer næppe som en overraskelse for nogen, at jeg kan fremvise en bevidst fejlbehandlet skattesag på niveau med Kasi-Jesper, hvad forfølgelsen angår.

Alene i forløbet med Skat er skatteministeriet, landsskatteretten og skatteankestyrelsen involveret og min fejlbehandlede sag bremses bevidst ...

 

Hvad så når en grim voldtægtssag hos en anden familie bliver fejlbehandlet af Slagelse politi og retten i Næstved – alene fordi forældrene har et trumfkort på Sorø kommune uden dog at have brugt det?

Hvad når en anden ligeledes gøres hjemløs og fratages alt, fordi han også fortæller sandheden om korruption og embedsmisbrug i Sorø kommune, Næstved politi og retten i Næstved?

Hvad så når man hører mange andre historier, hvor de samme myndigheder og instanser helt bevidst udøver embeds- og magtmisbrug?

Myndigheder som lægger pres på en udlejer, så man uretmæssigt bliver gjort hjemløs, fordi politiet ikke efterforsker de indgivne anmeldelser af knivskade, diverse hærværk m.m.?

 

Hvad så når den samme kommune, det samme politi og den samme retsinstans står bag – er det så noget, borgere vil bakke op om og stå inde for? En kommune som står og griner, fordi en borger hverken kan få hjælp hos politiet eller i retten? Eller bliver en demonstration med heste så pludselig mere forståelig, da det åbenbart er det eneste, den kommune har respekt for?

At samtlige instanser ser stort på den situation, en række tilsynssvigt sætter en borger i? Og stort set samtlige myndigheder nægter rettelig aktindsigt?

Når man kan dokumentere dette og meget mere, så får man indblik i, at vi slet ikke har det retssamfund, som så mange tror på og sætter sin lid til. Advokat Jesper Berning taler sandt ...

 


 

Skal jeg tage fat i blot et enkelt lovgrundlag og straframmerne for kun nogle få af lovovertrædelserne i mit forløb? Der er foretaget ufatteligt mange andre lovbrud af forskelligt lovgrundlag. Der er virkelig en grund til, at politiet konsekvent bremser mine anmeldelser og sandheden er, at der netop er hold i mine anmeldelser om lovbrud, korruption og offentlig forfølgelse, hvor jeg kan fremlægge omfattende dokumentation.

Netop derfor afskæres jeg fra at fremlægge det både hos politiet og i retten, hvor retsinstanserne har en række tiltag, hvormed de bremser belastende sager eller sager de ikke ønsker for retten.

Straffeloven

§ 146. Begår nogen, der har domsmyndighed, eller hvem der tilkommer offentlig myndighed til at træffe afgørelse i retsforhold, der vedrører private, uretfærdighed ved sagens afgørelse eller behandling, straffes han med fængsel indtil 6 år.

Stk. 2. Begås handlingen med forsæt til velfærdsfortabelse for nogen, er straffen fængsel indtil 16 år.

 
Straffeloven

§ 148. Når nogen, hvem domsmyndighed eller anden offentlig myndighed til at træffe afgørelse i retsforhold tilkommer, eller hvem det påhviler at virke for håndhævelse af statens straffemyndighed, forsætlig eller ved grov uagtsomhed undlader at iagttage den lovbestemte fremgangsmåde med hensyn til sagens eller enkelte retshandlingers behandling eller med hensyn til anholdelse, fængsling, ransagning, beslaglæggelse eller lignende forholdsregler, straffes han med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.
 

Straffeloven

§ 150. Når nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, misbruger sin stilling til at tvinge nogen til at gøre, tåle eller undlade noget, straffes han med fængsel indtil 3 år.

Straffeloven

§ 155. Misbruger nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, sin stilling til at krænke privates eller det offentliges ret, straffes han med bøde eller fængsel indtil 4 måneder. Sker det for at skaffe sig eller andre uberettiget fordel, kan fængsel indtil 2 år anvendes.

 

Desværre misforstår mange mennesker mine motiver til at udgive bøger om alt dette ...

"Det er bare for at hævne dig" ... Nej - intet er mig fjernere, men jeg synes, at borgerne har ret til at få indblik i, hvad der reelt foregår i vores samfund.

"Det er bare, fordi du ikke har fået medhold" ... Jo - i visse sager har jeg og i resten ligger der uspiselige offentlige strategier bag, hvor det som Andreas Hogsted udtaler sig om, kommer klart og tydelig til udtryk, men ikke lige med det samme - man skal lige ind i forløbet.

Danmark er langt fra så korruptionsfrit, som mange tror og der kan sagtens finde korruption og offentlig forfølgelse sted i Danmark, uden at myndigheder griber ind ...

 
Læs videre her
 
Blog | Bøger | Demonstration | Dokumentar | Downloads | Dialog og sager | Hestesagen | Kronologisk forløb | Links | Navigation | Projekter og tiltag | Strøtanker | Spørgsmål og svar | Status | Tinamaria
 
tinamaria[@]vindingforlag.dk