Tinamarias artikel 13 ...

 

 

Whistleblower Tinamaria versus staten Danmark

 
Artikel 13
 

Adgang til effektive retsmidler

Enhver, der krænkes i de ved denne Konvention anerkendte rettigheder og friheder, skal have adgang til effektiv oprejsning for en national myndighed, uanset om krænkelsen er begået af personer, der handler på embeds vegne.

 
 

Sitet er under oprettelse ... Bær over med "byggerodet" og vend tilbage senere ...

 
 
Undervejs
 
Meddelelser til landets borgere, politikere, myndigheder, whistleblowere
 
Hvad er der sket i de 16 forudgående år
 
Uddybning af udtryk omkring korruption, stat m.v.
 
De forskellige former for korruption
 
Spørgsmål og svar
 
Andre groft forfulgte
 
Lukning af journalistblog - overtrædelse af bl.a. grundloven § 77
 
Sager som fører op til
 
Side 1 - Bekymringshenvendelse til Datatilsynet
 
Side 2 - To kompromitterede whistleblowerordninger
 
Strafferettens valg omkring artikel 13, lukning af min journalistblog
 
 
tinamaria[@]vindingforlag.dk - tinamariaannaliva[@]protonmail.com